Category Archives: Новини

УНСС – партньор на програмата Предприемачи в науката

Category : Новини

Университетът за национално и световно стопанство стана първият партньор-университет на програмата Предприемачи в науката. Ректорът, проф. д-р Димитър Димитров и изп. директор на фондация Карол Знание Милена Петкова подписаха Рамково споразумение за стратегическо партньорство.

За първи път студенти и докторанти от УНСС са поканени за участие в програмата Предприемачи в науката, която тази година е с фокус Impact Investing. Университетът може да награди проект или екип с участие в четвъртото издание на преакселераторската програма, създадена за докторанти и млади учени. Те ще имат възможност след обучителната част да се състезават в конкурса Предприемач в науката и награда от 30 000 лв.

Институтът по предприемачество и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще са партньори от страна на университета по проекта.

Кандидатстването в програмата вече е отворено. Какви са изискванията и как да заявите кандидатурата си, вижте тук.

 


Доц. Лалковски: Дългосрочната цел е да създадем жизнена общност в областта на космическата наука у нас

Category : Новини

Д-р Стефан Лалковски е доцент във Физическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“, Ядрена техника и ядрена енергетика – присъединена катедра към катедра Атомна физика. Тук е завършил и висшето си образование със специалност “Физика на атомното ядро и елементарните частици” в края на миналия век. През 2004 г. защитава докторска степен по Ядрена физика в България, а две години по-късно прави постдок в University of Brighton, Великобритания, където е работил по изследване свойствата на кратко живеещи неутронно богати атомни ядра. На земята тези екзотични ядрени системи се синтезират в научните лаборатории, но във Вселената се раждат в едни от най-екстремните условия при избухване на свръхнови и сливане на неутрони звезди. Изучаването на свойствата им е от съществено значение за разбирането на редица астрофизични процеси.

След 2009 г. участва в разработването на технология, с която се измерват пикосекундни времена (една милионна от една милионна част от секундата) на живот на възбудени ядрени състояния. В периода 2014-2016, в University Of Surrey, е ръководител на проекта UK NuStAR, в рамките на който през 2016 г. са разработени и доставени три детекторни системи за FAIR, една от които е FATIMA.

Д-р Стефан Лалковски е един от инициаторите и член на организационния комитет на Първото лятно докторантско училище “Космически изследвания, технологии и приложения”. Той е учредител на клон “Космос” към Съюза на физиците в България и е негов председател. Клон “Космос” е най-младият, но и най-бързо растящият клон на Съюза.

Доц. Лалковски, как възникна идеята за Докторантско училище за космически изследвания?

– През 2019 г. група ентусиасти от Физически факултет на СУ, институти на БАН и други университети изработихме Национална програма за космически изследвания, технологии и приложения, която беше внесена в Министерството на образованието на първи април същата година. Програмата така и не видя бял свят, но в нея бяха набелязани основни проблеми, които според нас трябва да бъдат изследвани и решени, така че

България да се сдобие с модерен Космически сектор.

Според анализа, който направихме, космическите изследвания в България, доколкото ги има, са много фрагментирани. Те се осъществяват от отделни групи и от изолирани изследователи, които, оказва се, са по-свързани с колеги в чужбина отколкото с техните български колеги.

Другият основен момент от програмата, свързан с човешкия ресурс, е липсата на каквито и да са перспективи пред младите учени да развият кариера в този сектор в България. В програмата набелязахме серия от мерки, които според нас ще подобрят атмосферата в България. Смятаме, че с провеждането на Национален форум ще спомогнем за изграждане на контакти на национално ниво и ще подобрим комуникацията между отделните групи и институции.

Ще повишим видимостта на провежданите в България космически изследвания и ще спомогнем за изграждане на връзки между науката и образованието от една страна, както и между науката и бизнеса от друга.

Надяваме се това събитие да спомогне и за увеличаване на перспективите пред младите колеги за по-нататъшно кариерно развитие в тази сфера. Първото издание на Форума проведохме през октомври 2020 г в София Тех парк. Въпреки рестрикциите, наложени от здравната криза, към събитието определено имаше интерес. Тази година, пак през октомври, ще проведем второ издание, с което смятаме да го превърнем в ежегоден Форум на който наука, бизнес и образование се срещат. Естествено, ако искаме да постигнем по-голям ефект, трябва да взаимодействаме с Държавната администрация, а и с други неправителствени организации със сходни цели. Първото издание на Форума беше подкрепено от Министерство на образованието, от Министерство на икономиката и от неправителствени организации.

Втората инициатива, която предлагаме в Програмата, е провеждане на

ежегодно докторантско училище – Форум, насочен специално към младите колеги, на който те в продължение на седмица ще слушат мини курсове, водени от световно утвърдени учени, ще дискутират, ще формират отбори, ще провеждат изследвания в рамките на мини проекти и ще представят резултати от тях.

Освен развитие на професионални умения, тази платформа ще развива меки умения – умения за работа в екип, общуване в мултиетническа и мултикултурна среда.

По време на Първи национален форум за съвременни космически изследвания, организиран от клон „Космос“, беше представен и бъдещия планетариум „Андромеда“, създаван от ЕКБ „Фотоника“ с наградата Предприемач в науката на фондация Карол Знание. 

Всъщност, на Форума от 2020 г. имахме докторантска сесия, в която бяха изнесени 13 доклада. Сесията наистина беше посрещната с голям интерес, което ни провокира да стартираме втората планирана от нас инициатива – Докторантското училище. Така че ние просто изпълняваме задачите, залегнали в програмата, и които сами си поставихме преди две години.

Кои са хората в екипа, който организира училището?

– В екипа успяхме да съберем млади хора, които са наистина ентусиазирани и всеотдайни. Върху проекта, защото към момента Докторантското училище е все още проект, работим 10 души от СУ, БАН, ТУ и НБУ. Експертизата в екипа е широкообхватна – от Физика на макрокосмоса (Слънчево-земна физика, дистанционни наблюдения на Земята, неутронни, звезди, магнетари), до Физика на микрокосмоса (ядрена физика). Това ни позволява да направим една наистина широкоспектърна програма, което се надяваме ще спомогне за изграждането на широкоспектърна свързана общност в България.

Как ще бъдат селектирани участниците и до кога е отворено кандидатстването?

– Регистрацията е отворена до 30 юни 2021. Кампанията в България стартира втората седмица на май. До 30 май ще набираме заявки за финансова помощ за докторанти, поискали такава. На 5 юни ще станат ясни избраните за финансиране искания. Процедурата, която ще следваме, е утвърдена в научната общност. Докторантите трябва да покажат история от участия в училища, конференции и публикационна активност. Кандидатурите ще бъдат обсъдени с финансиращите организации. Благодарение на фондация Карол Знание и SCOSTEP (международен комитет по Слънчево-земна физика) имаме осигурени стипендии, които ще покрият разходите на 14 участника на място.

Колко ще бъдат участниците?

– Осъзнаваме, че поради пандемията от COVID за много проекти в световен мащаб не могат да реализират планирани пътувания. Може би поради тази причина има голям интерес за участие на място. Базата  на Рожен, обаче е с ограничен капацитет, който е допълнително ограничен от противоепидемичните мерки, които трябва да спазваме. Така че на място можем да настаним до 20 участника. Въпреки това ние

искаме да достигнем до повече хора, поради което предвиждаме провеждане на хибридно събитие.

В сутрешните сесии ще бъдат проведени онлайн лекции. След обяд, на място, под ръководството на опитни ментори, отбори ще работят върху различни фундаментални научни и приложни задачи.

Ще има ли участници от чужбина или само лектори?

– Да. Стартирахме информационната кампания първо в рамките на международни колаборации, в които членове на екипа ни участват и до момента имаме над 20 заявки. Събитието наистина се радва на интерес. Наясно сме, обаче, че има още два месеца и много неща могат да се променят. Световната здравна криза създава рискове, пред каквито не сме се изправяли преди, включително и за събития от подобно естество.  Правим най-доброто на което сме способни, за да управляваме рисковете и работим за наистина силно международно участие.

Кои са лекторите в първото издание на докторантското училище?

– Имаме широка палитра от лектори от чужбина и България. От чужбина лекторите ни са от Университета в Грац (Австрия), Европейската космическа агенция, Космическия център в Съри (Великобритания), Космическата асоциация на университетите в САЩ и НАСА. Имаме и български учени, които от години работят за ЦЕРН и университета в Тюбинген (Германия).

Всяка година ли ще се провежда докторантското училище?

– Амбицията ни е да превърнем събитието в регулярно, което да се провежда поне веднъж на две години. Всичко зависи от това как ще се справим тази година – от интереса от страна на докторантите и от отзвука, който ще постигнем. Всичко, което правим в рамките на клон “Космос” към момента, е на проектна основа. Надявам се в недалечно бъдеще тези проекти да прераснат в процеси.

Какви са очакванията Ви за първото издание?

– Надяваме се със събитието да създадем интерес. Да запълним капацитета на НАО Рожен, за да можем да сформираме отборите, да осъществим всички планирани дейности – лекции, практически занятия, дискусии. Имаме всички предпоставки да проведем едно интересно събитие и наистина се надяваме да го осъществим по начина по който го планираме. Работим за това.

Освен лекции, какво друго сте предвидили в програмата?

– Програмата съдържа два модула. Сутрешният модул се състои от мини лекционни курсове по дадена тематика. Структурата на следобедните занимания е по-различна. Ще бъдат обособени отбори които ще работят по конкретен проблем. Практическите задания ще са свързани с решаване на фундаментални научни и приложни задачи. Резултатите от проведените изследвания, в рамките на училището, ще бъдат представени в последния ден от училището. Докторантите ще имат също възможност да представят и резултати от изследвания, които провеждат в рамките на докторантурите си.

Участниците само слушатели ли ще бъдат или по някакъв начин ще участват и ще представят работата си?

– Събитието ще бъде интерактивно. В рамките на работните групи това ще се получи естествено, но се надявам интересни дискусии да се получат и по време на лекционните курсове.

Каква е конкретната цел, която сте си поставили с това първо у нас докторантско училище с международно участие?

– Проведеният от нас Форум през 2020 г. показа, че в България има надеждни млади изследователи, които правят съвременни изследвания на световно ниво. Но той показа също, че тези изследователи не се познават и често не знаят върху какво работят техните връстници от другите университети и институти в страната. Така че дългосрочната цел на това събитие, както и на другите наши инициативи, е да създадем свързана и жизнена общност. Краткосрочната цел е настоящите докторанти да получат по-задълбочено познание от първа ръка от водещи световно признати експерти, да се запознаят със съвременните тенденции в области, които се намират встрани от конкретните задачи по които работят.


Фондация Карол Знание ще подкрепи участници в докторантско училище

Category : Новини

Първо лятно докторантско училище на тема “Космически изследвания, технологии и приложения” ще бъде проведено от 5 до 11 юли в Националната астрономическа обсерватория – Рожен. Организатор е секция “Космос” към Съюза на физиците в България.

За участие са поканени български и чуждестранни докторанти, които ще се обучават по теми от теоретична астрофизика до инженерство и изчислителна техника. На финала всеки от участниците ще представи индивидуалната си работа.

Фондация Карол Знание ще предостави стипендия за двама участници, които ще имат възможност да се включат напълно безплатно в докторантското училище. То ще се проведе в хибридна форма. На място в Рожен ще са не повече от 20 участници, а част от лекциите ще са онлайн.

Лектори ще бъдат утвърдени изследователи от НАСА, ЕКА, ЦЕРН, български и европейски университети и БАН.

Кандидатстването за стипендията на фондация Карол Знание е отворено до 30 май, а за всички останали – до 30 юни.


Предприемачи в науката търси проекти с въздействие, наградата е 30 000 лв.

Category : Новини

Impact Investing ще бъде тази година фокусът на програмата на фондация Карол Знание Предприемачи в науката. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Тази година институционални партньори са Софийски университет „Климент Охридски“, Технически университет – София, Университетът за национално и световно стопанство и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Проектите със социално въздействие може да бъдат в секторите здравеопазване, микрофинансиране, продоволствена сигурност, зелена и чиста енергия, жилищно строителство.

Проектите за въздействие върху околната среда може да включват решения, свързани с изменение на климата, включително недостиг и опазване на ресурсите, енергийна ефективност, чиста вода, устойчиво земеделие, храни и дървен материал.

Предприемачите, които се насочват към такъв тип инвестиране се стремят да генерират измеримо, благоприятно социално или екологично въздействие чрез решаване на важни за обществото и околната среда проблеми.

Фондация Карол Знание ще насърчава и подкрепя учени, които правят наука с въздействие и искат да реализират идеите си като бизнес проекти.

Добре дошли са амбициозни учени, които искат за създадат зелени стартъпи с иновативни екологични и енергийни решения, прилагащи принципите на кръговата икономика.

Добре дошли са талантливи студенти с предприемачески дух, които искат да стартират компании, базирани на научни разработки със социално или екологично въздействие.

Добре дошли са студенти, докторанти и млади учени, които споделят каузата на фондация Карол Знание за наука с въздействие и искат да направят своите реални конкретни стъпки за устойчивото развитие на българската икономика, базирана на знанието.

Преакселераторската програма Предприемачи в науката се провежда от 2018 година и предоставя обучение, насочено към докторанти и млади учени, които придобиват знания и умения да разработят собствени идеи, прототипи, нови материали и технологии, да развият изследователските си проекти в бизнес планове, да работят с ментори, да презентират пред инвеститори и да се срещнат с финансиращи организации.

Програмата тази година ще се проведе онлайн и вече е отворена за кандидатстване.

За първи път са поканени и мотивирани студенти с бизнес проекти, базирани на научни разработки, със социално или екологично въздействие или проекти за зелен стартъп.

Само участници, преминали преакселераторската програма могат да участват в конкурса Предприемач в науката, който се провежда през декември и е с

награден фонд от 30 000 лв.

Журито, съставено от лекторите на обучението, селектират проектите, които ще бъдат допуснати до участие в надпреварата за финансиране.

Очаквайте информация за програмата и лекторите в четвъртото издание на Предприемачи в науката, което тази година ще се проведе от 29 септември 2021 до 8 декември, а кандидатури ще се приемат до 6 септември.

Още подробности за програмата и сроковете  – тук.

Какво е Impact Investing, какви са критериите и как ще се оценяват проектите, кандидати за програмата Предприемачи в науката 2021, вижте в отговорите на тримата лектори и членове на журито, което ще селектират участниците: Христо Вълев, Мария Павлова, Камелия Лазарова Генова.

Представяме лекторите на програмата тук. Те ще се включват от София, Лондон, Милано, Франкфурт и Барселона. Сред тях има един, който е работил в екипа на Нобеловия лауреат за мир проф. Мохамед Юнус, основател на Grameen Bank.

Кои са носителите на наградата Предприемач в науката и какви са подкрепените проекти – тук.


Екип от Академия за иновации ще спечели място в Предприемачи в науката

Category : Новини

Фондация Карол Знание отново ще предостави награда за екип в Академия за иновации на Innovation Starter. Един от участниците ще спечели място в четвъртото издание на Предприемачи в науката, което и тази година ще се проведе онлайн в края на годината.


Академия за иновации 2021 е осмо издание на програмата под формата на хакатон, в който български студенти създават първите си бизнес проекти и прототипи. Ще се проведе на 4 и 5 юни в НДК. Проектът стартира през 2014 г. в партньорство с един университет в столицата, а през 2021 г. ще се проведе в национален мащаб, в партньорство с повече от 14 университети и обучителни центрове.
В Академия за иновации наградата е финансиране на идеята на екипа победител, осигурено от Европейската инвестиционна банка и посещение на европейските институции в Брюксел, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България. Организаторите предоставят едногодишно менторство и включване в акселераторската програма на Innovation Starter Accelerator.
Екипът на един от представените проекти ще получи възможността да бъде част от обучението Предприемачи в науката на фондация Карол Знание и да участва в конкурса Предприемач в науката с награда 30 000 лв. Така ще може да надгради знанията и уменията си, за да развие проекта и да направи следващи стъпки в реализацията му.


Права за ползване

Category : Новини

Този уеб сайт е собственост на Фондация Карол Знание и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уеб сайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на фондацията.

Фондация Карол Знание поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, не поемаме гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Фондация Карол Знание не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

Фондацията има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.

Фондация Карол Знаниие не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.

При регистрация на клиент на настоящия уеб сайт, същият се съгласява да получава непоискани търговски съобщения.


Четирима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

За първи път на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание ще участват двама претенденти извън София. Онлайн форматът позволява финалистите от София, Варна и Пловдив да бъдат напълно равнопоставени в представянето си пред журито. Финалът на конкурса е на 13 януари.

 Кои са докторантите и какви са техните проекти?

Д-р Виолета Снегарова е докторант към катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“, Варна. Темата на нейния дисертационен труд е „Оценка на рискови фактори за микронутриентни дефицити – витамин Д, В9 и йонизиран калций при бременни жени във Варненския регион“.

Д-р Снегарова е специализант по Гастроентерология в МБАЛ-Варна – Военномедицинска академия. Член е на Български лекарски съюз (БЛС), на Управителния съвет на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), отговарящ за региона на Североизточна България с център гр.Варна, на Българско дружество по хранене и диететика (БДХД), Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и Българско дружество по колопроктология (BSC). По време на майчинството с двете си деца създава своя блог Medilatte.com, в който пише по теми, свързани с научните ѝ интереси – гастроентерология, хранене и диететика. Има стаж в Университетска болница Олщин, Полша, Катедра Кардиология. Надгражда знанията си с продължаващи обучения към БЛС, Дигитален колеж по диабет, електронно обучение към United European Gastroenterology : “Neuroendocrine tumors NET”.

Мирослав Трънков е докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Компютърна информатика. Темата на дисертационния му труд е „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“.

Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и невронни мрежи от пет години, последните две – професионално. Изследва възможностите за прогнозиране посоката на движение на пазарните котировки чрез моделирани изкуствени невронни мрежи. Вече има изградена автоматизирана рамка за Фундаментален анализ на финансови данни чрез методи на NER (Named Entity Recognition) и NLP (Natural Language Processing). Разработен е и невронен модел за търговия на злато. Тази година ще работи върху създаване на автоматизиран модел за търговия чрез лихвени проценти (Interest rates), икономическа сила (Economic strength) и парични и търговски потоци (Capital and trade flow). Успехът на работата му се дължи на факта, че невронните мрежи имат способността да намират самостоятелно решения на проблеми, като разпознават модели (шаблони) в периодично повтаряеми събития.

Участва в няколко научноизследователски проекта, както и в различни научни конференции и форуми.

Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и работи в Националния природонаучен музей. Тематичната рамка на нейния дисертационен труд е „Биология и екология на прилепи. Особености на зимуването на пещерни видове прилепи в България в контекста на глобални климатични промени“.

Изследователските ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В проектите си съчетава високотехнологичен молекулярен анализ с класически микробиологични методи и теренни приключения. Участвала е в множество пещерни експедиции в България и няколко европейски държави. Изследва прилепи от 12 години и участва в редица големи европейски и световни проекти с Институт Макс Планк по орнитология, Група по сензорна екология, университета в Грайфсвалд, Operation Wallacea, остров Бътън (Индонезия), Университета в Копенхаген. Била е на стаж в Тихоокеанския център за екосистемни изследвания на Хавайските острови и в Институт Смитсониън за тропически изследвания в Гамбоа (Панама). През 2019 г. става част от управителния съвет на COST Акция CA18107 на тема „Climate change and bats: from science to conservation“. Същата година участва и в международна пещерно-изследователска експедиция в Национален парк „Мулу“ в Борнео, подкрепена от National Geographic и Bat Conservation International. Комуникатор на науката, съосновател съм на „Академията за малки изследователи“ към НПМ-БАН и съавтор на пътеводител из експозицията на музея „Приказка за един музей“.

Христо Рашеев е докторант в  направление Теоретична химия (Изчислителна химия) на катедра Физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, където със същата специалност завършва магистратура с пълно отличие. Темата на докторантурата е „Моделиране на високоефективни електроди за метало-йонни батерии“.

Има научен стаж в University of Cambridge, Department of Material Science and Metallurgy, практика по „Erasmus+“ в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция. Член е на Лабораторията по квантова и изчислителна химия във Факултета по химия и фармация на СУ. Една част от дисертацията му е посветена на квантово-химично моделиране на молекулно ниво на взаимодействията между йоните и разтворителя в електролита както и оценка на енергетичния аспект на процесите на солватация и десолватация в батерии на базата на един или два вида катиони. Резултатите са докладвани на поредица национални и международни конференции и обобщени в публикация, която в момента в процес на рецензиране в Journal of Physical Chemistry. Друг аспект в изследванията му е свързан с дизайн на нови органични електродни материали за литиево- и постлитиево-йонни батерии. Неговата идея е да се моделират материали, всички елементи на които да се включат в редокс-процеса. Според неговите проучвания съществува само един опит за направа на подобен материал в света.

Сега  Христо участва в международни проекти и конференции, а като ученик е носител на  значителен брой отличия в национални и международни състезания по химия.


Победителят в конкурса Предприемач в науката: Със средствата от наградата ще изградя работеща технология в минна компания

Category : Новини

Със средствата от наградата Предприемач в науката планирам да закупя материали, консумативи и оборудване, за да можем да изградим Конструирана влажна зона на едно от предприятията в минния бранш. Това заяви победителят в конкурса Предприемач в науката Росен Иванов в първото си интервю за Радио София на БНР. Компанията изразила сериозен интерес към технологията, с която главният асистент в МГУ спечели 30 000 лв. в конкурса на фондация Карол Знание.

След това предвиждам да бъде регистрирана фирма и да стигна до по-комерсиален продукт и по-широк кръг от потребители, добави Росен Иванов. Той призна, че благодарение на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание е успял да научи стъпките как да постигне това. Лекторите, които водеха нашите занимания бяха успели хора, които допълнително мотивират и вдъхновяват да развием нашия научен продукт. Беше изключително полезна програма за млади учени, които искат да реализират научната си работа, разказа победителят в конкурса.

Той пребори конкуренцията на останалите 9 проекта и обяви, че възнамерява да регистрира спин-оф с университета си.

Пълното интервю можете да чуете тук.

Още медийни публикации по темата – тук.


Награди за предприемачите в науката от партньори

Category : Новини

Освен голямата награда от 30 000 лв., в Конкурса Предприемач в науката награди раздават и партньорите на проекта.

Първото отличие стана известно още по време на конкурса на 16 декември. Анелия Караджинова-Феррер спечели пълна стипендия за 12-месечната Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“, предоставена от Александър Николов. Той е бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж,  автор на книгите „Бизнес растеж“ и „Нагласа за резултати“.

Обявяването на наградата на финала на конкурса беше много емоционален момент. Анелия участва в програмата от Хърватия, където е изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković. Благодаря, че виждате потенциал в нашата идея, благодаря за подкрепата, каза инженерът от CETN и бъдещ съосновател на стартъп Thrace DSI Engineering Group. Името e игра на думи между названието на племената Траки (Thrace) и думата на английски за “следа” или “диря” (trace), които частиците остават в детекторите. Абревиатурата DSI обединява Детектори, Сензори и Инструментални Технологии (Detectors, Sensors и Instrumentation).

Innovation Starter предоставя безплатен достъп до международния форум за иновации Innovation Explorer 2021 на 25 февруари.

София Тех Пак за поредна година подкрепя участниците в конкурса Предприемач в науката и ги кани да се възползват от услугите и споделеното работно пространство на технологичния парк.

Медийният партньор на програмата списание Българска наука подарява годишен абонамент за онлайн изданието и кани учените да се включат като автори и с интервю в съвместната рубрика с фондация Карол Знание Предприемач в науката.

Добре дошли в нашия клуб на предприемачите в науката, който всяка година се разширява с впечатляващи и учени, и личности, обърна се г-н Станимир Каролев към участниците в конкурса. Той ги поздрави за подготовката и презентациите, както и за адаптивността да отразят направените препоръки по време на обучението. Пожела успех в реализацията на бизнес проектите и „до нови срещи, за да чуем кой как е напреднал“.

Снимки от конкурса вижте тук.


10 проекта в надпревара за 30 000 лв. награда Предприемач в науката

Category : Новини

Конкурсът Предприемач в науката ще се проведе на 16 декември, седмица след края на Предприемачи в науката. 10 от участниците в програмата ще се състезават за наградата от 30 000 лв. като представят идеите си като бизнес проекти пред жури. В него влизат всички 21 лектора, които обучаваха учените от 23 септември до 9 декември.

Кои са претендентите и с какви проекти се състезават?

Анелия Караджинова-Ферер

Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия, Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия.

Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Антон Пулийски

Докторант в Технически университет– София, Факултет по Транспорт, Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA.

Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ваньо Везиров

Лекар, основател и изп. директор на OS IMPLANTS Ltd.

Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Евдокия Белина

Докторант и асистент в Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН

Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Константина Стефанова

Доктор и главен асистент, Институт по инженерна химия, БАН

Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Мирослав Генов

Докторант в Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, ветеринарен лекар, съосновател на Многопрофилна ветеринарна клиника „България“, член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Росен Иванов

Доктор и главен асистент, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергии

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

София Славова

Докторант и асистент в Институт по обща и неорганична химия, БАН

Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Стефан Ставрев

Докторант и асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, основател на Tri Soft

Тема: FluurMat: Интерактивен под за STEM обучение

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Таня Йорданова

Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ в СА „Д. Ценов“, Свищов

Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“

 


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close