Category Archives: Новини

Фондация Карол Знание връчи наградите за 2020 година

Category : Новини

Церемонията по връчването на годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание и наградата Предприемач в науката се състоя на 23 януари, рождения ден на фондацията.

„Много са ми на сърце на мен, и на всички в Карол, тези наши инициативи. И все по-пълния салон с участници ме кара да си правя извода, че сме на прав път. За докторантската стипендия виждаме нещо съществено – не е важно само осигуряването на средства за дадена инициатива, а как организираш нещата така, че това да има смисъл. Със задоволство констатираме, че конкурсът за докторантска стипендия става все по-конкурентен. На последния финал бяха петима финалисти.“

С тези думи учредителят на фондация Карол Знание Станимир Каролев откри церемонията по награждаването. Първо беше връчена годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Носител за 2020 година е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. „Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България“ е темата да дисертационния му труд. Неговите изследвания са в областта на палеохистологията. Те са първите за страната ни в това направление, което се радва на огромна популярност и значение в световната палеонтологична наука. Основен успех на работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България.

„Основите се поставят на границата между познатото и непознатото. И работата на учения е да отмести тъмнината на непознатото една крачка назад. Искрено се надявам със своята работа през следващите няколко години да оправдая доверието на фондация Карол Знание и да ги накарам да се гордеят с резултатите ми“,

каза при получаването на наградата Владимир Николов и обеща скоро още новини за българските динозаври.
Тази година наградата от 30 000 лв. Предприемач в науката беше поделена между двама инженери – Илиян Попов и Недислав Веселинов. И двамата бяха дошли с част от екипите си, с които работят по проектите си, спечелили журито.

„След като видяхме колко талантливи учени има, решихме да ги подпомогнем да предприемат своята бизнес стъпка. В нашето разбиране това беше не само да осигурим парична награда от 30 000 лв., но и да ги научим как да направят тази стъпка – как да създадат компания, как да направят презентация, как да защитят своята идея пред потенциални инвеститори. Нарекохме проекта Предприемачи в науката и привлякохме изключителни хора като лектори и жури, които от първо лице да разкажат за своя успех и участниците в програмата да ги следват“.

Г-н Каролев припомни, че преди година, при връчването на наградата Предприемач в науката за първи път, фондацията е анонсирала създаването на общност. Тази година вече виждаме резултатите, които са изключително важни в икономиката на знанието, добави той.
Недислав Веселинов, докторант от физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечели конкурса с проектите на Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“. При получаването на наградата той обяви, че средствата ще бъдат използвани приоритетно за изграждане на планетариум в София. Плановете за това били готови, очаква се през пролетта да започне изработването на частите.

Подобни инициативи са много важни за младите хора, вие развивате младите хора, правите нещо за поколенията, нещо което ще остане след вас, вие сте визионер, заяви Недислав Веселинов. Той благодари на екипа, с който работи и партньорите си от Руски културно-информационен център, където е разположен авиосимулатора „Фотоника“.
Този човек жестикулира с бъдещето, така представи г-н Каролев втория победител, инж. д-р Илиян Попов, който разработва екологична батерия магнезий-въздух Oxymet. Той главен асистент в Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН.

„Аз съм много щастлив, че участвах в Предприемачи в науката. Освен обучението, което направихте и знанията, които споделихте с нас, направихте още нещо много важно – запознахте ни с много млади хора, които имат страхотни идеи, с които се надявам и в бъдеще да работим заедно. Финансовата помощ от наградата е много важен момент за развитието на проекта, тъй като ще ни помогне да завършим индустриалния модел на батерията, която може да се приложи в следващо поколение електрически лодки.


Наградите от името на София Тех Парк връчи директорът Бизнес развитие Мариян Маринов. Освен двамата победители, екипът на технопарка отличава Глория Исса, главен асистент в Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН и Георги Янков, главен асистент в Институт по физика на твърдото тяло към БАН. Четиримата получават шест месеца безплатно работно място в Co-Working пространството на София Тех Парк. Към тази възможност се добавя и среща с екипите от Лабораторен комплекс и възможност за допълнително кандидатстване за финансиране на проекта. Всички останали получават по три месеца безплатно работно място и коучинг за проектите си.
Леона Асланова, основател на Innovation Starter, обяви поканата си към участниците в проекта за участие в Innovation Explorer като предоставя безплатен вход за всички.


Издателят и главен редактор на сп. Българска Наука Петър Теодосиев подарява безплатен абонамент на участниците в Предприемачи в науката и ги кани да станат автори. Тази традиция е от 2013 година, а списанието, заедно с mediabricks.bg е медиен партньор на програмата.

Още снимки от награждаването – тук.


Фондация Карол знание представя образователни проекти на предприемачи в науката

Category : Новини

Проектите на двама от участниците в програмата Предприемачи в науката ще представи фондация Карол знание на Националния научно-образователен фестивал: „Намереното поколение“. И двамата са преподаватели в средни училища и идеите им са свързани с въвеждане на иновативни и практически подходи в обучението.

Д-р Галя Петрова е хоноруван преподавател в НБУ, учител по Информационни технологии в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, учител по Биология и здравно образование в  133 СУ „Александър Сергеевич Пушкин”.

Доктор по генетика от АгроБиоИнститут на Селскостопанска академия. Тя ще представи на изложението си проект „Новото лице на науката в училище или един малко по-различен поглед върху STEM технологиите в обучението по природни науки“.

„Настоящият проект има за цел да представи нов и съвременен поглед върху образователния процес с цел  преодоляване на рутината в ученето. Напредъкът на технологиите създава нов тип ученици – знаещи, постоянно търсещи и независими.  За тяхното успешно и мотивиращо обучение, ще бъдат представени някои възможности за практическо онагледяване на изучавания материал в училище чрез употребата на съвременни технологични методи и усвояването на експериментални умения в областта на биологията и биотехнологиите.“

В конкурса Предприемачи в науката на Фондация Карол Знание, тя представи идея за изграждане на училищна лаборатория по генетика и технологии. Предвижда се работа със съвременни софтуери за анализ на експериментални резултати от лабораторната работа в ДНК-лаборатория, дигитални компетенции, творческо мислене и активен тренинг на презентационни умения.

Калин Ангелов е преподавател по физика в Професионална Гимназия по ЖП Транспорт – София, предстои му защита на докторат във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В дисертационното си изследване предлага евристични методи за преподаване на физика, които са приложими за всички природо-математически науки.

„Един от основните начини за разбиране на света е чрез множество реални демонстрационни експерименти. Още по-добре е когато обучаемите сами извършват експериментална дейност и така сами достигат до знанието. Опитът показва, че изпълнението на  демонстрации и експерименти сред множество ученици и с тяхно самоучастие, които не са в рамките на задължителните часове, генерира много нови научно-приложни идеи.“

Той ще представи проекта си за „Мобилна  образователна  лаборатория по природни науки“, в която прилага евристични методи за провеждане на експерименти в извънучебна среда. Амбицията му е да достигне до ученици в различни краища на страната, които никога не са наблюдавали истинска експериментална дейност поради обективни и субективни причини. Резултатите и анализите от тези нови активности и педагогико-психологически наблюдения предвижда да бъдат докладвани у нас и на международни конференции, а изследванията според него биха подпомогнали държавните образователни институции за взимане на по-добри решения за процеса на изучаване на природните науки. Набира екип от доброволци за участие в „Мобилна образователна лаборатория по природни науки“.

Проектът Предприемачи в науката на фондация Карол Знание се състои от обучение и конкурс за награда Предприемач в науката в размер на 30 000 лв. На 23 януари ще бъдат връчени наградите на победителите във второто издание на конкурса.

Фондацията подкрепя предприемчивите учени, съдейства за развитие на иновативната предприемаческа екосистема и трансфера на технологии, комуникирането на научни проекти с практическо приложение и изграждането на неформален клуб, своеобразна Think Tank група, в която са  въвлечени участниците в проектите на Карол Знание.

„Намереното поколение“ е национален научно-образователен фестивал, организиран от Апетит за образование чрез практика, заедно с институционалната подкрепа на МОН. Тази година ще се проведе от 25-ти до 26-ти януари в НДК. Включва Практически модул, Лекционен модул и
Модул за национално обсъждане на иновации в образованието и науката. Това е четвъртото поредно събитие, което събира на едно място образование, наука и бизнес, откривайки и изграждайки следващото поколение български специалисти и учени, чиито умения и познания да бъдат достойни да се наредят до тези на най-големите умове в света.

 


Победител в конкурса Предприемач в науката разработва екологична батерия

Category : Новини

Инж. д-р Илиян Попов победи в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание с проект за изграждане на екологична батерия магнезий-въздух Oxymet.  Той е единият от двамата учени, които си поделят наградата на конкурса от 30 000 лв. Главен асистент в Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН, доктор по Електрохимия и магистър по Електрохимия и защита от корозия, инженер-химик, завършил ХТМУ.

 

По време на презентацията си в конкурса Предприемач в науката той показа създадени модели на системата с авторски дизайни, оптимизирани за приложенията им. Освен с прототипите, победителят в конкурса провокира журито като покани всеки от членовете му да предложи приложение за батерията и цена.

 

Въпреки, че още няма регистриран стартъп, предприемчивият учен вече е водил разговори с държавни и частни фирми в Австрия, като потенциален пазар на Oxymet . Със средствата от наградата предвижда да довърши физически втория, по-голям модел на системата Магнезий-Въздух, предназначен за задвижване на малки електромоторни лодки с мощност до
1 кВт, които биха намерили пазар в Западна Европа.

Инж. Попов представи анализи, които показват, че енергията потребявана от човечеството ще продължава да расте. 80% от сегашната енергия се добива чрез фосилните горива и затова се търсят нови източници. Предлаганата технология Магнезий – Въздух има значително по-висока енергийна плътност, спрямо конвенционалните батерии и използва като електролит солена или морска вода, което я прави и безопасна за използване. Като аргумент в полза на комерсиализацията на разработката се посочва и достъпността на магнезия, който е 1000 пъти по-разпространен в земната кора и океаните в сравнение с лития.

Оригиналната технология за производство на газо-дифузионни електроди е разработена в България през 70-те години. Те са доказали своята ефективност по време на българските експедиции до Хималаите и в български електромобил.

Амбицията на екипа е да създаде реален проудукт, който през 2022 г. вече да се предлага в Западна Евпрота за речно/морски транспорт, водни/подводни дронове и водолазно оборудване. Приложението на екологичната батерия може да бъде много по-широко и да се използва в обекти, лишени от конвенционални електроенергийни източници – хижи, заслони;    телекомуникационни и радиолокационни станции; военно-транспортно оборудване; медицинско оборудване.

 


Победител в конкурса Предприемач в науката ще изгражда планетариум

Category : Новини

Докторантът във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ инж. физик Недислав Веселинов спечели конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание с проектите на Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“. Той е единият от двамата учени, които си поделят наградата на конкурса от 30 000 лв. и по думите му, средствата ще отидат приоритетно за изграждане на планетариум в София.


Инженерният екип вече е разработил авиосимулатор, който е монтиран в Руския културно-информационен център. От курсове за пилоти и участия в изложения той носи приходи, но това е само началото да концепцията за развитие на обучения и привличане на млади хора към авиационните компании и авиошколите. Според цитирани изследвания се очаква недостиг на пилоти в близките години и амбицията на ЕКБ „Фотоника“ е да участва активно в решаването на този проблем.
Това е само едно от направленията в дейността на екипа, създаден от инж. Недислав Веселинов. Той подготвя проект за дистанционно управление от пилотска кабина на безпилотни летателни системи, които могат да се използват в различни сфери. За да покаже готовността на екипа да работи в тази област, по време на презентацията си в конкурса Предприемач в науката, той направи демонстрация с дрон, който се вдигна от средата на залата и излетя извън сградата, като предаваше на живо картина.
Ние вече произвеждаме авиосимулатори и имаме първия си корпоративен клиент, съобщи докторантът. Той представи и целия си екип, който съдейства за атрактивната презентация, в която бяха включени и няколко екрана, и два телескопа.

По време на дискусията след представянето, Мариян Маринов, директор Бизнес развитие в София Тех Парк, отправи няколко конкретни предложения за партньорство към младите предприемачи. Той покани екипа да обсъдят възможност за място в парка, където да инсталират симулатора и да провеждат обучения, да организират свой клуб и да се включат в експо Произведено в България версия 2.0, което ще се проведе през април тази година. Изложението ще е за български високи технологии, създавани през последните години у нас.

По време на награждаването на 23 януари, София Тех Парк ще връчи своите награди за участниците в Предприемачи в науката. Първите трима в конкурса Предприемач в науката ще получат за 6 месеца безплатно работно място в Co-Working пространството на София Тех Парк. Към тази възможност се добавя и среща с екипите от Лабораторен комплекс и възможност за допълнително кандидатстване за финансиране на проекта. Всички останали ще получат за 3 месеца безплатно работно място и coaching сесия за проектите си.


Изследовател на динозаврите
по българските земи
печели докторантската стипендия

Category : Новини

Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН, е носителят на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2020 г. Това реши журито на конкурса, след като изслуша петима финалисти.

Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България – това е темата да дисертацията на победителят. Досегашните изследвания на Владимир Николов са в областта на палеохистологията. Те са първите за страната ни в това направление, което се радва на огромна популярност и значение в световната палеонтологична наука. Основен успех на работата му е

установяването на третата находка от нептичи динозавър в България.

Този резултат мотивира екипа на Националния природонаучен музей и през 2017 г. е открито динозавърско находище край град Трън, което по
предварителни данни може да се окаже

едно от най-значимите в Европа

от това време. Последните две години изследователите успяват да проведат изключително успешни разкопки, а събраният материал вече е предмет на изследване, в което докторантът активно участва.


Дисертацията му включва и изучаване на костната хистология на различни групи фосилни бозайници с миоценска и плиоценска възраст от множество находища в страната. Една от основните цели на работата му е търсене на сигнали с еколожки и/или климатичен характер, запазени в костните тъкани на животните.

Владимир Николов е и

единственият у нас палеохудожник.

Негова е корицата на българското издание на книгата „Възход и падение на динозаврите” от  Стийв Брусати. Определят я като истински шедьовър на научнопопулярната литература, който проследява епопеята на динозаврите. Авторът печели Goodreads Choice Awards 2018 в категория Best Science & Technology.

 

Кои бяха другите претенденти?

Победителят в конкурса беше избран при изключително силна конкуренция.

Габриела Бонева, докторант към Лаборатория по Експериментална Имунология при БАН, представи работата си на тема „Клетъчни, генетични и епигенетични аномалии в репродукцията при модели на автоимунитет“.  Изследва механизмите на заболявания като автоимунен диабет, системен лупус еритематозус и тясната им връзка с репродуктивните проблеми при пациенти, като търси възможности за усъвършенстване на тяхното изключително трудно лечение.

 

Инж. Иван Кънев, докторант в ТУ  – София, катедра Електронна техника, беше другият претендент с тема „Синтез, изследване и верификация на нов подход за преобразуване на електрокардиографски сигнал в звук и приложението му при амбулаторно мониториране на високорискови пациенти“.  Работата му е върху изграждане на портативна автономна ЕКГ система за мониториране на високорискови пациенти.

 

Д-р Ростислав Енев, докторант в КАИЛ на УМБАЛ “Света Екатерина” презентира своята работа на тема „Предиктори на отговора на обем запълваща терапия при пациенти с интрааортна балонна помпа в ранния период след сърдечна хирургия“. Целта на е за първи път в България да се използва концепцията за предвиждане отговора на обем запълваща терапия  (ОЗТ) и за първи път в света да се оцени предиктивната стойност на хемодинамични показатели и тестове към отговора на ОЗТ при кардиохирургични пациенти с IABP.

Инж. Цветозар Цанев, докторант в ТУ – София, Катедра Микроелектроника, беше последният финалист с тема „Изследване на
оксидни и хибридни оксид-полимерни пиезоелектрични елементи с приложение в наноелектромеханични системи (НЕМС) “. Разработените устройства върху гъвкаво фолио и върху гъвкава алуминооксидна мембрана могат да намерят реално приложение в НЕМС системи за генериране на енергия от движения на човешкото тяло или други нискочестотни процеси.


Двама са победителите в конкурса Предприемач в науката

Category : Новини

Илиян Попов и Недислав Веселинов са победителите в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание!

Журито реши да раздели наградата от 30 000 лв. между двамата и да подкрепи два проекта. Те се откроиха при гласуването в силна конкуренция по време на презентациите на 12 декември.

Инж. Недислав Веселинов е докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В конкурса той представи Експериментално Конструкторско Бюро „Фотоника“ с целия екип, създал първия български авиационен симулатор – „ФОТОНИКА“. Симулаторът работи, използва се за забавление и обучения. Намира се в Руски Културно-Информационен Център. Проектът, който ще бъде финансиран със средствата от наградата е Планетариум с София.

Д-р Илиян Попов е гл. асистент в Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „ Акад. Евгени Будевски“ към БАН. Неговият проект е Екологична батерия Магнезий-Въздух за индустриално приложение. По време на конкурса показа работещ прототип на батерията, която използва за производство на електроенергия солена вода, въздух и евтин, биологично безопасен метал – Магнезий. Прототипът се разработва с индустриална цел – приложение в електрически морски/речен транспорт.

Какво написаха за конкурса медиите, вижте тук.


Петима финалисти на финала за докторантската стипендия

Category : Новини

Петима претенденти ще се борят утре за годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание в размер на 8000 лв. Кандидатурите са голям брой, силни и по значими теми. Затова за първи път се допускат петима да презентират пред журито.

Кои са финалистите?

Име
Научна организация
Тема на дисертацията

Владимир Николов

Национален природонаучен музей при БАН Остеохистологичен подход при изучаването на таксономията и екологията на фосилни гръбначни животни

Габриела Бонева

Лаборатория по Експериментална Имунология – БАН Клетъчни, генетични и епигенетични аномалии в репродукцията при модели на автоимунитет

Иван Кънев

Технически университет – София Синтез, изследване и верификация на нов подход за преобразуване на електрокардиографски сигнал в звук и приложението му при амбулаторно мониториране на високорискови пациенти

Ростислав Енев

Медицински университет – София Предиктори на отговора на обем запълваща терапия при пациенти с интрааортна балонна помпа в ранния период след сърдечна хирургия

Цветозар Цанев

Технически университет – София Изследване на

оксидни и хибридни оксид-полимерни пиезоелектрични елементи с приложение в

наноелектромеханични системи (НЕМС)

Журито с гласуване ще определи кой ще стане носител на докторантската стипендия на фондация Карол знание за 2020 г. Самото отличие ще бъде връчено на 23 януари, заедно с наградата Предприемач в науката.


Впечатляващ финал на конкурса Предприемач в науката

Category : Новини

Конкурсът Предприемач в науката на фондация Карол Знание се превърна в атрактивно събитие за представяне на бизнес идеи. Силни и отлично представени проекти се конкурират за награда от 30 000 лв.

Участниците и проектите

Галина Соколова УАСГ Докторант Безгредови стоманобетонни конструкции – прогресивен колапс при случай на риск
Галя Петрова 1. Нов български университет

2. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”

3. ЧНУ „Ерих Кестнер”

Доктор по генетика

1. Хоноруван преподавател

2. Учител по „Информационни технологии”

3. Учител по „Биология и здравно образование”

„Новото лице на науката в училищното образование чрез изграждане на STEM лаборатория по генетика”
Георги Янков Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН Доктор, гл. асистент Дизел Експрес Тестер (ДЕТ)
 

 

 

 

Глория Исса

 

 

 

Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН

 

 

 

Доктор, гл. асистент

 

 

 

Разработване на наноструктурирани мултикомпонентни метериали с приложение като катализатори за получаване на алтернативни горива и за опазване на околната среда

Илиян Попов Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „ Акад. Евгени Будевски“ Доктор,

Главен асистент

Екологична батерия Магнезий-Въздух за Индустриално приложение
Калин Ангелов Софийски Университет,

Физически факултет

Докторант Мобилна  образователна  лаборатория по природни науки
Недислав Веселинов Софийски Университет,

Физически факултет

Докторант Експериментално Конструкторско Бюро „Фотоника“
Николай Стоименов Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН Доктор,

Главен асистент

Абразивно тяло
Райка Владова Институт по инженерна химия – БАН Доктор,

Главен асистент

Използване на вътрешния енергиен потенциал на ПСОВ
Румяна Додова Медицински университет – София
Център по молекулна медицина (ЦММ), Катедра по медицинска химия и биохимия
Доктор по биология, молекулярен биолог Новогенерационно секвениране при фамилен рак на гърдата и яйчника
Светлин Пенков University of Edinburgh Доктор Efemarai
Стефан Христозов Институт по роботика, БАН Докторант Полигон/Polygon
Таня Славова Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ Асистент VR геолаб
Теменужка Спасова Институт за космически изследвания и технологии –БАН; Секция: Аерокосмическа информация Доктор Създаване на хибриден модел от данни и платформа за мониторинг на всякакъв тип обекти на база дистанционни методи.

Журито

Станимир Каролев, председател, основател и председател на УС на фондация Карол Знание

Членове

Ангелина Тодорова, Ръководител „Звено Координация“ във Фонд на фондовете
Белизар Маринов, инвестиционен анализатор в Eleven
Д-р Евгения Сарафова, аMBA, университетски преподавател и предприемач
Д-р Зорница Йорданова, PMP, експерт по иновации, сертифициран Scrum Master, преподавател в УНСС
Леона Асланова, основател на Innovation Starter, съосновател и изпълнителен директор на Иновейшън Акселерейтър България
Мариян Маринов, директор Бизнес развитие в София Тех Парк
Д-р Радостин Стефанов, софтуерен инженер, съосновател на Printivo
Д-р Румяна Мишонова, консултант по европейски и иновационни проекти
Серги Сергиев, основател и изп.директор на ShopUp и Data Science Society
Д-р Светлин Наков, съосновател на СофтУни
Христина Габровска, юрист, член на УС на фондация Карол Знание
Христо Стоянов, представител на ЕИФ в България

Учените в надпреварата за наградата от 30 000 лв. бяха донесли прототипи и допълнителни материали, някои доведоха екипите си, следваха business pitch правилата и показаха предприемачески умения. За една от презентациите бяха показани телескопи, монтирани няколко монитора, като единият показа на живо полет на дрон. За друг проект беше инсталирано оборудване за VR лаборатория. Изключително конкурентното състезание вероятно ще затрудни решението на журито.

Допълнителни награди

Към наградата от 30 000 лв., София Тех Парк предоставя възможности за всички участници в програмата Предприемачи в науката. Отличените на първите три места ще получат 6 месеца безплатно работно място в Co-Working пространството на София Тех Парк, среща с екипите от Лабораторен комплекс и възможност за допълнително кандидатстване за финансиране на проекта. Всички останали ще получат за 3 месеца безплатно работно място и coaching сесия за проектите си.
Наградите ще бъдат връчени на 23 януари 2020 г. Тогава ще бъде дадена и докторантската стипендия на фондация Карол Знание, чиито носител ще стане известен след финала на конкурса на 17 декември.

Още снимки от конкурса вижте тук.


София Тех Парк дава награди на всички предприемачи в науката

Category : Новини

Всички участници в конкурса Предприемач в науката ще получат и награди от София Тех Парк. Добрата новина съобщи  48 часа преди състезанието Мариян Маринов, директор Бизнес развитие в парка. Конкурсът на фондация Карол Знание ще се проведе на 12 декември, когато 14 учени ще презентират като предприемачи бизнес проектите си, базирани на научни разработки. Журито, в състава на което влизат лекторите от програмата Предприемачи в науката, ще определи победителят, който ще стане Предприемач в науката и ще получи наградата от 30 000 лв., осигурена от фондация Карол Знание.

Първите трима ще получат за 6 месеца безплатно работно място в Co-Working пространството на София Тех Парк. Към тази възможност се добавя и среща с екипите от Лабораторен комплекс и възможност за допълнително кандидатстване за финансиране на проекта.

Всички останали ще получат за 3 месеца безплатно работно място и coaching  сесия за проектите си.

Ако двамата подгласника, които журито определи, се различават от избора на екипа на София Тех Парк, тогава ще бъде предоставена специалната „Клубна“ награда на парка, която дава възможности като за първите трима.

Идеята е не само да даваме подкрепа, но и да очакваме резултатност – ще поставим съвместно аргументирани цели, с които предприемачите в науката ще продължат да работят по проектите си при нас, добави г-н Маринов.

Той беше един от лекторите на Предприемачи в науката и ще бъде член на журито в конкурса на 12 декември.


Известен е първият носител на студентската стипендия

Category : Новини

Учредителят на фондация Карол Знание г-н Станимир Каролев връчи първата стипендия на студент от Симеоновград. Това стана по време на тържествената сесия на общинския съвет по случай празника на града – 6 декември. На сесията присъстваха кметът на Симеоновград Милена Рангелова, председателят на общинския съвет Светлана Стоева, общински съветници и жители на общината. Г-н Станимир Каролев е почетен гражданин на родния си град.

Стипендията за новоприет студент, завършил СУ „Св. Климент Охридски, беше учредена преди около месец от фондация Карол Знание. Тя е еднократна, в размер на 1000 лв. и ще се връчва всяка година на изявен бивш ученик на училището, приет във висше училище.

Първият носител на новоучредената стипендия получи Ивайло Ганчев. Той е бил един от активните и изявени ученици на СУ „Св. Климент Охридски“, а сега е студент във филиала на Пловдивски университет в Смолян със специалност „Информационни технологии“. Беше отличен след конкурс, проведен в училището.

Отличеният Ивайло Ганчев и директорът на СУ “ Св. Климент Охридски“ Теодорина Иванова.
Снимки ХасковоПрес

 

 


Анкета Накъде след научната титла

Създаваме предприемачи в науката

Носителят на наградата Предприемач в науката за 2019 г.

Носителят на стипендията на Карол за 2019 г.

Гл. асистент д-р Йоана Кижева за участието си в Предприемачи в науката

Д-р Иванка Петрова-Дойчева за участието си в Предприемачи в науката

Д-р Олга Антовона за участието си в Предприемачи в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close