За нас

 

Фондация Карол Знание е създадена през януари 2018 г. с лично дарение от г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет.

Фондация Карол Знание е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Основните средства за дейността на компанията се осигуряват чрез дарения на компаниите в групата на Карол, които повече от 25 години развиват своята корпоративна социална отговорност, подкрепяйки проекти в областта на образованието и науката.

Мениджмънт

Станимир Каролев

Учредител и председател на УС на Фондация Карол Знание

Милена Петкова

Изпълнителен директор и член на УС на Фондация Карол Знание

Христина Габровска

Член на УС на Фондация Карол Знание

 

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close