Author Archives: m_petkova@karoll.bg

Тест определя риска за развитие на рак на пикочния мехур

Category : Новини

131 000 са новите случаи на рак на пикочния мехур в Европа за една година. Една трета от тях ще починат в следствие на това заболяване. С тази стряскаща статистика започна презентацията си по време на конкурса Предприемач в науката лекарят генетик Олга Антонова, гл. асистент в Медицински университет – София, Катедра Медицинска генетика. Тя предлага разработване на генетичен тест, който определя риска за развитие на това заболяване. След консултация с лекар ще бъде създаван персонализиран режим, за да се минимизира този риск.

Според бизнес плана, продуктът ще бъде наложен с мултилевъл маркетинг. Като съществено конкурентно предимство за своя стартъп Олга Антонова определя факта, че тя притежава ценз за извършване на генетични консултации – важно условие за развитие на подобна дейност в Европа.

Завършено е пилотното проучване на първите 20 проби. Проектът се нуждае от финансиране, за да бъде разширен до 500 проби, да бъде създаден софтуерна платформа и да стигне до европейския пазар.


Производство на нова термостабилна липаза

Category : Новини

Бизнес план за производство на нова термостабилна липаза представи по време на конкурса Предприемач в науката Николета Ботева, докторант в Института по микробиология на БАН. Тя е дала име на ензима – LipR, тъй като е изолиран от горещия извор край Рупите. По време на изследванията той показал впечатляваща стабилност – предпоставка за използване в индустрията, особено в производството на перилни и почистващи препарати (заема една четвърт от пазара на ензими). В България няма производители на термостабилни ензими и тук младият учен вижда сериозен потенциал за развитие на проекта си. А и нито един от производителите на прах за пране у нас не предлага продукти, които съдържат ензими.

Произходът на LipR е некултивируема бактерия, нова, непозната досега на науката – има потенциал да стане първият български термостабилен ензим. Превъзхожда комерсиализираните патентовани липази на пазара с устойчивост и стабилност, показват получените резултати от научната работа до момента.


1 TB с размера на нокът

Category : Новини

Ако нашата технология съществуваше, Александрийската библиотека щеше да бъде съхранена в обем 10 на степен -13 или една десетохилядна от 1 куб.мм. Това каза Мария Берова, доктор по физика на твърдото тяло, на конкурса Предприемач в науката на 5 декември, когато представи бизнес идеята си за 1ТВ с размера на нокът. Пред взискателното жури на фондация Карол Знание тя обяви продукта на своя стартъп – базиран на нанотехнология оптичен запис на данни, с плътност 1ТВ/сm2 и доживотна гаранция за трайност. За разлика от сега използваните технологии, новата би защитила записа от термични, химични и механични въздействия. Подобна разработка в момента правели и IBM, но с електрически запис.

До момента е извършена йонна имплантация и са изследвани пробите за структурни, електронни и оптични промени в резултат от имплантацията. открити са фазови промени, увеличаване на проводимостта, намаляване на трансмисията, изменение на коефициента на пречупване и увеличаване на грапавостта. Направен е и демонстрационен запис в Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.


Победителят в конкурса Предприемач в науката ще представи проучване в Прага

Category : Новини

Д-р Иван Лютаков, който спечели безапелационно конкурсът Предприемач в науката на фондация Карол Знание, ще участва в най-големия форум за гастроинтестинална ендоскопия в Европа – ESGE Days – European Society of Gastrointestinal Endoscopy congress. Събитието ще бъде в началото на април в Прага, където д-р Лютаков ще направи презентация на научната си разработка върху пациенти със стомашни заболявания за откриване на интестинална метаплазия чрез използване на „багрило“ (хромоендоскопия). Представянето ще бъде отразено и в специализираното списание Endoscopy.

Иван Лютаков е лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, докторант по гастроентерология в Медицински университет София. Участва в единственото по рода си обучение Предприемачи в науката и спечели конкурса Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. за проекта си  ЕnhanCAP – Механично електронно контролирано хапче.


Биопестицид за защита на домати от бактериоза

Category : Новини

Най-често доматите, които се предлагат на пазара са пълни с химия, която вреди на здравето на хората и на околната среда. Аз днес ще ви предложа алтернатива за домати, отглеждани екологичен път – така започна презентацията си по време на конкурса Предприемач в науката Йоана Кижева, главен асистент по микробиология в Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Нейният екип разработва продукт за растителна защита, който се състои от бактериофаги – биопестицид за защита на доматите от бактериоза. Това е сериозно заболяване, заради което растенията се третират с различни химични препарати.

Вече са изолирани фаги, които ще бъдат вложени в нов биологичен препарат, алтернатива на вредните пестициди. Това ще е първият такъв продукт в Европа.

Йоана Кижева даде на членовете на журито да хванат в ръцете си петри с фаги и култивираната фитопатогенна бактерия.


Полимерен нанокомпозит с редица предимства

Category : Новини

В пластмасовата епоха на пластмасовата планета учените търсят нови достъпни технологии, които да щадят околната среда. Иванка Петрова-Дойчева, асистент в Института по механика на БАН представя концепция за производство на полимерен нанокомпозит с увеличена здравина и твърдост, подобрени механични свойства, електропроводимост, устойчив на изтриване и висок коефициент на електромагнитно екраниране.

Въпреки всички тези предимства, новият материал има ограничена възможност за рециклиране. Затова екипът е започнал работа и по разработване на графен на биополимерни нанокомпозити, бързо разградим и възобновим. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание на 5 декември 2018 г.


Биологично култивиране на Мурсалски чай

Category : Новини

Находищата на Мурсалски чай са ограничени до няколко планини на Балканския полуостров. У нас се среща в Пирин, Славянка и Родопите. Единствен начин за съхраняване на лечебното растение е неговото култивиране. С тази задача се е заела Ина Анева, доктор по ботаника и главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.  Тя работи върху метаболитната характеристика на  Sideritis scardica (Мурсалски чай) като научна основа за биологичното му култивиране и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал. В Родопите има свое опитно поле с около 200 растения.

Крайната ѝ цел е разработване на хранителна добавка на основата на лечебното растение. Проектът беше представен по време на конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. във фондация Карол Знание.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания провежда от 37 години селекция на материал и е получен култиват на Мурсалски чай с много добри показатели, който може да се развива на по-малка надморска височина.


Производство на електроди за получаване на евтин водород

Category : Новини

Решение на един от основните проблеми на водородната енергетика – производството на водород, предлага д-р Елица Петкучева, асистент в Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. Тя представи в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание проект за производство на електроди, използвани при получаване на евтин водород.

Промишлената алкална електролиза се оскъпява от цената на използваните електроди, сложния технологичен процес на производство на тези електродни катализатори и ограничения в размера им. Елица Петкучева и екипът ѝ са разработили високоефективни електроди за получаване на евтин водород чрез алкална електролиза на вода и ниско влияние върху околната среда.

Предимствата на новият продукт са неговата ниска цена, която предопределя и крайната ниска цена на произвеждания водород, бързото производство на електродите и възможност за персонално им оразмеряване.


Мобилно приложение за диагностика на селскостопанска продукция

Category : Новини

Бърз, точен и евтин анализ на земеделска продукция предлага с проекта си един от участниците в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Д-р Владимир Александров, асистент в Института по физиология на растенията и генетика на БАН, е един от основателите на стартъп, който разработва мобилно приложение за заснемане на увредени растения. Снимките ще се изпращат за обработка и анализ, който ще се прави от изкуствен интелект и ще връща бърза и надеждна информация за състоянието на културите. Самото приложение ще бъде безплатно за производителите, ще се плаща анализът и консултирането – препоръка за конкретно лечение и адекватни мерки според получените резултати от изследването. То ще е несравнимо по-бързо с досега използваните методи и ще дава възможност за превантивна реакция.

Новият продукт беше представен в конкурса Предприемач в науката на 5 декември 2018 г. от д-р Владимир Александров.


EnhanCAP – Механично електронно контролирано хапче

Category : Новини

Нов неинвазивен метод за гастроентерологични изследвания предлага д-р Иван Лютаков, лекар гастроентеролог в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, редовен докторант в Медицински университет-София. Той разработва интелигентна капсула, която да достига до тънкото черво като доставя медикаменти и взема екстракт от микробиома за изследване. С този проект д-р Иван Лютаков спечели конкурса на фондация Карол Знание Предприемач в науката и стана първият носител на наградата от 30 000 лв. за своя научен стартъп.

Идеята за капсулата дошла на една международна конференция, на която светила в науката дискутирали невъзможността да се изследва микробиома. Заедно с бъдещия инженер в екипа на стартъпа, младият лекар нахвърлил на салфетка в заведение първата си концепция. За да я представи на журито в конкурса, инженерът по роботика Симеон Янчев беше подготвил прототип в буркан. Д-р Лютаков демонстрира действието на капсулата като потопи буркана в купа и показа как ще бъде получен екстракт от тънките черва.

Бъдещата капсула EnhanCAP ще работи по същия начин, но ще е миниатюрна като хапче, ще се приема през устата и изследването с нея ще бъде щадяща за пациента процедура, която ще се назначава от лекар. Въз основа на изследванията на взетите проби ще се назначава ефективно лечение.

В момента на пазара няма подобен продукт, който доставя и взема субстрат.  Механичното електронно контролирано хапче ще позволи ефективно и лесно изследване на микробиома и ще даде възможност на фармацевтичните компании да тестват пробиотици.

На този етап основната работа е върху създаването на миниатюрния прототип на EnhanCAP и поевтиняване на механичната част. Едно от предизвикателствата е да се намери подходящ материал, от който ще бъде изработена капсулата. Следващата фаза ще е със здрави доброволци и пациенти. Екипът подготвя патентоването и вече е проучен пазара и подобни продукти, които са разработени в САЩ. Клиенти ще са от една страна лекарите, от друга – самите фармацевтични компании.

Д-р Лютаков представи разчети според които, за да се стигне до последната фаза, когато електронното хапче ще е минало всички одобрения, клинични проучвания и разрешения, за да се купува в аптека, ще са необходими десетки милиони долари.

Вижте основната част от бизнес презентацията на д-р Иван Лютаков, с която той спечели подкрепата на журито.

 

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close