Category Archives: Новини

Фондация Карол Знание ще подкрепи участници в докторантско училище

Category : Новини

Първо лятно докторантско училище на тема “Космически изследвания, технологии и приложения” ще бъде проведено от 5 до 11 юли в Националната астрономическа обсерватория – Рожен. Организатор е секция “Космос” към Съюза на физиците в България.

За участие са поканени български и чуждестранни докторанти, които ще се обучават по теми от теоретична астрофизика до инженерство и изчислителна техника. На финала всеки от участниците ще представи индивидуалната си работа.

Фондация Карол Знание ще предостави стипендия за двама участници, които ще имат възможност да се включат напълно безплатно в докторантското училище. То ще се проведе в хибридна форма. На място в Рожен ще са не повече от 20 участници, а част от лекциите ще са онлайн.

Лектори ще бъдат утвърдени изследователи от НАСА, ЕКА, ЦЕРН, български и европейски университети и БАН.

Кандидатстването за стипендията на фондация Карол Знание е отворено до 30 май, а за всички останали – до 30 юни.


Екип от Академия за иновации ще спечели място в Предприемачи в науката

Category : Новини

Фондация Карол Знание отново ще предостави награда за екип в Академия за иновации на Innovation Starter. Един от участниците ще спечели място в четвъртото издание на Предприемачи в науката, което и тази година ще се проведе онлайн в края на годината.


Академия за иновации 2021 е осмо издание на програмата под формата на хакатон, в който български студенти създават първите си бизнес проекти и прототипи. Ще се проведе на 4 и 5 юни в НДК. Проектът стартира през 2014 г. в партньорство с един университет в столицата, а през 2021 г. ще се проведе в национален мащаб, в партньорство с повече от 14 университети и обучителни центрове.
В Академия за иновации наградата е финансиране на идеята на екипа победител, осигурено от Европейската инвестиционна банка и посещение на европейските институции в Брюксел, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България. Организаторите предоставят едногодишно менторство и включване в акселераторската програма на Innovation Starter Accelerator.
Екипът на един от представените проекти ще получи възможността да бъде част от обучението Предприемачи в науката на фондация Карол Знание и да участва в конкурса Предприемач в науката с награда 30 000 лв. Така ще може да надгради знанията и уменията си, за да развие проекта и да направи следващи стъпки в реализацията му.


Права за ползване

Category : Новини

Този уеб сайт е собственост на Фондация Карол Знание и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уеб сайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на фондацията.

Фондация Карол Знание поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, не поемаме гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Фондация Карол Знание не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

Фондацията има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.

Фондация Карол Знаниие не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.

При регистрация на клиент на настоящия уеб сайт, същият се съгласява да получава непоискани търговски съобщения.


Четирима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

За първи път на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание ще участват двама претенденти извън София. Онлайн форматът позволява финалистите от София, Варна и Пловдив да бъдат напълно равнопоставени в представянето си пред журито. Финалът на конкурса е на 13 януари.

 Кои са докторантите и какви са техните проекти?

Д-р Виолета Снегарова е докторант към катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“, Варна. Темата на нейния дисертационен труд е „Оценка на рискови фактори за микронутриентни дефицити – витамин Д, В9 и йонизиран калций при бременни жени във Варненския регион“.

Д-р Снегарова е специализант по Гастроентерология в МБАЛ-Варна – Военномедицинска академия. Член е на Български лекарски съюз (БЛС), на Управителния съвет на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), отговарящ за региона на Североизточна България с център гр.Варна, на Българско дружество по хранене и диететика (БДХД), Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и Българско дружество по колопроктология (BSC). По време на майчинството с двете си деца създава своя блог Medilatte.com, в който пише по теми, свързани с научните ѝ интереси – гастроентерология, хранене и диететика. Има стаж в Университетска болница Олщин, Полша, Катедра Кардиология. Надгражда знанията си с продължаващи обучения към БЛС, Дигитален колеж по диабет, електронно обучение към United European Gastroenterology : “Neuroendocrine tumors NET”.

Мирослав Трънков е докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Компютърна информатика. Темата на дисертационния му труд е „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“.

Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и невронни мрежи от пет години, последните две – професионално. Изследва възможностите за прогнозиране посоката на движение на пазарните котировки чрез моделирани изкуствени невронни мрежи. Вече има изградена автоматизирана рамка за Фундаментален анализ на финансови данни чрез методи на NER (Named Entity Recognition) и NLP (Natural Language Processing). Разработен е и невронен модел за търговия на злато. Тази година ще работи върху създаване на автоматизиран модел за търговия чрез лихвени проценти (Interest rates), икономическа сила (Economic strength) и парични и търговски потоци (Capital and trade flow). Успехът на работата му се дължи на факта, че невронните мрежи имат способността да намират самостоятелно решения на проблеми, като разпознават модели (шаблони) в периодично повтаряеми събития.

Участва в няколко научноизследователски проекта, както и в различни научни конференции и форуми.

Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и работи в Националния природонаучен музей. Тематичната рамка на нейния дисертационен труд е „Биология и екология на прилепи. Особености на зимуването на пещерни видове прилепи в България в контекста на глобални климатични промени“.

Изследователските ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В проектите си съчетава високотехнологичен молекулярен анализ с класически микробиологични методи и теренни приключения. Участвала е в множество пещерни експедиции в България и няколко европейски държави. Изследва прилепи от 12 години и участва в редица големи европейски и световни проекти с Институт Макс Планк по орнитология, Група по сензорна екология, университета в Грайфсвалд, Operation Wallacea, остров Бътън (Индонезия), Университета в Копенхаген. Била е на стаж в Тихоокеанския център за екосистемни изследвания на Хавайските острови и в Институт Смитсониън за тропически изследвания в Гамбоа (Панама). През 2019 г. става част от управителния съвет на COST Акция CA18107 на тема „Climate change and bats: from science to conservation“. Същата година участва и в международна пещерно-изследователска експедиция в Национален парк „Мулу“ в Борнео, подкрепена от National Geographic и Bat Conservation International. Комуникатор на науката, съосновател съм на „Академията за малки изследователи“ към НПМ-БАН и съавтор на пътеводител из експозицията на музея „Приказка за един музей“.

Христо Рашеев е докторант в  направление Теоретична химия (Изчислителна химия) на катедра Физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, където със същата специалност завършва магистратура с пълно отличие. Темата на докторантурата е „Моделиране на високоефективни електроди за метало-йонни батерии“.

Има научен стаж в University of Cambridge, Department of Material Science and Metallurgy, практика по „Erasmus+“ в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция. Член е на Лабораторията по квантова и изчислителна химия във Факултета по химия и фармация на СУ. Една част от дисертацията му е посветена на квантово-химично моделиране на молекулно ниво на взаимодействията между йоните и разтворителя в електролита както и оценка на енергетичния аспект на процесите на солватация и десолватация в батерии на базата на един или два вида катиони. Резултатите са докладвани на поредица национални и международни конференции и обобщени в публикация, която в момента в процес на рецензиране в Journal of Physical Chemistry. Друг аспект в изследванията му е свързан с дизайн на нови органични електродни материали за литиево- и постлитиево-йонни батерии. Неговата идея е да се моделират материали, всички елементи на които да се включат в редокс-процеса. Според неговите проучвания съществува само един опит за направа на подобен материал в света.

Сега  Христо участва в международни проекти и конференции, а като ученик е носител на  значителен брой отличия в национални и международни състезания по химия.


Победителят в конкурса Предприемач в науката: Със средствата от наградата ще изградя работеща технология в минна компания

Category : Новини

Със средствата от наградата Предприемач в науката планирам да закупя материали, консумативи и оборудване, за да можем да изградим Конструирана влажна зона на едно от предприятията в минния бранш. Това заяви победителят в конкурса Предприемач в науката Росен Иванов в първото си интервю за Радио София на БНР. Компанията изразила сериозен интерес към технологията, с която главният асистент в МГУ спечели 30 000 лв. в конкурса на фондация Карол Знание.

След това предвиждам да бъде регистрирана фирма и да стигна до по-комерсиален продукт и по-широк кръг от потребители, добави Росен Иванов. Той призна, че благодарение на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание е успял да научи стъпките как да постигне това. Лекторите, които водеха нашите занимания бяха успели хора, които допълнително мотивират и вдъхновяват да развием нашия научен продукт. Беше изключително полезна програма за млади учени, които искат да реализират научната си работа, разказа победителят в конкурса.

Той пребори конкуренцията на останалите 9 проекта и обяви, че възнамерява да регистрира спин-оф с университета си.

Пълното интервю можете да чуете тук.

Още медийни публикации по темата – тук.


Награди за предприемачите в науката от партньори

Category : Новини

Освен голямата награда от 30 000 лв., в Конкурса Предприемач в науката награди раздават и партньорите на проекта.

Първото отличие стана известно още по време на конкурса на 16 декември. Анелия Караджинова-Феррер спечели пълна стипендия за 12-месечната Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“, предоставена от Александър Николов. Той е бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж,  автор на книгите „Бизнес растеж“ и „Нагласа за резултати“.

Обявяването на наградата на финала на конкурса беше много емоционален момент. Анелия участва в програмата от Хърватия, където е изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković. Благодаря, че виждате потенциал в нашата идея, благодаря за подкрепата, каза инженерът от CETN и бъдещ съосновател на стартъп Thrace DSI Engineering Group. Името e игра на думи между названието на племената Траки (Thrace) и думата на английски за “следа” или “диря” (trace), които частиците остават в детекторите. Абревиатурата DSI обединява Детектори, Сензори и Инструментални Технологии (Detectors, Sensors и Instrumentation).

Innovation Starter предоставя безплатен достъп до международния форум за иновации Innovation Explorer 2021 на 25 февруари.

София Тех Пак за поредна година подкрепя участниците в конкурса Предприемач в науката и ги кани да се възползват от услугите и споделеното работно пространство на технологичния парк.

Медийният партньор на програмата списание Българска наука подарява годишен абонамент за онлайн изданието и кани учените да се включат като автори и с интервю в съвместната рубрика с фондация Карол Знание Предприемач в науката.

Добре дошли в нашия клуб на предприемачите в науката, който всяка година се разширява с впечатляващи и учени, и личности, обърна се г-н Станимир Каролев към участниците в конкурса. Той ги поздрави за подготовката и презентациите, както и за адаптивността да отразят направените препоръки по време на обучението. Пожела успех в реализацията на бизнес проектите и „до нови срещи, за да чуем кой как е напреднал“.

Снимки от конкурса вижте тук.


10 проекта в надпревара за 30 000 лв. награда Предприемач в науката

Category : Новини

Конкурсът Предприемач в науката ще се проведе на 16 декември, седмица след края на Предприемачи в науката. 10 от участниците в програмата ще се състезават за наградата от 30 000 лв. като представят идеите си като бизнес проекти пред жури. В него влизат всички 21 лектора, които обучаваха учените от 23 септември до 9 декември.

Кои са претендентите и с какви проекти се състезават?

Анелия Караджинова-Ферер

Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия, Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия.

Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Антон Пулийски

Докторант в Технически университет– София, Факултет по Транспорт, Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA.

Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ваньо Везиров

Лекар, основател и изп. директор на OS IMPLANTS Ltd.

Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Евдокия Белина

Докторант и асистент в Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН

Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Константина Стефанова

Доктор и главен асистент, Институт по инженерна химия, БАН

Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Мирослав Генов

Докторант в Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, ветеринарен лекар, съосновател на Многопрофилна ветеринарна клиника „България“, член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Росен Иванов

Доктор и главен асистент, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергии

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

София Славова

Докторант и асистент в Институт по обща и неорганична химия, БАН

Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Стефан Ставрев

Докторант и асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, основател на Tri Soft

Тема: FluurMat: Интерактивен под за STEM обучение

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Таня Йорданова

Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ в СА „Д. Ценов“, Свищов

Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“

 


Антон Пулийски: Дроновете могат да спасят живот

Category : Новини

Аз съм…човек, за когото технологичните играчки и решаването на нестандартни пъзели са хоби и призвание! Последните години се занимавам с развиването на дрон общността в България. Председател съм на Българската асоциацията „Обединено Дрон Общество” и управлявам международния проект ”Drone ARENA”. Съосновател съм на първия дрон клуб в България ”Дрон Екстрийм“. Заедно с Клъстер Изкуствен Интелект България сме съучредители на международната инициатива Borderless AI.

Опитът ми включва работа над 14 години в областта на сигурността, интеграцията на информационните и нововъзникващите технологии. Работил съм като независим корпоративен консултант по информационна сигурност, системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2013), управление на риска (ISO31000:2018). Едно от образованията ми е по право, а в момента съм редовен докторант в Технически Университет – София на тема – Системна интеграция на дроновете във въздушното пространство на силно урбанизирани територии.

Практикувам като хоби динамична стрелба, фотография, летене с дронове, решаване на пъзели и изучаване на източната култура. Обичам да пътувам и да чета.

Вярвам, че в живота на човек има две цели: да намери своето призвание и да не позволява нищо да го отклони от него.

Моята научна работа е насочена към разработване на модел за системна интеграция на безпилотни летателни апарати (дронове) във въздушното пространство на силно урбанизирани територии. Основната цел на модела е да спомогне за безопасната и устойчива интеграция на дроновете в близко бъдеще. За целта ще изследвам динамичната холистична зависимост между свързаните аспекти (технологичен, авиационен, правен, социален, културен, икономически и екологичен). Темата е предизвикателство и естествено обобщение на опита ми с дронове и академичната ми подготовка до момента.

Планирано е изследването да включва както аналитични методи, така и практически експерименти, свързани с различни сценарии за използване на дроновете. Един от акцентите е поставен върху безопасността на полетите, като

в рамките на научната разработка ще се проведат тестове за изследване на социалното възприятие на различни групи хора относно безопасността при употребата на дронове.

Вторият акцент е изследване на въздействието на дроновете при различните равнища на сигурност, в т.ч. анализиране и превантивно ограничаване на възможностите за злонамерена и умишлена употреба на безпилотните авиационни системи за дейности, целящи противоправен и обществено опасен резултат.

Третият акцент е свързан с психо-моторните реакции на управляващите дронове при различни условия и ниво на стрес. Набирането на първични данни ще се осъществява посредством хардуер за биологична обратна връзка. Изследователският метод дава възможност да се използва индивидуално или групово спрямо изследваните лица.

Резултатите ще послужат и за основа за допълнителни научни изследвания относно концентрацията и задържането на вниманието на операторите като ключови компоненти за безопасното управление на дронове от всички класове.

 

Вярвам, че разработеният модел за интеграция на дроновете ще може да бъде адаптиран за спомагане на процесите за интеграция и при други нововъзникващи технологии в области като роботика, изкуствен интелект, виртуалната реалност и пр.

Бизнес идеята ни е свързана с малки дронове, спасяващи живот.

Моята бизнес идея…се зароди преди няколко години. Попаднах на репортаж, в който се даваха примери за опасни професии и се запитах „Защо малките дронове не се използват за намаляване на тези рискове?“. Техните предимства биха били незаменими в някои от описаните сценарии. Те са високо проходими, лесни за пренасяне, а ниската им цена е несъизмерима с човешкия живот. След проведени разговори и десетки демонстрации, установихме няколко пречки пред интегрирането на дронове в подобни процеси. Слабото познаване на потенциалните възможности на безпилотните апарати и липсата на умения за управлението на малки дронове стоят в основата на проблема. Именно към справянето с това предизвикателство е насочен и нашият бизнес проект. Целта е той да бъде пресечна точка на няколко области на познанието, а готовият продукт да се приложи първо в области, където е застрашен човешки живот, а след това и в други. Бъдещото надграждане с изкуствен интелект също е планирано.

Моят продукт…се състои от два компонента: разработване и конструиране на специализирани малки дронове и обучение на професионални пилоти за управлението им.

 

Дроновете ще са предназначени за обследване на сгради след пожар, земетресение или наводнение, за установяване на обгазяване с отровни, задушливи или запалими газове, както и за визуално разузнаване при широк спектър от мисии.

Проблемът, който решавам…Чрез дистанционното извършване на тези процедури, нашите дронове ще намалят риска за живота на хората.

Уникалното на разработките… е, че от самото начало – етапа на проектиране, до финалната интеграция, ще се отчита мултиаспектният характер на продукта, както и специфичната нужда на ползвателите. Ние няма да предлагаме просто дрон или пък курс за майсторско пилотиране.

Ние предлагаме създаването на завършено решение за конкретна задача, а неговата добавена стойност ще може да бъде измерена в брой спасени човешки животи.

Моите клиенти…Потенциалните ни клиенти са организации и институции, на които е вменено задължението да извършват упоменатите дейности по обследване или профилактика.

 

Моят екшън план предвижда…

Нашият план за следващите 6-12 месеца предвижда:

  1. Популяризиране на възможностите и потенциалните ползи от малките дронове сред заинтересовани лица;
  2. Изграждане на лаборатория за производство и тестване на малки дронове;
  3. Прототип на модулна платформа за малък дрон;
  4. Готова модулна програма за обучаване пилоти;
  5. Готов екип за обучения – теоретични и практически.

Най-много се гордея…с екипа си, защото те са причината за успешните проекти зад гърба ни. Безспорната експертиза, която стои зад тях е предпоставката за успешността и на този проект. Мултидисциплинарният подход, на който залагаме, покрива изцяло сферите на инженерно проектиране, програмиране, маркетинг, бизнес развитие и експертиза в областта на правните аспекти, свързани с по-широката употреба на технологията.

Всички споделяме убеждението: прави това, което обичаш, и със сигурност ще успееш.

Моето бъдеще като предприемач в науката…ще е изпълнено с много предизвикателства и нестандартни „пъзели“ за решаване. То ще е желаното продължение на академичните ми занимания до момента. Вярвам, че мултидисциплинарната среда, в която проектът ще се развива ще ми даде по-широк поглед върху възможностите, които дрон технологията предлага. За мен това ще е нещо ново и много мотивиращо, тъй като харесвам динамиката и придобиване на нови умения и знания. Накратко: „ще е забавно“.


Станислав Червенков: За мен предприемачите в науката са трайното бъдеще за успешен и доходен бизнес

Category : Новини

Станислав Червенков е новият ментор в програмата Предприемачи в науката тази година. Той е зам. изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED-Bulgaria).  Повече от 10 години работи в областта на предприемачеството чрез изготвяне и управление на проекти, финансирани от различни национални и международни донори и програми, разработване и провеждане на специализирани обучения за бизнеса, НПО сектора и държавната администрация.

Завършил е бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Публични финанси в УНСС. Притежава диплома по специалност Право като следдипломна квалификация, както и редица национални и международни сертификати.

С повече от 15 години професионален опит, като 5 от тях са в структурите на държавната администрация. Одобрен външен експерт към Агенция по обществени поръчки, оценител по различни оперативни програми в България и участие в над 50 оценителни комисии. Със солиден опит и като обучител, модератор, консултант и експерт по въпроси, свързани с разработване, управление и отчитане на проекти, тръжни процедури и развитие на малки и средни предприятия.

Питаме нашите лектори и ментори как самите те определят „предприемач в науката“. Вашата дефиниция?

– Науката дава фундаменталната основа за бъдещото развитие. За предвидливите и находчивите това може да се окаже неподозирано успешна реализация в практиката и бизнеса.

Предприемаческият дух, съчетан с визионерството на науката е сигурна основа за всеки който дръзне да докаже своя потенциал и да промени теоритичните познания в доходен бизнес. За мен предприемачите в науката са трайното бъдеще за успешен и доходен бизнес.

Менторите на Предприемачи в науката са много важни за успеха на учените в програмата. Тази година проектите и областите са много различни, някои участници вече дори имат регистрирани стартъпи. Кое според Вас е най-сериозното предизвикателство за един начинаещ предприемач, който идва от академичния свят?

– Да мисли практично. Важно е с научните познания в съответната област предприемачът какъв човешки проблем смята да разреши.

В основата на успешния бизнес е потребността. Ако начинаещият предприемач има ясна визия – какво иска да предложи на хората, с което да им подобри част от ежедневието, то със сигурност ще бъде успешен в бизнеса.

Имате сериозен опит и познавате отлично предприемаческата общност у нас. Как попадат в нея хора на науката?

– Понякога е по-доре да знаеш по-малко, но да имаш сърце, душа и характер на победител за да успееш. Много от предприемачите имат воля и идеи, но нямат академични познания и остават само с добрите мисли и желания. От друга страна, хората на науката пък не много често имат дързостта на предприемача и затова се страхуват да стартират собствен в бизнес. Въпреки трудностите, всеки човек може да бъде предприемач по своему, важното е той да се чувства удовлетворен от това което прави и да усеща ползотворните резултати на своя труд.

При всички положения научните среди са генератор на стабилни бизнес решения, които трябва да бъдат във фокуса на предприемаческата екосистема.

През последните години у нас има много достъпни програми за насърчаване на предприемачеството. От Ваша гледна точка, защо в България няма университетски стартъпи и спин-офи както в Европа и САЩ?

– В общ план България предпочита да взаимства чужд опит, отколкото да се опита да създаде нещо ново и да конкурира останалите държави.

В нашата страна има строхотни и много находчиви и предприемчиви хора. Истината е обаче, че те предпочитат да намерят реализация навън.

По-сигурно е да се насочиш към вече доказани университети и образователни институции в чужбина, които от години реализират амбициите на млади предприемачи, отколкото да се опиташ да търсиш пазарна реализация на твоите идеи в България, макар и с достъпни програми. Генезисът на въпроса се основава не само на активна и целенасочена политика, но и на доказа практика и ефективни резултати, които привличат таланти и предприемчиви българи.

В CEED-България работили ли сте с учени-предприемачи? 

– В своята над 14 годишна история Фондацията е работила с различни експерти, консултанти, учени, доброволци, предприемачи и какви ли още не категории лица. По различни проекти сме осъществявали тясно сътрудничество с научни среди, преподаватели и учени, които са подпомагали предприемачеството в България. Към момента CEED-България е част от клъстър „София град на знанието“, чрез който се обменят информация, експертиза и научни достижения сред членовете. Предпочитам да обобщя генералната мисия и визия на организацията, в посока насърчаване на предприемаческата инициатива, базирана на знания, опит и сътрудничество в активни и креативни мрежи от находчиви и динамични хора.

Coфия ce yтвъpждaвa ĸaтo дoбpo мяcтo зa cъздaвaнe нa cтapтъпи в Eвpoпa и ĸaтo вoдeщ xъб нa Бaлĸaнитe, а Бългapия ce изĸaчвa c тpи пoзиции дo 32-po мяcтo в гoдишнaтa ĸлacaция нa ЅtаrtВlіnk зa нaй-дoбpитe cтapтъп eĸocиcтeми в cвeтa. Не изостава ли трансфера на технологии в тази тенденция?

– Има много какво да се желае, за да се насочи активността на предприемачите в обща и ясно дефинирана кауза, основана на сътрудничество и взаимопомощ между различните организации в областта на предприемачеството. Технологичият трансфер е безпорна компонента на цялостното икономическо и социално развитие.

Дори и да създаваме подходяща почва за изграждане на стъртъпи, по-важният въпрос е как се осигурява тяхното конкурентно предимство в международен мащаб?

Нещо повече, как се осигурява достъп до най-съвременните технологични тенденции? Има доста неща, които трябва да се подобрят, за да се изгради траен и ефективен микроклимат за инкубиране на предприемачи в България.

Колко важни са патентите за инвеститорите? Един често коментиран в програмата ни пример – през океана и в Европа се стремят към патенти, защото всеки патент е потенциален печеливш бизнес. У нас като че ли няма такава тенденция?

– Факт е, че всеки патент е потенциален източник на доходи. Било заради недостатъчни знания, било заради тежки инвестиции, необходими за защита на интелектуалната собственост, повечето предприемачи гледат да постигнат пазарна реализация на своя продукт или услуга, оставяйки на заден план неговата защита. В зависимост от фазата, в която се намира дадена компания, има различни техники и средства за тази защита, но при всички случаи от ден първи, всеки предприемач следва да пази своя продукт/услуга от интелектуални посегателства.

Как COVID ситуацията се отрази на работата на Вашата организация?

– При всички случаи негативно, предполагам както при повечето организации. От друга страна в дъното на общия страх, непредвидени и неприятни ситуации, стои

искрица надежда за ново, различно начало и промяна на съществуващите до момента порядки в световния ред.

Кризата промени доста бизнеси, тя спомогна и подтикна много хора да бъдат креативни и да предприемат драстични мерки. В крайна сметка всеки човек може да погледне ситуацията от различни гледни точки и да се опита да подобри своята стратегия за оцеляване, развитие и успех.

Моментите на криза са били удачното време за стартиране на много печеливши бизнеси. Време ли е тук и сега за стартъпи?

– Винаги е време за нови начинания. Винаги е добре да се създават идеи и те да намират практическо приложение. Винаги е подходящо време човек да погледне навътре в себе си и да преоткрие надеждата и креативността като динамичната основа на своето добро бъдеще.

Като ментор ще имате персонални срещи с участниците в Предприемачи в науката. Какво искате да научат от Вас?

– Всяка среща с непознат е обогатяване. Всеки човек може да бъде полезен с нещо на останалите хора. Всяко ново знание и непознато усещане ни прави по-силни, по-вдъхновени и по-успешни.

Благодаря Ви! Очакваме срещата с Вас в програмата Предприемачи в науката!

Другите ментори в порграмата Предприемачи в науката 2020 са Сиво Даскалов и Александър Маринов.

Другите лектори вижте тук.


Д-р Ваньо Везиров: Можеш да помагаш на хората, независимо дали си лекар или предприемач

Category : Новини

Аз съм любопитен и любознателен. Винаги съм се интерсувал как точно функционират живите организми, независимо от кой клас са те, дали са животни, растения или гъби. Затова още като дете започнах да чета много енциклопедии, свързани с живите организми, които още повече запалваха страстта ми към живота и неговата механика. Така по-късно вече бях натрупал доста познания свързани с биологията и беше време да се ориентирам към професия. Избрах медицината, защото тя щеше да ми позволи да се ровя още по-дълбоко в механизмите, които управляват човешкия организъм. Започнах да изучавам по-сериозно биология и химия. Тези две науки, както и много други, ме съпроводиха през годините ми в университета. Aз съм лекар, моята мисия и призвание е обвързана с това да помагам. Изпитвам лично удовлетворение, когато виждам решен проблем на даден пациент. Посланието, което отправям, е свързано именно с това дълбоко мое вярване.

Можеш да помагаш на хората, независимо от това дали си лекар и работиш в болница или си биотехнологичен предприемач, който се занимава с иновации.

Вдъхновявам се да говоря на теми, свързани с наука, психология, философия, велики открития и теории. В свободното си време творя, карам колело, свиря нa пиано, пътешествам, медитирам.

 

Моята научна работa започна oще като студент. Бях зелен първокурсник, но съзнанието ми все блуждаеше напред в бъдещето и науката. Първият научен проект, с който се захванах беше свързан с Невродегенеративни заболявания и по-специално Алцхаймер. Изследвахме различни полифенолни съединения, с които целим да намалим ефекта на заболяването върху здравето на пациента. По-късно започнах да участвам в конгреси и да пиша научни и научно популярни статии в BBC Кnowledge.
След известно време намерих съмишленици и с тях съосновах „АСИ“ –  Асоциацията на Студентите Изследователи. Не след дълго се роди и големият биотехнологичен конгрес – IBC Sofia. Така осъзнах, че не само обичам да се занимавам с наука, обичам и да я комуникирам. Записах се за участие във Famelab – състезание за комуникация на науката, спечелих призово място през 2014. През следващата година бях поканен и на Famelab All Stars. От тогава като комуникатор на науката се възприемам и като мисионер, като

моята мисия е  да покажа на света около мен, че науката може да бъде забавна, достъпна, лесно разбираема и интересна.

Разбира се, мисията ми се разгърна още повече когато се превърнах в презентатор на Софийския Фестивал на Науката. Изцяло потопен в романтичната си представа за учен, не след дълго започнах да усещам и предприемаческата нотка у себе си. Идеята да създаваш наука, която да намира пряко приложение в света, в който живеем, започна да ме гъделичка. Науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес. Така и не след дълго се стигна до създаването на нова изгряваща компания стартъп за 3D Принтиране на КОСТИ и костни импланти, която се нарича OS IMPLANTS. Като човек с известен опит в сферата съм сигурен, че сега е правилният момент, тя да съществува. Не вчера, не утре – днес.

Моята бизнес идея  е на пресечната точка между няколко големи и експоненциално развиващи се индустрии. Индустрията на медицинската грижа (Patient Care), 3D принтирането и виртуалната реалност.
В момента

моята компания разработва методика за производство на 3D принтирани хирургични модели, генерирани спрямо конкретната диагноза и индивидуалните особености на травмата на пациента.

Тези модели се създават, използвайки образно-диагностични методи като Компютърната томография и Магнитен Резонанс. Те намират приложение в широк спектър от медицински подразделения, включително предоперативното планиране, в развойната и научна дейност, както и в сектора на обучение и преподаване. Бизнес моделът на компанита е B-B-C. Произведените хиругучни модели се предлагат директно на лекуващи лекари, които от своя страна ги използват преди операцията. Крайният потребител е пациентът.

Моят продукт е фокусиран върху изграждането на процес и технология, която ще позволи създаването на индивидуални 3D принтирани хирургични модели. Те подобряват процеса на планиране на дадена операция.

По този начин се скъсява продължителността на оперативната интервенция, което намалява риска за живота на пациента.

Съществуват изключително сложни операции, като чрез хирургичните модели хирурзите могат да тренират оперативният подход и техника „на сухо“.

Още повече, разработваме и приложение за добавена реалност, което има възможност за създаване на виртуален 3D модел. Този модел е видим за всички участници в лекарското обсъждане с цел диагностициране на пациента. Лекарите са снабдени с очила за смесена реалност. Чрез функции за манипулация, коментари и преглеждане на епикризата, всеки един от лекарите в сесията ще може да бъде част от вземането на решения. Точността, пълнотата и сигурността на медицинските данни са важна част от функциите на приложението.

Възможността за сензорно калибриране на смесената реалност, дава перфектна точност при наблюдение и интеракция. Този начин на комуникация ще е възможна и посредством интернет връзка между отдалечени пространствено специалисти.

До този момент сме постигнали основната функционалност с цел презентация и промени по моделите. Създаден е план за връзка между различните потребители. Използваме сензори, за да калибрираме общата виртуална среда.

На този етап сме разработвали хирургични модели за животни, като имаме повече от 10 успешни клинични случаи, в които са използвани 3D модели.

Проблемът, който решавам е една от най-често срещаните причини за смъртност на пациентите в Европа и САЩ  – медицинската грешка.

Грешно поставената диагноза предполага грешен клиничен подход и последващо лечение, което често води до усложнения на клиничното състояние, като е възможно да доведе до фатален край. Този световен проблем поставя изключително важен въпрос на дневен ред в клиничната практика на всеки лекар, а именно

доколко ефективни са съвременните методи за диагностика на сложни медицински състояния и вродени аномалии. Това предполага необходимостта от усъвършенстване на  хирургичните помощни средства за предоперативно планиране и хирургическо симулиране на операцията.

Сканирането с Компютърен Томограф (КТ) и Магнитен Резонанс (МР), както и техниките за 3D визуализация, се използват като основни инструменти за хирургично планиране. Въпреки тяхната ефективност, процентът на лекарска грешка в поставянето на диагнозата остава висок. Това създава нуждата от разработването на допълнителни помощни средства като хирургичните модели, необходими в сложни процедури, включващи анатомични аномалии. Хирургичните модели подобряват пространственото мислене на лекаря, анатомичната точност и най-вече тактилна обратна връзка.

Нашите ползватели са лекари-специализанти и специалисти от различни медицински специалности, но най-вече хирургични дисциплини и образна диагностика.

Уникалното в моята разработка е поглеждането на медицинските проблеми от нов ъгъл. Съвременният начин да определяме диагноза на пациента включва много методики, част от които са свързани с триизмерното представане на 2D екран. Въпреки това обаче, процентът на лекарска грешка остава висок. По тази причина

новите технологии, каквито са 3D принтирането на хирургични модели, заедно с добавената и виртуална реалност добавят още един коз в ръката на лекарите.

Възможността за комункация между лекари, отдалечени в пространството, в реално време върху конкретен виртуален модел, премахва всички ограничения в отношение на ефективната комуникация между професионалистите.

Моите клиенти са в сферата на медицината. Нашето продуктово портфолио е насочено към студенти по медицина и ветеринарна медицина, стажант-лекари и специализанти, както и вече завършени специалисти.

Моят екшън план предвижда проектът да премине през няколко стъпки. Една от първите е обучаването на нашите клиенти на тема продукт, чрез онлайн събития и събития на живо, в които представяме предимствата на продуктите и ги информираме за новостите. Освен това, валдирането на методиката е следващата стъпка, като постепенно ще преминем през всички таргет групи, като започнем от студенти и завършим със специалисти.
Разработването на ефективен маркетинг и добра логистична система, за продажби в Европа е ключово.

Най-много се гордея с хората, с които работя.

Моето бъдеще като предприемач в науката e на пресечната точка между медицината, виртуалната реалност и 3D принтирането.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Предприемач в науката 2021

Носителят на докторантската стипендия за 2021 г.

Анкета

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close