Category Archives: Новини

Стипендиантът от Симеоновград не се бои да опитва и търси възможности

Category : Новини

Ивайло Генев е първият носител на учредената в края на миналата година от фондация Карол Знание стипендия за студент от Симеоновград. Целта е да се насърчи стремежа на учениците към постижения в образованието и науката. Конкурсът беше организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ сред випускници на училището, приети за студенти в годината на завършване.

Отличеният младеж сега е на 20 години и започва втората си академична година във филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян със специалност „Хардуерни и софтуерни системи“. Избрал е тази специалност, защото обича да се занимава с компютри и иска да продължи да прави това. Смята, че възможностите за реализация в тази област са „доста големи“.

Като ученик е бил един от най-активните в училище. Мотивират го възможностите за изява и се включва в различни извънкласни форми на обучение, дейности и състезания. Участвал е в олимпиади по история, химия, литература, спортни състезания, фотографски проект, в театрални постановки. Намира обаче време и за фитнес, и за спорт.

Вярвам, че дори да сме пропуснали някои възможности, винаги би се отворила нова врата, за да се докажем, казва Ивайло. Признава, че учителите ще останат в сърцето му, защото са преподавали по разбираем и забавен начин, държали са се топло и любезно. Със същите добри чувства говори и за съучениците си, с някои от които смята, че ще остане приятел за цял живот.

Харесва Смолян и средата там. Запознал се с много студенти в първата си академична година и създал нови приятелства. Със средствата от стипендията най-напред си купил компютърна литература. Иска му се тази учебна година лекциите да са присъствени.

За какво мечтае? За собствен софтуерен стартъп. Защото не е от хората, които се страхуват от провал. Напротив, търси възможностите, за да се учи, доказва, развива. „Мечтая да организирам екип, с който да създам приложения, които да помогнат на много хора. Но за начало да си намеря хубава работа в IT сектора“.

Сега в СУ „Св. Климент Охридски“ се подготвя следващото издание на конкурса, който ще определи новия носител на стипендията на фондация Карол Знание. Как би насърчил Ивайло учениците да са активни и мотивирани да постигат успех?

„Винаги да опитват различни проекти, дори и да се провалят, опитът не е загуба, защото наученото от него могат да използват и другаде. Накрая упоритостта винаги се възнаграждава“.


Нов ментор на Предприемачи в науката

Category : Новини

Станислав Червенков ще бъде едно от новите лица тази година в програмата Предприемачи в науката, която започва на 23 септември. Той ще бъде ментор за селектираните участници, които ще представят бизнес проектите си в конкурса Предприемач в науката на финала.

Станислав Червенков е зам. изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED-Bulgaria). Организацията развива общност от предприемачи, които подкрепя с контакти, консултиране, обучения, подобрява и изгражда финансови умения.

Повече от 10 години работи в областта на предприемачеството чрез изготвяне и управление на проекти, финансирани от различни национални и международни донори и програми, разработване и провеждане на специализирани обучения за бизнеса, НПО сектора и държавната администрация.

Завършил е бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Публични финанси в УНСС. Притежава диплома по специалност Право като следдипломна квалификация, както и редица национални и международни сертификати.

С повече от 15 години професионален опит, като 5 от тях  – структурите на държавната администрация. Одобрен външен експерт към Агенция по обществени поръчки и оценител по различни оперативни програми в България, с опит над 8 години и участие в над 50 оценителни комисии. Със солиден опит и като обучител, модератор, консултант и експерт по въпроси, свързани с разработване, управление и отчитане на проекти, тръжни процедури и развитие на малки и средни предприятия.

Кои са лекторите в програмата, вижте тук.


Мотивирани учени с интересни проекти кандидатстват в Предприемачи в науката

Category : Новини

И тази година кандидатите в третото издание на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание са впечатляващи като личности, учени и предприемачи. Част от тях вече имат предприемачески опит и силна мотивация да развиват предприемаческите си умения, за да бъдат успешни и да продължат работата си по проектите.

Ето някои от най-убедителните представяния:

„Аз съм любопитен. Винаги съм се интерeсувал как точно функционират живите организми. По тази причина дълго време прекарвах времето си в компанията на енциклопедии, които още повече запалваха страстта ми към живота и неговата механика…

Осъзнах, че не само обичам да се занимавам с наука, обичам и да споделям…освен като комуникатор на науката се възприемам и като мисионер, като моята мисия е  да покажа на света около мен, че науката може да бъде забавна, достъпна, лесно разбираема и интересна

Изцяло потопен в романтичната си представа за учен, не след дълго започнах да усещам и предприемаческата нотка у себе си. Идеята да създаваш наука, която да намира пряко приложение в света, в който живеем, започна да ме гъделичка. Науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес…

Сега е правилният момент. Не вчера, не утре – днес. Намираме се в зората на персонализирата медицина, която ни учи да поглеждаме по-дълбоко в индивидуалността на пациентите. Технологичната готовност на света ни позволява да създаваме иновативни полимери и технологии, чрез които драстично да променяме статуквото. Все още на хоризонта няма много конкуренти, защото, за да се занимаваш с биотехнологично предприемачество се изискват широк кръг от познания включително инженерни, мениджърски, медицински и технологични.

Само с любов и страст, в днешно време не можеш да станеш добър откривател. Имаш нужда от стабилен екип, от добра визия, от правилно разпределени ресурси и разбира се финанси, с които да се обезпечи целият проект…

Именно успехът ме кара да мечтая още по-напред. Вече виждам високотехнологичните био-хангари на бъдещето, пълни с революционна автоматизирана система от принтери, които обслужват поръчки за персонализирани импланти от цял свят…

Затова съм тук. Защото така можем да създадем свят на бъдещето по-бързо. Нуждаем се от него, не утре, а сега. Защото бъдещето е сега. Сигурен съм, че в лицето на Фондация Карол Знание виждам именно това. Съмишленик, с когото можем да създадем по-красиво бъдеще – днес. За нас и нашите близки. По този начин изпълнявам мисията си като лекар да помагам. Защото вярвам, че да си лекар е смисъл и призвание и можеш да помагаш независимо от това дали работиш в болница или чертаеш нови хоризонти в медицината.“

„Желая да участвам в програмата, за да развия практическото приложение на научните ми разработки до момента. Повечето програми, финансиращи научни проекти, подпомагат фундаменталните научни изследвания. Наградата от програмата Предприемачи в науката би ми помогнала за практическото разработване и внедряване на един иновативен за България проект.

Знанията, получени по време на програмата, ще ми послужат за правилното ориентиране на проекта към бизнеса и потребителите.

Благодарение на участието ми в съвместни нучно-приложни проекти с компании от минната индустрия, ще мога да насоча разработките към оптимизация на работата и решаване на някои проблеми в отрасъла…

С новите знания от програмата Предприемачи в науката се надявам практическото разработване на проекта да прерасне в създаването на фирма с млад и амбициозен екип, който да следи съвременните научни тенденции по тематиката и да ги прилага в практиката.“

„Участието ми в програмата Предприемачи в науката е подкрепено не само от личния ми стремеж за усъвършенстване и придобиване на нови познания, но и от концептуалното ми разбиране за нуждата от холистичната обезпеченост на обществените отношения в технологично-подобрена среда. Натрупването на мултидисциплинарен опит при интегрирането на нови технологии ми показа необходимостта не само от конкретен технологичен и организационен инструментариум, но и за високо ниво на осъзнатост у всички участници в процеса. Това е пряко свързано с провеждането на широк диалог със широката общественост, бизнеса, академичните среди и държавните институции, за интердисциплинарната информираност относно потенциалните възможности и евентуалните рисковете при интеграцията и експлоатацията на иновативни технологични решения.

Вярвам, че програмата Предприемачи в науката е проява на форма именно на това интердисциплинарно преплитане на познания и опит. Чрез нея се дава възможност представители на академичния свят да заговорят на един език както с бизнеса, така и с държавните институции,

осигурявайки възможност за придобиване – по един стегнат и синтезиран начин – на познания, които ще им помогнат да реализират по-добре плодовете на своя труд. Изграждането на увереност у научните деятели, че техните усилия и разработки ще могат да намерят реално приложение в света на бизнеса, е ключов фактор за успех на програмата.“

Желаем успех на всички кандидати! Предстои да обявим селектираните за участие в програмата Предприемачи в науката, която започва на 23 септември.

 


Милен Иванов: В Предприемачи в науката очаквам да видя проект, в който да инвестирам

Category : Новини

Сериен предприемач, ментор и инвеститор в различни стартъпи, създател на CEO Club Bulgaria и на CEO Angels Club. Бил е директор на акселератора Founders Institute за България. Милен Иванов е един от новите лектори на Предприемачи в науката, който ще представи възможностите за финансиране от бизнес ангели у нас. Той е основател и член на борда на директорите на Хорайзънс България, която повече от 15 години е една от водещите агенции за подбор на персонал в България. От януари 2018 г. е експертен оценител и после член на журито в EIC Accelerator на Европейска комисия по Инструментите за МСП „Хоризонт 2020“ (вече Invest Europe) за фаза 1 и 2.Член е на адвайзъри борда на BESCO – The Bulgarian Startup Association и член на Bulgarian Private Equity & Venture Capital Association – BVCA.

Казва, че любимият му проект е следващият, затова очакваме Предприемачи в науката да стане такъв за него, където ще е в ролята на лектор и жури, а CEO Angels Club вече е един от партньорите на програмата.

Снимка Bloombergtv

Как един бизнес ангел би дефинирал предприемач в науката?

-Човек, който създава иновация въз основа на изследователската си или научна дейност и тя има  практическа полза, за която някой е готов да плати. Предприемач, който използва откритие, за да направи бизнес. Трябва да поеме риск и да го превърне в устойчив бизнес модел. Трябва да намери пазар за конкретния продукт. Т.е. трябва не просто да се храни от грантове, а да намери пазар и клиенти.

Сещате ли се примери за това у нас?

-Много е трудно поради това, че пазарът е много малък. Това не се отнася само за научно-изследователските продукти. Може да се случи ако се дизайнне от самото начало и се таргетира поне европейския пазар като хипотеза и визия. За да се направят учените бизнес хора трябва, да се работи много и систематично. Важно е да успеят. Ентусиасти има, но после е много трудно. Такъв тип инициативи, като Предприемачи в науката, дават изключителна полза. Но за да се направи мост за хора от науката към бизнеса, трябва да се използва venture building model, който да дава възможност тези хора да се „пакетират“ с хора, които се занимават с бизнес. Това не е лесно, защото трябва да стане много добър matching. Със сигурност сред учените има такива, които измислят интересни неща, но за да се стигне до бизнес е предизвикателство не само в България. Трябва да има система, последователност, дългосрочност.

Ако сред учените тази година в програмата има такива, които не знаят какво е бизнес ангел, как ще го обясните?

-Това е индивид, който инвестира лични средства срещу дял от компанията с цел печалба. Този индивид може да има различен бекграунд, обикновено е бизнес. Това е човек, който е работил в корпоративна среда, натрупал е опит, бизнес познания и финансово благосъстояние. Или е предприемач, който успешно е създавал сам бизнеси, но иска да предаде опита си и да инвестира успешно в нови компании.

Каква е основната разлика от финансовите инвеститори?

-Т.нар. бизнес ангели, или само ангели, предлагат освен финансов ресурс и друга помощ – ноу хау, нетуъркинг, познания, дават съвети и насоки, носят т.нар. smart money, умни пари, които дават повече от кеш.

От какво зависи с какъв дял ще се включи бизнес ангелът?

-Прави се оценка на компанията, много зависи на какъв етап от развитие е. Разделя се идея от проект. За идея рядко се дават пари. Трябва да има проект, но зависи от това дали има прототип, продукт, клиенти. Въпрос на преговори е според сумата, която се инвестира, какъв ще е делът на инвеститора. Обикновено ангелите взимат между 8 и 15%.

Казвате, че на ниво идея учените не могат да се обръщат към ангелите?

-При учените е по-различно. Не мога да се похваля с огромен опит в това отношение. Но съм виждал какво се случва. При тях теоретично е възможно на фаза бизнес хипотеза и някакви първоначални опити или изследвания, в зависимост от областта, да се обърнат към ангели. Целта в случая е да се потърси мнение дали това, върху което работят, може да се превърне в бизнес. Но по принцип точно този тип проекти не е типичният пример за подкрепа от бизнес ангели, но не е изключено. Аз не познавам учен, подкрепен от бизнес англели.

Какъв тип проекти подкрепят най-често бизнес ангелите у нас?

Технологични от IT сектора, свързани със създаването на код. Това само по себе си не изключва да има и наука или изследователски проект, machine learning. Но биотехнологии, физика, химия се финансират от най-често то грантове, за да минат първата фаза. Когато имат валидирана хипотеза и имат успех, тогава се тръгва към бизнес кейс. Бизнес ангелът се включва на този етап, ако не е много капиталоемък, защото в някои области наистина се изисква сериозен ресурс. Бизнес ангелите инвестират от 10 до 100 000 EUR. Има и супер бизнес ангели, има и микро бизнес ангели. В зависимост от проекта може да се включи група от бизнес ангели или да има финансиране от бизнес ангели и VC фондове.

Какви компании сте подкрепил лично Вие?

-Технологични, със софтуерен или хардуарен продукт. Такива, които решават ясен проблем и имат ясна клиентска база.

Разкажете как стигат бъдещите предприемачи до ангелите? И вие до тях.

-Технологичните стартъпи ги привличаме с маркетингова дейност да кандидатстват при нас за финансиране. Същевременно и ние сме си включили радара и следим какво се случва в стартъп екосистемата. Проактивно контактваме такива, които ни се струват интересни. Има публикации, участия. Ето и участието в Предприемачи в науката е един начин да популяризираме тази възможност. Има и проактивни предприемачи, които се свързват с нас. Имали сме контакти с хора, които имат някакъв научен елемент в проекта си, но не се е случвало нищо.

Защо?

-Поради причината, че те не са имали бизнес проект или дори бизнес идея, а само някаква идея, свързана с научна хипотеза или първоначални данни. Това е големият gap – да направиш от научната работа или експеримент бизнес идея. Изисква се друг начин на мислене, друг тип подход за валидиране на проблема, намирането на use case. Има страхотни открития, които много трудно могат да намерят пазарна реализация.

Колко проекта сте подкрепили досега?

-Нашата организация CEO Angels Club е подкрепила 13 проекта през последните три години и половина. Това са инвестиции на наши членове, не инвестираме задължително като група. В някои са отделни инвеститори, в други – група от хора, сформирана ad hoc. Имайте предвид, че аз управлявам ангелска мрежа – платформа, която свързва проекти с бизнес ангели. Ние свързваме проекти с бизнес ангели, а те сами си взимат решение дали да инвестират. Имаме 13 сделки, които са минали през нас, но всеки един от инвеститорите си има други бизнеси и инвестиции.

Само в IT сектора?

-Не само. Например, един проект, подкрепен от бизнес ангел, беше базиран на изследвания на свойствата на един вид водорасло – „Алгае България“. Но предприемачът не е учен. Открил е своята ниша след проучване към какъв иновативен бизнес да се насочи. Така попада на водораслите. Култиваира микроводорасли за консумация. Спира се на спирулината като водорасло с голяма добавена стойност за здравето. Влага ги в хранителни добавки и ги предлага на различни сегменти. Намерил е нещо, вече разработено, но го е превърнал в бизнес. Беше купил генератори и отглеждаше при специфични условия водораслото. Това беше вече работещ бизнес. След влизането на ангела го разшириха, извадиха нови продукти на пазара. Мисля, че се развиват добре.

Каква сума сте вложили общо в тези 13 проекта?

-Около два и половина милиона лева.

Очаквате ли от предприемачите ясен бизнес план? Това е едно от предизвикателствата за учените.

-Бизнес ангелът помага ad hoc при нужда и при поискване. Той може да помогне и при разработването на бизнес план, но не да го разработи изцяло, това е по-скоро изключение. Обикновено дава коментари и съвети, ако са поискани по отделни елементи на бизнес плана. Например, ако е финансов директор, може да съдейства за финансовата част на бизнес плана. Или ако се занимава с продажби и търговия, може да съдейства за маркетинга и продажбите. Но като цяло бизнес планът си е задължение на предприемача. Но не визираме бизнес план във формата, популярен от 20 години – едни фермани от 100 страници. Такива неща вече никой не изисква и не очаква. По-скоро се ползват инвестмънт декове и се гледа самият бизнес. Изискват се допълнителни елементи и се коментират. Самите предприемачи са водещи. Ако не, трябва да намерят бизнес хора в екипа. Бизнес ангелите не влизат по-надълбоко в бизнеса. Бизнес ангелът прави това като парт тайм, защото му е хоби, защото го кефи…

И защото очаква висока възвръщаемост?

-Да. Кой не очаква висока възвръщаемост? Тук е важно да се каже, че бизнес ангелът, който инвестира в технологични компании, където сме позиционирани ние, или стартъпи, свързани с научна разработка, поемат огромен риск. Затова и те по хипотеза очакват този проект да реализира голяма възвръщаемост. Ако го правиш еднократно, инвестираш само в един проект, вероятността да си загубиш парите е много голяма. Затова съветваме инвеститорите да влагат парите си в повече проекти и да направят портфолио от няколко стартъпа. Ако правиш това в рамките на 4-5 години, съвместно с други ангел инвеститори, които могат да добавят стойност по много начини, можеш да постигнеш много добра възвръщаемост. И това може да бъде алтернативна инвестиция на депозитите или инвестициите на капиталовия или стоковия пазар. Така че да, това може да бъде наистина инвестиция с висока възвръщаемост и от всеки проект се очаква да може в рамките на 4-5 години да порасне поне 10 пъти като стойност.

Т.е. още е рано да питаме за възвръщаемост от проектите в които вече сте инвестирали?

-Да, рано е. Може би след 5-6 години ще видим дали това работи или не. Имаме един проект, който приключи, провали се. От останалите – ще видим. Като цяло статистиката е следната – от 100 проекта 50% фалират, около 25% си възвръщат парите, които си инвестирал, 17-18% докарват минимална възвръщаемост. Един или два процента носят възвръщаемост в десетки пъти и те плащат цялата музика. Затова е важно да се прави портфолио – това е venture capital model, но някои ангели го правят на индивидуално ниво, други се организират в групи и го правят по-професионално и систематично. Но има и такива, които искат да пробват и инвестират в един или два проекта и ако са късметлии – печелят, а ако не успеят, са помогнали на някого да направи нещо добро. В предприемачеството успехът идва след като си натрупал опит от провали. Има една статистика, че трябва един предприемач да се е провалил в 3.4 проекта, за да му дойде времето да пожъне успех. Не можеш направо да отидеш на четвъртия, трябва да минеш през първи, втори, трети. Но трябва да има и кой да ти повярва, ако идеята изисква такъв тип финансиране. Има проекти, които могат да бъдат осъществени без ангелско или VC финансиране.

Вашите провалени проекта до момента колко са?

-Като ангел инвеститор имам три провалени. В един от тях бях ангел инвеститор, после се наложи да го поема като предприемач. Имам и три продадени, от които съм изкарал пари. Така че може да се каже – три провалени и три успешни.

Кое е най-важното, на което искате да научите участниците в Предприемачи в науката?

-Това, че правенето на бизнес е важно, за да може един научен проект да има дългосрочност, устойчивост и смисъл. Защото ако няма, рано или късно това, което се прави, не оцелява. Не искам да кажа „безсмислено“, но би имало по-малко смисъл. Защото щом вече са участници в Предприемачи в науката, явно имат някакъв интерес и е време да започнат да мислят като бизнес хора, като предприемачи, да започнат да се срещат с такива, да се учат от тях, да придобиват бизнес умения. Или да намерят партньори, на които да се доверят и които да вършат тази работа вместо тях. Моят опит показва, че учените трудно се доверяват на други, но няма как това да стане без бизнес умения. Или без доверие към други хора, които да управляват бизнес частта на един проект.

Очаквате ли в конкурса да видите проект, в който Вие самият да инвестирате?

-Да, разбира се! Това е основната част от мотивацията ми да участвам в програмата. Всъщност git-flow и интересни проекти, по които се работи, а не сме чули. България е много малка и добрите проекти рано или късно изплуват на повърхността. Винаги съм бил любопитен какво се случва в тези среди, по какви продукти се работи, има ли научни разработки, които очакват правилния бизнес човек. И определено имам интерес да чуя проектите на участниците и да помислим проакитвно към кой тип ангел можем да ги насочим. Не може да се каже предварително, че всички имат нужда от ангел. Специфично е за всеки проект. Една разработка може да е B2C, тогава може да бъдат match-вани към един ангел. Ако предлагат нещо, което е В2В, трябва да бъдат насочени към друг. Има различни възможности за партньорство. Но очакванията ми са за проекти, които си заслужава да бъдат подркепени.

Благодаря Ви! Очакваме срещата с Вас в програмата Предприемачи в науката!

Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.


Проф. Димитър Жечев е новият член на Консултативния съвет

Category : Новини

Предприемач и учен, математик, експерт по криптография, преподавател, носител на наградата „Джон Атанасов“. Проф. Димитър Жечев е новият член на Консултативния съвет на фондация Карол Знание.

Завършил бакалавърска степен по математика в Harvard University, а след това магистратура и докторантура в University of California, Berkeley. Сега е професор е в Политехнически федерален институт в Лозана (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne), Швейцария, където ръководи собствена изследователска група. Той е един от златните медалисти на България в ученическите си години, когато участва на международни олимпиади и състезания по математика.

Първата му работа е в Microsoft Corporation, където е сътрудник по криптография и там открива тази нова област за развитие. През 2010 г. става асистент в Политехническия федерален институт, където по-късно печели конкурс за професорска позиция, финансирана от Швейцарската национална фондация за наука. Сега с изследователската си група работи върху ECC криптографията (Eliptic Curve Cryptography) – метод с публичен ключ, базиран на използването на елиптични криви върху крайни полета.

През 2015 г. с колега от Харвард основава софтуерната компания Inpher, която вече има офиси в Лозана, Ню Йорк и Сан Франциско. Разработват и поддържат платформа за изчисления и анализ на данни върху конфиденциална информация. Привличат 4 млн. USD от рискови инвеститори от Швейцария и САЩ, а в следващия етап на финансиране набират още 10 млн. USD, като голяма част от тях идват от JP Morgan.


Д-р Зорница Йорданова – лекторът за иновации

Category : Новини

И тази година д-р Зорница Йорданова ще бъде лектор за управлението на иновациите в Предприемачи в науката. Тя има докторска степен по иновации в бизнеса и в момента е преподавател и главен асистент по иновации, иновационни и инвестиционни проекти и информационни системи за бизнес управление в УНСС, Бизнес факултет. Като гост лектор е преподавала в Universidade Autónoma de Lisboa, Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, University of Nicosia и University of Alicante. Автор е на редица публикации за управление на иновации и технологии в международни научни издания и на няколко книги, сред които The Business Innovation Book, която се разпространява в Amazon.

От няколко години е консултант по управление на иновации в корпоративния сектор, ръководител е на проекти за внедряване на технологични решения и иновативни практики. Консултант по иновации е и на технологичния стартъп GAPideaz, който дигитализира процесите по решаването на проблеми, постигането на цели и идеите на служителите в организациите. Два пъти печели приза на националния конкурс за Млад икономист, а м.г. получи награда за най-добра публикация на световна конференция по образователни иновации в Сингапур. Сертифицирана е като професионален ръководител на проекти PMP и Scrum Master.

Ръководител е на три национални научни проекта в сферата на управлението на иновациите, технологиите и образованието. През последната година Зорница разработва методика за управление на иновативни проекти в научни организации на база на гъвкави методологии Agile, Lean Startup, Design Thinking, User-centricity, което ще даде възможност на учени от различни научни сфери да работят по най-съвременни модели за разработване на иновации и да разработват научните си проекти с повече потенциал за комерсиализация.

Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.


Александър Маринов: Новата ни голяма цел е предвиждането на белодробни кризи и ранното алармиране

Category : Новини

На 32, вече с два стартъпа, няколко университета и няколко езика. Още по време на следването си в УНСС Александър Маринов проявява предприемаческите си качества – като вицепрезидент на AIESEC е отговорен за намиране на финансиране и партньорства с бизнеса. Преди да се дипломира като бакалавър по Международни икономически отношения, завършва специализация по Институционална икономика в Universität Bremen, Германия. Продължава следването си в RSM Erasmus Universiteit в Ротердам, Холандия. Там получава двойна магистърска степен по Стратегическо управление и завършва в Почетния Клас (Honours Degree) на университета за 2013. Докато е в Холандия започва работа като консултант и един от първите му проекти е с отдела за технологичен трансфер на TU Delft, специализиран в сферата на биотехнологиите. Там той ръководи бизнес планирането и финансирането на иновативни уреди за малоинвазивна хирургия, разработени от докторанти на унивеситета.  През 2014 г. основава първата си компания, Level Plus Business Partners, чрез която помага на стартиращи предпиемчаи и на разрастващи се бизнеси да създават успешни бизнес модели и да набират капитал за реализацията им. Компанията е регистрирана в България, но работи с клиенти от Англия, Холандия, САЩ, Близкия Изток и Австралия.

В началото на 2015 г. става един от основателите на Amiko Digital Health. Фирмата е с централен офис в Лондон, с оперативни офиси в Италия и Германия, и вече е глобален доставчик на дигитални терапии (Digital Therapeutics) за хронични белодробни заболявания. Александър е финансов и оперативен директор на компанията. Първата дигитална терапия на фирмата се казва Respiro и вече е използвана в клинични проучвания и над 20 търговски програми в Европа.

Участвал и презентирал на редица конференции за технологии и предприемачество като WebSummit, Pioneers, Hello Tomorrow, Slush и т.н. В подкрепа на стартиращи предприемачи е изнасял презентации пред българи в Лондон и в Милано, където живее.

Технологичен стартъп в областта на здравеопазването с авангарден изкуствен интелект. Amiko Digital Health в сегашния дигитален период на комуникация как се развива?

-Нашата система Respiro включва няколко умни инхалатора, дигитални решения за здравните професионалисти и за пациентите. Работим постоянно по развитието на дигиталните ни услуги.

Новата ни голяма цел е предвиждането на белодробни кризи и ранното алармиране с цел предотвратяване на хоспитализация. Прототип на този алгоритъм е готов, но имаме нужда от още данни и анализи, за да бъдем все по-точни в прогнозите. Ситуацията забави всичките ни проекти в Европа, но вече рестартираме с нови проекти в Холандия и Португалия.

В Холандия сме основна част от първия дигитален белодробен център към болницата в Енсхеде, финансиран пилотно от водещ застраховател.

Целта на проекта ни там е да интегрираме Respiro в ежедневните процеси на белодробното отделение като неразделна част от лечението на пациенти с хронична астма и ХОББ (Хронична Обструктивна Белодробна Болест), заплатена от застрахователя.

Увеличиха ли се клиентите ви за „умните инхалатори“ през последните месеци?

Тепърва ще излизат наяве дългосрочните ефекти от Covid-19. Много е вероятно да има трайно увреждане на белодробната функция при пациенти, които са изкарали болестта тежко. Но истината е, че хроничните белодробни заболявания и сега са твърде масови – говорим за над половин милиард болни от Астма и ХОББ в свeтовен мащаб спрямо около 15 милиона положителни с Covid-19, от които около 80% изобщо нямат или са нямали нужда от болнична грижа. Така че ефектът от Covid-19 ще е минимален от тази гледна точка.

По-интересно ще е използването на системи като Respiro като средство, гарантиращо социална дистанция в здравен контекст. Използвайки този продукт, лекарите могат да следят състоянието на пациентите си, без да се налага да ги виждат, намалявайки рискa от заразяване.

Наскоро спечелихме европейско финансиране точно за това приложение на Respiro. Заедно с партньори ще прилагаме нашата система като средство за грижа от дистанция, стремейки се да предпазваме както пациентите, така и лекарите от потенциално заразяване.

Какъв тренд очаквате от тук нататък? Опитът с COVID-19 ще доведе ли до търсене на повече нови технологии в здравеопазването? Ще стане ли здравеопазването Digital Health?

Навлизането на нови технологии в здравеопазването беше тенденция и преди Covid-19. Сега се наблюдава ускорение, но само в някои много конкретни процеси. За добро или лошо, здрaвеопазването почти навсякъде е твърде голяма и сложна система и дори една пандемия не може да го раздвижи чак толкова бързо.

 

Какъв е опитът ви с дигитални решения в персоналната медицина в Европа?

Иновации, целящи трансформацията на медицината от стандартизирана към персонализирана, все още не са широко възприети, особено ако говорим за дигитиални персонализирани лечения.

Малко са системите, като Холандскaта например, където иновациите наистина се търсени и отделните организации и институции имат готовност да експериментират и да поемат рискове, още по-малко на държавно ниво.

За това и в момента сме се фоксуриали само върху най-прогресивините пазари и организации.

В големите пазари като Франция и Германия има успешни примери поради значителните инвестиции от фондовете за рисков капитал, но дори и те са по-скоро свързани с дигитализация на процеси, а не с лечение. Говорим за платформи за дигитални докторски консултации или за намиране на домашни медицински сестри например.

Очаквате ли у нас да навлязат дигиталните технологии в здравеопазването?

Точно този тип дигитални процеси според мен биха били много приложими в България. Дигиталната консултация например може да бъде много полезна за трудноподвижни възрастни хора и да намали струпването на чакащи пред лекарските кабинети. Същото се отнася и за платформа за домашни медицински сестри или помщници. Доколкото знам, в България има огромен недостиг на такъв персонал и е изключително трудно за хора, които имат нужда от грижа в дома си да я получат. Но за да навлязат такива системи, трябва да има достатъчно здравни специалисти, склонни да ги използват.

Необходимо е самите предприемчаи да потърсят начин да представят ползите от подобни системи, възможността за по-ефективна работа, по-добри резултати и за допълнителен доход или намалени разходи.

Хубавото е, че това са решения, които са извън регулираната здравна система, което ги прави по-лесно приложими.

Кой от вашите продукти според теб може да влезе в България?

Модулите на Respiro, предназначени за пациенти с ХОББ (Хрончина Обструктивна Белодробна Болест), със сигурност биха били много полезни. Това хронично заболяване е предизвикано най-често от тютюнопушене и замърсен въздух и в България е все по-често срещано. Според изледване на Иванов, Николаев и Немет от 2018 г., публикувано в International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, в плевенска област например 14.9% от населението има ХОББ (средно 5%-10% за ЕС), 45% от тях в тежките му форми. Имайки предвид, че от ХОББ обикновено боледуват хора над 50 годишна възраст, можем да си направим изводи за това колко разпространено е това състояние сред по-възрастните.

Все още ли произвеждате прототипите си в София? Беше споменал, че търсите потенциални доставчици на електроника за вашите сензори. Намерихте ли български партньор?

За момента сме фокусирали производството си в Италия, за да намалим логистичния риск, а също и защото разликата в съотношението цена-качество вече не е толкова значителна.

Ще бъде ли по-лесно намирането на средства за здравните технологии от тук нататък?

По-скоро не. По принцип има много програми на европейско и национално ниво, които предлагат финансиране на здравни иновации. Конкуренцията е висока, но и средставата на рапзоложение са значителни. В същото време, проектобюджетът на ЕС 2021-2027, който беше одобрен от Съвета на ЕС, предвижда значително по-нисък от очакваното бюджет за такива програми.

Пари за справяне с Covid-19 има, но най-вече за обезпечаване на икономическите мерки, докато парите за научна и развойна дейност са на същите нива от предишните седем години.

От гледна точка на фондовете за рисков капитал пък, тенденцията от няколко години вече е все по-малко да се инвестира в иновации в ранен стадии. Фондовете предпочитат по-големи инвестиции в компании с вече развит бизнес, носещи по-малък риск. По време на Covid-19 това се обостри особено. Много от фондовете предпочетоха да запазят наличните си финанси за подкрепа на компании в собственото си портфолио, а оценктие за стойността на стартъпите намаляха почти наполовина поради цялостната несигурност.

Имаш ли наблюдения как се отрази пандемията на стартъп екосистемите в Европа? Правителствата излязоха ли с конкретни мерки към този сектор?

Конкретни мерки за стартъпите в Италия нямаше. Мерките като цяло предвиждаха намаляване на разходите за персонал, както и мораториум върху кредити, лихви и някои плащания към бюджета поне до края на септември. Очаква се това да бъде удължено до края на годината.

В Обединеното Кралство засилиха програмите си за стартъп заеми и пуснаха нова програма, която удвоява получените от стартъпи инвестиции от частни фондове през този период. Това по принцип е много полезна мярка, която обаче е труднодостъпна за широк брой предприемачи, тъй като изисква реализация на инвестиция точно в този труден момент. По същество, тя по-скоро подпомага инвеститорите отколкото стартъп екосистемата.

На европейско ниво също имаше подобна програма, която предлагаше инвестиции до половин милион евро за стартъпи. Условията бяха две – наличие на инвестиционна сделка, на която Covid-19 да е попречил, и наличие на частен ко-инвеститор, който да участва в сделка.

Тъй като си в Милано, няма как да не попитаме за ситуацията от твоя прозорец през зимата и началото на пролетта, когато всички с ужас следяхме новините от Ломбардия?

Веднага след първите случаи на Covid-19 в Ломбардия, в края на февруари, повечето бизнеси преминаха на работа от вкъщи, включително и ние. В началото никой не знаеше точно как ще се развият нещата. Когато през март Италия буквално затоври, стана ясно, че ще има дълъг период на изолация. Много от нас имаха разболял се познат или колега и за това се отнасяхме много сериозно към мерките. Около две седмици след началото на изолацията пикът на новозаразени беше достигнат и новите случаи започнаха да спадат. Това внесе известно успокоение, че мерките наистина работят и нещат рано или късно ще се нормализират. Разбира се,

напрежението заради тежката ситуация в болниците оставаше, но ми се струва, че повечето хора се стремяха да се абстрахират от онези сцени и да търсят положителното в ситуацията.

За теб лично как премина този период?

Най-напрегнато беше в началото, преди самия период на изолация, заради огромната неяснота. След като мерките влязоха в сила, напрежението определено намаля. При нас изолацията наистина беше пълна. Излизах само по веднъж в седмицата до магазина, което само по себе си се беше превърнало в многочасова експедиция, заради малкия брой хора, допускани в магазините по едно и също време, и дългите опашки. Повечето хора се адаптираха сравнително бързо и се зародиха нови начини за социализиране. Въпреки това е по-добре човек да не е сам в такава ситуация – аз съм късметлия, защото бях с приятелката си и заедно ни беше много по-лесно да се справим с дългото стоене вкъщи.

А за бизнеса как премина изолацията? Върна ли се Милано към офлайн живота си отпреди напълно?

Със сигурност беше тежко за много бизнеси, особено за ресторанти, хотели, конгресни центрове, музеи, галерии и т.н. Това са все ключови отрасли за Италия и много хора пострадаха икономически. Иначе тоталният стоп на икономиката продължи по-малко от месец и мерките, които правителството наложи бяха сравнително адекватни, както за бизнеса, така и за отделните служители. Бизнеси като нашия, които в голяма степен могат да работят дигитално, не бяха засегнати твърде тежко. С изключение на някои забавяния поради проблеми с доставчиците,

ние дори намерихме начин да работим по-ефикасно. Станахме по-организирани и започнахме да ценим собственото си време и това на колегите си повече, което доведе до по-ефективна комуникация.

Засега повечето организации не изискват постоянно присъствие и дават право на служителите сами да изберат дали да се завърнат в офиса. Ние например работим от офиса два дни, а през другото време всеки е свободен да работи от където се чувства най-продуктивен. Това вероятно ще се утвърди занапред и концепцията за офис ще се промени значително.

Като ментор в Предприемачи в науката каза, че очакваш брилянтни идеи, сериозна подготовка и амбиция за учене и развитие. Срещна ли това?

По време на една от срещите ми с участниците се запознах с д-р Илиян Попов и неговия проект за екологична батерия магнезий-въздух Oxymet. Веднага ми направи впечатление не само колко добра беше идеята му, а и колко последователно подхождаще към развитието на бизнес частта. Много се зарадвах, когато разбрах, че е един от победителите, защото сматям, че потецниалът на проекта наистина е сериозен.

Като лектор какво би искал да научат от теб предприемачите в науката тази година?

Надявам се да им помогна да насочат мисленето си към съчетанието между продукт и пазар. Задължително за всеки успешен проект е да бъде съобразен с пазара и с клиентите. Също така, ще се постаря да им предоставя максимлано полезна информация относно бизнес планирането. Ключово е да се фокусират върху целите, които имат най-голяма стратегическа стойност в конкретния стадий на проектите им, както и да идентифицират ресурсите, които ще са им нужни за да ги постигнат. И разбира се, надявам се да им помогна да намерят необходимото финансиране, за да реализират на практика стойността на своите идеи.

Благодаря ти! Очакваме срещата с теб в програмата Предприемачи в науката!

Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.

Повече за предприемаческия опит на Александър Маринов – тук.


Тримата носители на наградата откриват Предприемачи в науката

Category : Новини

Три стартъпа ще бъдат представени в третото издание на Предприемачи в науката, което започва на 23 септември. Тримата носители на наградата Предприемач в науката ще са първите лектори, които ще открият програмата на фондация Карол Знание.

Първият носител на наградата, д-р Иван Лютаков, е получил подкрепа и ще бъде част от втората кохорта на Innovation Starter Accelerator, с чиято подкрепа ще регистрира своя стартъп. Първите, вече регистрирани са на авиоконструктор и авиоинженер.

Единият от лауреатите тази година, Недислав Веселинов, в началото на юли регистрира своята компания, представена като бизнес проект по време на конкурса Предприемач в науката – Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“. Веднага след това дойде и новината, че Стефан Христозов, участник във второто издание на програмата, също е направил следващата крачка и вече е съосновател на „Безпилотни системи България“.

Другият носител на наградата Предприемач в науката тази година, инж. Д-р Илиян Попов, вече има партньорство по няколко проекта на участници от Предприемачи в науката. За работата на д-р Галя Петрова, която е университетски преподавател и учител, също участник във второто издание на програмата, вече са специално разработени малки електрохимични клетки за учебни цели.

Всеки от тримата носители на приза Предприемач в науката ще има своя лекция и ще представи своя опит и работата си, вдъхновена от единствената по рода си у нас програма „Предприемачи в науката“. Тя ще се проведе за трети път тази година, но ще бъде онлайн. В програмата има нови теми и лектори, като включванията от чужбина ще са от Бостън, Милано и Лондон. Кандидатстването е отворено до края на август.


Недислав Веселинов: Път се нарича мястото, през което сте решили да преминете

Category : Новини

Единият от двамата носители на наградата Предприемач в науката за тази година, спечелил с проект за Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“. Докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където завършва и бакалавърската си степен, а след това – бакалавърска и магистърска степен по Самолето и хеликоптеростроене в Московски авиационен институт.
В началото на юли регистрира компанията, която представи като идея по време на конкурса Предприемач в науката – първият стартъп, вдъхновен от програмата. Идеята за това е още от времето на студентските години в Москва, където работи като инженер-конструктор в Отраслово Специализирано Конструкторско Бюро за Експериментално Самолетостроене към Московския Авиационен Институт. В програмата на фондация Карол Знание дойде с желанието да се учи, но и да спечели средства, за да финансира развитието на конструирания от него Авиационно-космически симулатор „Фотоника“, който вече работеше в Руския културно-информационен център в София. В мотивацията си при кандидатстването в Предприемачи в науката, заявяваше самочувствие на учен и инженер, който умее да ръководи технически проекти, да създава, развива и въвежда в експлоатация технически изделия. Но искаше да изгради и умения на предприемач. В програмата беше един от най-активните участници, а по време на конкурса направи най-атрактивната презентация като донесе техника, два огромни телескопа, доведе целия си екип, демонстрира идеите си като пусна дрон в залата и около сградата.

Как се развиха идеите ти след получаването на наградата през януари? 

-Стремглаво! По време на програмата Предприемачи в науката екипът ни вече беше сформиран и работеше, но имахме нужда от свободни финансови средства. Работата е там, че бяхме вложили почти всичките си свободни ресурси в проекта за авио-симулатора и нямахме възможност да развиваме втория си проект – Планетариум „Фотоника“. След като получихме наградата проектът получи голям тласък. Веднага закупихме техниката, която ни беше необходима за работата на планетариума,

регистрирахме ЕКБ „Фотоника“, а сега се занимаваме с най-времеемката и най-скъпа част от работата – самото производство на компонентите на съоражението. Освен това вложихме част от средствата в авио-симулатора, като закупихме нови самолети, подготвихме и напечатахме рекламни материали, които предложихме на бъдещи клиенти.
Сега можем да се похвалим, че имаме интерес от няколко компании да закупят изделията, които разработваме. На две компании сме изпратили оферти за изграждането на симулатори, а към тях проявиха интерес и от Министерство на отбраната и то на най-високо ниво.

През февруари симулаторът беше посетен от вице премиера и министър на отбраната, г-н Красимир Каракачанов, неговия заместник г-н Анатолий Величков и група висши офицери. Ние бяхме поканени на техния тренажор в Долна Митрополия и даже изпитахме възможностите му. В момента работим по развитие на сътрудничеството с МО и ВВС. Освен това към планетариумите вече проявиха интерес от няколко населени места, но все още сме в етап на преговори и не мога да разкрия повече подробности.

Мисля, че имаме добри перспективи и работим усърдно, за да реализираме плановете си. Всичко това нямаше да се случи ако не бях взел участие в програмата Предприемачи в науката.

Проектира и организира за кратко време производство на защитни шлемове и направи дарителската кампания. Продължаваш ли и по този проект?

-Както е казал американският поет Робърт Пен Уорън, Ти си длъжен да правиш добро от злото, защото то няма от какво друго да се направи. Това се случи в средата на март, когато въведоха строгите ограничителни мерки, свързани с Covid-19. Реших да създам защитни шлемове за семейството си и за членовете на екипа ни. По случайност, колегата Апостол Спасов показа един от шлемовете на своя приятелка, лекарка в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Тя ни помоли да изготвим петдесет шлема за отделението, в което работи. Тогава с изненада открихме, че за медицинския персонал дори в централни софийски болници не са осигурени достатъчно лични предпазни средства. Решихме да проектираме и разработим специализирани шлемове, които да отговарят на нуждите на лекарите. Обърнахме се към Министерство на здравеопазването с предложение да произведем нужното количество на производствена цена и без да реализираме печалба, но от там не даваха никакъв сигнал, че скоро ще получим отговор (в крайна сметка получихме такъв след три месеца и то абсолютно неадекватен). Тогава

решихме да организираме дарителска кампания, да ги произведем със свои сили и да ги даряваме безвъзмездно на болници и социални заведения. Така в рамките на две седмици събрахме средства за производството на пет хиляди защитни шлема.

Главни дарители бяха компаниите HeliAir, вие от Фондация Карол Знание и Софийски Университет, но средства дариха и много други небезразлични граждани и фирми. Така само за две седмици произведохме шлемовете и започнахме да ги даряваме. В резултат дарихме шлемове на най-големите болници в страната, на регионални болници, в старчески домове и даже в две детски градини. Получихме куп благодарствени писма, а освен това в кампанията се включиха известни и любими български актьори и певци като посланици на добра воля от наше име. Към момента почти не ни останаха шлемове и в момента даряваме последните. Преди две седмици дарихме още триста шлема на Инфекциозна болница – София. Искахме да помогнем в битката с коронавируса на най-заслужилите – българските лекари и медицински сестри и мисля че постигнахме целта си.

Сега фокусът изцяло върху планетариума ли е или ще продължиш работа и по другите проекти – симулатора и дистанционно управление от пилотска кабина на безпилотни летателни системи?

-В момента фокусът е главно върху планетариума, но успяваме да подготвяме оферти и да развиваме постепенно и симулатора. Просто сега всичките ни ресурси са съсредоточени в планетариума. Когато го завършим ще направим и модернизация на симулатора.

Въпреки забавянето, дни преди да излезе регистрацията на компанията, ти успя да започнеш производството на частите за планетариума. Как върви работата?

-Работата върви просто великолепно. Даже съм изненадан, че върви с толкова бързи темпове, но това не е случайност. Производственият процес е на територията на Niki Rotor Aviation в Правец, който е уникален за България завод – модерен и чист. Те произвеждат летателни апарати, които се наричат автожири. Произвеждат два типа Kallithea и Lightning – уникални летателни апарати! Имат много сериозен опит в областта на авиацията и разполагат с изключително оборудване и прекрасни специалисти.

Произвеждаме планетариума по авиационна технология с използването на композитни материали.

Кой от екипа какво участие има?

-Конструкцията я разработих аз с помощта на колегата Владислав Шишкин, който също като мен е авиационен инженер. Много голяма част от организационните въпроси, включително и по регистрацията на фирмата, беше поета от колегата Апостол Спасов, който е едва на шестнадесет години, но влага много ентусиазъм и работа и честно казано оказа много голямо влияние за реализацията на проекта. В колектива ни работи и младата и талантлива бъдеща архитектка – Ралица Шайкова, която пое задачата за оформянето на външната визия на планетариума.
За нас изключително ценен е главният ни технолог – Петър Рушкарски. Той разработи технологичната карта за производството и отделя изключително много внимание в детайлите при сглобяването на конструкцията, което води до изключително високо качество на работата. Преди няколко дена измерихме отклонението на конструкцията от идеалната сфера и се оказа че при пет метра диаметър имаме отклонения едва от 0.2 мм!

По този параметър превъзхождаме италианските аналози почти десетократно – при тях отклонението е 2 см.

Освен това с нас се свързват и много доброволци, които искат да помогнат с каквото могат. Това до известна степен се превърна в предизвикателство, защото ако поканим всички, които заявиха желание да помогнат, тогава няма да остане свободно място в цеха, където работим. Точно заради това и

въведохме график при работата с доброволците и всяка седмица идват различни нови хора. С толкова качествен колектив можем да произведем всичко.

Когато бъде завършено производството, къде ще бъде монтажът? Решено ли е вече къде ще бъде самият планетариум?

-Това е сложен въпрос. Планетариумът е с височина 3.5 метра и диаметър 5 метра, което налага определени изисквания към размера на помещението, в което ще бъде монтиран. За момента имаме предложение да го монтираме в сградата на Руския културно-информационен център, където в момента се намира и авиосимулаторът ни, но не знам дали ще успеем да го поберем там, защото размерът на помещенията им е ограничен. Имаме и други предложения, но този въпрос предстои да бъде изяснен.

Кога смяташ, че ще заработи планетариумът?

-Предполагам, че ако всичко тече по план, ще успеем да отворим Софийския планетариум в средата на октомври, но всичко зависи от епидемиологичната обстановка в страната.

Освен медиен интерес след наградата Предприемач в науката, имаше ли и чисто професионален интерес от научната общност към работата на екипа ти или бизнес интерес – от страна на бъдещи клиенти?

-Да, определено. Колеги от Физическия факултет на СУ ни включиха в проект към МОН, който се надяваме да реализираме заедно. Освен това работим по темата за симулаторите с доц. Димитър Гинчев от авиационната катедра към ТУ – София. Имаме вече няколко запитвания за оферта за симулатори и планетариуми от институции и бизнесмени и се надяваме, че скоро ще дойдат и първите поръчки.

Кое от наученото в Предприемачи в науката ти е най-полезно?

-Определено не мога да посоча само едно.

Цялата програма е съвкупност от важни теми, всяка от които е пряко свързана със сегашната ни дейност. Мога да я определя като кратък и много целенасочен курс по темата за предприемачеството. Почти всичко научено намери своето място в дейността ни, за което съм много благодарен на Фондация Карол Знание!

Впечатли ме силно една история, която разказа г-н Каролев, за вноса на пръст от езерото зад Капалъ чарши в Инстанбул, което се оказало пълно със златни стружки, идващи от канализацията на златарските им магазинчета. Той точно това искаше да ни каже, че

реализацията на идеите ни често е свързано с нестандартно мислене и решаване на множество предизвикателства, които ни делят от успеха. А успехът сам по себе си е поредица от успехи.

Като лектор в Предприемачи в науката как ще провокираш участниците?

– Бих ги попитал как биха изкарали или намерили триста, три хиляди и тридесет хиляди лв. за реализацията на свой проект? Какво са готови да жертват в преследване на целите си? Имат ли идеи за нестандартни, асиметрични или дори алогични подходи за реализацията на идеите си? Ще перефразирам братя Стругацки „Разумът е способността на живото същество да постъпва нестандартно или неестествено.“

Кое е най-важното, което искаш да научат от теб?

Път се нарича мястото, през което сте решили да преминете!

Благодаря ти! Очакваме срещата с теб в програмата Предприемачи в науката!
Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.


Катя Тодорова – лектор на Предприемачи в науката

Category : Новини

Инженер по образование, маркетолог по призвание, предприемач по дух. Завършва бакалавърска и магистърска степен по Телекомуникации в Технически университет София, а по-късно и втора магистратура в Стопанската академия в Свищов, факултета по Мениджмънт и маркетинг.

Вече е основател и съосновател на няколко компании. Първата от тях развива от 2013 г. до ден днешен – бутиковата дигитална бранд и маркетинг агенция MЕmotion. Две години след старта тя вече е част от CLIENTRIC Group – консорциум от компании в сферата на иновативните софтуерни и интерактивни маркетинг решения, където Катя сега е управляващ партньор и работи по развитието и на другите брандове на групата. Визионер и един от създателите е на CLIENTRIC Academy – академия за иновации в туризма.
Преди това е работила като маркетинг мениджър на най-голямата хостинг компания у нас – SuperHosting.BG и като маркетинг визионер и мениджър на най-мащабната образователна платформа в България – Уча.се.
През 2015 г. съосновава маркетинговата компания BrandЪ с основен фокус върху онлайн видео продукцията.

Катя и екипът и участват в изготвянето и реализацията на над 300 успешни бранд стратегии и решени маркетинг казуси. Тя е лектор в повече от 20 от най-успешните у нас конференции по дигитален маркетинг, сред които Webit, Online advertising конференцията, Bulgarian Digital Week, Digital4Plovdiv, HackConf и др. Води курсове в СофтУни и други университети.

Кои са другите лектори в програмата Предприемачи в науката 2020 вижте тук.


8000 лв. докторантска стипендия

Докторантска стипендия

Носителят на докторантската стипендия за 2020 г.

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close