Author Archives: m_petkova@karoll.bg

Победителят в конкурса Предприемач в науката ще представи проучване в Прага

Category : Новини

Д-р Иван Лютаков, който спечели безапелационно конкурсът Предприемач в науката на фондация Карол Знание, ще участва в най-големия форум за гастроинтестинална ендоскопия в Европа – ESGE Days – European Society of Gastrointestinal Endoscopy congress. Събитието ще бъде в началото на април в Прага, където д-р Лютаков ще направи презентация на научната си разработка върху пациенти със стомашни заболявания за откриване на интестинална метаплазия чрез използване на „багрило“ (хромоендоскопия). Представянето ще бъде отразено и в специализираното списание Endoscopy.

Иван Лютаков е лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, докторант по гастроентерология в Медицински университет София. Участва в единственото по рода си обучение Предприемачи в науката и спечели конкурса Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. за проекта си  ЕnhanCAP – Механично електронно контролирано хапче.


Биопестицид за защита на домати от бактериоза

Category : Новини

Най-често доматите, които се предлагат на пазара са пълни с химия, която вреди на здравето на хората и на околната среда. Аз днес ще ви предложа алтернатива за домати, отглеждани екологичен път – така започна презентацията си по време на конкурса Предприемач в науката Йоана Кижева, главен асистент по микробиология в Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Нейният екип разработва продукт за растителна защита, който се състои от бактериофаги – биопестицид за защита на доматите от бактериоза. Това е сериозно заболяване, заради което растенията се третират с различни химични препарати.

Вече са изолирани фаги, които ще бъдат вложени в нов биологичен препарат, алтернатива на вредните пестициди. Това ще е първият такъв продукт в Европа.

Йоана Кижева даде на членовете на журито да хванат в ръцете си петри с фаги и култивираната фитопатогенна бактерия.


Полимерен нанокомпозит с редица предимства

Category : Новини

В пластмасовата епоха на пластмасовата планета учените търсят нови достъпни технологии, които да щадят околната среда. Иванка Петрова-Дойчева, асистент в Института по механика на БАН представя концепция за производство на полимерен нанокомпозит с увеличена здравина и твърдост, подобрени механични свойства, електропроводимост, устойчив на изтриване и висок коефициент на електромагнитно екраниране.

Въпреки всички тези предимства, новият материал има ограничена възможност за рециклиране. Затова екипът е започнал работа и по разработване на графен на биополимерни нанокомпозити, бързо разградим и възобновим. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание на 5 декември 2018 г.


Биологично култивиране на Мурсалски чай

Category : Новини

Находищата на Мурсалски чай са ограничени до няколко планини на Балканския полуостров. У нас се среща в Пирин, Славянка и Родопите. Единствен начин за съхраняване на лечебното растение е неговото култивиране. С тази задача се е заела Ина Анева, доктор по ботаника и главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.  Тя работи върху метаболитната характеристика на  Sideritis scardica (Мурсалски чай) като научна основа за биологичното му култивиране и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал. В Родопите има свое опитно поле с около 200 растения.

Крайната ѝ цел е разработване на хранителна добавка на основата на лечебното растение. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. във фондация Карол Знание.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания провежда от 37 години селекция на материал и е получен култиват на Мурсалски чай с много добри показатели, който може да се развива на по-малка надморска височина.


Производство на електроди за получаване на евтин водород

Category : Новини

Решение на един от основните проблеми на водородната енергетика – производството на водород, предлага д-р Елица Петкучева, асистент в Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. Тя представи в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание проект за производство на електроди, използвани при получаване на евтин водород.

Промишлената алкална електролиза се оскъпява от цената на използваните електроди, сложния технологичен процес на производство на тези електродни катализатори и ограничения в размера им. Елица Петкучева и екипът ѝ са разработили високоефективни електроди за получаване на евтин водород чрез алкална електролиза на вода и ниско влияние върху околната среда.

Предимствата на новият продукт са неговата ниска цена, която предопределя и крайната ниска цена на произвеждания водород, бързото производство на електродите и възможност за персонално им оразмеряване.


Мобилно приложение за диагностика на селскостопанска продукция

Category : Новини

Бърз, точен и евтин анализ на земеделска продукция предлага с проекта си един от участниците в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Д-р Владимир Александров, асистент в Института по физиология на растенията и генетика на БАН, е един от основателите на стартъп, който разработва мобилно приложение за заснемане на увредени растения. Снимките ще се изпращат за обработка и анализ, който ще се прави от изкуствен интелект и ще връща бърза и надеждна информация за състоянието на културите. Самото приложение ще бъде безплатно за производителите, ще се плаща анализът и консултирането – препоръка за конкретно лечение и адекватни мерки според получените резултати от изследването. То ще е несравнимо по-бързо с досега използваните методи и ще дава възможност за превантивна реакция.

Новият продукт беше представен в конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. от д-р Владимир Александров.


EnhanCAP – Механично електронно контролирано хапче

Category : Новини

Нов неинвазивен метод за гастроентерологични изследвания предлага д-р Иван Лютаков, лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, редовен докторант в Медицински университет-София. Той разработва интелигентна капсула, която да достига до тънкото черво като доставя медикаменти и взема екстракт от микробиома за изследване. С този проект д-р Иван Лютаков спечели конкурса на фондация Карол Знание Предприемач в науката и стана първият носител на наградата от 30 000 лв. за своя научен стартъп.

Идеята за капсулата дошла на една международна конференция, на която светила в науката дискутирали невъзможността да се изследва микробиома. Заедно с бъдещия инженер в екипа на стартъпа, младият лекар нахвърлил на салфетка в заведение първата си концепция. За да я представи на журито в конкурса, инженерът по роботика Симеон Янчев беше подготвил прототип в буркан. Д-р Лютаков демонстрира действието на капсулата като потопи буркана в купа и показа как ще бъде получен екстракт от тънките черва.

Бъдещата капсула EnhanCAP ще работи по същия начин, но ще е миниатюрна като хапче, ще се приема през устата и изследването с нея ще бъде щадяща за пациента процедура, която ще се назначава от лекар. Въз основа на изследванията на взетите проби ще се назначава ефективно лечение.

В момента на пазара няма подобен продукт, който доставя и взема субстрат.  Механичното електронно контролирано хапче ще позволи ефективно и лесно изследване на микробиома и ще даде възможност на фармацевтичните компании да тестват пробиотици.

На този етап основната работа е върху създаването на миниатюрния прототип на EnhanCAP и поевтиняване на механичната част. Едно от предизвикателствата е да се намери подходящ материал, от който ще бъде изработена капсулата. Следващата фаза ще е със здрави доброволци и пациенти. Екипът подготвя патентоването и вече е проучен пазара и подобни продукти, които са разработени в САЩ. Клиенти ще са от една страна лекарите, от друга – самите фармацевтични компании.

Д-р Лютаков представи разчети според които, за да се стигне до последната фаза, когато електронното хапче ще е минало всички одобрения, клинични проучвания и разрешения, за да се купува в аптека, ще са необходими десетки милиони долари.

Вижте основната част от бизнес презентацията на д-р Иван Лютаков, с която той спечели подкрепата на журито.

 

 


Д-р Иван Лютаков спечели наградата Предприемач в науката и 30 000 лв.

Category : Новини

Д-р Иван Лютаков спечели конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Той ще получи финансиране за проекта си „Механично електронно контролирано хапче“ в размер на 30 000 лв. Журито открои бизнес концепцията му за създаване на интелигентна електронна капсула за перорално доставяне на медикаменти и аспириране на чревно съдържимо за изследвания.

Победителят в конкурса е лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, докторант по гастроентерология в Медицински университет-София. Той подготвя свой стартъп и има амбицията да изгради диагностична компания. По време на презентацията си д-р Лютаков показа прототип на своя продукт, направен с подръчни материали и демонстрира действието на бъдещата капсула EnchanCAP. Тя ще е с размера на хапче и ще бъде разработена в екип с инженер по роботика, който беше представен на живо пред журито.

Заедно с неговия проект се състезаваха още осем стратегии за комерсиализация на научни разработки. Всички те бяха представени във формат Pitch Presentation в оспорена надпревара на 5 декември 2018 г. Журито на първия конкурс Предприемач в науката, е съставено от лекторите на обучението Предприемачи в науката.


100% удовлетвореност на учените от обучението Предприемачи в науката

Category : Новини

Обратната връзка за приключилото обучение Предприемачи в науката показа впечатляващи резултати от участниците. Всички учени оценяват курса като отличен, готови са да го препоръчат на свои познати и приятели и биха участвали в следващия формат, за да споделят своя напредък.

Участниците дават най-високата оценка на лекторите за представяне на темите. Повечето от тях са учени-предприемачи, изградили и академична, и бизнес кариера. По време на срещите бяха максимално откровени, разказвайки своите лични истории, без да пропускат неуспехите.

Учените не смятат, че някоя от темите трябва да бъде съкратена. Това, което според тях може да се добави в следващото издание са още практични задачи и още работа по някои от темите.

Предприемачи в науката се проведе за първи път тази година от 19 септември до края на ноември. Единственият по рода си формат събра 15 учени и 15 лектори, които споделяха знания, умения и практически опит като предприемачи и учени-предприемачи.

9 от участниците развиха научните си теми в бизнес идеи и проекти и участваха в конкурс Предприемач в науката. Един или няколко проекта ще бъдат подкрепени финансово с 30 000 лв. Очаква се решение на журито кои са отличените проекти.


Строителен инженер е носител на докторантската стипендия за 2019 г.

Category : Новини

Галина Соколова ще бъде носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание.

След силното представяне на тримата финалисти и допълнителни дебати, журито реши, че стипендията за 2019 г. се присъжда на редовния докторант към катедра „Масивни конструкции“ в  УАСГ – София. Темата на отличената дисертация е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който дойде на финала на конкурса със своя докторант.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината
за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември тази година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад
учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Разработването на дисертационния труд на инж. Галина Соколова е синтез от теоретични и експериментални изследвания в областта на екстремните въздействия върху стоманобетонните конструкции на сгради и съоражения – интересна работа в научно-приложен аспект, коментира проф. д-р инж. Димитър Назърски от Строителния факултет на УАСГ.

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

 

В контекста на проведените изпитвания в световен план на критични части от стоманобетонни конструкции, в дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ (по периферията).

Презентацията на Галина Соколова на финала на конкурса за докторантската стипендия на фондация Карол Знание беше оценена най-високо от журито. Другите двама финалисти представиха научни разработки в областта на 3D принтирането – д-р Петър Вълчанов от МУ-Варна и Радост Иванова от Института по механика на БАН.

За втори път носител на докторантската стипендия е редовен докторант от УАСГ. През 2014 г. отличието получи Таня Славова, сега преподавател в МГУ-София.

Още снимки от финала на конкурса за докторантска стипендия, вижте тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close