Author Archives: m_petkova@karoll.bg

Програмата Практични финанси завърши с финансов лагер

Category : Новини

Нивото на замърсяване на въздуха в градска среда беше финансовият казус, който решаваха ученици от 9 до 11 клас по време на финансов иновационен лагер. Така завърши програмата на JA Bulgaria „Практични финанси“, в която финансова група Карол е един от основните спонсори.

Участници бяха най-ангажираните и мотивирани 57 ученици от 27 училища в 24 града. Жури, в което влизаха мениджъри от компании-партньори на проекта отличиха най-силните отбори. Първо място отредиха на екип „Балонени мечти“ с участници от ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, Враца, МГ „Д-р П. Берон“, Варна, ПГ по керамика, Елин Пелин, МГ „Баба Тонка“, Русе и СУ „В. Левски“, с. Черни Осъм.

Като член на журито от финансова група Карол участва изпълнителният директор на Карол Капитал Мениджмънт Даниел Ганев, а като ментор – мениджърът на екип в Карол Стандарт, Данаил Йорданов.

Инициативата е част от проекта, стартиран от JA България, подкрепен от 8 браншови и с институционалното партньорство на Министерство на науката и образованието, Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите. Финансирането е осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие, с Инициатива за общностите, Финансова група Карол, БНП Париба Лични Финанси и NN България.

Още за срещите на доброволците от Карол с учениците в програмата Практични финанси:

Нашите доброволци в Практични финанси показват управлението на бюджета с игра

Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия управляват бюджети

Практични финанси в Карол

На живо от валутните пазари в седмицата на парите

Практични финанси – много важна част от обучението в училище

 


Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Category : Новини

Кой трябва да носи отговорност за реализацията на научния труд? На този въпрос от анкетата на фондация Карол Знание, учени и докторанти отговарят: „Държавата“ (42%), „Самият учен“ (41%), „Съответният научен център“, „Научният ръководител“ (14%) и 24% – всичко изброено.

Във връзка с подготовката на обучението Предприемачи в науката попитахме в наша анкета и какво означава един учен да бъде предприемчив. Близо 80% от отговорилите (78%) смятат, че това е ученият да мисли за реализацията на своята работа. Почти толкова (72%) твърдят, че ученият трябва да е проактивен и да управлява сам кариерата си. Само една трета от респондентите (33%) казват, че за да си предприемчив, трябва да създадеш стартъп. 23% свързват предприемчивостта с реализация в корпоративния сектор.

При така определените дефицити, липса на информация и примери за добри практики и успешни стартъпи или спин-офи, учените биха ли търсили целенасочено предприемаческо обучение? Нито един от 177 участника в анкетата не дава отрицателен отговор. 71% отговарят недвусмислено: „Да, с удоволствие“. 18% биха обмислили, още 11% са уклончиви с „Може би“.

Още резултати от анкетата:

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Category : Новини

Нито един от участниците в анкетата на фондация Карол Знание Накъде след научната титла не определя като „Много добра“ връзката между българската наука и българския бизнес. 80% твърдят обратното – не е добра, а всеки пети смята, че отделни фирми и университети имат сътрудничество, но това са по-скоро изключения.

Всеки трети от респондентите (31%) би търсил реализация в корпоративния сектор. Толкова от докторантите и учените биха направили това, ако имат възможност да продължат научната си работа. Само 10% са категорични, че не биха търсили работа в индустрията, а 28% казват, че няма да го направят, защото бизнесът не търси хора с докторска степен. Ако все пак предприемат тази стъпка, какво ще ги мотивира, да предприемат тази стъпка? За 34% – естеството на работата, за 29% определящо ще бъде възнаграждението, а 21% биха направили това при липса на други възможности.

Липсата на партньорство с бизнеса по време на следването и докторантурата за повечето учени създава неувереност за потенциална реализация на работата им. „Ако резултатите от научната Ви работа имат практическо приложение и според вас биха представлявали  интерес за бизнеса, как ще постъпите?“ – на този въпрос почти половината казват, че има много такива идеи, върху които работят учените, но на практика няма механизъм, по който те биха могли да се реализират.

36% биха опитали да реализират работата си като намерят инвеститори и екип. Едва 7% смятат, че структура за трансфер на технологии в техния университет или научна институция може да съдейства. 15% заявяват, че в момента са в такава ситуация и не знаят как да постъпят.

Тези резултати са свързани и с липсата на информация за това как в съответния университет, институт или научна организация се осъществява трансфер на технологии. 42% отговарят, че не знаят, толкова (41%) казват, че не знаят дали има център за трансфер на технологии. Само 17% дават утвърдителен отговор.

Почти половината от участниците в анкетата не биха търсили работа в чужбина. 17% отговарят „Да“, а 39% уклончиво – „Може би“.

Още резултати от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Category : Новини

Намирането на стартов капитал определят като най-сериозна трудност учените, запитани за трудностите при стартирането на собствен бизнес. Участниците в анкетата Накъде след научната титла са дали повече от един отговор, но 43% смятат, че това би била най-трудната част. Всеки четвърти посочва регистрирането на фирма и свързаните с това изисквания. Точно толкова са и тези, които определят като сериозен проблем липсата на знания за интелектуалната собственост и авторските права. Почти толкова са и тези (23%), които си дават сметка, че екипът е ключов за всеки стартъп. Всеки пети признава, че би се затруднил да трансформира научната идея като бизнес проект. За 18% всичко изброено би било проблем, ако решат да предприемат сериозната стъпка.

До известна степен опасенията са свързани с липсата на информация и добри примери. Почти 60% от респондентите не познават практиките на университетите в Европа и САЩ да създават компании с участието на студенти, докторанти и преподаватели. Ако е нас има такава възможност, 80% биха обмислили идеята. Законът дава такава възможност, но ако в момента има подобни компании, те са изключения. 10% категорично заявяват, че биха участвали в стартъп с университета или института, в който работят. Точно толкова са и тези, които не биха участвали в бизнес отношения с научната си институция.

Всеки втори от учените, участвали в анкетата на фондация Карол Знание не търси средства извън тези, които получава като възнаграждение или стипендия от съответния университет или институт. Всеки четвърти лично следи възможностите за финансиране.

Както стана ясно неувереността как биха били уредени авторските права е един от проблемите, които спират учените да обмислят по-решителни стъпки за кариера извън научната институция. Едва 20% от всички 177 участници в анкетата отговарят, че са достатъчно добре информирани за интелектуалната собственост и авторските права на своята работа. 42% отговарят отрицателно. Това до голяма степен предопределя и нежеланието или липсата на амбиция да се стремят към патент. 35% смятат, че ако се регистрира патент, това трябва да го направи научният ръководител или научния център, за който работят. 27% биха се радвали да се стигне до патент, но допускат, че трябва да го регистрира фирма. Едва 14% заявяват, че ще се стремят да патентоват продукта си.

Още за резултатите от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Клуб Предприемачи в науката в Лабораторията за изкуствен интелект

Category : Новини

Поредната среща на клуб Предприемачи в науката беше в лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“ в София Тех Парк. Посрещнаха ни Станимир Андонов, който ще бъде лектор във второто издание на Предприемачи в науката тази есен, доц. Георги Ценов от ТУ София и Иван Христов от Института по невробиология на БАН. Маркетинг за предприемачи в науката, невромаркетинг, брндинг, много истории и изкуствен интелект имаше в дискусиите. Заедно с гости от чужбина видяхме и Лабораторията за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти.

Защо времето е най-скъпо, измерва ли се силата на бранда, как средностатистическият американец живее 31.5 часа за денонощие, кой продава питомни камъни за домашни любимци, по-дълго ли задържа вниманието си златната рибка от хората? Това бяха само малка част от отговорите и темите, по които провокира дискусия опитният маркетинг и брандинг консултант. Станимир Андонов е доктор по маркетинг, лектор във Висшето Училище по Мениджмънт и мениджър на Neuromarketing Bulgaria. Член е на American Marketing Association, регистриран е като Premium Educator в Harvard Business for Educators, автор на две книги и е част от екипа, осъществил първото невромаркетингово изследване у нас.

Още снимки от срещата в София Тех Парк вижте тук.


Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Category : Новини

Само 25% от участниците в анкетата на фондация Карол Знание са отговорили, че имат установено партньорство с частния сектор. 54% от анкетираните признават, че не сътрудничат с индустрията, а 21% възнамеряват да направят това. В Европа всеки втори докторант или млад учен има установено партньорство с индустрията и частния сектор, показват аналогични проучвания.

Съвместната работа освен възможностите за практическа реализация на научния продукт и кариерните възможности за младите учени,
изгражда и ценни преносими умения, които е невъзможно да се получат в академичните институции.

В коя от четирите таргетирани сфери има най-добри възможности за реализация на младите учени? Въпреки, че някои от тях могат да бъдат определени като подсфери на инженерните науки, учените дадоха отговори за всяка една поотделно.

43% от участниците, работещи в областта на изкуствения интелект отговарят, че у нас има достатъчно възможности за развитие на младите учени в тяхната област. Като цяло за инженерните науки този процент е 31,  „Донякъде“ отговарят половината. Всеки трети, работещ в областта на новите технологии отрича за такива възможности.

Партньорствата с бизнеса дават и много практически отговори, свързани с авторското право и патентите — теми, по които у нас съществуват сериозни дефицити. 42% от участниците с анкетата твърдят, че нямат достатъчно информация за авторските права и интелектуалната собственост, а 38% заявяват, че са информирани донякъде. Едва 20% от респондентите отговарят утвърдително.

 

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Category : Новини

Българските учени от инженерните науки и новите технологии имат визия за научното си бъдеще. Както м.г., така и в анкетата на фондация Карол Знание тази година, около 7% възнамеряват да стартират собствен бизнес.

Това са основно докторанти и учени, които работят в областта на инженерните науки. В анкетата участваха най-активно от Техническия университет в София (24%), СУ (17%) и различни институти на Българската академия на науките (16%). Общо 8% от анкетираните са от Техническите университети в Пловдив, Габрово и Варна.

Над 60% са обмисляли по един или друг начин възможността да направят стъртъп. 38% казват, че идеята не им е чужда, но нямат представа как това да се случи, 25% са проучвали въпроса и са търсили целенасочено информация. 7% категорично заявяват, че имат намерение да започнат собствен бизнес. 30% от респондентите не са обмисляли никога тази възможност.

Тези резултати са близки до отговорите, получени преди година, когато 27% заявиха, че са обмисляли възможността, а още толкова са проучвали как може да стигнат до стартъп.

Половината от учените са проучвали въпроса, но не се чувстват уверени как могат да създадат собствена компания. 38% нямат информация по въпроса, а 11% твърдят, че са добре информирани и смятат да направят тази стъпка.

Още резултати от анкетата вижте:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Всички резултати от анкетата


Близо 90% от учените искат да видят реализация на работата си

Category : Новини

Всеки втори докторант или учен заявява, че ще продължи да работи по научната си тема, докато се стигне до нейното практическо приложение. Това показват резултатите от анкетата на фондация Карол Знание, проведена през втората половина на май.

Още 39% от респондентите имат желание за практическа реализация, но не знаят как може да се случи това. 9% не виждат подобна възможност, а 4% не се стремят към приложение и искат да се занимават само с научна дейност.

Анкетата беше насочена към работещи в сферата на инженерните науки, изкуствения интелект, автоматизацията и новите технологии. Участие взеха 177 докторанти и учени от водещите университети и институти на БАН.

Визия за научната си работа след приключване на докторантура или настоящ проект имат 28%. Към тях трябва да бъдат добавени още 49%, които посочват, че ще търсят финансиране, за да работят по други научни проекти (18%), ще се стремят към преподавателско място (8%) или постдокторантура в чужбина (8%), минимален брой, които ще търсят реализация в корпоративния сектор (5%), 7%, които обмислят да стартират свой бизнес и 3%, които посочват други конкретни отговори. Всеки четвърти обаче отговаря, че няма визия за кариерното си развитие след приключване на конкретния проект.

Още резултати от анкетата:

Най-много учени очакват държавата да създава кариерни възможности

Какво е най-трудно, когато решиш да стартираш бизнес?

Връзката на българската наука с бизнеса не е добра, твърдят младите учени

Над 60% от учените в инженерните науки са обмисляли стартъп

Повече от половината докторанти и учени не партнират с частния сектор

Всички резултати от анкетата


Д-р Лютаков: Ако искате да направите нещо значимо във вашата сфера, задължително минете през Предприемачи в науката

Category : Новини

Конкурсът беше доста иновативен и добре развит, имаше ментори, които ни помагаха, ментори от чужбина, ментори от България, разказва за участието си в обучението Предприемачи в науката д-р Иван Лютаков, носител на наградата на фондация Карол Знание Предприемач в науката.  С проекта си „Механично електронно контролирано хапче“ той спечели наградата от 30 000 лв., която беше дадена за първи път в началото на тази година. В момента екипът му работи върху създаването на прототип.

Интервюто, което той даде за списание Българска наука е част от новата съвместна рубрика с фондация Карол Знание Предприемачи в науката. Ще бъдат представени и другите учени, участници в проекта със свои научни и бизнес концепции.

Предприемачеството и стартъп културата могат да се фокусират повече върху хората от сферата на науката – в това виждам потенциала на България, коментира д-р Лютаков. Според него тук е място, където е евтино да се прави стартъп и партньорството с учените може да е доста добра симбиоза.

Предприемачи в науката е място, където срещаш други проактивни хора в науката и създаваш контакти, самата програма е доста добре структурирана и дори тези, които досега не са се срещали с предприемачеството в края разбират доста неща.

Ако искате да направите нещо значимо във вашата сфера, задължително минете през тази програма.

Още за работата по проекта му и каква е формулата на успеха., вижте в новата ни рубрика Предприемачи в науката тук.

 

 


Анкета Накъде след научната титла

Category : Новини

Фондация Карол Знание провежда за втори път анкета, насочена към докторанти и млади учени. Резултатите ще бъдат използвани за подготовката на обучението Предприемачи в науката, което завършва с конкурс за бизнес проект с награда 30 000 лв.

Можете да участвате в нашата анкета тук.


Анкета Накъде след научната титла

Създаваме предприемачи в науката

Носителят на наградата Предприемач в науката за 2019 г.

Носителят на стипендията на Карол за 2019 г.

Нашите Лектори: Александър Долашки

Нашите лектори: Здравка Медарова

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close