57 защитени патента от БАН за миналата година, най-много са на Института по роботика

57 защитени патента от БАН за миналата година, най-много са на Института по роботика

В България има законова възможност за създаване на стартъпи, спинофи и спинаут компании от университетите и БАН, заяви по време на лекцията си в програмата Предприемачи в науката проф. Костадин Костадинов. Той е съветник на министъра на образованието и науката и е автор на текстовете за изменения и допълнения на Закона за Висше образование, които уреждат академичното самоуправление,  даващо правото на висшите училища да създават търговски дружества.
Проф. Костадинов съобщи, че за м.г. учени от БАН са защитили 57 патента, докато преди десет години те са били едва 3-4 годишно. ТУ и СУ имат по два патента и една заявка за 2018 г. Най-много са патентите на Института по роботика. Позитивният тренд започнал през 2009 г., когато в БАН била приета политика за интелектуалната собственост с Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките. Това е позволило създаването на 10 спинофа с участието на институти от академията през 2010 година. Според професора практиката не продължила, защото институтите не са уредили в своите правилници процедурите, а и по онова време съществували притеснения за „приватизация на науката“.


За да правим трансфер на технологии е необходимо да имаме защитена интелектуална собственост и права, казва проф. Костадинов. Според него липсата на научни регистри в университетите и повечето институти на БАН е съществен проблем не само за технологичен трансфер, но и за осъществяване на политиката научните организации да се финансират според резултатите.
В същото време в Европа се утвърждава тенденция най-старите университети да промотират най-новите си технологии, използвайки предприемачеството в американски стил, следвайки успешните примери на Станфордския университет, Масачузетския технологичен институт и други американски лидери в тази област. Европейските училища насърчават своите преподаватели да лицензират технологичен пробив или да започнат бизнес, пише THE WALL STREET JOURNAL и отбелязва, че се създават офиси за трансфер на технологии и инвестиционни фондове за ускоряване на комерсиализацията.
Изданието публикува данни за това от кои университети колко компании излизат през м.г. ETH Zurich, Швейцарският федерален технологичен институт, където Алберт Айнщайн е учил, от 2007 г. развива поне 20 компании годишно, което го прави световен лидер, според Global University Venturing.

Брой на спинаут компаниите в САЩ и Европа

За м.г. оглавява класацията заедно с University of Cambridge – по 33 стартиращи компании, тръгнали от университетите. Massachusetts Institute of Technology и University of Oxford следват с по 28, а Stanford University – 17.
Според проф. Костадинов законовата уредба дава възможност на университетите да разпишат сами с правилници своите политики за интелектуална собственост и да създадат всички необходими предпоставки за развитие на технологичната стартъп екосистема и да последват европейската тенденция.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close