Category Archives: Новини

Експертен съвет

В експертния съвет на фондация Карол Знание влизат всички носители на докторантската стипендия, присъждана от 2011 г. насам, както и членовете на журито, избирало носителите на стипендията на финансова група Карол.

Доц. д-р Мария Воденичарова, Основател на „Асоциация на докторантите в България“

Павлина Иванова, член на УС на „Асоциация на докторантите в България“

Петър Теодосиев, Главен редактор на списание Българска наука и член на управителния съвет на Сдружение „Форум Наука“

д-р Елица Кьосева, асистент-професор по квантова физика в Tel Aviv University

Гл. ас. д-р Владимир Веселинов Божилов, катедра „Астрономия“ на Физически факултет на Софийски университет

Гл. ас. д-р Христо Илиев,  катедра Обща физика, Физически факултет на Софийски университет

Гл. ас. д-р Таня Славова, катедра  „Маркшайдерство и геодезия“, Миннотехнологичен факултет, Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“

Ас. д-р инж. Деница Згурева, Катедра „Енергетика и машиностроене“, Колеж по енергетика и електроника към Техническия университет -София

Никола Каравасилев, ръководител на българските олимпийски отбори по астрономия и астрофизика, учител по физика и астрономия, докторант във Физическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски“

Д-р Анна Загорска, медицински физик, Клиника по Нуклеарна медицина, Acibadem City Clinic Tokuda болница

Драгомира Стоянова, докторант, СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”


Световно известни имена подкрепят каузата на фондация Карол Знание

Category : Новини

Фондация Карол Знание конституира Консултативен съвет, в който на този етап се включват шестима български учени от световна величина. Всеки един от тях е водещ в своята област и е изградил научната си кариера във водещи научни центрове в Европа и САЩ.

Проф. Атанас Атанасов преподава във Виенския университет и е ръководител на Катедрата по молекулярна биология в Institute of Genetics and Animal Breeding на Полската академия на науките. Той е основател и изп. директор на International Natural Product Sciences Taskforce (INPST) – дружество, обединяващо учени, лидери и научни центрове в областта на природните продукти. Оглавява и GLOBE Program Association, която катализира изследователските и развойни дейности за природни продукти чрез иновативни научноизследователски партньорства. Той е и един от пионерите в дигиталната комуникация на науката – #11 в световната класация “Top 25 Biotech Influencers to Watch on Twitter”.

Още един преподавател във Виена застана зад каузата на фондацията. Теньо Попминчев е професор по физика в University of California San Diego и Technische Universität Wien. Неговият пробив в квантовата физика със създаването на рентгенов лазер със свръх къси импулси му донесе национално и световно признание. Избран е сред десетте най-значими млади учени на 2016 г. от Националната академия на науките на САЩ и сред десетте най-перспективни млади учени в света в класация на списание Science News. У нас получи почетен знак на държавния глава и награда „Питагор”.

Световна известност донесе на друг от учените в консултативния съвет създаването на изкуствено сърце от стволова клетка. Проф. Николай Желев, който беше и един от лекторите на Предприемачи в науката, преподава медицински биотехнологии в Abertay University, Дънди, Великобритания. Той е почетен професор в осем университета в Обединеното кралство, Китай, България и Русия. Президент е на World BioDiscovery Federation. Основал е няколко биофармацевтични и биотехнологични компании и притежава няколко патента.

Доц. Здравка Медарова, доцент по радиология в Harvard Medical School, Бостън, Съединени щати, също беше лектор на Предприемачи в науката. Има докторска степен по генетика от University of New Hampshire и пост док в Massachusetts General Hospital, където работи и в момента. Член е на International Society for Magnetic Resonance in Medicine. Рецензент е на повече от дузина конкурси и научни организации, както и на редакционни колегии на водещи научни издания. Печели редица награди и грантове, а преди две години създава в бостън собствена компания.

Проф. Николай Бобев се занимава с фундаментална физика във Факултета по физика и астрономия на университета в KU Leuven, Льовен, Белгия. Има докторска степен по физика от University of Southern California, където е бил докторант на докторант (Никълъс Уорнър) на Стивън Хокинг. Именитият учен в последната статия, публикувана посмъртно в съавторство с Томас Хертог, споменава българския си колега в благодарностите и цитира две от научните му работи.

Д-р Петър К. Петров е  ръководител на Лаборатория за тънкослойни технологии (част от Лондонския център за нанотехнологии) към Катедрата по материали в Imperial College, Лондон. Директор е на курс „Нови технологии за производство на тънкослойни материали“ и преподава в курсовете „Наноматериали I“ и „Обработка на материали“. Докторската му степен по Технически науки е от Държавния електротехнически университет в Санкт Петербург, Русия. Има пет патента, два от които се експлоатират от Ericsson AB. Редактор е на списания от Nature Publishing Group, Elsevier и ACS.

Консултативният съвет ще участва в присъждането на докторантска стипендия в конкурса на фондация Карол Знание.

 

 

 


Водещи учени в журито на фондацията за докторантската стипендия

Category : Новини

Български учени от водещи университети в Европа и САЩ ще оценяват кандидатите за докторантска стипендия тази година. Всеки един от тях има световни постижения в своята област. Някои от тях ще оценяват докторантите на живо като членове на журито, а други – като членове на Консултативния съвет на фондация Карол Знание.

Годишната стипендия е в размер на 8000 лв. и ще бъде предоставена за втори път от фондацията. Преди това шест пъти е връчвана от името на финансова група Карол.

Тази година се търсят кандидати със значим принос, които разработват нови технологии или материали и проект, с потенциално практическо приложение.

Носителят ще бъде избран в тристепенен конкурс от жури, конституирано тази година. В него за първи път тази година участва и лекар. Това е проф. д-р Екатерина Титянова, професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия. Тя е ръководител е на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ при Военномедицинска академия – София и е носител на наградата „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.

В журито влиза и Доц. Мария Спасова – единствената българка в Менделеевата таблица –  отличена от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки с включване в световната периодична таблица на младите химици под номер 51 – мястото на химическия елемент антимон (Sb). Тя е доцент в института по „Полимери” към БАН, докторската ѝ дисертация е сред шестте най-добри в света на международния конкурс Quadrant Award Event 2009 на Швейцарския технически университет (2009).

Друг химик сред оценителите е проф. Радостина Стоянова, зам. директор на Института по обща и неорганична химия при БАН,  ръководител на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”. Тя има награда за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки „Питагор“ за 2018 г. Гост професор е във френския национален център за научни изследвания в ICMCB-CNRS, Université de Bordeaux.

Двама инженери също ще дадат своя глас на финала на конкурса за докторантска стипендия. Доц. Силивя Бойчева е инженер-химик, с докторска степен от ХТМУ – София, доцент по „Термични и ядрени електрически централи“ на Технически университет – София, Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика. Има специализации в Германия и Италия и е член на ръковоството на Хумболтовия съюз в България. Инж.Радостин Стефанов е селектиран от Forbes Bulgaria за наградата “30 under 30”. Има три магистратури, едната от които „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“в университета Aalborg, Дания. Самият той все още е докторант с предстояща защита на докторска степен по „Иновативни комуникационни технологии – IoT мрежи.

Очаква се още впечатляващи имена да се присъединят към журито. До крайния срок за кандидатстване в конкурса остават две седмици.

Стипендията на фондация Карол Знание е насочена към докторанти, които не са в последна година на обучението си. За такива, които приключват докторантурата си, е проектът – Предприемачи в науката, който се провежда в момента. Той включва предприемаческо обучение, разработено специално за учени и конкурс за стипендия на финала.

Подробности за това кой кога и как може да кандидатства, вижте тук.


Страстта да създадеш нещо, което има смисъл – за хората и за природата

Category : Новини

Един от водещите сектори на икономиката ни е енергетиката, където основно разчитаме на работата на АЕЦ „Козлодуй“ и на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток“. Топлоелектрическите централи, които изгарят български лигнитни въглища, осигуряват над 40% от енергийното производство на България, но като всяко промишлено производство и тук също се генерират различни отпадъци. Един от тях е летящата пепел – прилича на нормалната пепел, която се получава, когато в печките си горим дърва, но за мащабите на едно предприятие става въпрос за отпадък в значими количества. Общо за ЕС количеството на този отпадък на година е 25 млн. тона. Той се третира като специален отпадък, който не може да бъде освободен в природата. Тази пепел може да бъде уловена и да е използва за намаляване на другия отпадък от горенето – въглеродният диоксид.

Това разказва за експерименталната си работа по време на докторантурата си Деница Згурева, носител на докторантската стипендия на Карол пред StreetWatch. Тя работи с истинска страст, за да докаже, че българските топлоелектрически централи могат да работят с нулево замърсяване на околната среда. Опитва се да предаде тази своя страст на студентите, с които работи от две години като главен асистент в Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет.


Започна кандидатстването за докторантската стипендия

Category : Новини

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще връчи отново фондация Карол Знание. Крайният срок за кандидатстване е 2 ноември. Тази година ще бъде конституирано ново жури, което ще определи победителя в конкурса. Търсят се проекти с потенциално практическо приложение, с което се разработват нови материали и технологии.

Още за условията и сроковете вижте тук.


Още един учен от световна величина в Предприемачи в науката

Стоян Смуков ще бъде лектор на Предприемачи в науката и ще презентира своята тема онлайн от Queen Mary University of London, където е доцент в катедрата по Инженерна Химия и ръководител на Active & Intelligent Materials Lab. Той работи в областта автономни материали-роботи, полимери, вдъхновени от мултифункционалността и динамиката на живите организми.

Участвал е в създаването на високотехнологичен стартъп Xanofi, който е на път да революционизира производството на нанофибри. Бил е главен технологичен директор (CTО) и остава в борда от директорите, след като преди 6 години се премества в University of Cambridge.

Има вече три регистрирани патента в Съединените щати за производство на полимерни влакна, метод за получаване на композитни неорганични/полимерни нановлакна и тяхното непрекъснато производство. Има още четири заявени патента и четири съобщения за открития, Д-р Смуков е изявен учен с над 75 публикации в топ научни списания, които са цитирани над 2200 пъти!

През последната година Стоян е повишен от старши преподавател на доцент и е отговорен за създаването на нова програма и катедра по Инженерна Химия и Възобновяема Енергия във факултета по Инженерни Науки и Материалознание (School of Engineering & Materials Science). Изследователските му интереси за създаване на нова изкуствена активна материя, включват начини да се събира и съхранява енергия от околната среда, като някои насоки опират и до основни въпроси като началото на живота. За тази иновативна разработка печели EPSRC Advanced Fellowship, Molecular Manufacturing в размер на 1.250 млн. £ за следващите 5 години. До този момент е печелил 8 други гратна за финансиране на научната си работа, включително и престижната награда на European Research Council (€2M) за независим научен изследовател. Около €1M от проекта спонсорират съвместна работа със Софийския Университет, от която се получават редица важни открития, включително изкуствената морфогенеза, публикувана в списанието Nature.

Стоян Смуков е доктор по химия от Northwestern University, Evanston, Илинойс, САЩ, където също е завършил и магистратурата си по химия. Преди това получава бакалавърска степен от University of Richmond, Вирджиния, САЩ, където учи химия и математика с пълна стипендия. Бил е професор по изследователска работа в North Carolina State University. През 2012 г. се установява в Кеймбридж, Великобритания, и се утвърждава като експерт по многостепенни и многофункционални материали. Ръководи AIM Lab в University of Cambridge, Materials Science & Metallurgy, Cambridge. През 2013 e избран за престижната титла Fellow of IOM3 – The Institute of Materials, Minerals and Mining (FIMMM) за принос в науката за материалите, а през 2014 за старши член на Darwin College на University of Cambridge.

Кои са другите лектори на Предприемачи в науката вижте тук.

Още за проекта Предприемачи в науката, вижте тук.


Финансист от LAUNCHub ще бъде лектор по темата за частното финансиране

Ирина Димитрова е финансов директор на фонда за инвестиции в стартиращи компании LAUNCHub Ventures, чиято дейност е фокусирана върху финансиране на предприятия в сферата на информационните и комуникационните технологии. Основан през 2012 г., LAUNCHub управлява 28 млн. евро към момента, като до сега е подкрепил 69 компании. Типичните инвестиции в отделни компании са между 300 000 и 700 000 евро на този етап от развитието на фонда. Компаниите от портфолиото са привлекли над 35 млн. евро допълнително инвестиране, като това число расте постоянно.

Преди да се присъедини към екипа на LAUNCHub, Ирина Димитрова е заемала позициите Финансов директор в NEG.BG (мажоритарен собственик на bg-mamma) и директор Корпоративни финанси и Пазарни анализи на Първа Финансова Брокерска Къща, където е започнала като финансов анализатор.

Кариерното развитие на Ирина стартира в Лондон, където учи, и първата ѝ работа е в екипа за управление на проекти на Reuters, а след това става анализатор на корпоративни облигации в голяма немска инвестиционна банка.

Завършила е специалността Банки и международни финанси в Cass Business School в Обединеното кралство, а у нас – Американския колеж в София.

Интервю с Ирина Димитрова вижте тук.

Кои са другите лектори на Предприемачи в науката вижте тук.

Още за проекта Предприемачи в науката, вижте тук.


Създателят на изкуствено сърце – лектор на Предприемачи в науката

Category : Новини

Геният, създал от стволова клетка изкуствено човешко сърце с диаметър едва 1 мм, ще бъде лектор на Предприемачи в науката. Проф. Николай Желев използва изкуствения орган за тестване на лекарства за лечение на рак и хипертрофия. Това постижение му донесе адмирациите на научната и медицинска общност, но и медийна популярност във Великобритания, Европа и Съединените щати. У нас  попадна под прожекторите, когато миналата година организира Световния конгрес по биооткрития  – World BioDiscovery Congress 2017 и доведе учени от цял свят. Президент е на World BioDiscovery Federation от 2014 г. Управляващ редактор е на BioDiscovery, първото международно научно списание в областта на науките за живота и медицината в Шотландия.

Николай Желев е професор по медицински биотехнологии в Abertay University, Дънди, Обединеното кралство. Почетен професор в осем университета в Обединеното кралство, Китай, България и Русия. Почетен консул на България в Дънди.  Неговата лаборатория е разработила първия биосензор за живи клетки за мониторинг на активността върху тумори. Работи в областта на раковите заболявания, синтезиране на лекарства, биологията на сърдечно-съдовите системи и нанобиотехнологиите. Основал е няколко биофармацевтични и биотехнологични компании за разработването на нови лекарства срещу рак и сърдечна хипертрофия. Публикувал е три книги, написал е пет раздела в специализирани издания, над 90 научни статии. Има патенти в областта на ДНК реакцията на увреждане, регулиране на клетъчния цикъл и откриване и развитие на лекарства в областта на онкологията и кардиологията.

У нас завършва биохимия в Софийския университет през 1985 г. и работи в Института по молекулярна биология на БАН. Става професор на 43 години в Abertay University. През последните години българският учен работи в партньорства с Харвард, Китай, Русия и някои от българските университети.

Кои са другите лектори на Предприемачи в науката вижте тук.

Още за проекта Предприемачи в науката, вижте тук.


Crazy Dreamer and “Fire” Starter в Предприемачи в науката

Category : Новини

Главният изпълнителен директор на JA България Милена Стойчева ще бъде лектор на Предприемачи в науката. На нейната визитка пише Crazy Dreamer and “Fire” Starter. Защото това най-кратко обяснява дългогодишният й опит и многото „позиции“ в настоящия момент. Тя е с повече от 20 години ръководен опит в международни организации и компании, председател е на Глобалния съвет на членовете на JA Worldwide и старши съветник по висшето образование на JA Europe.

Милена е първият декан по студентски въпроси на Американския университет в България след основаването му през 1991 година. Гост лектор е в EIT Digital Master School in I&E по иновации и предприемачество. Самата тя има предприемачески опит в различни инициативи, последната от които е спин-оф компания на JA България. Водила е и води различни курсове и обучителни програми за магистърска и докторска степен в Станфордския университет (2013 г.); Калифорнийски университет, Бъркли (2009 г. и 2012 г.); Университета в Кеймбридж през 2015 г., в университета в Тренто (IT), UPMC (Париж) и университета Аалто (Хелзинки). Преподава бизнес моделиране, иновации и предприемачество, предприемачество; цифрова трансформация и бизнес етика.  Участвала е в основната група за предприемачество и наука на Intel Education Team в Европа.  Дългогодишен ментор и съдия в Глобалния конкурс Intel Business Challenge. Член е на експертната група в ОИСР и ЕК, ГД „Образование и култура“ по програмата HEInnovate (Програма за иновации в областта на висшето образование) и като такъв е участвала в редица обучителни конференции, семинари и рецензии на страни в Европа.

Това лято получи специална покана да бъде ментор и обучител за FutureHack –  нова програма, разработена от MIT Global Entrepreneurship Bootcamp за подкрепа на ученици и студенти в изследването на технологиите и науката с предприемачески дух.

Първата й диплома е по лингвистика от СУ „Св. Климен Охридски“, където е докторант по технологии и предприемачество. Следват още шест специализации и сертифицирани курсове от водещи университети в САЩ – University of Maine, Cornell University, Columbia University in the City of New York, Penn State University и University of California, Berkeley.

Кои са другите лектори на Предприемачи в науката вижте тук.

Още за проекта Предприемачи в науката, вижте тук.


Иван Минев – лектор на Предприемачи в науката

Category : Новини

 

Д-р Иван Минев ръководи изследователска научна група в Technische Universität Dresden. Магистърската си степен по физика получава в Imperial College London, след което защитава докторска степен по невроинженерство в University of Cambridge. Продължава с пост док в EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), Швейцария. След приключването на проекта там създава своя лаборатория в Technische Universität Dresden, където работи в момента по eлектронни тъканни технологии с екип от двама пост докторанти и един докторант. Дългосрочната му визия е да развие биоелектронни импланти, които ще се слеят с тъканите на пациента –  имплантируеми технологии, които осигуряват постоянен терапевтичен ефект. Работи върху изследвания с микротехнологии за интегриране на меки биоматериали в имплантируеми устройства, които безпроблемно се смесват с нервните тъкани; невронни интерфейси с широк спектър от функции (например електрическо, оптично и фармакологично стимулиране, доставяне на клетки); модулация на увредената среда като начин за насърчаване на регенерирането в увредените нервни тъкани.

Участвал е в подготовката на четири патента. Като предприемач в науката няма собствен бизнес, но управлява собствена лаборатория изцяло по бизнес модел като осигурява финансиране и наема учени. Това е моделът на академично предприемачество, който освен научни резултати и открития, води и до нови научни титли, като междувременно създава научни продукти, с практическо приложение.

Интервю с д-р Иван Минев вижте тук.

Кои са другите лектори на Предприемачи в науката вижте тук.

Още за проекта Предприемачи в науката, вижте тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close