Author Archives: petar

Права за ползване

Този уеб сайт е собственост на Фондация Карол Знание и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уеб сайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на фондацията.

Фондация Карол Знание поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, не поемаме гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Фондация Карол Знание не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

Фондацията има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.

Фондация Карол Знаниие не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.

При регистрация на клиент на настоящия уеб сайт, същият се съгласява да получава непоискани търговски съобщения.


Фондация Карол Знание е най-новата организация във финансова група Карол

Фондация Карол Знание е най-новата организация във финансова група Карол, обяви г-н Станимир Каролев, който е учредител и дарител. Фондацията стартира своята работа 25 години след създаването на Карол и продължава проектите за подкрепа на българската наука.
Първото събитие на новата фондация беше връчването на докторантска стипендия за 2018г. Г-н Станимир Каролев, учредител и председател на УС на Фондация Карол Знание отличи Драгомира Стоянова, редовен докторант в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е първият носител на стипендията от докторантската програма на Фондация Карол Знание – продължение на проекта на Корпоративен университет Карол.

 


Фондация Карол знание

Инвестициите в знание носят дивиденти за обществото, икономиката, човечеството, бъдещето на планетата.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close