Category Archives: Новини

Денят на физиката

Category : Новини

Звездите от олимпиадите по физика избират реализация в чужбина

По повод деня на физиката, 29 март, Фондация „Карол Знание” ви среща с един от най-популярните млади български физици – астрономът Никола Каравасилев

Той е докторант по астрономия, ръководител на националния олимпийски отбор по астрономия, учител по физика и астрономия в СМГ „Паисий Хилендарски“ и Първа частна математическа гимназия. Един от най-активните популяризатори на науката, лектор в планетариума на Музейко, членува в Управителния съвет на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки (СООПН), Бил е член на  Управителния съвет на Съюза на физиците в България. Носител е на докторантската стипендия на Карол за 2016 г.

Честит празник! С какви размисли тръгвате днес към делничните задължения?

Благодаря! През последните седмици с мои ученици активно се подготвяме за участие в предстоящата Национална олимпиада по физика в гр. Русе. Откровено казано, сутрин отивайки на работа мислите ми са насочени към това върху какви задачи да се концентрираме през настоящия ден. Днес например, имам занятие със седмокласниците от СМГ. Те са една малко по-деликатна група, защото заедно с това да ги науча на физика, трябва да им обясня и как да изложат своите решения по разбираем начин.

Една от Вашите цели е повече млади хора да се интересуват от наука. Каква е равносметката Ви за бъдещите астрономи и физици?

Равносметката е, че у нас има достатъчно млади хора, които се интересуват от природни науки (в частност физика и астрономия), но за съжаление много от тях не виждат достатъчно добра реализация в тази област в България. Това ги кара или да напуснат страната ни или да се насочат към друго професионално поприще.

Какво се случва с успешните ученици, с които носите толкова много отличия за България? Как продължава техният път във физиката или астрономията?

Почти всички от тях заминават да учат в чужбина и повечето никога не се завръщат обратно – това е тъжната истина. Впрочем, сред бившите ни олимпийци има и такива, които са много успешни в съвсем други направления: банково дело, софтуерна индустрия и т.н. почти всички от тях споделят, че това, което са научили, подготвяйки се за олимпиадите, им е помогнало да развият своето мислене и способност да се справят със сложни проблеми за ограничено време.

Колко остават да учат физика в България и след това остават да се занимават с научна работа в България?

За съжаление, съвсем малка част от всички наши силни ученици правят това. Всъщност, оставащите тук са по-скоро изключение и след завършване на своята бакалавърска (магистърска) степен повечето от тях заминават за чужбина да правят своята докторантура.

Какви са кариерните възможности за един физик или астроном, след като защити докторската си степен?

Възможностите пред един физик (астрофизик) са много и най-разнообразни.

Една от тях е да започне работа в някой изследователски институт или университет и да се занимава пряко с научни изследвания и с преподаване на студенти.

Лично според мен, възможността за работа като учител по физика и астрономия в средно училище също не е лоша (макар у нас да се гледа с известно снизхождение на някой, който е решил да стане учител).

През последните три години редица млади хора, които са завършили в скоро време Физическия факултет намериха работа и в детския научен център Музейко. Там те показват на децата красотата на науката и по този начин ги вдъхновяват един ден да се занимават с нея.

Трябва да се отбележи, че редица хора, които са защитили своята докторантура по астрономия или физика намират своята професионална реализация в съвсем други направления. Оказва се, че в много случаи от един физик се получава много добър финансист, програмист или дори журналист.

Губим ли всяка година талантливи млади учени и стойностни разработки заради факта, че няма как да бъдат продължени като научни проекти?

Да, определено това е нещо, което поне у нас се наблюдава.

Българската физика на световно ниво ли е, според Вас? А астрономията?

Да, и в двете научни направления у нас има специалисти на световно ниво. В днешния глобален свят за един учен не е от такова значение къде точно работи, стига да има достъп до необходимите му бази данни и професионален софтуер.

Какво си пожелавате в деня на физиката?

Пожелавам си в бъдеще да срещам все повече умни, талантливи и мотивирани ученици, с които да постигаме все повече успехи заедно!

А и също така, хората да спрат да ме питат защо след като съм интелигентен човек, съм избрал да стана точно учител.

А какво пожелавате на всички български физици?

Най-вече здраве, защото то е в основата на всичко. В професионален план – повече успешни проекти и вдъхновение!

Благодаря Ви! Успех в създаването на нови звезди в българската физика!

 

 

 


Работи ли науката с бизнеса

Category : Новини

Не сме си поставяли за цел да бъдем разбивачи на митове, но анкетата Накъде след научната титла ни показа някои изненадващи резултати за предприемчивостта на българските млади учени. И ако научихме, че всеки втори по един или друг начин е обмислял идеята за стартъп, то по отношение на връзката между българската наука и българския бизнес, не успяхме да се впечатлим от отговорите.

Един единствен от всички 217, отговорили на нашите въпроси, заяви, че връзката на бизнеса с науката е много добра. Мнозинството отрича такава връзка, признавайки съществуването на отделни добри практики.

Според европейско проучване от миналата година, цитирано в нашите обобщени резултати, 45% от докторантите имат различни форми на сътрудничество с бизнеса и не е изненадващо, че 58% от тях имат желание да
продължат реализацията си в частния сектор.

У нас едва 18% от участниците в анкетата посочват, че имат сътрудничество с корпоративния сектор. Малко по-малък е процентът на учените, които заявяват, че след края на настоящия си проект ще се стремят да продължат работа като учени, но ще търсят реализация в частния сектор – 11%.

Само 10%  твърдят, че нямат желание да работят извън научната институция по време на сегашната си проект. Една трета твърдят, че имат сериозен интерес, а друга една трета – че имат интерес. След приключването на проектите това съотношение почти не търпи съществена промяна.

 Още по темата.

Вижте пълните резултати.


Фондация Карол Знание започна дейността си

Category : Новини

Създаването на Фондация Карол Знание обяви на 26 януари 2018г. г-н Станимир Каролев, който е учредител и председател на Управителния съвет. Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол. Фондацията има ясна мисия и цел – подкрепа на български проекти в областта на приложната наука и технологии.
Дейността си Фондация Карол Знание започна с връчването на годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Първият носител е Драгомира Стоянова, редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 публикации по темата, 9 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.
Драгомира Стоянова беше избрана с конкурс от журито на Карол, което през последните пет години отличава млади български учени със значим принос в своята област. Докторантската програма на Корпоративен университет Карол ще бъде продължена и надграждана от Фондация Карол Знание.
Досегашните носители на стипендията на финансова група Карол са от СУ Св. Климент Охридски, УАСГ, Технически университет – София и Медицински университет – София.


  • -

Фондация Карол Знание е най-новата организация във финансова група Карол

Category : Новини

Фондация Карол Знание е най-новата организация във финансова група Карол, обяви г-н Станимир Каролев, който е учредител и дарител. Фондацията стартира своята работа 25 години след създаването на Карол и продължава проектите за подкрепа на българската наука.
Първото събитие на новата фондация беше връчването на докторантска стипендия за 2018г. Г-н Станимир Каролев, учредител и председател на УС на Фондация Карол Знание отличи Драгомира Стоянова, редовен докторант в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е първият носител на стипендията от докторантската програма на Фондация Карол Знание – продължение на проекта на Корпоративен университет Карол.

Повече снимки: https://www.facebook.com/karollgroup/


  • 1

Фондация Карол знание

Category : Новини

Инвестициите в знание носят дивиденти за обществото, икономиката, човечеството, бъдещето на планетата.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close