Category Archives: Новини

Менторска подкрепа за още четири проекта на предприемачи в науката

Category : Новини

Фондация „Александър“ ще предостави менторска подкрепа за четири от проектите, участвали в конкурса Предприемач в науката в края на миналата година.

Катя Зойкова ще работи със Зорница Найденова по нейния проект EcoHunt за мобилно приложение за почистване на околната среда.

Владимир Гочев е менторът, който ще работи с трима участници – Григор Гачев, който моделира изкуствени невронни мрежи, Тодор Тонев, който разработва енергиен мениджмънт на малък енергиен кооператив и Калин Николов, който спечели наградата Предприемач в науката, с проект за декарбонизатор.

Фондация „Александър” е основана през 2005 г. с цел насърчаване и подпомагане развитието на българското университетско образование. Съучредители са физикът акад. Александър Петров и сина му Алек Петров, финансист, старши партньор в McKinsey & Co. в Лондон.

Менторите също са от финансовия сектор. Катя Зойкова e директор Големи корпоративни клиенти в УниКредит Булбанк, със сериозен опит в областта на инвестициите, корпоративните финанси, финнсовите анализи и финансовото моделиране.

 

Владимир Гочев, CFA и CAPM, e финансов директор с над 15 години опит в корпоративните финанси и дяловите инвестиции. Бил е част от екипа на регионални инвестиционни фондове с професионален фокус върху развитието на портфолио компаниите.

Проектите за декарбонизатор и фотоволтаичен енергиен кооператив в многофамилни жилищни сгради получиха и парична награда и от фондация „Лъчезар Цоцорков“, която даде пет награди по 2000 лв. в четвъртото издание на конкурса Предприемач в науката.


Годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв.

Category : Новини

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година.

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2021 г. е Ния Тошкова, докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките. Тя е и част от екипа на Национален природонаучен музей при БАН, където докторант е Владимир Николов, носител на докторантската стипендия за 2020 г.

Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се връчва всяка година от създаването на фондацията през 2018 г. Тя е продължение на връчваната от финансова група Карол стипендия от 2012 г.

В нашето съзвездие от докторанти има трима лауреати от СУ „Св.Климент Охридски“, двама от УАСГ, двамата, споменати от БАН, по един от Медицински университет – София и Технически университет – София.

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.


Софийският университет става партньор на Предприемачи в науката

Category : Новини

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е новият партньор-университет на програмата Предприемачи в науката, създадена за докторанти и млади учени.

Тази година  темата е Impact Investing и за първи път са поканени и студенти, които разработват проекти със социално и екологично въздействие. Университетът ще награди проект или екип с участие в четвъртото издание на преакселераторската програма.

Форматът ще е отново онлайн, започва на 27 септември, ще се провежда всяка сряда от 10 до 12 часа. Участието е безплатно за участниците, които ще имат възможност да се срещнат с интересни лектори и ментори от различни точки в Европа.

Програмата завършва с конкурс Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. Един от миналогодишните носители на приза е докторант от Физически факултет на СУ.

 

Кои са всички отличени учени и проекти, вижте тук.

Кандидатстването вече е отворено. Какви са изискванията и как да заявите кандидатурата си – тук.


Предприемачи в науката търси проекти с въздействие, наградата е 30 000 лв.

Category : Новини

Impact Investing ще бъде тази година фокусът на програмата на фондация Карол Знание Предприемачи в науката. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Тази година институционални партньори са Софийски университет „Климент Охридски“, Технически университет – София, Университетът за национално и световно стопанство и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Проектите със социално въздействие може да бъдат в секторите здравеопазване, микрофинансиране, продоволствена сигурност, зелена и чиста енергия, жилищно строителство.

Проектите за въздействие върху околната среда може да включват решения, свързани с изменение на климата, включително недостиг и опазване на ресурсите, енергийна ефективност, чиста вода, устойчиво земеделие, храни и дървен материал.

Предприемачите, които се насочват към такъв тип инвестиране се стремят да генерират измеримо, благоприятно социално или екологично въздействие чрез решаване на важни за обществото и околната среда проблеми.

Фондация Карол Знание ще насърчава и подкрепя учени, които правят наука с въздействие и искат да реализират идеите си като бизнес проекти.

Добре дошли са амбициозни учени, които искат за създадат зелени стартъпи с иновативни екологични и енергийни решения, прилагащи принципите на кръговата икономика.

Добре дошли са талантливи студенти с предприемачески дух, които искат да стартират компании, базирани на научни разработки със социално или екологично въздействие.

Добре дошли са студенти, докторанти и млади учени, които споделят каузата на фондация Карол Знание за наука с въздействие и искат да направят своите реални конкретни стъпки за устойчивото развитие на българската икономика, базирана на знанието.

Преакселераторската програма Предприемачи в науката се провежда от 2018 година и предоставя обучение, насочено към докторанти и млади учени, които придобиват знания и умения да разработят собствени идеи, прототипи, нови материали и технологии, да развият изследователските си проекти в бизнес планове, да работят с ментори, да презентират пред инвеститори и да се срещнат с финансиращи организации.

Програмата тази година ще се проведе онлайн и вече е отворена за кандидатстване.

За първи път са поканени и мотивирани студенти с бизнес проекти, базирани на научни разработки, със социално или екологично въздействие или проекти за зелен стартъп.

Само участници, преминали преакселераторската програма могат да участват в конкурса Предприемач в науката, който се провежда през декември и е с

награден фонд от 30 000 лв.

Журито, съставено от лекторите на обучението, селектират проектите, които ще бъдат допуснати до участие в надпреварата за финансиране.

Очаквайте информация за програмата и лекторите в четвъртото издание на Предприемачи в науката, което тази година ще се проведе от 29 септември 2021 до 8 декември, а кандидатури ще се приемат до 6 септември.

Още подробности за програмата и сроковете  – тук.

Какво е Impact Investing, какви са критериите и как ще се оценяват проектите, кандидати за програмата Предприемачи в науката 2021, вижте в отговорите на тримата лектори и членове на журито, което ще селектират участниците: Христо Вълев, Мария Павлова, Камелия Лазарова Генова.

Представяме лекторите на програмата тук. Те ще се включват от София, Лондон, Милано, Франкфурт и Барселона. Сред тях има един, който е работил в екипа на Нобеловия лауреат за мир проф. Мохамед Юнус, основател на Grameen Bank.

Кои са носителите на наградата Предприемач в науката и какви са подкрепените проекти – тук.


Фондация Карол Знание вече е част от Български дарителски форум

Category : Новини

Управителният съвет на Български дарителски форум единодушно е одобрил присъединяването на фондация Карол Знание със статут на наблюдател.

БДФ е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

Членовете са 50 организации, от които 21 компании, 22 фондации и 7 фондации-наблюдатели.

По покана на ръководството, Фондация Карол Знание участва през изминалата година в някои инициативи на БДФ.


Зам. деканът на Строителен факултет на УАСГ проф. Рангелов е горд с отличения докторант

Category : Новини

Аз искам да благодаря за тази възможност и като зам. декан на Строителен факултет си позволявам да споделя гордостта на нашата млада колежка, коментира проф. д-р инж. Николай Рангелов спечелената от Галина Соколова докторантска стипендия на фондация Карол Знание.

Това е втора подобна награда за нашия университет, припомни проф. Рангелов. През 2014 г. Таня Славова, тогава редовен докторант в УАСГ, катедра „Висша геодезия“, спечели стипендията на Карол с темата си „Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи“.

В края на миналата година за отличието се пребори и инж. Галина Соколова, докторант към катедра „Масивни конструкции“ в  УАСГ. Темата на нейната дисертация  е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който присъства и на финала на конкурса за докторантската стипендия.

Резултатите от изследователската работа, която се извършва в Строителен факултет, имат значителен потенциален финансов ефект, коментира още проф. Рангелов. Той добави, че наградената тема е особено актуална в днешно време, когато в световен мащаб се развихри вълна на тероризъм. Работата е свързана не само с обезопасяване при взрив, но и осигуряването на сградите при сеизмични въздействия, което също би имало сериозен икономически ефект.


Оспорвана надпревара за докторантската стипендия

Category : Новини

И тази година в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание се включиха интересни и значими проекти на редовни докторанти от различни университети и институти на БАН.

Кои бяха научните области и проблеми, претенденти за стипендията? Подобно на миналата година, двама кандидати работят в една област – поляризационна холография и азополимери. Други двама от кандидатите са геодезист и строителен инженер.

Категорично може да се каже, че конкурсът е доминиран от лекари и млади учени, работещи по теми, свързани с медицината. Тази година за първи път в журито привлякохме лекар и за първи път сред кандидатите имаше няколко лекари, един от тях ще се бори на финала. Най-много от медицинските теми са в областта на онкологията и изследванията на раковите заболявания, туморни маркери, скринингова диагностика, микроРНКи при невро-онкологични заболявания.

Оспорваната надпревара доведе до финала трима участници, които ще презентират пред журито на 30 ноември. Финалистите са  Радост Иванова, Институт по Механика на Българска академия на науките, асистент и член на екипа на Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика; Петър Вълчанов, Медицински университет – Варна, асистент по анатомия, хистология и ембриология; Галина Соколова, катедра „Масивни конструкции“ на Строителен факултет, УАСГ.

Повече за финалистите вижте тук.

 

 

 


Трима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

Трима ще се борят на финала в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание, реши журито. Това са Галина Соколова, Петър Вълчанов и Радост Иванова.

За първи път сред финалистите има лекар – Петър Вълчанов, с 11 годишен стаж като интернист в неотложна медицинска помощ във Варненска област. През 2015 година попада на презентация на проф. Антъни Атала на TED и започва да се занимава с 3D моделиране, а скоро след това вече има и личен 3D принтер. Постепенно включва 3D анимации, започва да прави и волуметрични холограми, разширява спектъра от полимери, които използва. В портфолиото си има над 30 модела. Темата на докторантурата му е „Биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти“. В момента работи активно с катедрата по Ортопедия и травматология като изгражда предоперативни модели на костни фрактури. От 2016 година работи като асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология на Медицински  университет-Варна, а от началото на тази година е редовен докторант там. Проектът му цели да изгради 3D скафолд за остеогенен имплант. Разглежда тази своя дейност като първа стъпка в постигането на цялостна концепция за крайната си цел – ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Още един от финалистите работи в областта на 3D принтирането. Редовен докторант в Института по Механика на Българска академия на науките, Радост Иванова е асистент и член на екипа на Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика. Работи в една от най-бързоразвиващите се изследователски области в момента – полимерни нанокомпозити. Темата на дисертационния ѝ труд е „Реология, структура и свойства при перколационния праг на полимерни композити с графен и въглеродни нанотръби“. Основната част от научната работа е свързана с охарактеризирането и изследването на интерфейса (полимер/пълнител) при хибридни материали, използвайки най-съвременни методи и анализи за изучаване на морфология, структура, повърхностни, механични и електрични свойства. Целта е да бъдат получени нови наноматериали за 3D печат на елементи за електрониката, с уникална комбинация от свойства, като висока електропроводност и топлопроводност, пълно електромагнитно екраниране и добри механични свойства.

За втори път сред финалистите има и редовен докторант от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Инж. Галина Соколова е строителен инженер, а докторантурата си прави в катедра „Масивни конструкции“. Темата на научната ѝ работа е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. За да се осигури безопасността на обитателите на сградите в случай на извънредни събития, тя си поставя основна цел – да търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. При взрив последиците са свързани със сериозни човешки и материални загуби. В дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ. В световен план не са правени подобни изпитвания. От решението на зададената сложна задача се очаква да се направят опростявания и заключения, които биха могат да бъдат заложени в нормите за проектиране


Как корпоративните социални иновации променят потребителските нагласи

Category : Новини

Изп. директор на фондация Карол Знание Милена Петкова представи добрите практики и опита на финансова група Карол на семинар за корпоративни социални иновации, организиран от “Евроконсултантс България С.А.” АД в рамките на проект “Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез
пре-инкубиране и импакт инвестиции”. С презентация за способността на корпоративните социални иновации да променят потребителските нагласи, г-жа Петкова разказа за инициативи и образователни проекти, създадени от т.нар. “вътрешни предприемачи” (intrapreneurs).

В рамките на семинара беше представена концепцията за корпоративните социални иновации (КСИ) и как тя се различава от корпоративната социална отговорност (КСО). Въвеждането на социални иновации в компаниите е свързано с промяна в тяхното корпоративно поведение и практики, чрез въвеждането на социално включващи и същевременно финансово привлекателни стратегии за подобряване на тяхната конкурентноспособност в дългосрочен план.


5 медала за 5 участника в олимпиадата по астрофизика

Category : Новини

Българският олимпийски отбор по астрофизика се завърна от XII-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Пекин с 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал! Всеки от петимата в отбора ни спечели отличие в китайската столица, където се състезаваха повече от 200 ученици от 40 страни.

Това е пореден повод за гордост през годината на ръководителя на нашия олимпийски отбор Никола Каравасилев. Това е и нов повод за гордост на финансова група Карол, защото преди две години присъдихме докторантската стипендия на златния астроном и му помогнахме да сбъдне една своя мечта. По време на конкурса той разказа, че иска да обзаведе своята малка стаичка във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където подготвя своите ученици за състезания. Не с нови мебели, а с експериментална апаратура. Година по-късно Никола Каравасилев показа какви устройства е закупил със средствата от стипендията. В своята стаичка, превърната в експериментална лаборатория, той подготвя до ден днешен талантливите деца, с които печели признание в цял свят.

Финансова група Карол дава годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв. от 2011 г. През 2018 г. стипендията беше връчена от фондация Карол Знание, създадена с основен фокус подкрепа на българската наука и български млади учени. В момента се провежда конкурс за 2019 г.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close