Author Archives: Карол Знание


Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?

Category : Новини

Всеки втори в академичната общност би създал Стартъп инкубатор в своя университет. Това показват обобщени резултати от анкетата  на фондация Карол Знание Предприемачество в академичните среди в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Ако зависи от Вас, каква структура за подкрепа на предприемчивите студенти ще създадете във Вашия университет? Стартъп инкубатор – така отговарят 62% в СУ, 58% от ТУ, 38% в УНСС и 37% в МГУ. Следващият най-често посочван отговор е Акселераторска програма – 28% в УНСС, 16% в ТУ и МГУ, 13% в СУ.

Лаборатория за иновации биха създали 28% от участниците в анкетата от МГУ, по 12% ТУ и в СУ, и 9% в УНСС. Най-малко проценти събира Клуб, а между 9 и 21% в различните университети биха създали всички тези структури за подкрепа на предприемчивите студенти.

И тази година попитахме представителите на академичната общност дали биха участвали в стартъп със своя университет. Най-категорични са отговорите в МГУ – 80% отговарят утвърдително, а останалите 20% не могат да преценят. Не е даден нито един отрицателен отговор. Всеки втори в СУ и ТУ изразява колебание. 27% от СУ биха участвали в спиноф, в УНСС – 24%, в ТУ – 20%.

Година по-рано в анкетата на фондация Карол Знание 92% заявиха, че са обмисляли или обмислят по един или друг начин свой бизнес, а 81% са готови да участват в спиноф с университета или института, в който работят. Тогава в анкетата участваха 321 представители на академичната общност в цялата страна.

Още резултати от анкетата:

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Стартъп в университета?

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?


Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Category : Анкети

Ако във вашия университет има бизнес инкубатор, ще потърсите ли възможност да развиете идея или проект там? Зададохме този въпрос на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Изненадващо, най-голям брой утвърдителни отговори получихме от най-малкия университет, МГУ – 72%. В УНСС 63% безусловно биха работили с бизнес инкубатор, в СУ и ТУ всеки втори казва, че би решил това в зависимост от предлаганите услуги.

Отново в МГУ най-голям брой участници в анкетата (88%) смятат, че бизнес инкубаторите ще променят средата. В УНСС този процент е 84, в СУ – 64, а в ТУ – 58%.

Какво пречи на висшите училища у нас да инкубират компании, подобно на водещите университети в Европа и света? Според представителите на академичната общност в четирите университета на първо място е липсата на опит и подготвени кадри. На второ място е липсата на сериозни научни разработки и изследователска дейност, която би била в основата на предприемачески проекти. Сред другите фактори, с почти еднаква тежест, са липсата на финансов ресурс и неразбирането на подобна инвестиция. Единствено в МГУ като най-голям проблем се извежда финансирането.

Още резултати от анкетата:

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Стартъп в университета?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


Стартъп в университета?

Category : Анкети

За пета поредна година в анкетата на фондация Карол Знание задаваме въпрос на академичната общност за стартирането на собствена компания като реализация на научната дейност и нейното приложение.

През март в четири отделни анкети отговориха представители на партньорите ни – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Имам сериозни намерения да регистрирам своя компания – така категорично отговарят 28% от участниците в анкетата от УНСС. Още 17% отговарят утвърдително, но с уточнението, че не знаят как да стане това, а 43% там са търсили информация.

В Техническия университет 20% заявяват, че ще създадат стартъп, в СУ – едва 8%, а в МГУ – 12%. Между 43 и 56% са тези, които са търсили информация по въпроса. Само 8% в МГУ не са мислили никога за собствен бизнес. Това е най-ниският процент сред посочилите този отговор, най-висок (24%) е в СУ.

Във всички университети респондентите са проучвали въпроса, но се чувстват неуверени и неподготвени (между 62 и 72%) за възможностите да създадат собствен бизнес. Между 9 (СУ) и 20% (ТУ и МГУ) се определят като добре информирани по темата.

Какво би затруднило най-много представителите на академичната общност, ако решат да създадат стартъп? И в четирите университета на първо място поставят намирането на стартовия капитал.

Макар и по-нисък, близък е процентът на тези, които казват, че се чувстват неподготвени за тази стъпка. Сред другите основни пречки се нареждат превръщането на научната работа в бизнес продукт, бизнес планирането, идеята, създаването на екип, авторските права, регистрацията на компания и всичко изброено. 

Още резултати от анкетата:

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Category : Анкети

Представителите на академичната общност във водещите университети са категорични, че предприемаческо мислене и умения са необходими за всички студенти. Това показват резултатите от анкетата на фондация Карол Знание Предприемачество в академичните среди. Тази година въпросите бяха задавани във всеки от университетите-партньори и общо участниците са 420.

Най-категорични са в УНСС. 97% от анкетираните смятат, че предприемаческото мислене и умения са необходими за всички студенти. В Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ около и нас 60% са на това мнение, като още между 33 и 36% смятат, че това са важни умения за реализацията на студентите.

Около и над 50% от представителите на академичната общност в трите университета казват, използват предприемачески умения в работата си, а в УНСС – почти 70%.

Създават ли обаче самите университети условие за развитие на тези безспорно ключови умения? В УНСС и МГУ 52% отговарят утвърдително, в СУ – 31%. В ТУ този процент е 18, като 46% смятат, че това зависи от изучаваната специалност.

Още резултати от анкетата:

Стартъп в университета?

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


Носителят на докторантската стипендия изследва българи с най-фаталното заболяване

Носителят на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2022 г., д-р Теодор Ангелов, работи върху клинико-генетично проучване на мотоневронните болести. От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко нелечимо заболяване на централната нерва система, което води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. Това е болестта, от която страдаше Стивън Хокинг.

Отличеният докторант работи в Клиниката по нервни болести на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. В рамките на нашата научноизследователска работа през последната година се включи д-р Теодор Ангелов, който е най-младият докторант в клиниката и катедрата, казва проф. д-р Ивайло Търнев, началник на клиниката. Той добавя, че за кратко е постигнал забележителни резултати и е подготвил задълбочен научен обзор. Част от резултатите вече са публикувани.

От самото начало д-р Ангелов започна с голям ентусиазъм да работи по своята дисертация и това се вижда в постигнатите резултати – голям клиничен контингент и установени интересни резултати. Това отбелязва доц. Теодора Чамова, научен ръководител и невролог в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“. Тя вярва, че работата му ще доведе и до нови открития в областта.

Вижте какво още разказват за научната работа д-р Ангелов и научните му ръководители.


Виртуална банка за туморни тъкани ще даде възможности за изследователска дейност

Д-р Мариела Василева-Славева спечели наградата Предприемач в науката в конкурса на фондация Карол Знание в края на миналата година. Тя е талантлив хирург и учен, част от екипа на медицински комплекс Д-р Щерев и Научно-изследователски институт на Медицински университет – Плевен. Проектът, който ѝ донесе наградата е COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани. Разработва идеята заедно с д-р Ангел Йорданов от клиника по онкогинекология към Университетска болница Д-р Георги Странски – Плевен и доцент в катедра Акушерски грижи към факултет „Здравни грижи“ на Медицински университет – Плевен.
Екипът вече работи по създаването на виртуалната биобанка за туморни тъкани. Целта на проекта е да осигури достъп на българските лекари до повече научни изследвания. Вижте какво казват двамата лекари за работата си, лечението на пациентите, науката в университетите и участието си в програмата Предприемачи в науката.

Още за д-р Василева и проекта тук.


Декарбонизаторът намалява с 30% емисиите

Първите тестове на декарбонизатора, разработен от варненския стартъп Техноватори, са отлични. След половин час работа на двигател с монтиран декарбонизатор, емисиите се редуцират с 30%, показват измерванията.

Инж. Калин Николов, докторант в Техническия университет във Варна, спечели наградата Предприемач в науката с проект Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии. Прототипът е монтиран на автобус и това позволява да се правят измервания в реална среда извън лабораторията. До края на годината екипът на Техноватори се надява, че ще има възможност да монтира прототип и на малък кораб.

Преди това обаче ще бъде разработена система за профилактика, която ще позволи да се намалят въглеродните отлагания вътре в двигателя и така да се побори работата му и да се удължи живота му. В най-скоро време ще е готов прототип на машината за водородно почистване. Устройството ще се монтира в сервиз на автомобили, за да се тества и докаже ефекта от профилактиката.

Вижте какво още разказват създателите на Техноватори и декарбонизатора Калин Николов и Михаил Симов.


Фондация Карол Знание на 4 години

На 23 януари фондация Карол Знание отбелязва четвъртия си рожден ден.

По традиция, това е денят, в който ние подаряваме и връчваме награди. Днес своето отличие получи носителят на годишната докторантска стипендия за 2022 г. д-р Теодор Ангелов, докторант в катедра Неврология на Медицински университет – София. Той е петият носител на приза на фондацията и десети в историята на конкурса. Фондацията подкрепи с 40 000 лв. отличените докторанти. Със събитие за връчване на докторантската стипендия започнахме дейността си през 2018 г.

През тези четири години успяхме да въвлечем в проектите си над 200 талантливи български учени, учени-предприемачи, лидери, хора, които правят промяната, инвеститори и бизнес ангели, вдъхновители.

Разработихме проекти, насочени към докторанти и млади учени. Създаването на възможности за тях се превърна в наша мисия. С вдъхновяващи ментори и лектори ние им помагаме да създават за себе си възможности, да успяват в реализацията на научните си проекти и да бъдат предприемачи в науката, които променят средата и бъдещето на България.

Връчихме 6 награди Предприемач в науката на стойност 120 000 лв. Двама от наградените създадоха свои стартъпи, други двама от участниците предприеха същата стъпка.

Преди 4 години участниците идваха основно с научната си работа и без конкретна визия как тя може да се превърне в бизнес проект. В последното издание на Предприемачи в науката имаше няколко учени с вече създадени стартъпи и някои от тях обмисляха втори. В първото издание на конкурса Предприемач в науката наградихме проект, който със средствата от програмата създаде прототип. Преди месец финансова подкрепа получи готов прототип, който вече се тества в реална среда.

Работата и усилията ни през тези години беше оценена от Български дарителски форум и в края на 2021 г. учредителят на фондация Карол Знание, г-н Станимир Каролев,  получи награда за личност със значим принос за развитието на дарителството в България.

„Вярвам, че тази високоблагородна дарителска кауза ще способства смелите мечти на нашите млади хора да се превръщат в реалност. А това означава просперираща и модерна България“. С тези думи президентът Румен Радев връчи наградата по време на официална церемония за годишните награди на „Корпоративен дарител“.

С докторантската стипендия помогнахме в смелите мечти на изявени учени в квантовата електроника, геодезията, топлоенергетиката, астрономията, медицинската физика, микробиологията и нанотехнологиите, строителното инженерство, палеологията, хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите) и медицината.

В преакселераторската програма обучение, менторство и подкрепа получиха над 60 млади учени.

Финансови награди взеха разработки за механично електронно хапче, което позволява неинвазивни изследвания, екологична батерия магнезий-въздух, планетариум, иновативно пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия, първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани и система за производство на оксиводород за двигатели с вътрешно горене.

Каузата ни подкрепиха като лектори, ментори и жури над 60 световно признати български учени, изявени лидери в различни области на науката и бизнеса, учени-предприемачи, инвеститори и бизнес ангели.

На живо в обученията се включваха обучители от Харвард, Кеймбридж, Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, Политехнически федерален институт в Лозана, Университета Queen Mary, Лондон, Университета в Дънди, Великобритания, Техническия университет в Дрезден, Германия, Люксембургския университет.

Впечатляващи българи, с докторски степени и професури от водещи университети в Европа и САЩ, учени-предприемачи, развили научната си дейност в стартъпи на Стария континент и през океана гостуваха като лектори от Бостън, Лондон, Кеймбридж, Дънди, Франкфурт, Дрезден, Милано, Барселона, Цюрих, Лозана, Люксембург.

С всички тях изградихме една вдъхновяваща общност на предприемачи в науката – ерудирани, високообразовани, знаещи и можещи успешни личности, които създават днес бъдещето на България и икономиката на знанието.

Всички те правят нашия рожден ден празник и ни дават за пореден път основание да им благодарим, че сме заедно в нашата кауза.


Носител на Златен хипократ спечели докторантската стипендия

Д-р Теодор Ангелов, докторант от Медицински университет София, ще бъде носител на годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание за 2022 година.

Това реши журито на конкурса, след като изслуша представянето на тримата финалисти. След сериозна конкуренция до финал бяха допуснати Десислава Борисова, докторант в ХТМУ, Десислава Николова, докторант в Технически университет – София и д-р Теодор Ангелов.

Новият лауреат е завършил със Златен Хипократ медицина през 2020 година и владее 4 езика. Пълен отличник, носител на редица награди за успеха си – Грамота за отличен успех и високи постижения в овладяване на медицинската наука и практика, Випуск 2020, Медицински Факултет, Медицински Университет – София; Национален приз под патронажа на министъра на образованието и науката Студент на годината за 2019 и 2020 в категория Здравеопазване; Стипендиант на Български лекарски съюз за 2020 година; Студент на годината на Медицински факултет – София  за 2019 г.; Лауреат на именните стипендии на Фондация „Еврика” за 2019/2020 година за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов (2019 г.).

 

Освен за успех, като студент д-р Ангелов е печелил и различни състезания и отличия в научни форуми. Участва в две поредни години в Студентското състезание по повод Световния ден на Биоетиката и печели І място в постерната сесия през 2017 г. и второ място през 2018 г. С първо място си тръгва и от постерната сесия и на 10th World Congress on Pharmacology, в Барселона, Испания. През 2018 г. печели отличия и на 3rd International Biomedical Congress Sofia и Студентската универсиада.

Докторантската стипендия на фондация Карол Знание е първото признание за него като докторант в катедра Неврология, в базата на УМБАЛ „Александровска”, Медицински факултет, Медицински Университет – София. Темата на неговата дисертация е Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести. Научни ръководители са проф. д-р Ивайло Търнев, дмн и доц. д-р Теодора Чамова, дм.

От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко нелечимо заболяване на централната нерва система, засягащо централния и периферния двигателен неврон. Води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. До момента са известни единични случаи на забавено развитие на заболяването – при световно известния астрофизик Стивън Хокинг, британския китарист Джейсън Бекър и американския бейзболен играч Лу Гериг.

Целта на изследователския проект е да открие широк спектър молекулни дефекти в таргетните гени за АЛС, които ще бъдат секвенирани. Предвижда се в изследването да се включат 10 български семейства с мутации в таргетните гени. Подборът на пациентите се осъществява от лекари специалисти невролози, на базата на Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска” в София. Ще бъдат включени и пациенти от страната по данни от клинична документация и резултати от функционални и образни диагностични изследвания.

Въпреки че заболяването е сравнително рядко, поставянето правилна клинична и генетична диагноза изисква задълбочени изследвания. Към момента е доказана връзката на мутациите в 35 гена и 2 генни локуса с развитието на заболяването. При фамилната форма има ясно изразена наследственост, потвърдена с генеалогичен анализ, но генетичната етиология е изяснена при около 60% от тези случаи, за разлика от спорадичната форма, за която е доказана при 5-10% от пациентите. Резултатите от дисертационния труд ще послужат както за обогатяването на националната и световната база данни, така и за изясняване епидемиологията, етиологията, клинико-генетичната корелация и прогнозата при отделните клинико-генетични форми. Генетичното диагностициране би дало възможност за генетично фенотипизиране на болните, профилактика, генно модифициране, патогенетична и генна терапия.

Тъй като генетичните изследвания са изключително скъпи, приложението на изследователската дейност на докторанта би имало позитивен икономически ефект както за лечебните заведения, така и за пациентите и техните близки, които често се налага да бъдат изследвани, въпреки, че са асимптомни.

До момента в научната литература има описани 9 български семейства с АЛС, дължащи се на мутации  в таргетните гени. В резултат на изследванията, в които е включен до момента амбициозният млад учен, през последните пет години са доказани още 7 български семейства с мутации в таргетните гени. Подготвени са научни публикации по темата за две авторитетни издания Impact factor.

Въпреки, че е първа година докторант, д-р Теодор Ангелов е автор и съавтор на 21 научни публикации, а вече има и 4 цитирания в списания с висок Impact factor. Две от публикациите са през последните няколко месеца, през които е зачислен като докторант. През това време има и две участия в международни форуми, на които е представил научната си работа.

В академичната си кариера има изяви в 50 национални и международни научни събития, на които е представил 31 научни резюмета.

Вите кои бяха финалистите в конкурса тук.


Награда Предприемач в науката 2021

Награда ПРедприемач в науката 2021

Предприемачи в науката 2022

Признание

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2020

Награда Предприемач в науката

Награда Предприемач в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close