Author Archives: Карол Знание

Създавам робот тип екзоскелет, който помага за рехабилитация на пациенти в домашни условия

Петко Стоев, докторант в ИИКТ- БАН 

Казвам се Петко Стоев. Трето поколение съм в инженерната сфера, като родителите ми са с дългогодишен академичен опит. Завършил съм математическата гимназия в Благоевград с профил информатика с английски език, след което завърших интердисциплинарна бакалавърска специалност, в която преподаваха различни специалисти от Мерцедес, а след това преминах през обучение в 2 паралелни магистратури. В момента съм докторант в секция Кибер-физични системи към ИИКТ-БАН, където

разработвам и конструирам роботи за различни сфери като такива за Индустрия 4.0, обвързани с умните фабрики и производства, учебни роботи обвързани със STEM, роботи за подпомагане на възрастни и на хора с увреждания и също рехабилитационни роботи.

Мечтата ми от дете е да бъда инженер по роботика и да се реализирам  в научните среди като със създадените от мен продукти да се решават различни по естество проблеми и да бъдат предлагани на пазара. Аз винаги следвам моите цели като ги довеждам до положителен резултат. Вярвам в мечтата си и моят път.

Моята научна работа започна още в процеса на придобиване на бакалавърската ми степен като започнах да представям мои научни доклади на конференции. Научната ми работа е свързана със създаването на кибер-физични високотехнологични продукти. Темата на дисертационният ми труд е „Многоцелеви теле-управляеми сервизен робот“. Към това разработвам прототипи на различни рехабилитационни роботи тип екзоскелет с цел подпомагане на пациенти с различни травми в процесите на тяхното възстановяване.

Моята въздействаща бизнес идея е създаването на високотехнологично изделие – робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти в домашни условия, с което да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки, засягащи горните крайници. 

Моят продукт e рехабилитационен робот, който ще бъде базиран на принципа на теле-медицината.

Той ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени управляващи параметри от медицинско лице дистанционно. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъда разработено приложение за отдалечен контрол. Разработването на такъв иновативен робот ще допринесе за по-лесни, мащабни, достъпни и навременни рехабилитационни процедури.

По този начин ще се предотвратят претоварвания или усложнения в здравословното състояние и ще ускори възстановителният процес. Така направената разработка ще има възможност за приложение и внедряване в болници, рехабилитационни и терапевтични центрове, които да отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия.

Проблемът, който решавам… Само в Европейския съюз за 2017 година има идентифицирани над 1.12 милиона случая на пациенти, претърпели инсулт. Към това може да се добави още голямото множество от пациенти, претърпели различни видове наранявания в горните крайници поради ред други причини. Необходимостта от навременна рехабилитация на пациентите и ограниченият капацитет на специализираните здравни и рехабилитационни центрове поражда нуждата от намиране на алтернативно решение в лицето на рехабилитационните роботи.

Роботът ще допринесе за значително подобряване на методите за роботизирана рехабилитация. Ще се решат проблеми свързани с постоянно наблюдение от медицинско лице, като за това системата ще записва данни от проведените процедури и ще изпраща отчети за напредъка на всеки пациент след приключване на всяка процедура.

Благодарение на тези отчети лекуващият ще може да определя най-адекватните последващи процедури. Разработката ще позволи дистанционно прилагане на медицинските услуги и по този начин ще се намали посещението на място в здравни заведения, което ще се облекчи съществено пациентите, особено тези, претърпели инсулт, тъй като при тях се засяга моториката. Така предложената разработка ще ускори оздравителния процес при пациентите. Разработката по проекта ще допринесе за подобряване на здравните услуги и тяхното качествено изпълнение.

Уникалното в моята разработка е, че към момента липсват интелигентни теле-управляеми рехабилитационни роботи,  позволяващи пълноценна рехабилитация в домашни условия на пациенти, и най-вече на претърпели инсулт, тъй като при тях се засяга значително моториката.

Моята разработка  е универсална и приложима едновременно  за лев и десен горен крайник. Проучванията ми в световен мащаб показват, че към момента подобен продукт не е реализиран, тъй като цената на предложените решения е твърде висока и са икономически неизгодни. При моята разработка този проблем е решен успешно.

Мои клиенти са потенциално всички, които имат нужда от рехабилитация на горните крайници независимо от причината за техните травми.

Моят екшън план предвижда:

 • Обзор и анализ на текущи решения в сферата на рехабилитационната роботика
 • Разработване, симулации и прототипиране на механичната система
 • Избор и разработване на хардуерна система
 • Разработване на система за управление на задвижващите звена на прототипа
 • Разработване на външен дизайн на устройството, чиято необходимост се обуславя от това, че дизайна е медиатор във взаимодействието между изделието и потребителя
 • Разработване на алгоритми, чрез които робота да отчита напрежението и натоварването върху горните крайници на пациента по време на рехабилитация
 • Изследване и развитие на методи и технологии за комуникация: осигуряване на отдалечен достъп до робота през интернет или чрез различни комуникационни средства: Wi-Fi, Bluetooth.
 • Изследване и развитие на методи и технологии за дистанционно управление и диагностика: изследване на необходимите параметри за реализиране на дистанционно управление, чрез предаване на необходимите за това пакети от данни
 • Изследване на методи за диагностика, като се предават диагностични данни към потребителски интерфейс или приложение
 • Разработване на приложение за уеб управление за отдалечен контрол, чрез което се осъществява дистанционна връзка между пациент и лекарско лице на принципа на теле-медицината
 • Разработване на приложение за записване и генерират на отчети за изпълнението на всяка отделна рехабилитационна процедура
 • Тестове и изпитания в реална среда
 • Публикуване на разработката и изследванията в научни публикации
 • Подаване на заявка за полезен модел или патент, която да бъде внесена в патентното ведомство на България след верификация в реална среда.

Най-много се гордея със способността си да съчетавам интердисциплинарните си познания, творческия си потенциал и логическо си мислене, чрез които генерирам креативни и интердисциплинарни идеи за създаване на иновативни и високотехнологични продукти.

В науката мечтая да създам високотехнологични роботизирани продукти, които да са полезни и да помагат на хората,  да имат емоционално въздействие и да предизвикват  положителен психологически ефект върху тях.

Моето бъдеще като предприемач в науката е създаването на компания, която да предлага иновативни роботизирани решения за нуждите на съответните целеви групи и различните отрасли.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Искаме да създадем милионни компании на участници в Предприемачи в науката

Вдъхновяващо начало на Предприемачи в науката 2022! Интересни личности, интересни проекти, обещаващи планове и големи мечти.

Учредителят на фондация Карол Знание Станимир Каролев откри петото издание на емблематичната програма. Той разговаря с всеки от участниците и даде обратна връзка за всеки от проектите. Насърчи настоящите и бъдещи предприемачи, вдъхна кураж, необходим за земетръсния свят на бизнеса и ги подготви за безсънните работни нощи.

Г-н Каролев разказа как е стигнал до идеята да подкрепя български млади учени и как фондацията развива и надгражда обучението всяка година. Задаваме си въпроса коя е следващата стъпка и как можем още да ускорим развитието на проектите. Така анонсира нова инициатива на фондация Карол Знание – Startup Builder. Новата програма ще обучава, развива и води участниците до създаването на стъртъп.

„Така няма да допуснем да бъдат изоставени ценни идеи и бизнес концепции. Надявам се да го направим и да инвестираме в тях, създавайки нови възможности за научни стартъпи. Вярвам, че през следващите години ще има компании на предприемачи в науката, които ще струват 1 млн. лв. Искаме да създадем милионни компании на участници в Предприемачи в науката!Те ще бъдат ролеви модели за останалите академични предприемачи. Трябва да се знае, че с наука в България се успява! Така е във всички страни и в България може да се случи.“

С тези думи завърши обръщението си г-н Каролев и поиска своеобразен обет от участниците – да се справят и да реализират проектите си. „Вие сте длъжни да успеете! Пожелавам ви много полезни срещи, използвайте това време, за да може догодина вие де сте добрите примери и истории на успеха, които ще разказваме в Предприемачи в науката.“

Кои са участниците в Предприемачи в науката 2022 – тук.


Хората, които поемат риск са тези, които допринасят за еволюцията на човечеството

Джулиан Тахов, основател на Д АЕРОСПЕЙС

Аз съм постоянно еволюираща форма на живот, която се стреми да живее градивно и хармонично с околността. На 24 години съм, израснал в България и учил по света, разбрал съм, че частица от себе си съм видял навсякъде или съм осъзнал за себе си, че мисията ми е пряко свързана с помощта към хората чрез технологията. Още от малък разглобявам играчки, вниквайки в детайлите им вътре. Всяко болтче за мен беше от значение. Нищо друго не ми беше интересно толкова, колкото да знам как е създадено нещо. Докато другите деца си играеха с роботчетата си, аз ги разглобявах и сглобявах отново. С годините си задавах все по-сложни въпроси, които ме водеха до по-уникални решения на различни предизвикателства, свързани с конструирането на самолети, дронове и безпилотни летателни апарати. От малък имам духа на предприемач и бизнесмен, но едно винаги ми е било казвано –  да уча докато съм млад и да набирам знания, за да съм готов един ден да ги приложа. Винаги, когато съм искал да стартирам бизнес по-рано, сам осъзнавах, че времето все още не е дошло, че все още не съм готов. През годините все се стремях да уча и добивам знания, знаейки че един ден ще са ми необходими да създам продукта който правя в момента.

Моята научна работа се състои от създаването на дронове, предназначени за наблюдение и спасяване на хора в екстремни планински условия. Работата ми се състои от проектиране и разработка на индустриални безпилотни летателни апарати до 25 кг летателно тегло, използвайки различни материали, селектирани чрез компютърни анализи. След като заданието е ясно, се изготвя 3D модел на дрона, който минава през различни анализи, използвайки метод на крайните елементи. Главните материали, с които работим, са полимери, метали и любимото ми – композитни материали. Спрямо якостта на материала и теглото се проектират рамката и финалното желано тегло на дрона. Моделираният дрон се вкарва в различни софтуери, чрез които определяме колко аеродинамична е конструкцията. Целта е да докажем, че външният дизайн работи оптимално с околните условия. Например при постигане на по-дълъг полет, винаги гоним високообтекаема външна форма която да срязва потока вятър или дъждовни капки. Потокът въздух също се определя чрез логичното му разпределение спрямо конструкцията, за да служи като климатик на вътрешния му хардуер. След компютърните анализи, преценяваме дали можем да намалим материал от конструкцията, правейки я по-лека, без да губим оптималност. Използваме различни методи при изготвянето на хардуера и софтуера за дрона, за които много скоро ще мога да споделя.

Моята въздействаща бизнес идея е да дава на хората спокойствие, когато ходят на планина. Целта ни е за начало да работим с няколко спасителни екипи, които ще обучим как да използват дрона най-оптимално. Обучението ще се състои от две седмици на терен, обозначен или от клиента, или от нас. През това време те ще бъдат обучени как най-бързо и прецизно да процедират с дрона и да изпълняват различни мисии спрямо различни метеорологични условия. За нас също така е важно да предоставим възможността на всеки желаещ да се възползва от този продукт. Измислихме и опция която ще позволява наемането на Салваторе за колкото часа е нужно. Тъй като идеята ни е да подобряваме дизайна и качеството на продукта и услугата, с времето поемаме отговорността да правим ъпдейт на вече закупилите от нас дрон, в знак на благодарност за вярата в нас. Допълнително, гаранцията която ще идва с всеки продукт на Д Аероспейс ще бъде 1 година, през която при повредени части или софтуер, ще бъдат заменяни безплатно.

Моят продукт е дрон, който може да лети над 40 минути и носи максимален товар до 14.99 кг на разстояние до 19.9 км. По време на полет се предава постоянна видео връзка на земята, като следващата ни стъпка е да прикачим термална камера с която да се наблюдава вечер. Предназначен да лети над планини и да пуска автоматично колет с неща от първа необходимост за оцеляване, Салваторе е перфектният помощник за спасителни екипи. 

Проблемът, който решавам е свързан със загубването на хора по планините при екстремни условия. Тъй като обхождането на планински участъци при високо ниво на сняг представлява предизвикателство за един планински екип, дронът предоставя възможност за внезапно реагиране. Главната цел трябва да бъде колкото се може по-бързо да се открие и създаде контакт с пострадалия и да му се предостави устройство за връзка с най-близкия спасителен екип до него за да извести от какво се нуждае. Знаейки нуждите на пострадалия, спасителният екип ще има възможността бързо да реагира и да изпрати необходимата апаратура, за да съдейства със спасяването на изпадналия в беда.

Уникалното в моята разработка е, че прави приложението му в планинските райони безопасно за оператора му чрез иновативните автопилот и система за управление, които позволяват задаването на лесни и бързи автономни мисии. Главната функция на Салваторе е ясна, но приложенията могат да станат всеобхватни с компактността си и възможността да приложим допълнителни екстри на самата платформа.

Моите клиенти варират от спасителни екипи по ски курорти и пунктове за наблюдения на животни, до екипи за засичане на незаконен палеж и екипи за лавинни наблюдения –  способностите са безброй.

Моят екшън план предвижда разрастване на екипа и инфраструктурата на нашето производство, за да можем да сме не само в крак с времето, но и да имаме технологично предимство на световно ниво.

Най-много се гордея със способността си да остана спокоен в най тежките и небалансирани моменти, които решават финалния резултат. Имайки възможността да предприема предизвикателства, надвишаващи зоната ми на комфорт, съм изградил и втвърдил вътрешната си вяра, че каквото си помисля и пожелая да направя, ще мога, само ако вкарам нужните усилия и не се подавам на негативни влияния. Затова съм успял да премина през различни предизвикателни учения по цял свят от различни култури и специалности. Едно нещо, което съм забелязал във всяка една култура е, че

хората, които поемат риск са тези, които допринасят за еволюцията на човечеството.

Мисията, която предприемам да променя начина на спасяването на хората чрез използването на безпилотни летателни апарати, е нещо, с което се гордея. Защото ми дава енергия да продължавам напред не само мотивирано, но и дисциплинирано към манифестирането си в реалния свят.

В науката мечтая да се доближа до знания, надвишаващи нашата представа.

Наблюдавайки различни култури по света, съществували хилядолетия назад в времето, може да се забележи технологическо развитие, което надвишава нашето в пъти повече. До скоро дроновете са се използвали предимно за военни цели и съвсем наскоро индустрии по света започнаха вграждането им в работния процес, там където човешкият живот е най-застрашен. Интересно е колко още такива технологии има ,които ще ни помогнат и които все още се прилагат само за военни цели?

Мислейки за това си мечтая да се добера до научни знания от бъдещето и миналото, които ще ми помогнат да създавам технологии, които ще са от голямо значение за хората.

Моето бъдеще като предприемач в науката е успешното изграждане на предприятия за проектиране и разработка на дронове, които ще се използват в България и по целия свят.  За целта времето ми също е заето с търсенето на нови и талантливи учени, професионалисти и инвеститори, които споделят визията ми за бъдещето и са готови на всичко да построят и дадат на човечеството технологии, които ще спасяват животи.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Мечтая да премина границата на т.нар. общо познание и да поставя България на технологичната карта на света

Костадин Недев, съосновател на Млад Изобретател, старши пилот, ВВС, Авиобаза Граф Игнатиево

Аз съм на 29 години, казвам се Костадин Недев и определям себе си като млад учен, който мечтае да направи науката достъпна за всяко дете. Действащ летец-пилот по професия и социален предприемач от 3 години насам. В момента съм кандидат-докторант в института по Роботика към БАН. През 2019 година за едно с баща ми инж. Димитър Недев създадохме образователната платформа „Млад Изобретател“. Влязох в света на предприемачеството защото вярвам, че всяко дете, което мечтае да бъде изобретател трябва да има равен шанс да го направи.

Научна работа на „Млад Изобретател“ е фокусирана върху създаването на STEM образователна методика, която да подготвя децата за предизвикателствата на бъдещето в сферата на ИТ и екологично устойчиви продукти с висока добавена стойност. Тя е базирана на учебната програма за пилоти-изтребители и алгоритми за изкуствен интелект.  За целите на научноизследователската дейност сме създали собствени инструменти и помощни материали като хардуерен развоен комплект и софтуерна платформа, с помощта на която деца бързо и лесно могат да започнат да създават изобретения.

Основната част от научноизследователската дейност се състои в събирането на голям по обем и брой данни, въз основа на които учебната методика и програмата на всяко дете се променя. Софтуерът предлага различни по трудност и вид учебни материали и задачи. Концептуално системата е подобна на системите на големите онлайн магазини, които ни предлагат стоки, въз основа на наши предишни търсения или интереси. Принципът е същият, но в сферата на технологичното образованието на деца.

Въздействаща бизнес идея зад “Млад Изобретател“ е създаването на креативни и социално-екологично мислещи млади изобретатели, които не се страхуват да мечтаят и да създават. Както е казал Пикасо „Всяко дете е родено творец, проблемът е да останеш творец след като пораснеш“.

Продуктът на „Млад Изобретател„ е образователно преживяване на световно ниво в рамките на цикъл от три години и разделено на пет различни модула.

Научният проблем: математиката и инженерните науки не са масово харесвани от децата между 10 и 17 години. Според проучване в България от 2022 г. 63% от децата на тази възраст смятат, че това са най-трудните предмети в училище и не намират смисъл в ученето им. С проекта „Млад Изобретател“ имаме за цел да представим по забавен и интересен начин инженерните науки и високите технологии на децата и да им покажем, че не е толкова трудно да започнеш да създаваш свои собствени изобретения.

Уникалността на разработката е застъпена в дълбоко научния подход при създаването на образователно преживяване,  за да може всяко дете да се научи да твори (с хардуер и софтуер) и да порасне като отговорен инженер и иноватор.

Основните клиенти  на “Млад Изобретател” са активни родители на деца между 9 и 17 години или учители, които имат желание да преподават и вдъхновяват деца с методиката на „Млад Изобретател“. Да станат част от положителната промяна в обществото ни.

 Моят екшън план предвижда…

 • Провеждане на малък брой извънкласни курсове в големите градове и онлайн
 • Национално турне „Бъди изобретател“ в комбинация с голям брой курсове водени от учители партньори и приятели на „Млад Изобретател“
 • Методиката и инструментите на „Млад Изобретател“ като предмет във всяко българско училище

Най-много се гордея  с екипа на „Млад Изобретател“.  Екип от млади и нестандартно мислещи професионалисти, които са достатъчно луди да си мислят, че могат да променят образованието в България.

В науката мечтая да премина границата на т.нар. общо познание (common knowledge) и заедно с партньорите ни да поставим България на технологичната карта на света.

Моето бъдеще като предприемач е чрез каузата „Млад Изобретател“ да създадем  необходимите условия и екосистема от учени, които да направят науката и качественото образование в България да бъде достъпно за всяко дете.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Решавам проблема с безразборното използване на химически торове и пестициди

Иво Ганчев, гл. асистент, Тракийски университет – Стара Загора

Аз съм човек, който не спира да търси новото, непознатото, което има съзидателен характер. След като завърших образованието си в Университета по хранителни технологии, започнах в практиката, но съм благодарен на съдбата, че ми отвори възможността да се развивам в науката и достигнах до успешна защита на дисертационния си труд в Института по микробиология. Днес се гордея с възможността да предавам своя опит и знания на младите хора, защото те са нашето бъдеще.

Моята научна работа е свързана с микробиологията и биотехнологията, насочена към разработване на технологии за получаване на биологично активни вещества от микробни щамове, функционални хранителни продукти.

 

Моята въздействаща бизнес идея е насочена към назряващата необходимост да се развият биотехнологиите в България не само като наука и практика, но и като конкурентно направление на информационните и комуникационни технологии, налагането на биологичните методи за борба с болестите и неприятелите по културните растения като рутинна практика в съвременното земеделие и като стъпка към разширяване на пазара на биологични храни и подобряване на качеството на живот.

Моят продукт представлява алтернатива на синтетичните средства за растителна защита, чието използване ще способства за повишаване на добивите от селскостопански продукти на органичното производство и ограничаване на процесите по намаляване на съдържанието на хумусните вещества в почвата, снижаване на резистентността сред причинителите на заболявания по селскостопанските култури.

Проблемът, който решавам е свързан с безразборното използване на химически торове и пестициди, което причинява екологични проблеми под формата на изчерпване на количеството на хумусните вещества на почвата и подпочвените води, загуба на биологично разнообразие на почвата и водата и повишено замърсяване и токсичност за флората и фауната, както и здравето на хората и околната среда, развитието на резистентност при вредителите, употреба на такива агенти за контрол на вредителите, като по този начин се задълбочава проблемът със замърсяването на околната среда, еутрофикацията и мъртвите зони в много водни тела. Множеството негативни ефекти от използването на синтетични съединения за контрол на вредителите довежда до необходимостта да се преразгледат съществуващите практики и да се премине към устойчиво земеделие.Уникалното в моята разработка е търсенето на нови средства за повишаването на качеството и добивите на продуктите на органичното аграрно производство, да се отворят перспективи за развитие на производството и предлагането на биологични храни от тях при осигурена възможност за опазване на околната среда и създаване на агроекосистеми, доближаващи се до естествената природна среда, постигането на баланс между икономическата ефективност и съхраняването на природната среда в естествения й вид.

Моите клиенти обединяват всички предприемачи, които вървят в силата на биологичното производство, приели са като своя кауза популяризирането на биологичните продукти и водят битка да стане част от нашия живот.

Моят екшън план предвижда да изградя школа от млади учени и предприемачи, с които да реализирам своята цел в агробиотехнологиите, да провокирам у тях стремеж към търсене на нови хоризонти в науката и биобизнеса, да развия творческия им потенциал,

нека да повярват в силата на науката и научните изследвания като път към икономическия подем на нашата страна, към утвърждаването й като център на високите технологии.

Най-много се гордея с това, че имам възможност всеки ден да се срещам с хора, които не скланят глава пред трудностите, търсят възможност да се усъвършенстват и не спират да задават въпроси, но и да намират верните отговори.

В науката мечтая да има не само повече патенти, но и да се реализира заветната мечта на Триъгълника на комуникацията:

Моето бъдеще като предприемач в науката е успешното изграждане на научен център по микробни и хранителните биотехнологии, тъй като темите, свързани с изучаването на биологията на микробните видове, търсенето на нови източници на биологично активни вещества и функционални хранителни продукти, разработването на технологични подходи за тяхното получаване, тяхната активност спрямо патогенни видове като стъпка към преодоляването на проблема с антибиотичната резистентност, разрешаването на проблема със замърсяването на околната среда или елиминирането на токсични замърсители в нея, несъмнено ще бъдат горещи и през следващото десетилетие.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Ще се радвам ако в България отново стане производител на катализатори

Илияна Христова, гл. асистент в Институт по катализ, БАН

Аз съм Илияна Христова и работя като главен асистент в Институт по катализ – Българска Академия на науките. След защита на докторската ми степен, работих в голям торов завод, където имах възможността да се запозная отблизо с крупнотонажни производства, инсталации и производствени процеси, които са невъзможни без използването на катализатор. Там затвърдих знанията от фундаменталните изследвания и академичните познания.

Вярвам, че науката и производството, в това число и бизнеса, могат да вървят неотменно ръка за ръка. За да е добра бизнес идея с ясна цел тя трябва да бъде лесно осъществима.

Обичам да експериментирам, да пътувам, да чета художествена литература и комуникацията с хора.
Моята лоялност и прагматичност ясно ме водят към поставените цели.

Моята научна работа се базира на хетерогенни катализатори с използване на преходни елементи за очистване на въздух от вредни емисии. Темата на моята дисертация беше: „Синтез и свойства на смесени Co-Mn оксидни катализатори за пълно окисление на въглеводороди“.
От скоро имам голям интерес в областта на природните зеолити. По-специално върху български зеолит от типа клиноптилолит. В България има големи залежи с много добро качество и съдържание на чист клиноптилолит (почти 90% в минерала). Известно е, че зеолитите са често използвани в химическата индустрия като катализатори и носители за катализатори поради техните разнообразни свойства. Те са и приложими за очистването на отпадни води от различни йони, адсорбция на йони на тежки метали, амонячно-азотни съединения, багрила и други замърсители от вода и отпадни води и др.

Моята въздействаща бизнес идея дойде от едно посещение в Източните Родопи, където има залежи на български природен зеолит от типа клиноптилолит. Казах си, че това може да се внедри в промишлеността като носител за катализатори за елиминиране на вредните емисии и адсорбент на пещни газове от промишлеността и отпаден въглероден диоксид.

Така започнах да изследвам клиноптилолита. Чрез него можем да допринесем за разрешаване на фундаменталния проблем за въглеродните емисии на българските предприятия с природен продукт, който може да бъде значително по-евтин и много ефективен. В България днес няма производство на катализатори.

На базата на това, че в Института по катализ преди са разработвани и внедрявани в производсвото катализатори същесвува добра научна основа и знания и това би могло допълнително да подпомогне тази бизнес идея и реализация на това производство.

Моят продукт би бил високо ефективен, евтин и практичен в борбата със замърсения атмосферен въздух. Също така е възможна и употребата му при очистването на отпадни води от различни йони, в това число и на тежки метали. Така в зависимост от вида на нежелания примес, зеолитът може да бъде модифициран с допълнителни компоненти в зависимост от приложението му – дали ще очиства въздух или вода.

Проблемът, който решавам засяга всички живи същества, защото се касае за качеството на атмосферния въздух и води (питейни и промишлени).

Уникалното в моята разработка е използването на българска суровина с широк обхват на приложения.

Моите клиенти могат да бъдат различни по промишлени процеси, райони с екологични проблеми в очистване на въздух и води, малки и големи населени места, малки и големи производства, райони където има значителни количества отпадни води, а ние знаем колко жизнено необходима е водата за нашето съществуване. България е богата на надземни и минерални води и е важно те да бъдат опазвани и използвани с най-добри качествени показатели.

Моят екшън план предвижда ускорена изследователска дейност за получаване на тези катализатори и адсорбенти. За модифициране на природната суровина с цел оптимално използване на полезните й свойства. Детайлна литературна справка, синтез, охарактеризиране и изпитване на катализаторните образци в реакции за опазване на околната среда.
Популяризиране на проекта с цел привличане на бъдещи инвеститори.

Най-много се гордея с хъса и мотивацията, които влагам в този проект. И това, че ще имам възможност да търся бизнес партньори и идеи за внедряване на продукта на пазара. Гордея се и с това, че имам възможността да работя с големи специалисти в тази област.

В науката мечтая да задълбоча и обогатя познанията си и да успея да ги прилагам за създаване на приложни продукти, намиране на съмишленици, с които да имам възможността да привлека повече млади хора които носят науката в сърцата си.

Вярвам, че идващите поколения притежават огромен потенциал и вярвам, че ще оправдаят очакванията.

В работата си ще призовавам всички, които обичат науката да не се отказват да реализират идеите си. Ще се радвам ако в България се въстанови практиката да бъде производител на катализатори. И силно се надявам, че някой ден ще произвеждаме катализатори от български природен зеолит – клиноптилолит.

Моето бъдеще като предприемач в науката виждам в реализиране на различни природни продукти. Популяризиране на българските научни изследвания на световни симпозиуми и конференции, както и представяне на резултати с цел внедряване в производство пред световни инвеститори.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Сбъднах детската си мечта да бъда еколог и да се грижа за природата

Величка Архангелова, докторант в МГУ Св. Иван Рилски – София

Аз съм Величка Арахангелова и следвам докторантура по екология в МГУ Св. Иван Рилски – София.
Щастлива съм да споделя, че осъществих своята детска мечта да стана инженер-еколог и да се грижа за здравословното състояние на природата. Вярвам че това е благородна професия и бъдещето на майката природа е в ръцете на хората, които милеят за опазването на околната среда.
Като специалист имам солиден опит в развитието на индустриалната производствена дейност в предприятието Недекс България ООД. В тази компания извършвах оценка и контрол на качеството на суровините, които се получават чрез методите на т. нар. зелена химия, която се стреми да използва екологично целесъобразни прекурсори. През последните две години работя като експерт в община Пловдив и задълженията ми са свързани главно с изготвяне на документация и разрешителни за развитието на парковете (в това число и новото строителство върху тях), както и да следя и контролирам фитосанитарното състояние на зелените площи върху общински терени.
Към обществената ми дейност може да се причислят и създаването на регистър за контрол на бездомните животни, както и подобряването на кореспонденцията между гражданите на Пловдив и ресор Екология в общината.

Всеотдайната ми работа по професията ме научиха да мисля аналитично при решаване на комплексни задачи, да предлагам гъвкави и приложни решения, да съм дипломатична с гражданите и да устоявам на правдата и всекидневния стрес.

Постоянството и търпението изградиха у мен креативност при прилагане на знанията ми, необходими също и за запознаване на масовата аудитория с екологичните проблеми. Това е от ключово значение при борбата с неразбирането на предизвикателствата от страна на обществото, както и при необходимостта за подобряване на културата у хората за опазване на околната среда.

Влюбена съм работата си и съм дълбоко убедена, че специалност “еколог” е професията на бъдещето. Това е така, защото в световен мащаб населението се увеличава, а това води до по-голям добив на енергийни и суровинни ресурси, повишаване на производствената дейност и увеличаване на отделяните отпадъци, които винаги се отразяват неблагоприятно на природата.

Моята научна работа e фокусирана в две направления. Първото е свързано с разработването на сензорни технологии и стандартизирани екотоксикологични тестове за мониторинг и анализ на химично инертни ксенобиотици от антропогенен произход, каквито са например въглеродните нанотръби, фулерените и графена. Второто се отнася до измерване на нивата на акумулация на тези замърсители и картирането им в отделните райони на изучаваните градове. Интерес на изследването представлява и връзката между темповете на урбанизация и количеството на отделяните ксенобиотици. Предварително получените данни, разкриват, че въглеродните нанотръби се окисляват в резултат на фотохимични реакции и проявяват склонност към образуване на колоидни микрочастици във въздуха. Поради малките им размери те лесно могат да се разпространяват в градски условия, посредством въздушните течения.

Интересен е фактът, че тези колоиди слабо се утаяват или отмиват от дъждовните води (този въпрос не е изяснен при снеговалежите). Все още не са ясни природните механизми за пречистване на разглежданите ксенобиотици, или например как градските паркове влияят върху процесите на разпространение и пречистване на въглеродните нанотръби. Друга важна особеност е че някои тежки метали (например уран, олово, кадмий и др.) могат да се адсорбират върху повърхността на колоидните частици, чрез взаимодействане с окислените химични групи на повърхността им. По този начин, металите по-лесно могат да попаднат в дихателната и кръвоносната система на жителите, обитаващи тези замърсени райони. Предстои да се проведат и по-задълбочени изследвания, с цел да се изясни кои тежки метали преобладават в колоидите и дали стойностите на техните концентрации застрашават здравето на живущите. Освен тежки метали, трябва да се устранови, дали има и други опасни съединения. За съжаление, все още не са разработени конвенционални сензори за практически мониторинг в реално време на нивата на споменатите по-горе химично-инертни замърсители, и решаването на този проблем е основен приоритет в предложените изследвания.

Моята въздействаща бизнес идея е да разработя иновативна сензорна технология в лабораторни условия за непрекъснат мониторинг на химично инертни ксенобиотици от антропогенен произход. Когато се докаже ефективността и експолатационния живот на тази технология ще проведа консултации с компетентни лица, за да предприема съответните стъпки към нейното патентоване. След това усилията ми ще бъдат насочени към стартиране на малка компания за изработване на патентованите сензорни технологии и лобиране с цел създаване на подходяща пазарна среда. За тази цел ще проведа информационна кампания, посредством медиите и средствата за масово разпространение с цел запознаване на обществото с проблемите, касаещи замърсяванията от антропогенни замърсители, като следствие от повищаващата се урбанизация в по-големите градове.

Моят продукт е разработването на сензорна технология за мониторинг на антропогенни замърсители в градска среда. Сензорите означават незабавна връзка с клиентите. Това е така, защото измерените данни в реално време могат да бъдат предавани поточно през мрежата и Bluetooth към смартфони и облачни информационни устройства. Предложеният сензор ще уведомява потребителите за нивото на замърсявания в града или квартала, в който живеят и те могат да използват информацията за подобряване на стандарта си на живот.

Проблемът, който решавам е свързан с мониторинга и и оценка на токсичното действие на химично инертни замърсители в градска среда, като въглеродни нанотръби, фулерени и производни на графена.

Доказано е че автомобилите произвеждат въглеродни нанотръби, които попадат в човешките бели дробове. Изследователите са открили наличие на въглеродни нанотръби в клетки, извлечени от дихателните пътища на деца. Подобни нанотръби са открити в ауспусите на редица автомобили. Като се има предвид, че нанотръбите присъстват при всички пациенти, излагането на населението на такива замърсители може да е широко разпространено.

Тази информация все още не е известна. Не съществуват и сензорни технологии за мониторинг и екотоксикологична оценка на тези замърсявания в градска среда. Това ме мотивира да фокусирам вниманието и усилията си върху този проблем.

Уникалното в моята разработка е възможността да се разработят иновативни сензорни технологии, подкрепени със стандартизирани екотоксикологични тестове за ефективен мониторинг и оценка на акумулацията и разпространението на токсичните въглеродни наноразмерни ксенобиотици в градска среда. Ще се потърси връзка между темповете на урбанизация във всеки район и нивата на замърсяванията. По този начин може да се предложат превантивни решения, така че проблемът да бъде овладян.

Въпреки че замърсяванията с нанотръби засяга огромна част от населението по този проблем не са предприети никакви мерки до момента. Уникалността в моята изследователска работа е да използвам комбинативен подход за решаване на проблема, чрез сензори и лабораторни биоиндикатори, които да представят цялостна картина на замърсяванията и съпътстващите ги рискове.

Моите клиенти за предлаганата сензорна технология могат да бъдат общините, неправителствени екологични организации, частни лица и всички останали, които желаят да извършват непрекъснат мониторинг в реално време на замърсяванията от инертни антропогенни ксенобиотици. Други потенциални клиенти могат да бъдат индустриални организации или представители на комунални услуги, които желаят да докажат ефективността на бизнеса си спрямо техните клиенти.

Моят екшън план предвижда създаване на международен колектив с водеща лаборатория в Националния технологичен институт в Япония, която да разработи и патентова иновативна сензорна технология за мониторинг на въглеродни нанотръби в реално време. Следващата стъпка е да инициирам информативна кампания, чрез средствата за масово разпространение и да информирам обществото за тревожността на проблема. Надявам се този план да създаде интерес и благоприятна пазарна среда за сензорната технология, която е заложено да разработя в доктурантурата си.

Най-много се гордея с мечтите, които ме карат да се чувствам полезна към обществото и с мотивацията, която влагам във всяко едно начинание. Гордея се, че сбъднах детската си мечта да бъда еколог и да се грижа за природата. И не на последно място, гордея се в личен план, че съм прекрасна и отговорна майка и тези качества засилват още повече чувството за дълг и отговорност и към останалите хора.

В науката мечтая за простички и осъществими неща – да реализирам успешно своето академично развитие, да израстна в професията, да открия нова и предизвикателна научна област, в която да се докажа като изследовател.

Мечтая също да напиша мои оригинални учебници, които да открият необятни възможности за реализация на следващите поколения студенти, както и да създадат у тях мечти за тяхното по-добро бъдеще.

Моето бъдеще като предприемач в науката… със сигурност е свързано с много работа, постоянство, лишения и компромиси. Трудно ми е да си представя бъдещето, но вярвам че когато човек работи всеотдайно в полза на обществото, се радва на неговата подкрепа и на плодовете от положения труд.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера

Десислава Александрова, докторант в ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Аз съм инициативна, отговорна и търпелива. Обичам да се занимавам с коучинг, кариерно ориентиране и предприемачество. Казвам се Десислава Александрова и съм докторант в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, освен това съм сертифициран коуч, кариерен консултант и учител.

Моята научна работа… Темата на дисертацията ми е „Коучинг за кариерно ориентиране в обучението по технологии и предприемачество“. В тази връзка през 2020/2021 и 2021/2022 учебни години проведох педагогическо изследване в VIII и IX клас. Целта на изследването е да се проучат възможностите на коучинг технологията в обучението. Резултатите от изследването доказват, че коучингът подпомага формирането на кариерни нагласи за проучване и планиране на кариера. Това влияние се изразява най-вече в осъзнаването на значимостта на проучването на различни информационни източници, различните професионални пътища, познаването на различни аспекти от предпочитаната работа (условия на труд, задължения на хората, които практикуват определена професия, образование и подготовка, пътища за упражняване на определена професия и необходимите способности за упражняване на определена професия). Също така, осъзнаване на значението за планирането на кариера, което в тази възрастова група се свързва с общия желан краен резултат, без детайлизиране на конкретни негови очертания.

Моята въздействаща бизнес идея е да създам образователен център Иновации в час. Неговата основна дейност е разработване на проекти за формалното и неформалното образование. Основна цел на центъра е подобряване качеството на предоставяната образователна услуга в средните училища. Първата иновация е свързана с превръщането на дадено училище в иновативно, чрез прилагане на коучинг в работата на педагогическите специалисти. Съществуват различни определения за коучинг, като общото между тях е, че коучингът е насочен към разбиране на настоящето и проектиране на бъдещето. Това е процес на взаимодействие между партньори, в който коучът не дава съвети, препоръки, не критикува и не оценява, тоест, това е недирективен процес.

Моят продукт е обучение на педагогически специалисти в коучинг умения и нагласи.

Проблемът, който решавам, е свързан със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), където е посочена визията за българския учител през 2030 година. Той е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да мотивира и да вдъхновява децата, да им помага да изграждат компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации, да подпомага изграждането на критично и аналитично мислене на учениците, както и да подкрепя творческото, личностното и емоционалното им развитие. Изграждането на тази визия ще помогне за решаването на посочените от Националния инспекторат по образование насоки за подобряване на дейността на инспектираните училища в област Образователен процес, а те са:

73,29% развиване на умения у децата/учениците за работа в екип, 56,16% формиране и развиване на умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване и 50,68% прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи.

Уникалното в моята разработка, е че става въпрос за подобряване на уменията и нагласите на педагогическите специалисти.

С това се решава един от основните проблеми в образованието – да се научат учениците да учат – самостоятелно да намират, придобиват и анализират необходимите знания, да могат да ги обобщават, систематизират и структурират.

Характерно за коучинг позицията на учителя в учебния процес е създаването на подходяща образователна среда, субект – субектни отношения, активно слушане, задаване на въпроси, които провокират мисленето, емоционална интелигентност и всичко това за да се повиши осъзнатостта и отговорността на учащите се. Въпросите и интелектуалната работа с учениците ги карат да намерят отговорите и да поемат отговорност за решенията си, да се фокусират върху бъдещето, а не върху миналото, и да намират решения, а не да се затормозяват с проблеми. Формира се нагласа за учене и развитие, чрез принципите, според които

промяната и развитието са не само възможни, но и неизбежни, а всеки разполага с необходимите ресурси за това. Ученикът е добър, пълноценен, интелигентен, силен, способен, умел и талантлив.

В основата на всяко действие на ученика стои някакво положително намерение, така че основната задача на преподаването е да помогне на ученика да разбере себе си, да разбере проблемите си и да мобилизира вътрешните си сили и способности, за да ги реши и да се развие.

Моите клиенти са педагогическите специалисти в средното училище.

Моят план за действие предвижда сформиране на екип, който да проведе дългосрочно обучение на педагогически специалисти от едно училище с прилагане на коучинг в работата им.

Най-много се гордея с дъщеря си, защото е изключително креативен млад човек. Името на този проект е нейна идея.

В науката мечтая да продължа да търся иновативни образователни технологии, които имат практическо приложение. Мечтая и всички училища в България да приложат коучинг в работата си, защото с помощта на коучинга се развива личността на ученика.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да продължа да предлагам иновативни образователни технологии на педагогическите специалисти.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да има повече полза за човечеството

Инж. Галина Найденова, асистент и докторант в Технически университет – Варна

Аз съм Галина Найденова и съм специалист по Електронна Техника и Микроелектроника и магистър инженер по Компютърна Техника и Технологии. Завършила съм висшето си образование в Технически университет – Варна. Майка на две прекрасни и занимаващи се с изкуство деца. От 2017 година съм отново в Технически университет – Варна като асистент в катедра Компютърни Науки и Технологии по дисциплините Проектиране на потребителски интерфейси (ППИ) и Взаимодействие Човек-Компютър (ВЧК) за степен бакалавър за двете специалности: Компютърни системи и технологии (КСТ) и  Софтуерни и Интернет Технологии (СИТ). Като докторант в Техническия университет – Варна моята научна работа също е с тематична насоченост към Взаимодействие Човек-Компютър и съсредоточена върху „Влияние на технологично базираните интервенции върху когнитивното и социално развитие на юношите“. Проектът е съвместна работа с колегата инж. Борислав Николов, завършил през 2021 г. специалност Софтуерни и Интернет Технологии.

Дигиталните технологии все повече навлизат в живота на хората и в зависимости от осъзнаваното им използване те могат да повлияят позитивно или негативно.

Осъзнаването на времето е едно от най-трудните неща в процеса на израстване на човека, а времевият ресурс и здравето са най-ценното, с което разполага и което трябва да умее да управлява. Технологиите могат да подпомогнат за овладяването на този процес.

Проектът е с огромно социално значение и може да доведе до увеличаване на забележителни промени в здравето, образованието и качеството на живот на хората в една държава, и до промяна на съзнанието и мисленето на една нация.

Моята въздействаща бизнес идея е създаване на приложение за управление на цели за подпомагане на юношите да придобият умения за планиране на времето, да станат отговорни, дисциплинирани, целенасочени, успешни и да намерят своята идентичност. Промяната в мисленето, нагласата и убежденията е ключов фактор за постигането на успех. Мотивацията зависи от темперамента, волята, нагласата и вярванията на всеки човек, а в началото на пубертета до ранно юношество липсва воля, като до голяма степен това се обяснява с хормонален дисбаланс. Мотивацията зависи също от връзката дух и тяло и от начина, по който се храним. Храносмилателната система е свързана с настроението, здравето и начина, по който мислим. За това създаването на едно такова приложение може да подпомогне преодоляването на липсата на воля,  хормонален дисбаланс и често променящите се емоции заради, които възникват конфликти и подпомагане на промяна в нагласата. Поемането на отговорността и постигането на успехи са изцяло и само в наши ръце с правилно организиране на времето и концентрация.

Моят продукт е MyGoals – дигитално приложение за управление на цели за тийнейджъри/юноши, което да подпомогне всеки един от тях да организира времето си след училище/университета. Или от всеки от екипа на кой да е бизнес да постига целите си до осъществяване на каквато и да е своя мечта.

Накъдето насочваме вниманието си, натам насочваме и енергията си, а това определя благосъстоянието ни.

За създаването на приложението се предвижда възможност за: 1) записване на SMART цел като обещание/договор със себе си, с идеята тя да е винаги пред очите на потребителя и да не се изкушава от моментни емоционални предложения и събития. 2) използване на четирите закона на поведенческа промяна, водещи до придобиване на нови навици и промяна в поведението. Това е ключов метод, предлагащ уникалност на предлаганото приложение. Основната идея за постигане на целите е „да не се прекъсва веригата“. 3) използване на Помодоро техника за подпомагане придобиване на концентрация и пълна отдаденост върху извършваната дейност.

Проблемът, който решавам е: 1) придобиване на умения, на позитивни навици за изграждане на идентичност по правилен начин; 2) поемане на отговорност към себе си (за житейските ежедневни задължения и собственото здравословно състояние, за собственото си образователно и професионално развитие); 3) подобряване на самооценката и самочувствието на юношата, и придобиване на умения за самоанализ; 4) намаляване на конфликтите между тийнейджъри и родители (независимо от тяхната емоционална зрялост); 5) ограничаване до достигане на девиантно поведение и намаляване на зависимости (алкохол, наркотици, безцелно и неусетно прекарване на времето с дигитални устройства).

Уникалното в моята разработка e, че приложение може да помогне не само на юноши, но и на всички, които осъзнават, че

поемането на отговорност и правилното разпределяне на времето предава по-високо качество и смисъл на живота. Промяна в поведението не може да има, ако няма промяна в нагласата.

То предлага иновативно решение, което липсва в множеството подобни, налични до момента приложения за управление на времето и постигане на цели. Предложено е създаване на цели, като за всяка една от тях има календар с проследяване на стъпките за изпълнение с идеята „да не се прекъсва веригата“, за да се придобие навик за постоянство и последователност. С визуалното представяне на постиженията се предполага предаване на усещане за напредък, предизвикване на самодоволство от преодолени мисловни модели за завършване на целта.

Моите клиенти и потребители на нашия продукт могат да бъдат юноши и всички хора, за които планирането и организацията на времето е от първостепенно значение и важно за постигане на цели и успех.

Моят екшън план предвижда да се направят проучвания относно здравословното състояние, начина на мислене, нагласите и успеваемостта на юношите преди и след използване на приложението. Както и:

 • дали придобиването на навик за планиране и организиране може да доведе до положителни резултати за поемане на отговорности в дългосрочен план при използване на приложение, освен установената от три до шест месеца експериментална времева рамка за използваемост на приложение.
 • дали използването на приложение би довело до позитивна промяна в поведението на юношата независимо от семейната среда и емоционалната зрялост на родителите, и икономическите условия в България? Или личният пример на родителите е водещ въпреки използването на приложението?

А относно реализацията на проекта – да се направят множество опростени приложения, разделени в три направления: за управление на време, за управление на пари и за управление на здравословното състояние, насочено предимно към хронични заболявания. Това надхвърля много повече идеята за създаване на цели.

Най-много се гордея с това, че всекидневно имам възможност да променям гледната точка на студентите, да провокирам и да предизвикам хрумване на нови идеи и визия за създаване на нови продукти и да давам мотивация за придобиване на нови умения. Гордея се с всички мои дипломанти успешно завършили и реализирали се в IT сферата и с личните постижения на сина ми по китара до момента. Той е в основата за създаването на приложението за придобиване на  навици за планиране, спазване на обещания към себе си, задържане на фокус на внимание, преодоляване на емоции и свободно представяне на сценично поведение.

След успешно издържани изпити по китара и солфеж за кандидатстване в НУИ “Добри Христов“ – Варна, постигнатите резултати от него само за това лято 2022г. са участие в Лятна Китарна Академия в Плевен, три концерта с китарен ансамбъла на  Китарен Център за Млади Творци с ръководител Боян Дойчев и участие в XXV Международен музикален конкурс в Добрич, 5-9.09.2022г – с диплом за поощрение. Всичко това, съвместно с използването на приложението и работа върху промяна в нагласата чрез показване на личен пример, примери на известни успели личности и четене на книги за промяна на нагласата. И тази идея прераства в голям мащаб. Обичам си работата.  

В науката мечтая да има все повече взаимосвързани области на науката, за да може да има още повече полза за човечеството. Да няма объркване и съмнения в достоверността на това, коя от областите дава по-правилно решение на даден проблем. Радвам се на възможността да търся решение на проблем и да чета от „необятния океан“ на потребителското изживяване (UX), която е свързана с  множество интересни области на науката като медицина, електроника, програмиране, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност, автомобилната индустрия и много др. Радвам се и на това, че имам възможност да споделям това знание.

Моето бъдеще като предприемач в науката е точното място за развитие, за връзката между бизнес и наука, и откриване на нови хоризонти. 

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 

 

 

 


Ускоряваме развитието на биопринтирането, за да можем всички по-скоро да се възползваме от ползите му

Мурад Реджеб, основател на МатриКем, доктор по химия от Ghent University, IMEC, Льовен, Белгия

Аз съм доктор по химия, специалист по материали. Научната ми кариера дотук включва принос към проекти за разработване на материали за екологично чисто съхранение на енергия, за бъдещи поколения наноелектронни чипове и за триизмерно тъканно инженерство. Тези разработки са описани в над 15 публикации в международни реферирани списания, а част са защитени от международен патент и български полезен модел. В личен аспект,

науката е също водеща за мен в дълбокото ми убеждение, че тя е единственият метод, който доказано води до достигане на работещи решения и прави възможно подобряването на качеството ни на живот.

Моята научна работа е в областта на триизмерното биопринтерно тъканно инженерство. В тази област, научните и технологичните постижения са силно взаимозависими и изискват интердисциплинарен екип с дълбока експертиза в области като машинно, софтуерно, химическо и биомедицинско инженерство, както и роботика, полимерна химия, клетъчна биология, и други. В тази мрежа от експертиза, полимерната химия и материалознанието имат съществена спояваща роля между инженерите и биомедицинските специалисти. Причината се крие в необходимостта от продукти, биомастила, с подходящи физикохимични свойства, които да позволят контролирано и прецизно пространствено локализиране на живи клетки, с цел пресъздаване на хистоморфологията на една нативна тъкан, а в последствие тези биомастила да придобият нужните биофизикохимични характеристики, които съответната извънклетъчна матрица притежава.

По този начин, един тъканен инженер би могъл да се възползва от уникалните възможности, които биопринтирането предлага както за фундаментални изследвания, така и за разработването на продукти, подходящи за персонализирана регенеративна медицина или предклиничен скрининг на лекарствени кандидати. От съществено значение за успеха на проекта е и да се съобрази изграждането на продукти и стандартни работни процедури с действащите европейски регулации и българско законодателство.

Моята въздействаща бизнес идея прави възможно подобряването на качеството на живот за всички, независимо дали гледаме на себе си като на пациент или като на човек, който рядко се възползва от достиженията на модерната медицина. Едно от последствията от успешната ѝ реализация ще е създаването на условия за драстично увеличаване на успеваемостта на идентифициране на ефикасни и безопасни лекарствени кандидати още в предклиничната фаза от тяхното разработване. Това ще ускори процеса на регистрация на нови терапевтични продукти, като също така ще намали разходите за разработването им. Важна добавена стойност от това последствие ще е намаляване на броя на необходимите експериментални животни. Друго последствие ще е ускоряване на процеса на разработване на продукти за регенеративната медицина, включително и на персонализирани терапии. Това ще има силно въздействие в региони със състаряващо население, каквато е Европа, където продукти на регенеративната медицина, достъпни до голям брой хора, ще позволят поддържането на качеството на живот до дълбоки старини.

Моят продукт е портфолио от валидирани биомастила за биопринтиране, екструзионно и оптично, позволяващи възпроизвеждане на биофизикохимичните характеристики на всяка една човешка тъкан. Тези биомастила позволяват прецизното и контролирано пространствено позициониране на живи клетки, с което се възпроизвежда хистоморфологията на нативната тъкан, което от своя страна ще позволи пресъздаване в ин витро условия на желаните (пато)физиологии.

Проблемът, който решавам произтича от липсата на ин витро модели на човешки тъкани, които да позволяват възпроизвеждане на човешката, или пациентската, (пато)физиология в лабораторни условия. Този проблем е пряко свързан с два факта от днешната реалност, които забавят напредъка на световното общество към съществено подобряване на качеството на живот. Единият факт е, че над 90% от лекарствените кандидати с обещаващи резултати в лабораторията се провалят при последващи клинични изпитвания. Предвид че типичната продължителност за успешното регистриране на едно лекарство е над 10 години, а разходите може да достигнат до 2 милиарда евро, ясно е, че това е един дълъг, скъп и високорисков процес. За съжаление, този процес с огромен процент на неуспех включва и „валидиране“ на лекарствените кандидати в животни, за което биват използвани годишно 10 млн. животни, а поне още толкова биват развъждани и убивани, без да бъдат включени в изследване. Другият факт е, че през 2021 година по света са извършени близо 150 000 трансплантации на органи, включително 48 в България, а средният брой починали на ден в очакване на трансплантация е повече от 20.

Макар и да изглежда далеч денят, в който ще бъде имплантиран първият животоспасяващ биопринтиран орган, разработването на функционални биопринтирани тъкани би подобрило качеството на живот на милиони хора още днес.


Уникалното в моята разработка е възможността да се пресъздадат биофизикохимичните условия, които най-добре симулират околната среда на живите клетки в една човешка тъкан. Също толкова важен принос към уникалността е възможността за прецизен контрол върху триизмерната пространствена локализация на клетките, с която да се възпроизведе хистоморфологията на тъканта, а в последствие и нейните (пато)физиологични характеристики. Накрая, уникалната компетентност, която съм натрупал като ръководител на пионерни за България изследвания, както и като чест ревюър за елитно международно списание (с IF>10) в областта на биопринтирането, ме поставя в уникална позиция да разпозная достъпността и възможностите за въвеждане на иновативни и ефективни решения в тази бързо развиваща се сфера.

Моите клиенти могат да бъдат разделени на две категории – фундаментални и приложни иноватори. Към категорията фундаментални иноватори спадат учените, занимаващи се с изследвания в областта на биомедицинското тъканно инженерство, чиито разработки могат да подобрят ефективността на предклиничния скрининг на лекарствени кандидат-молекули. През последните повече от десет години, броят на научните публикации в сферата на биопринтерното тъканно инженерство расте експоненциално, което показва бързия темп на разрастване на тази общност. Нуждите на тази общност също се разрастват, поради увеличаване на комплексността на биопринтираните тъкани, целящи да моделират живи такива. От друга страна, приложните иноватори разработват продукти основно за козметичната или фармацевтичната индустрии, както и за регенеративни процедури.

За тези приложения, наличието на биомастила, които доказано могат да позиционират прецизно и възпроизводимо витални клетки, ускорява разработването на продукти, чието валидиране и сертифициране предполага голям брой изследвания, както и дълъг процес на оптимизиране.

Моят екшън план предвижда четири основополагащи стъпки, които са: 1) създаване на мрежа от партньорства с академични институции и други технологични компании за съвместно разработване и/или валидиране на биомастила; 2) синхронизиране на производството и употребата на биомастила с европейските регулации и българските закони; 3) стандартизиране на процесите за разработване и валидиране на биомастила; и 4) създаване и законова защита на интелектуална собственост. Всъщност този план е вече успешно въведен в действие след основаването на стартъп, МатриКем. Успехите в създаването на партньорства се изразяват в осъществяването на колаборации и сключването на споразумения за сътрудничество с редица академични институции и иновативни компании.

Синхронизирането на разработките на биомастилата с действащите закони ни отреди ролята на пионери в регистрирането на първата в България лаборатория за използване на Странични Животински Продукти (СЖП, отпадни продукти) за научно-изследователска дейност и съобразена с европейските регулации и с принципите на Добрата Лабораторна Практика.

От друга страна, успешното разработване и валидиране на биомастила беше докладвано през 2022 година на три локални конференции. Накрая, една от разработките ни бе успешно защитена от Полезен Модел, който представлява първият такъв в България в областта на биопринтирането и беше регистриран в началото на септември 2022 г.

Най-много се гордея с успехите на прохождащи млади учени, които съм имал удоволствието да наставлявам и да ръководя тяхната научноизследователска работа. Тези успехи включват защита на първата дипломна работа в България, описваща разработка на биомастило за екструзионно биопринтиране и използването му за изграждане на ин витро раков модел на маточната шийка; участие в изработването, описването и реферираното публикуване на научна статия, описваща първата разработка в България на биопринтиран ин витро модел на рак на маточната шийка, в международно списание с IF>10; успешно участие в локална научна конференция, със силно позитивен отзив към представената работа за разработване на биомастила за оптично биопринтиране.

В науката мечтая за ефективно сътрудничество между учените, извършващи приложни изследвания, и индустрията и особено стартъпите, които са се заели с мисията да реализират на пазара научните и технологични иновации, от което в крайна сметка да можем да се възползваме всички като клиенти или пациенти. Това е изключително важно за способността на науката да продължи да подобрява качеството ни на живот. Опитът ми, при изработването на докторантската ми дисертация, в най-големия изследователски център по наноелектроника в Европа, imec, с основни клиенти и партньори всички световни лидери в тази сфера, ми доказа, че такива ефективни сътрудничества могат да бъдат изключително продуктивни както за учените, така и за бизнеса.

Моето бъдеще като предприемач в науката е единственото бъдеще в науката, в което мога да си се представя, защото

предприемачеството, без да се ограничаваме до бизнес аспекта му, е най-отчетливият поведенчески израз на наличието на вътрешна мотивация за дейностите и проектите, с които човек се е захванал.

В същото време, в бизнес аспект, всеобхватността на портфолиото от валидирани биомастила на МатриКем и тяхното използване от клиенти в цял свят зависи от едно продължително успешно предприемачество в науката.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2021

Награда Предприемач в науката

Награда Докторантска стипендия

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close