Author Archives: m_petkova@karoll.bg

Строителен инженер е носител на докторантската стипендия за 2019 г.

Category : Новини

Галина Соколова ще бъде носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание.

След силното представяне на тримата финалисти и допълнителни дебати, журито реши, че стипендията за 2019 г. се присъжда на редовния докторант към катедра „Масивни конструкции“ в  УАСГ – София. Темата на отличената дисертация е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който дойде на финала на конкурса със своя докторант.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината
за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември тази година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад
учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Разработването на дисертационния труд на инж. Галина Соколова е синтез от теоретични и експериментални изследвания в областта на екстремните въздействия върху стоманобетонните конструкции на сгради и съоражения – интересна работа в научно-приложен аспект, коментира проф. д-р инж. Димитър Назърски от Строителния факултет на УАСГ.

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

 

В контекста на проведените изпитвания в световен план на критични части от стоманобетонни конструкции, в дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ (по периферията).

Презентацията на Галина Соколова на финала на конкурса за докторантската стипендия на фондация Карол Знание беше оценена най-високо от журито. Другите двама финалисти представиха научни разработки в областта на 3D принтирането – д-р Петър Вълчанов от МУ-Варна и Радост Иванова от Института по механика на БАН.

За втори път носител на докторантската стипендия е редовен докторант от УАСГ. През 2014 г. отличието получи Таня Славова, сега преподавател в МГУ-София.

Още снимки от финала на конкурса за докторантска стипендия, вижте тук.


Учените с бизнес презентации през инвеститорите

Category : Новини

Силен и атрактивен конкурс за наградата Предприемач в науката! Девет от участниците в обучението Предприемачи в науката представиха своите бизнес идеи във формат Pitch Presentation в надпревара за 30 000 лв. Лекторите бяха в ролята на инвеститор, който ще вземе решение кой от проектите да бъде подкрепен.

Обучението

За да бъдат допуснати до конкурса, учените трябваше да преминат обучението Предприемачи в науката, разработено от фондация Карол Знание с изцяло практическа насоченост. Лектори бяха учени-предприемачи и предприемачи, които от септември до ноември в срещи, уъркшопи и дискусии споделяха знания, умения и добри практики, даваха конкретни напътствия и съвети. Всеки от учените дойде в програмата със своя научен проект, който в хора да обучението беше оформен и развит като конкретна бизнес идея, а някои – като стартъпи.

Ментор на участниците в конкурса за наградата Предприемач в науката беше д-р Нели Олова, мениджър на проекта. Тя работи с всеки от кандидатите и помогна да бъдат добре структурирани концепциите им. Ключова роля за подготовката и представянето им имаше и Михаил Стефанов – лектор за презентационни умения. В емоционалната тренировъчна среща с него, учените намериха нов подход за комуникация и представяне на проектите си.

Вдъхновяващата финална мотивационна лекция на основателя на фондация Карол Знание Станимир Каролев даде нов импулс. Екшън план в пет точки направиха учените и изпълнението на някои първи набелязани действия видяхме по време на бизнес презентациите им.

Конкурсът

В деня на предприемачите в науката се състезаваха 9 проекта, които се борят за финансиране в размер на 30 000 лв. Журито, съставено от лекторите на Предприемачи в науката ще вземе решение дали да бъде подкрепен само едни, или наградата ще бъде поделена.

Участниците представиха свършеното до момента, стратегии за комерсиализация, няки – готови екипи, с които са готови да направят стартъп, пазарни анализи, бюджети, прогнози. Не малка част от терминологията учените усвоиха по време на курса, но на финала спокойно боравеха с нея.

Проектите

  1. Безплатно мобилно приложение за земеделски производители, с което снимат отглежданите растения. Изкуствен интелект прави анализ на флуоресцентните сигнали, излъчвани от растенията и връща анализа към производителите, които може да вземат съответни мерки, за да спасят продукцията си.
  2. Разработване на по-активни, стабилни и достъпни катализатори и електроди с по-висока използваемост и по-ниска цена. Високоефективни електроди за получаване на евтин водород чрез алкална електролиза на вода с ниско влияние върху околната среда.
  3. Малка капсула – Механично електронно контролирано хапче, което стига до тънките черва, доставя лекарства, взима субстрат и е неинвазивно.
  4. Разработване на полимерни нанокомпозити с увеличена здравина и твърдост, електрическа проводимост, микровълнова абсорбция, подобрена термична стабилност.
  5. Биологично култивиране на Мурсалски чай и разкриване на фитотерапевтичния му потенциал.
  6. Растителна защита чрез изолиране на бактериофаги – антагонисти на фитопатогенни бактерии, за справяне с бактериоза по доматите и пипера.
  7. Нанотехнология за запис на информация, cleantech оптичен запис на данни с плътност 1 TB/cm2 и доживотна гаранция за трайност, която включва издръжливост на механични, термични и химични въздействия.
  8. Произвеждане на нова, термостабилна липаза за различни приложения в индустрията.
  9. ДНК Скрининг -тест за профилактика на рак на пикочен мехур.

Очаква се решение на журито кой от представените проекти ще бъде подкрепен финансово.

Снимки от конкурса вижте тук.


Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия управляват бюджети

Category : Новини

Ученици от 9 и 10 клас на Националната финансово-стопанска гимназия в София станаха инвеститори и управляваха лични бюджети в часа по Практични финанси. Доброволецът от Карол Данаил Йорданов, беше ментор в инвестиционна игра, с която показа на младежите защо е важно да се управляват личните спестявания, независимо от размера им. Четири отбора решаваха реални житейски казуси, свързани с вземането на решения за инвестиции, кредити или продажби. Голяма част от термините бяха нови, казусите непознати и интересни, а те като истински деца и любопитковци настояваха да се пробват в размишленията, казва преподавателят им по Практични финанси Маргарита Каразапрянова. „Не е честно“ беше често срещан възглас, добавя тя като уточнява, че е трябвало да се справят с различни финансови предизвикателства в играта, представени като обстоятелства и условия на пазара. Когато си ученик е трудно да решиш дали да купиш земя или акции, или да похарчиш всички пари за финансови инструменти накуп, с бъдеща изгода.

Часът по практични финанси с ментор Данаил Йорданов минал на един дъх. Ученето на нов материал било забавно и полезно, а младите инвеститори са готови отново да повторят преживяването, защото смятат, че уроците от първата игра ще ги направи по-подготвени при вземането на решения в новите казуси.

Участитето на доброволец от Карол е част от учебната програма на проект „Практични финанси“, който се реализира от Джуниър Ачийвмънт България с подкрепата на финансова група Карол като един от основните спонсори, заедно с NN България и БНП Париба Лични Финанси. Проектът стартира в края на 2017 г. с подписването на меморадум между основните браншови организации във финансовия сектор.  През учебната 2018/2019 г. общо 50 класа в гимназиален етап и над 1100 ученици в цялата страна ще имат възможността да развиват своята финансова грамотност с помощта на доброволци в рамките на проекта.


Силен финал на конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

Три интересни и стойностни проекта се конкурираха на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Един от тях ще спечели 8000 лв., които ще получи през 2019 г. До този момент финансова група Карол и фондация Карол Знание са подкрепили редовни докторанти със значим принос в своята област с 48 000 лв.

 

Първа от тримата финалисти се представи Галина Соколова, докторант от УАСГ, катедра Масивни конструкции. Тя е строителен инженер и темата на дисертацията й е свързана с модерния, но непопулярен у нас аспект на съвременното проектиране за осигуряване срещу т.н. прогресивен (непропорционален) колапс. С научната ѝ работа търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради при взрив, за да се осигури безопасност.

Вторият финалист участва онлайн от Варна, от Медицинския университет, където е асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология и докторант. Д-р Петър Вълчанов работи върху биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти. Целта му е приготвянето на хидрогел от алгинат, метилцецлулоза и лапонит с оптимални физико-химични качества, които да позволят използването му като материал за биопринтиране по метода на инжекционното екструдиране на имплант с повишена остеогенен потенциал. По този начин да постигне ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Последият финалист, Радост Иванова, е редовен докторант в Института по механика на БАН. Тя също работи в областта на 3D принтирането като разработва нанокомпозитни материали с контролируеми свойства. Целта ѝ е създаването на нови материали на базата на биополимери с въглеродни нанопълнители (графен и въглеродни нанотръби) с потенциално приложение за създаване на нови структури чрез 3D печат. В дългосрочен план се стреми към внедряване на реологичното охарактеризяване като инструмент за оптимизиране на състава на материали за 3Д печат.

Журито, което беше конституирано тази година, с председател г-н Станимир Каролев, ще реши след гласуване кой ще бъде новият носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Още снимки от финала вижте тук.


Посещение в София Тех Парк на предприемачите в науката

Category : Новини

Последната седмица на курса Предприемачи в науката завърши с посещение в София Тех Парк, където учените се запознаха със структурата и дейността на парка, с възможностите, които предоставят научните звена за развитие и комерсиализация на разработки и за изграждане на връзки между науката и бизнеса. В програмата, организирана за учените от екипа на първия научно-технологичен парк в България, бяха включени посещения в две от лабораториите, работещи в областта на био- и нанотехнологиите и един стартъп.  В лабораторията по биоинформатика Биоинфотех домакин беше д-р Борис Киров, а в МикроНано Лаб – Радослав Радлов.

Основателят на Go4 Bulgaria Пламен Медаров разказа своята лична предприемаческа история, даде конкретни съвети и почерпи младите учени с биохрани, които изнася в 15 държави.  Стартъпът е част от Инкубатора на София Тех Парк.

Следващата сряда предстои конкурсът Предприемач в науката, в който 9 от участниците ще се борят за стипендия в размер на 30 000 лв.

Още стимки от посещението в София Тех Парк вижте тук.


Оспорвана надпревара за докторантската стипендия

Category : Новини

И тази година в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание се включиха интересни и значими проекти на редовни докторанти от различни университети и институти на БАН.

Кои бяха научните области и проблеми, претенденти за стипендията? Подобно на миналата година, двама кандидати работят в една област – поляризационна холография и азополимери. Други двама от кандидатите са геодезист и строителен инженер.

Категорично може да се каже, че конкурсът е доминиран от лекари и млади учени, работещи по теми, свързани с медицината. Тази година за първи път в журито привлякохме лекар и за първи път сред кандидатите имаше няколко лекари, един от тях ще се бори на финала. Най-много от медицинските теми са в областта на онкологията и изследванията на раковите заболявания, туморни маркери, скринингова диагностика, микроРНКи при невро-онкологични заболявания.

Оспорваната надпревара доведе до финала трима участници, които ще презентират пред журито на 30 ноември. Финалистите са  Радост Иванова, Институт по Механика на Българска академия на науките, асистент и член на екипа на Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика; Петър Вълчанов, Медицински университет – Варна, асистент по анатомия, хистология и ембриология; Галина Соколова, катедра „Масивни конструкции“ на Строителен факултет, УАСГ.

Повече за финалистите вижте тук.

 

 

 


Нашите доброволци в Практични финанси показват управлението на бюджета с игра

Category : Новини

Ученици от 132 СУ „Ваня Войнова” в София разбраха, че управлението на бюджета е добра възможност за предприемачество, след като вземаха отговорни решения за личните си финанси в инвестиционна игра. В рамките на Световната седмица на предприемачеството, доброволците от финансова група Карол в програмата Практични финанси показаха на младежите как и защо трябва да се управляват средствата на всяко семейство. Нашият колега от Карол Стандарт Данаил Йорданов въвлече учениците в реални житейски ситуации – да теглят кредит, да учредят ипотека, да направят застраховка или да стартират собствен бизнес.  Преживяването се оказа много вълнуващо за учениците, които освен, че се забавляваха, научиха и много нови неща.

Финансова група Карол е един от основните спонсори на проекта Практични финанси, който се изпълнява от JA Bulgaria. През тази учебна година общо 50 класа в гимназиален етап и над 1100 ученици в цялата страна ще имат възможност да развиват финансовата си грамотност с помощта на своите преподаватели и доброволци от корпоративния сектор. Учебният курс обхваща 12 теми, които покриват 72 учебни часа. За целта беше издаден учебник, който включва много казуси, разработени от компаниите, подкрепили проекта.

Седем са доброволците от финансова група Карол, които ще работят с 12 класа от различни градове на страната през тази учебна година. Следващото училище, което ще учи чрез нашата инвестиционна игра е Националната финансово-стопанска гимназия в София.


Финал на обучението Предприемачи в науката

Category : Новини

С конкретен екшън план за всеки завърши обучението Предприемачи в науката. Последната лекция беше мотивационно-вдъхновяваща, с много реални бизнес истории, разказани от основателя на фондация Карол Знание г-н Станимир Каролев.

Каня ви на танц в един земетръсен район – територията на бизнеса. Не знаете стъпките, но трябва да се чувствате най-уверени, когато зависите от себе си!

След като установиха кои са петте най-важни неща, за да бъде успешен един стартъп, участниците написаха и свой конкретен план в пет точки. Всеки си тръгна с идеи какво и как да направи, кои книги и кога да прочете, какво да учи и усъвършенства.

Упоритостта и постоянството са ключови, за да успеете. Без мисълта, че можеш да губиш, не можеш да създадеш иновация. Вие сте пионерите, които ще дадат добрия пример на другите със своя успех. Успехът на един е мотивация за другите. Неуспех не е да се провалиш, неуспех е да не опиташ!

Г-н Каролев провокираше участниците към действие с реални примери от своя опит и историята на финансова група Карол.

Имате перфектент тайминг, работите в едни от най-перспективните области, но бъдете готови за земетресения и стрес. Вие ще създадете нещо ново, ще революционизирате нещо, от което икономиката има нужда. А икономиката има нужда от хора като вас, които ще го направят.

Не искам много от вас. Искам да успеете!

С тези думи на г-н Каролев завърши обучението, в което 15-те участника се срещната с 15 лектора на живо и онлайн в различни точки на Европа и САЩ.

На 5 декември ще бъде конкурсът за стипендията Предприемач в науката в размер на 30 000 лв. За финансиране на бизнес идеите си ще се борят 9 от участниците в обучението Предприемачи в науката.

Още снимки от финалната среша, вижте тук.


Посещение в Център за приложни изследвания и иновации

Category : Новини

Участниците в обучението Предприемачи в науката посетиха Център за приложни изследвания и иновации по покана на неговия създател Кирил Петков – сериен предприемач, организатор на Харвардските курсове в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Центърът е изграден към Биологическия факултет и цели формиране на научна общност от студенти на различни университети и специалности. Кирил Петков, чиято фирма Proviotic продава продукти на основата на Lactobacillus bulgaricus в цял свят, е инвестирал 500 хил. лв. в центъра. Още 300 хил. лв. са осигурени от фондация „Америка за България“. Вече се реализира първият обучителен проект. Очаква се да се провеждат още семинари, изследвания, дискусии, да се създават екипи, някои от които може да прераснат в стартъпи.
Кирил Петков разказа на участниците в Предприемачи в науката какви възможности предлага центъра и как те като учени могат да се възползват от тях.

Още снимки от посещението вижте тук.


Трима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

Трима ще се борят на финала в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание, реши журито. Това са Галина Соколова, Петър Вълчанов и Радост Иванова.

За първи път сред финалистите има лекар – Петър Вълчанов, с 11 годишен стаж като интернист в неотложна медицинска помощ във Варненска област. През 2015 година попада на презентация на проф. Антъни Атала на TED и започва да се занимава с 3D моделиране, а скоро след това вече има и личен 3D принтер. Постепенно включва 3D анимации, започва да прави и волуметрични холограми, разширява спектъра от полимери, които използва. В портфолиото си има над 30 модела. Темата на докторантурата му е „Биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти“. В момента работи активно с катедрата по Ортопедия и травматология като изгражда предоперативни модели на костни фрактури. От 2016 година работи като асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология на Медицински  университет-Варна, а от началото на тази година е редовен докторант там. Проектът му цели да изгради 3D скафолд за остеогенен имплант. Разглежда тази своя дейност като първа стъпка в постигането на цялостна концепция за крайната си цел – ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Още един от финалистите работи в областта на 3D принтирането. Редовен докторант в Института по Механика на Българска академия на науките, Радост Иванова е асистент и член на екипа на Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика. Работи в една от най-бързоразвиващите се изследователски области в момента – полимерни нанокомпозити. Темата на дисертационния ѝ труд е „Реология, структура и свойства при перколационния праг на полимерни композити с графен и въглеродни нанотръби“. Основната част от научната работа е свързана с охарактеризирането и изследването на интерфейса (полимер/пълнител) при хибридни материали, използвайки най-съвременни методи и анализи за изучаване на морфология, структура, повърхностни, механични и електрични свойства. Целта е да бъдат получени нови наноматериали за 3D печат на елементи за електрониката, с уникална комбинация от свойства, като висока електропроводност и топлопроводност, пълно електромагнитно екраниране и добри механични свойства.

За втори път сред финалистите има и редовен докторант от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Инж. Галина Соколова е строителен инженер, а докторантурата си прави в катедра „Масивни конструкции“. Темата на научната ѝ работа е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. За да се осигури безопасността на обитателите на сградите в случай на извънредни събития, тя си поставя основна цел – да търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. При взрив последиците са свързани със сериозни човешки и материални загуби. В дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ. В световен план не са правени подобни изпитвания. От решението на зададената сложна задача се очаква да се направят опростявания и заключения, които биха могат да бъдат заложени в нормите за проектиране


Създаваме предприемачи в науката

Възможностите за младите учени

Носителят на стипендията на Карол за 2018

Нашите Лектори: Александър Долашки

Нашите лектори: Здравка Медарова

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close