Author Archives: Карол Знание

10 проекта в надпревара за 30 000 лв. награда Предприемач в науката

Category : Новини

Конкурсът Предприемач в науката ще се проведе на 16 декември, седмица след края на Предприемачи в науката. 10 от участниците в програмата ще се състезават за наградата от 30 000 лв. като представят идеите си като бизнес проекти пред жури. В него влизат всички 21 лектора, които обучаваха учените от 23 септември до 9 декември.

Кои са претендентите и с какви проекти се състезават?

Анелия Караджинова-Ферер

Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия, Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия.

Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Антон Пулийски

Докторант в Технически университет– София, Факултет по Транспорт, Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA.

Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ваньо Везиров

Лекар, основател и изп. директор на OS IMPLANTS Ltd.

Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Евдокия Белина

Докторант и асистент в Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН

Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Константина Стефанова

Доктор и главен асистент, Институт по инженерна химия, БАН

Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Мирослав Генов

Докторант в Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, ветеринарен лекар, съосновател на Многопрофилна ветеринарна клиника „България“, член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Росен Иванов

Доктор и главен асистент, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергии

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

София Славова

Докторант и асистент в Институт по обща и неорганична химия, БАН

Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Стефан Ставрев

Докторант и асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, основател на Tri Soft

Тема: FluurMat: Интерактивен под за STEM обучение

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Таня Йорданова

Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ в СА „Д. Ценов“, Свищов

Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“

 


Студентка от Тракийския университет е вторият носител на стипендията на фондация Карол Знание

Веска Кунева е вторият носител на стипендията на фондация Карол Знание за новоприет студент от СУ „Св.Климент Охридски“, Симеоновград. Тя е студент в Тракийския университет в Стара Загора със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика “ и беше избрана от училищна комисия след конкурс през ноември.

Стипендията беше връчена от директора на училището Теодоринка Иванова на 8 декември, когато Веска празнува първия си студентски празник.

Стипендията беше учредена преди година по инициатива на учредителя и председател на УС Станимир Каролев, който е роден в Симеоновград. Всяка година един от изявените ученици на СУ „Св. Климент Охридски”, Симеоновград, ще бъде подкрепян с 1000 лв.

Искаме да насърчим учениците да са активни, да се изявяват, да си поставят цели и да ги постигат, да са мотивирани да продължат образовнието си и да постигат успех, коментира г-н Каролев.

Ивайло Генев е първият носител на стипендията. Той сега е втори курс във филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян със специалност „Хардуерни и софтуерни системи“.

Интервю с директора на училището Теодоринка Иванова при учредяването на стипендията, вижте тук.

Първият носител на стипендията – тук.


Антон Пулийски: Дроновете могат да спасят живот

Category : Новини

Аз съм…човек, за когото технологичните играчки и решаването на нестандартни пъзели са хоби и призвание! Последните години се занимавам с развиването на дрон общността в България. Председател съм на Българската асоциацията „Обединено Дрон Общество” и управлявам международния проект ”Drone ARENA”. Съосновател съм на първия дрон клуб в България ”Дрон Екстрийм“. Заедно с Клъстер Изкуствен Интелект България сме съучредители на международната инициатива Borderless AI.

Опитът ми включва работа над 14 години в областта на сигурността, интеграцията на информационните и нововъзникващите технологии. Работил съм като независим корпоративен консултант по информационна сигурност, системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2013), управление на риска (ISO31000:2018). Едно от образованията ми е по право, а в момента съм редовен докторант в Технически Университет – София на тема – Системна интеграция на дроновете във въздушното пространство на силно урбанизирани територии.

Практикувам като хоби динамична стрелба, фотография, летене с дронове, решаване на пъзели и изучаване на източната култура. Обичам да пътувам и да чета.

Вярвам, че в живота на човек има две цели: да намери своето призвание и да не позволява нищо да го отклони от него.

Моята научна работа е насочена към разработване на модел за системна интеграция на безпилотни летателни апарати (дронове) във въздушното пространство на силно урбанизирани територии. Основната цел на модела е да спомогне за безопасната и устойчива интеграция на дроновете в близко бъдеще. За целта ще изследвам динамичната холистична зависимост между свързаните аспекти (технологичен, авиационен, правен, социален, културен, икономически и екологичен). Темата е предизвикателство и естествено обобщение на опита ми с дронове и академичната ми подготовка до момента.

Планирано е изследването да включва както аналитични методи, така и практически експерименти, свързани с различни сценарии за използване на дроновете. Един от акцентите е поставен върху безопасността на полетите, като

в рамките на научната разработка ще се проведат тестове за изследване на социалното възприятие на различни групи хора относно безопасността при употребата на дронове.

Вторият акцент е изследване на въздействието на дроновете при различните равнища на сигурност, в т.ч. анализиране и превантивно ограничаване на възможностите за злонамерена и умишлена употреба на безпилотните авиационни системи за дейности, целящи противоправен и обществено опасен резултат.

Третият акцент е свързан с психо-моторните реакции на управляващите дронове при различни условия и ниво на стрес. Набирането на първични данни ще се осъществява посредством хардуер за биологична обратна връзка. Изследователският метод дава възможност да се използва индивидуално или групово спрямо изследваните лица.

Резултатите ще послужат и за основа за допълнителни научни изследвания относно концентрацията и задържането на вниманието на операторите като ключови компоненти за безопасното управление на дронове от всички класове.

 

Вярвам, че разработеният модел за интеграция на дроновете ще може да бъде адаптиран за спомагане на процесите за интеграция и при други нововъзникващи технологии в области като роботика, изкуствен интелект, виртуалната реалност и пр.

Бизнес идеята ни е свързана с малки дронове, спасяващи живот.

Моята бизнес идея…се зароди преди няколко години. Попаднах на репортаж, в който се даваха примери за опасни професии и се запитах „Защо малките дронове не се използват за намаляване на тези рискове?“. Техните предимства биха били незаменими в някои от описаните сценарии. Те са високо проходими, лесни за пренасяне, а ниската им цена е несъизмерима с човешкия живот. След проведени разговори и десетки демонстрации, установихме няколко пречки пред интегрирането на дронове в подобни процеси. Слабото познаване на потенциалните възможности на безпилотните апарати и липсата на умения за управлението на малки дронове стоят в основата на проблема. Именно към справянето с това предизвикателство е насочен и нашият бизнес проект. Целта е той да бъде пресечна точка на няколко области на познанието, а готовият продукт да се приложи първо в области, където е застрашен човешки живот, а след това и в други. Бъдещото надграждане с изкуствен интелект също е планирано.

Моят продукт…се състои от два компонента: разработване и конструиране на специализирани малки дронове и обучение на професионални пилоти за управлението им.

 

Дроновете ще са предназначени за обследване на сгради след пожар, земетресение или наводнение, за установяване на обгазяване с отровни, задушливи или запалими газове, както и за визуално разузнаване при широк спектър от мисии.

Проблемът, който решавам…Чрез дистанционното извършване на тези процедури, нашите дронове ще намалят риска за живота на хората.

Уникалното на разработките… е, че от самото начало – етапа на проектиране, до финалната интеграция, ще се отчита мултиаспектният характер на продукта, както и специфичната нужда на ползвателите. Ние няма да предлагаме просто дрон или пък курс за майсторско пилотиране.

Ние предлагаме създаването на завършено решение за конкретна задача, а неговата добавена стойност ще може да бъде измерена в брой спасени човешки животи.

Моите клиенти…Потенциалните ни клиенти са организации и институции, на които е вменено задължението да извършват упоменатите дейности по обследване или профилактика.

 

Моят екшън план предвижда…

Нашият план за следващите 6-12 месеца предвижда:

 1. Популяризиране на възможностите и потенциалните ползи от малките дронове сред заинтересовани лица;
 2. Изграждане на лаборатория за производство и тестване на малки дронове;
 3. Прототип на модулна платформа за малък дрон;
 4. Готова модулна програма за обучаване пилоти;
 5. Готов екип за обучения – теоретични и практически.

Най-много се гордея…с екипа си, защото те са причината за успешните проекти зад гърба ни. Безспорната експертиза, която стои зад тях е предпоставката за успешността и на този проект. Мултидисциплинарният подход, на който залагаме, покрива изцяло сферите на инженерно проектиране, програмиране, маркетинг, бизнес развитие и експертиза в областта на правните аспекти, свързани с по-широката употреба на технологията.

Всички споделяме убеждението: прави това, което обичаш, и със сигурност ще успееш.

Моето бъдеще като предприемач в науката…ще е изпълнено с много предизвикателства и нестандартни „пъзели“ за решаване. То ще е желаното продължение на академичните ми занимания до момента. Вярвам, че мултидисциплинарната среда, в която проектът ще се развива ще ми даде по-широк поглед върху възможностите, които дрон технологията предлага. За мен това ще е нещо ново и много мотивиращо, тъй като харесвам динамиката и придобиване на нови умения и знания. Накратко: „ще е забавно“.


Доц. д-р инж. Александър Долашки е новият член на журито за докторантската стипендия

Доц. д-р инж. Александър Долашки е новият член на журито в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Научната му работа е в лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ в Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН. Извън лабораторията е предприемач, който успешно развива свой биотехнологичен стартъп.

Завършил е Химико-технологичен и металургичен университет в гр. София и Otto von Guericke University Magdeburg, Германия. Получава докторска степен по биохимия в Eberhard Karls University of Tübingen, Германия, но избира да се върне в България. Печели конкурс на НАТО и се включва в научен екип за изследване на вид бактерия за пречистване на замърсени води. Условието било кандидатите да са с докторски степени, получени в Западна Европа, които ще работят в родината си. Така започва работа в Института по органична химия на БАН през 2006 г.

Там започва изследвания върху свойствата на биокомпоненти от охлюви с колеги от Германия, Белгия, Италия. Научните резултати го амбицират и през 2011 г. основава своя компания – „АЛЕКС 1977“ ЕООД за производство на хранителни добавки и козметика, в които се използва слуз на охлюви. Първоначално основната част от производството е за чужбина. Днес изнася в 14 държави, но не малка част от продуктите се реализират и на българския пазар.

Компанията печели редица награди, сред които награда в категорията за „Най-добра иновативна микро, малка или средна компания“ на втората Балканска конференция на Малки и Средни Предприятия през 2018 г., Питагор за фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност през 2017 г., приз Иновативно предприятие на годината 2016 на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и Норвежкия финансов механизъм, награда на БТПП Най-успешна иновативна фирма за 2015 г.

Научните му интереси са в областта на биоорганичната химия, а резултатите от изследователската му работа са представени в 45 научни публикации и на над 50 национални и международни конференции и конгреси. Участвал е в 17 национални и 14 международни проекта, съавтор е на 6 патента и университетски учебник за биологично приложение на масспектрометрията.

През 2018 г. е лектор на първото издание на програмата Предприемачи в науката, в което фокусът бяха биотехнологичните науки.


Обещаващи резултати от третата палеонтологическа експедиция край Трън

Резултатите от третата палеонтологическа експедиция до находището на къснокредна гръбначна фауна край град Трън, както и събраните данни след първата експедиция от 2018 г., бяха представени на конференцията Геонауки 2020, която се организира от Българското геологическо дружество. Носителят на докторантската стипендия на фондация Карол Знание Владимир Николов спечели с доклада си наградата „Проф. Живко Иванов“ за най-добър доклад на млад учен.

В научното съобщение, публикувано в Списание на Българското геологическо дружество, се посочва, че мястото на вкаменелостите се очертава като едно от най-важните места за изкопаеми тетраподи в Европа от това време. В находището са открити поне шест тетраподни групи в четири различни слоя, но точният брой таксони в момента е неизвестен. Нептичите динозаври са представени от орнитопод, анкилозавър и титанозавър. Костни елементи от ходило вероятно също принадлежат на динозавър, но неговата идентичност към момента не е известна. Тънкостенна кост, за която първоначално се смятало, че е от динозавър теропод, сега се определя като раменна кост на голям птерозавър. Засега обаче, само фосили на динозаври, събрани през 2017 и 2018 са подложени на хистологичен анализ.

Новооткритите български вкаменелости предлагат възможност за по-доброто разбиране на произхода, разпространението и екологията на европейските тетраподни представители на фауната от късната креда, време, когато Европа е била наводнен островен архипелаг, се посочва в публикацията. Те ще дадат представа за еволюцията на европейските динозаври преди падането на астероида, сочен за една от основните причини за изчезването на динозаврите. Находките край Трън показват, че динозаврите не са били група в удапък преди катаклизма в края на креда.

Научният екип, изследващ находището включваше учени и специалисти от Националния природонаучен музей при БАН, Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а също и известния палеонтолог Стивън Брусати от Университета на Единбург.

По време на тазгодишната шестдневна теренна работа палеонтолозите откриха нови останки от нептичи динозаври, множество костни фрагменти от черупките на костенурки и няколко зъба на различни животни. Новооткритите вкаменелости вече са добавени към фосилния материал, събран при предходните две експедиции, който в момента е в процес на проучване и описване.

Освен костните останки, учените откриха и известно количество кехлибар, който ще бъде проучен за присъствието на уловени във вътрешността му насекоми. Съществен успех на проведената теренна работа беше откриването на вкаменелости от гръбначни животни в седиментни пластове, които да този момент не предполагаха присъствието на подобни фосилни останки в тях. Това дава основания на палеонтолозите да се надяват на още нови находки при следващи експедиции.

Още за самата експедиция можете да видите тук.

 

 

 


Станислав Червенков: За мен предприемачите в науката са трайното бъдеще за успешен и доходен бизнес

Category : Новини

Станислав Червенков е новият ментор в програмата Предприемачи в науката тази година. Той е зам. изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED-Bulgaria).  Повече от 10 години работи в областта на предприемачеството чрез изготвяне и управление на проекти, финансирани от различни национални и международни донори и програми, разработване и провеждане на специализирани обучения за бизнеса, НПО сектора и държавната администрация.

Завършил е бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Публични финанси в УНСС. Притежава диплома по специалност Право като следдипломна квалификация, както и редица национални и международни сертификати.

С повече от 15 години професионален опит, като 5 от тях са в структурите на държавната администрация. Одобрен външен експерт към Агенция по обществени поръчки, оценител по различни оперативни програми в България и участие в над 50 оценителни комисии. Със солиден опит и като обучител, модератор, консултант и експерт по въпроси, свързани с разработване, управление и отчитане на проекти, тръжни процедури и развитие на малки и средни предприятия.

Питаме нашите лектори и ментори как самите те определят „предприемач в науката“. Вашата дефиниция?

– Науката дава фундаменталната основа за бъдещото развитие. За предвидливите и находчивите това може да се окаже неподозирано успешна реализация в практиката и бизнеса.

Предприемаческият дух, съчетан с визионерството на науката е сигурна основа за всеки който дръзне да докаже своя потенциал и да промени теоритичните познания в доходен бизнес. За мен предприемачите в науката са трайното бъдеще за успешен и доходен бизнес.

Менторите на Предприемачи в науката са много важни за успеха на учените в програмата. Тази година проектите и областите са много различни, някои участници вече дори имат регистрирани стартъпи. Кое според Вас е най-сериозното предизвикателство за един начинаещ предприемач, който идва от академичния свят?

– Да мисли практично. Важно е с научните познания в съответната област предприемачът какъв човешки проблем смята да разреши.

В основата на успешния бизнес е потребността. Ако начинаещият предприемач има ясна визия – какво иска да предложи на хората, с което да им подобри част от ежедневието, то със сигурност ще бъде успешен в бизнеса.

Имате сериозен опит и познавате отлично предприемаческата общност у нас. Как попадат в нея хора на науката?

– Понякога е по-доре да знаеш по-малко, но да имаш сърце, душа и характер на победител за да успееш. Много от предприемачите имат воля и идеи, но нямат академични познания и остават само с добрите мисли и желания. От друга страна, хората на науката пък не много често имат дързостта на предприемача и затова се страхуват да стартират собствен в бизнес. Въпреки трудностите, всеки човек може да бъде предприемач по своему, важното е той да се чувства удовлетворен от това което прави и да усеща ползотворните резултати на своя труд.

При всички положения научните среди са генератор на стабилни бизнес решения, които трябва да бъдат във фокуса на предприемаческата екосистема.

През последните години у нас има много достъпни програми за насърчаване на предприемачеството. От Ваша гледна точка, защо в България няма университетски стартъпи и спин-офи както в Европа и САЩ?

– В общ план България предпочита да взаимства чужд опит, отколкото да се опита да създаде нещо ново и да конкурира останалите държави.

В нашата страна има строхотни и много находчиви и предприемчиви хора. Истината е обаче, че те предпочитат да намерят реализация навън.

По-сигурно е да се насочиш към вече доказани университети и образователни институции в чужбина, които от години реализират амбициите на млади предприемачи, отколкото да се опиташ да търсиш пазарна реализация на твоите идеи в България, макар и с достъпни програми. Генезисът на въпроса се основава не само на активна и целенасочена политика, но и на доказа практика и ефективни резултати, които привличат таланти и предприемчиви българи.

В CEED-България работили ли сте с учени-предприемачи? 

– В своята над 14 годишна история Фондацията е работила с различни експерти, консултанти, учени, доброволци, предприемачи и какви ли още не категории лица. По различни проекти сме осъществявали тясно сътрудничество с научни среди, преподаватели и учени, които са подпомагали предприемачеството в България. Към момента CEED-България е част от клъстър „София град на знанието“, чрез който се обменят информация, експертиза и научни достижения сред членовете. Предпочитам да обобщя генералната мисия и визия на организацията, в посока насърчаване на предприемаческата инициатива, базирана на знания, опит и сътрудничество в активни и креативни мрежи от находчиви и динамични хора.

Coфия ce yтвъpждaвa ĸaтo дoбpo мяcтo зa cъздaвaнe нa cтapтъпи в Eвpoпa и ĸaтo вoдeщ xъб нa Бaлĸaнитe, а Бългapия ce изĸaчвa c тpи пoзиции дo 32-po мяcтo в гoдишнaтa ĸлacaция нa ЅtаrtВlіnk зa нaй-дoбpитe cтapтъп eĸocиcтeми в cвeтa. Не изостава ли трансфера на технологии в тази тенденция?

– Има много какво да се желае, за да се насочи активността на предприемачите в обща и ясно дефинирана кауза, основана на сътрудничество и взаимопомощ между различните организации в областта на предприемачеството. Технологичият трансфер е безпорна компонента на цялостното икономическо и социално развитие.

Дори и да създаваме подходяща почва за изграждане на стъртъпи, по-важният въпрос е как се осигурява тяхното конкурентно предимство в международен мащаб?

Нещо повече, как се осигурява достъп до най-съвременните технологични тенденции? Има доста неща, които трябва да се подобрят, за да се изгради траен и ефективен микроклимат за инкубиране на предприемачи в България.

Колко важни са патентите за инвеститорите? Един често коментиран в програмата ни пример – през океана и в Европа се стремят към патенти, защото всеки патент е потенциален печеливш бизнес. У нас като че ли няма такава тенденция?

– Факт е, че всеки патент е потенциален източник на доходи. Било заради недостатъчни знания, било заради тежки инвестиции, необходими за защита на интелектуалната собственост, повечето предприемачи гледат да постигнат пазарна реализация на своя продукт или услуга, оставяйки на заден план неговата защита. В зависимост от фазата, в която се намира дадена компания, има различни техники и средства за тази защита, но при всички случаи от ден първи, всеки предприемач следва да пази своя продукт/услуга от интелектуални посегателства.

Как COVID ситуацията се отрази на работата на Вашата организация?

– При всички случаи негативно, предполагам както при повечето организации. От друга страна в дъното на общия страх, непредвидени и неприятни ситуации, стои

искрица надежда за ново, различно начало и промяна на съществуващите до момента порядки в световния ред.

Кризата промени доста бизнеси, тя спомогна и подтикна много хора да бъдат креативни и да предприемат драстични мерки. В крайна сметка всеки човек може да погледне ситуацията от различни гледни точки и да се опита да подобри своята стратегия за оцеляване, развитие и успех.

Моментите на криза са били удачното време за стартиране на много печеливши бизнеси. Време ли е тук и сега за стартъпи?

– Винаги е време за нови начинания. Винаги е добре да се създават идеи и те да намират практическо приложение. Винаги е подходящо време човек да погледне навътре в себе си и да преоткрие надеждата и креативността като динамичната основа на своето добро бъдеще.

Като ментор ще имате персонални срещи с участниците в Предприемачи в науката. Какво искате да научат от Вас?

– Всяка среща с непознат е обогатяване. Всеки човек може да бъде полезен с нещо на останалите хора. Всяко ново знание и непознато усещане ни прави по-силни, по-вдъхновени и по-успешни.

Благодаря Ви! Очакваме срещата с Вас в програмата Предприемачи в науката!

Другите ментори в порграмата Предприемачи в науката 2020 са Сиво Даскалов и Александър Маринов.

Другите лектори вижте тук.


Представяме нашите лауреати в Европейската нощ на учените

Фондация „Карол Знание“, като един от асоциираните партньори на Европейска нощ на учените, ще представи призьорите си за 2020 година по време на събитията на 27 и 28 ноември.
В програмата тази година са предвидени инициативи в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково, Ямбол. Част от проектите са планирани като присъствени и включват демонстрации за деца и ученици, срещи с български учени , научни дискусии, подходящи за широката публика, изложби, показващи значението на научните постижения в ежедневието, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения на учени.
Сред онлайн срещите ще бъдат и тези с носителя на докторантската стипендия на фондация Карол Знание, и двамата носители на наградата Предприемач в науката за 2020 година.
Ще можете да видите Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН, носител на докторантската стипендия за 2020 година. Темата на дисертационния му труд е „Костна хистология на фосилни гръбначни животни в България“, но работата на терен прави особено интересни изследванията му. Той намира кости на динозаври на 83 млн. години по време на втората палеонтологическа експедиция край Трън, а с част от средствата от стипендията успява да финансира и участието си в третата, когато са намерени фосили от поне два вида динозаври, живели по нашите земи.
От пътуване назад във времето, докторантът от Физическия факултет на Софийския университет Недислав Веселинов, ще ви покани на пътуване в Космоса. Той спечели 15 000 лв. награда Предприемач в науката и създаде първия стартъп, вдъхновен от програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание. Със средствата започна производство на планетариум, проектиран от екипа му. Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“ има амбицията не само да изгради първия в София планетариум, но да прави такива за по-малки населени места, музеи и училища.
В третата среща гл. асистент д-р Илиян Попов ще погледне и назад в миналото, за да „изкачи“ с разказа си Еверест, и ще обърне поглед към бъдещето, когато батериите Oxymet ще бъдат в масово производство. Ще можем да наливаме в тях просто солена вода, ще ги използваме в медицината, в транспорта и…навсякъде, където са необходими екологично чисти батерии. Ще влезем в лабораторията му в Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН, за да научим как е възродена една стара научна концепция, изоставена през годините.

Трите видеа вижте тук.


Д-р Ваньо Везиров: Можеш да помагаш на хората, независимо дали си лекар или предприемач

Category : Новини

Аз съм любопитен и любознателен. Винаги съм се интерсувал как точно функционират живите организми, независимо от кой клас са те, дали са животни, растения или гъби. Затова още като дете започнах да чета много енциклопедии, свързани с живите организми, които още повече запалваха страстта ми към живота и неговата механика. Така по-късно вече бях натрупал доста познания свързани с биологията и беше време да се ориентирам към професия. Избрах медицината, защото тя щеше да ми позволи да се ровя още по-дълбоко в механизмите, които управляват човешкия организъм. Започнах да изучавам по-сериозно биология и химия. Тези две науки, както и много други, ме съпроводиха през годините ми в университета. Aз съм лекар, моята мисия и призвание е обвързана с това да помагам. Изпитвам лично удовлетворение, когато виждам решен проблем на даден пациент. Посланието, което отправям, е свързано именно с това дълбоко мое вярване.

Можеш да помагаш на хората, независимо от това дали си лекар и работиш в болница или си биотехнологичен предприемач, който се занимава с иновации.

Вдъхновявам се да говоря на теми, свързани с наука, психология, философия, велики открития и теории. В свободното си време творя, карам колело, свиря нa пиано, пътешествам, медитирам.

 

Моята научна работa започна oще като студент. Бях зелен първокурсник, но съзнанието ми все блуждаеше напред в бъдещето и науката. Първият научен проект, с който се захванах беше свързан с Невродегенеративни заболявания и по-специално Алцхаймер. Изследвахме различни полифенолни съединения, с които целим да намалим ефекта на заболяването върху здравето на пациента. По-късно започнах да участвам в конгреси и да пиша научни и научно популярни статии в BBC Кnowledge.
След известно време намерих съмишленици и с тях съосновах „АСИ“ –  Асоциацията на Студентите Изследователи. Не след дълго се роди и големият биотехнологичен конгрес – IBC Sofia. Така осъзнах, че не само обичам да се занимавам с наука, обичам и да я комуникирам. Записах се за участие във Famelab – състезание за комуникация на науката, спечелих призово място през 2014. През следващата година бях поканен и на Famelab All Stars. От тогава като комуникатор на науката се възприемам и като мисионер, като

моята мисия е  да покажа на света около мен, че науката може да бъде забавна, достъпна, лесно разбираема и интересна.

Разбира се, мисията ми се разгърна още повече когато се превърнах в презентатор на Софийския Фестивал на Науката. Изцяло потопен в романтичната си представа за учен, не след дълго започнах да усещам и предприемаческата нотка у себе си. Идеята да създаваш наука, която да намира пряко приложение в света, в който живеем, започна да ме гъделичка. Науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес. Така и не след дълго се стигна до създаването на нова изгряваща компания стартъп за 3D Принтиране на КОСТИ и костни импланти, която се нарича OS IMPLANTS. Като човек с известен опит в сферата съм сигурен, че сега е правилният момент, тя да съществува. Не вчера, не утре – днес.

Моята бизнес идея  е на пресечната точка между няколко големи и експоненциално развиващи се индустрии. Индустрията на медицинската грижа (Patient Care), 3D принтирането и виртуалната реалност.
В момента

моята компания разработва методика за производство на 3D принтирани хирургични модели, генерирани спрямо конкретната диагноза и индивидуалните особености на травмата на пациента.

Тези модели се създават, използвайки образно-диагностични методи като Компютърната томография и Магнитен Резонанс. Те намират приложение в широк спектър от медицински подразделения, включително предоперативното планиране, в развойната и научна дейност, както и в сектора на обучение и преподаване. Бизнес моделът на компанита е B-B-C. Произведените хиругучни модели се предлагат директно на лекуващи лекари, които от своя страна ги използват преди операцията. Крайният потребител е пациентът.

Моят продукт е фокусиран върху изграждането на процес и технология, която ще позволи създаването на индивидуални 3D принтирани хирургични модели. Те подобряват процеса на планиране на дадена операция.

По този начин се скъсява продължителността на оперативната интервенция, което намалява риска за живота на пациента.

Съществуват изключително сложни операции, като чрез хирургичните модели хирурзите могат да тренират оперативният подход и техника „на сухо“.

Още повече, разработваме и приложение за добавена реалност, което има възможност за създаване на виртуален 3D модел. Този модел е видим за всички участници в лекарското обсъждане с цел диагностициране на пациента. Лекарите са снабдени с очила за смесена реалност. Чрез функции за манипулация, коментари и преглеждане на епикризата, всеки един от лекарите в сесията ще може да бъде част от вземането на решения. Точността, пълнотата и сигурността на медицинските данни са важна част от функциите на приложението.

Възможността за сензорно калибриране на смесената реалност, дава перфектна точност при наблюдение и интеракция. Този начин на комуникация ще е възможна и посредством интернет връзка между отдалечени пространствено специалисти.

До този момент сме постигнали основната функционалност с цел презентация и промени по моделите. Създаден е план за връзка между различните потребители. Използваме сензори, за да калибрираме общата виртуална среда.

На този етап сме разработвали хирургични модели за животни, като имаме повече от 10 успешни клинични случаи, в които са използвани 3D модели.

Проблемът, който решавам е една от най-често срещаните причини за смъртност на пациентите в Европа и САЩ  – медицинската грешка.

Грешно поставената диагноза предполага грешен клиничен подход и последващо лечение, което често води до усложнения на клиничното състояние, като е възможно да доведе до фатален край. Този световен проблем поставя изключително важен въпрос на дневен ред в клиничната практика на всеки лекар, а именно

доколко ефективни са съвременните методи за диагностика на сложни медицински състояния и вродени аномалии. Това предполага необходимостта от усъвършенстване на  хирургичните помощни средства за предоперативно планиране и хирургическо симулиране на операцията.

Сканирането с Компютърен Томограф (КТ) и Магнитен Резонанс (МР), както и техниките за 3D визуализация, се използват като основни инструменти за хирургично планиране. Въпреки тяхната ефективност, процентът на лекарска грешка в поставянето на диагнозата остава висок. Това създава нуждата от разработването на допълнителни помощни средства като хирургичните модели, необходими в сложни процедури, включващи анатомични аномалии. Хирургичните модели подобряват пространственото мислене на лекаря, анатомичната точност и най-вече тактилна обратна връзка.

Нашите ползватели са лекари-специализанти и специалисти от различни медицински специалности, но най-вече хирургични дисциплини и образна диагностика.

Уникалното в моята разработка е поглеждането на медицинските проблеми от нов ъгъл. Съвременният начин да определяме диагноза на пациента включва много методики, част от които са свързани с триизмерното представане на 2D екран. Въпреки това обаче, процентът на лекарска грешка остава висок. По тази причина

новите технологии, каквито са 3D принтирането на хирургични модели, заедно с добавената и виртуална реалност добавят още един коз в ръката на лекарите.

Възможността за комункация между лекари, отдалечени в пространството, в реално време върху конкретен виртуален модел, премахва всички ограничения в отношение на ефективната комуникация между професионалистите.

Моите клиенти са в сферата на медицината. Нашето продуктово портфолио е насочено към студенти по медицина и ветеринарна медицина, стажант-лекари и специализанти, както и вече завършени специалисти.

Моят екшън план предвижда проектът да премине през няколко стъпки. Една от първите е обучаването на нашите клиенти на тема продукт, чрез онлайн събития и събития на живо, в които представяме предимствата на продуктите и ги информираме за новостите. Освен това, валдирането на методиката е следващата стъпка, като постепенно ще преминем през всички таргет групи, като започнем от студенти и завършим със специалисти.
Разработването на ефективен маркетинг и добра логистична система, за продажби в Европа е ключово.

Най-много се гордея с хората, с които работя.

Моето бъдеще като предприемач в науката e на пресечната точка между медицината, виртуалната реалност и 3D принтирането.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Росен Иванов: С конструирани влажни зони ще пречистваме вода и ще генерираме енергия

Category : Новини

 

Аз съм човек, активно занимаващ се с доброволческа дейност, преподавател, учен и баща на две момчета – „професии“ изискващи мотивация и голяма отговорност, защото възпитават, влияят и водят с личен пример. След претърпяна трансплантация през 2004, реших, че трябва да използвам пълноценно дадения ми втори шанс за живот и да оправдая жеста, който направи майка ми, като ми даде единия си бъбрек. Започнах да се занимавам с доброволчески труд и да помагам на хора, изпаднали в моето положение. Пет години по-късно, през 2009 станах заместник председател на Български съюз на трансплантираните.

Българският отбор на Европейското първенство за трансплантирани и диализирани, Дъблин, 2010

Занимавам се с организирането и провеждането на различни инициативи, като Национални игри за трансплантирани и диализирани, Парад на донорството, Коледни тържества за трансплантирани деца и различни обучителни семинари за трансплантирани.

Награждаване на победители от VI Национални игри за трансплантирани и диализирани

През студентските години разбрах, че искам да се занимавам с наука и преподавателска дейност. След завършване на магистратура по Екология и опазване на околната среда ми предложиха да стана асистент в катедра Инженерна геоекология на Минно-геоложки университет – предложение, което аз приех. Последва успешно защитена докторантура по Системи и устройства за опазване на околната среда и спечелен конкурс за главен асистент в катедрата.

Вдъхновен от книгата на Робърт Кийосаки „Богат татко, беден татко“,

искам да науча децата си, когато пораснат, не просто да ходят на работа от 8 до 17, а да поемат контрол над живота  и работата си. И тъй като личният пример е най-важен, поемам пътя на предприемачеството в науката и ще се боря да създам стабилен бизнес на база научните си разработки…

Моята научна работа е насочена към пасивните системи за пречистване на отпадъчни води и възможностите за когенерация на енергия. Low cost технология, при която са оптимизирани естествените процеси на самопречистване на водите.

Благодарение на биохимичните и електрохимичните процеси протичащи в системите, при процеса на пречистване се генерира електроенергия.

Измерване на електрически показатели на лабораторни модели конструирани влажни зони

С моя екип, в лабораторни условия, успешно са третирани води с съдържащи различни замъсители, като азот, фосфор и органични вещества, характерни за битови отпадъчни води, води съдържащи тежки метали, токсични елементи и нефтопродукти. Зелена енергия може да се генерира, дори ако през системата протича чиста вода. Резултатите са публикувани в реферирани списания и списания с импакт фактор, както и са представяни на международни научни конференции. Благодарение на тези си разработки съм двукратен победител в Националния конкурс за млади учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията на Научно-технически съюз по минно дело геология и металургия.

Награждаване на победителите от конкурса за млади учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията

 

 

 

Моята бизнес идея предвижда създаването на компания за проектиране и изграждане на конструирани влажни зони за пречистване на води с паралелен добив на енергия. Поради интердисциплинарността на проекта, моят екип се състои от специалисти в различни области на науката – екология, биотехнологии, електротехника, инженери, проектанти и специалист в правните и организационни аспекти при опазването на околната среда. Това, че до момента три от най-големите минни компании в България проявиха интерес към технологията и моите разработки, до някаква степен валидира бизнес идеята ми и ме мотивира да я реализирам в успешен бизнес.

Моят продукт са конструирани влажни зони за пречистване на води с паралелен добив на енергия. Проектирани и изградени по подходящ начин, те

могат да пречистват отпадъчни води с различен характер, при което да се генерира зелена енергия.

Енергията може да се използва за различни нужди, според големината ѝ, а пречистената вода може да се използва повторно, като се върне в оборот, при помилшлени предприятия, или да се ползва за поливни нужди при битови клиенти. Това ще доведе, както до намаляване на разходите за електроенергия, така и до намаляване потреблението на прясна вода.

Проблемът, който решавам е намаляване на разходите за пречистване на води, разходите за електроенергия и намаляване потреблението на прясна вода. Доста често промишлените предприятия предпочитат да плащат глоби за изпускане на замърсени води, вместо да инвестират в изграждането и подържането на скъпоструващи пречиствателни станции.

Конструираните влажни зони са ефективни, прости и евтини за изграждане.

Освен това, конвенционалните пречиствателни станции изискват постоянни екплоатационни разходи, персонал и добавяне на различни реагенти. За разлика от тях, конструираните влажни зони са автономни и не изискват обслужване след пускането им в експлоатация. Когенерацията на зелена енергия е допълнително предимство, което води до намаляване на разходите за електоенергия. За битови клиенти, хотели и други, които нямат достъп до канализация, отпадъчните води могат да бъдат сериозен проблем. Конструирани влажни зони са ефективно решение, което също води до намаляване разходите за електроенергия, както и потреблението на прясна вода.

 

Лабораторни модели на продукта – конструирани влажни зони с различна растителност

Уникалното в моята разработка е ниската цена за изграждане, автономната работа на инсталацията и когенерацията на зелена енергия.

Моите клиенти ще бъдат както предприятия от индустрията, така и битови клиенти, които нямат достъп до канализация. До момента има проявен интерес към продукта от компании в минния сектор, с които бяха организирани работни срещи. С една от компаниите беше сключен договор и успешно изпълнен проект за предпроектно проучване на възможностите за изграждане на влажна зона за пречистване на минни отпадъчни води с когенерация на енергия.

Моят екшън план предвижда създаване на компания за проектиране и изграждане на конструирани влажни зони за пречистване на отпадъчни води с когенерация на енергия. За постигане на целите ще е необходимо създаване на лаборатория и пилотна инсталация за провеждане на предварителни изследвания за всеки индивидуален проект.

Най-много се гордея с това, че

мога да пренасям иновациите от науката в индустрията, като по този начин тя да става по-чиста и устойчива.

Моето бъдеще като предприемач в науката означава много работа, вдъхновение и личен пример.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Стефан Ставрев: Малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл

Category : Новини

Аз съм…Определям себе си като multipotentialite – човек с множество интереси и възможности.

Още от ранна възраст имам страст към изследователската и развойна дейност. Бях може би 12 годишен, когато проектирах и конструирах първия си (и единствен) безмоторен картинг…Разбира се, с много помощ от другите деца от квартала. Тогава ми бяха интересни природните науки като физика, химия и математика. Впоследствие, с развитието на технологиите, засилих интереса си към компютърните технологии и в частност видео игрите. Това е и причината професионално да се насоча към програмирането, като впоследствие реших да специализирам с магистърска степен в Холандия, с фокус към изкуствен интелект и видео игри. По време на преддипломния си стаж имах възможността да работя в Холандския институт по отбрана и сигурност. След завръщането си в България започнах да преподавам в Пловдивския университет. Паралелно с това,

през 2012 г. стартирах и собствен бизнес. Макар и всеотдаен в бизнеса и науката, стремя се да съчетавам тези начинания хармонично с личния си живот.

След работния ден обичам да разпускам като бягам или стрелям с лък. Освен това, свиря на пиано от 15 години, като съм самоук в тази област. За мен това е едно доказателство, че

непостижими цели не съществуват, когато човек ги дефинира ясно и работи ежедневно за постигането им.

Покрай страстта си към науката, взимам участвам в множество конференции, състезания и предизвикателства. Съорганизатор съм на  първия в България хакатон за разработка на видео игри. Предизвикателството се казва Global Game Jam и заедно с мои колеги го организирахме за първи през 2014 г. в  Пловдив. От тогава до днес, всяка година продължаваме да организираме поредното издание на Plovdiv Game Jam, който

дава възможност на много млади таланти да се запознаят със света на видео игрите, за 48 часа да сформират отбор и да разработят своя мини-игра. Събитието насърчава сътрудничеството, а не състезанието. Именно този дух е присъщ на научните и развойни организации.

Освен това, за да се поддържам на ниво, се стремя редовно да вземам участие в различни предизвикателства. Отбор, ръководен от мен, е

четирикратен носител на златен медал на национално ниво на международното състезание N.A.S.A. space apps. На едно от състезанията достигнахме и до световен финал, като проектът ни за симулатор на космодрум на Марс беше отличен и от космическия център Кенеди.

Няколко пъти взимам участие и в предизвикателството Copernicus.

Моята научна работа е свързана със сферата на проектирането и изграждането на видео игри, и свързани игрови технологии за виртуална и добавена реалност.

Много хора асоциират видео игрите единствено със средство за развлечение. Оказва се, че игровите технологии имат много по-широко приложение и в науката, и в обучението, и в индустрията. Благодарение на игровите технологии, военни ветерани биват лекувани от посттравматичен стрес, а архитекти могат да визуализират своите проекти в реално време. Игровите технологии и добавената реалност позволяват да визуализираме чрез телефона си как ще изглежда новата мебел в ъгъла на дома ни, преди да я закупим.

Освен с чисто игрови технологии, обичам да експериментирам и с различни видове сензори, които следят и обработват човешки движения и жестове. Точният научен термин в тази област е Естествен потребителски интерфейс. Както подсказва името, това е нов, по-естествен за хората начин, по който да си общуват с компютърната техника. Това включва правене на жестове, подаване на гласови команди и разпознаването им от компютър. Този начин за комуникация е много по-удобен спрямо използването на мишка и клавиатура.

Моята бизнес идея се зароди около страстта ми към видео игрите и потенциала им за въздействие в множество бизнес сфери. Често се шегувам, че съм научил много повече факти за света, включително чужди езици, покрай множеството часове, прекарани пред монитора.

Съвременните поколения са постоянно облъчвани от различни медийни потоци, устройства и технологии. Ето защо, за да им въздействаме ефективно, е необходимо да говорим и преподаваме на техния език, със средства, които са близки до тях. В този ред на мисли, бизнес идеята ми е именно преподаването на учебни дисциплини посредством игрово базирано обучение. По темата са написани множество публикации за ползите от този вид обучение.

Важно е да отбележа, че това не е първата ми бизнес идея. Както споменах, стартирах собствен бизнес паралелно с навлизането ми в академичната сфера през 2012 г. В началото започнахме с изграждането на динамични уебсайтове, като постепенно преминахме в разработката на игрови платформи и симулатори.  Създадената от мен компания – TRI Soft, до момента има няколко създадени разработки, повечето от които са били в партньорство именно с научни институции.

Един от първите ни проекти в тази сфера е виртуалната платформа за безопасно пресичане „На улицата“. Тя ни беше поръчана от организация, занимаваща се с обучения по безопасност на движение по пътищата (БДП). Тази игрова разработка позволява на малки деца да контролират виртуален аватар изцяло с жестовете на тялото си, като по този начин добиват мускулна памет да се оглеждат преди пресичане на улицата. В последствие доразвихме проекта, като добавихме възможност за придвижване и в изцяло виртуална реалност посредством очилата Oculus Rift.

Проектът беше успешен и до момента е внедрен в обучението по БДП в над 100 учебни заведения в България.

Друга идея се зароди в разгара на пандемията Covid 19. С колегите решихме да създадем прототипна разработка на танков симулатор за целите на подготовката на танкисти във висшите военни училища.

Лично на мен тази разработка ми беше интересна, тъй като за първи път се наложи да програмирам хардуерен микроконтролер на ниско ниво, както и да запоявам. Прототипната ни разработка беше представена по време на военното изложение ХЕМУС 2020. В момента сме в преговори за участие в консорциум с други заинтересовани институции – като Института по отбрана „Цветан Лазаров“ и международни компании в сферата на отбраната. Потенциалните ползватели на тази разработка са всички съюзнически сили на НАТО.

Моят продукт е платформа за интерактивен под, която позволява на децата да се учат, докато играят. Фокусирали сме се върху STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) обучението.


За разлика от останалите форми на традиционно преподаване, тук е въвлечено и активно движение. Децата вече не стоят в една поза пред таблет или компютър, а активно си взаимодействат, скачат и общуват. В същото време преподаваме на техния език, посредством игрово-базирано обучение. Обучителната ни платформа се казва FluurMat. Това е платформа, състояща се от компютър, сензор за движение и проектор, свързани в една система. Използваме алгоритми от компютърното зрение и изкуствения интелект. Заедно с това разработваме и собствени алгоритми за калибрация на системата, разпознаване и следене на крайниците на играчите, като разработваме и собствени образователни игри.

Дебютирахме на  международното изложение за образователна техника BETT в Лондон през 2018 г. Оттогава се стремим да предлагаме цялостно интегрирано решение, като постоянно подобряваме алгоритмите за следене и се стремим да направим платформата по-малка и компактна.  Същевременно с това сме направили и няколко научни публикации по темата.

Силно се надявам, благодарение на този продукт, да променим или поне да разчупим традиционния модел на преподаване. Видео игрите са едно добро нагледно средство, което е много по-разбираемо за учениците.

Проблемът, който решавам е ефективното обучение на поколение, заобиколно и живеещо в дигиталния свят.

Когато става въпрос за обучението на деца, играта е най–първичната форма на преподаване. В днешно време традиционният начин на преподаване трудно може да посрещне предизвикателствата на съвременната действителност. Тези образователни „сериозни игри“ могат да се разглеждат като част от електронното обучение, като самостоятелни програми или като модули, подпомагащи традиционното обучение.

Различни проучвания потвърждават факта, че компютърните игри имат голям потенциал в подобряването на образователния процес, като използването им в обучението може да се използва не само за представяне на знанието в забавна форма, но също и да подпомага развитието на различни когнитивни умения. Обучението, базирано на игри, придобива все повече популярност, защото игрите повишат вътрешната мотивация на обучаемите чрез увличане в различни игрови стратегии, предизвикателство за достигане на по-високо ниво на трудност и възможност за обратната връзка. Игрово-базираното обучение предоставя възможност обучаемите да се справят с различни ситуации и да решават проблеми, които в друг случай биха били невъзможни.

Симулираната среда позволяват на участниците във виртуалния свят да придобият опит в нещо, което е твърде скъпо, рисковано и дори физически невъзможно за постигане в реалния свят.

Уникалното в моята разработка технологията, която ползваме за следене и засичане на движението (тяло и крака), както и експертизата ни в разработването на видео игри.

Постигнали сме завидно ниво на точност – можем да разпознаем и проследим обект на разстояние 2 см. от пода. Това предимство ни позволява да създадем много по-забавни, раздвижени и интерактивни игри. Съществуват подобни разработки, но те или не засичат толкова прецизно движенията и жестовете на потребителите, или самите игри не са достатъчно добре разработени. Освен това, системата, която разработваме, е изградена от хардуерни модули. Това е с цел крайните клиенти да могат да преизползват наличното оборудване в класната стая. Например, ако дадено училище разполага с подходящ хардуер (проектор или компютър), не е необходимо да им продаваме допълнително такива.

Искаме нашите игри да послужат за обучението на деца със специални образователни потребности.

Ето защо си партнираме с психолози и експерти в тази област.  Друго конкретно предимство е, че платформата ни не е заключена единствено към разработени от нас обучителни игри. Това означава, че игри, разработени от други компании, включително игри на пряката ни конкуренция, могат да бъдат играни на интерактивния ни под FluurMat.

Моите клиенти са училища, детски градини, обучителни и развлекателни центрове. Това включва както обществени, така и частни институции.
Към момента предлагам интерактивния под FluurMat единствено на местния пазар. Като част от бизнес плана ми е да успея да намеря дистрибутори, които да го продават и на образователни институции. Забелязвам тенденцията, че този метод на преподаване в чужбина е далеч по-развит и наложен, най-вероятно поради прогресивното мислене на хората там.

Моят екшън план предвижда…
Тъй като вече имам регистрирана компания (TRI Soft), ще разпространявам образователната платформа през нея. Следващите стъпки в тази посока са:

 1. Регистрацията на търговска марка. Към момента имаме уебсайт, визия, продуктов дизайн и графично лого. Това е и една от дейностите, които смятаме да финансираме, ако спечелим конкурса „Предприемач в науката“.
 2. Разработка на поне 20 образователни игри, на теми: математика, физика, химия, биология, езиково обучение. Предвиждаме директни еднократни продажби на обучителната ни платформа на крайни клиенти на този етап.
 3. Провеждане на рекламна кампания с цел достигане до потенциалните клиенти. Това е друга дейност, която смятаме да финансираме по проекта „Предприемач в науката“.
 4. Участие на международни изложения и панаири. Водещи в тази сфера са изложенията за образователна техника BETT, ISE( Integrated Systems Europe), GESS Edtech и др. Това е третата дейност, за която смятаме да използваме част от финансирането.
 5. Осъществяване на партньорство с дистрибутори, чрез които да достигнем до крайните си клиенти. Намирането на такива е възможно да се съчетае с т.4
 6. Експанзия в други държави, отново, посредством дистрибутори.
 7. Веднъж натрупали широка клиентска база (1000+ клиента), планираме да продаваме продукта си на годишен абонаментен план.
 8. Планираме да развием FluurMat като платформа, помагаща и на други индустрии.Това може да се случи едва след развитието на някои от другите съставни технологии – проекторите и сензорите.

Най-много се гордея с моя екип. Това са хората, с които ежедневно се караме и спорим, но въпреки това успяваме да продължим напред и да гледаме в една посока за постигането  на поставените си цели.

Факт е, че човек рядко може сам да постигне високи резултати, без да е част от сплотен екип от професионалисти.

Радвам се, че както в академията, така и в бизнеса съм заобиколен от кадърни и мотивирани хора.

Моето бъдеще като предприемач в наукатаМалко хора знаят, че наименованието на компанията ми е всъщност абревиатура от основните ценности, които са в основата на създаването ѝ:
T (echnology),
R (esearch) and
I (nnovation)
Soft (ware).

Смятам, че именно съчетаването на високите технологии с научни достижения може да доведе до истински ценни и полезни иновации, които да подобрят ежедневието на хората и да създадат един по-добър свят.

Интересно е, как дори сравнително малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл . И точно на тази гранична сфера, на пренасяне на знания от една бизнес област в друга или от науката в индустрията смятам да посветя своето бъдеще.

Другите участници и техните проекти вижте тук.

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close