Камелия Лазарова: Търсим комерсиално витални проекти, с потенциал за позитивна промяна в средата

Камелия Лазарова: Търсим комерсиално витални проекти, с потенциал за позитивна промяна в средата

Камелия Лазарова Генова е портфолио мениджър в Invest in Visions GmbH във Франкфурт, Германия. Компанията управлява четири импакт инвестиционни фонда с активи над 900 млн. евро, които предоставят дългово финансиране на микро, малки и средни предприятия в развиващи се страни и се стремят към положително социално въздействие, като същевременно постигат възвръщаемост на инвестициите. Преди това работи 11 години в Карол на различни позиции във финансовия анализ, инвестиционното консултиране и управлението на портфейли.
Получава бакалавърската си степен по финанси в Икономическия университет във Варна, а магистърската, отново по финанси, в Софийски университет. Завършва програмата на CFA Institute и е Chartered Financial Analyst.
Преди шест години инициира и организира кампания за набиране на средства за участието на българския отбор по конен спорт на Световните летни игри на Special Olympics през 2015 г. в Лос Анджелис. Дарителската кампания успя да събере 10 000 евро от 600 индивидуални дарители, които осигуриха участието на четирима български състезатели, които спечелиха 8 медала (3 златни, 2 сребърни, 3 бронзови).
Лектор на Предприемачи в науката 2021 и член на журито, което ще селектира участниците в програмата.

Сникма Кариери

В изследване на Центъра за социални инвестиции на Хайделбергския университет, Impact Investing in Germany 2020 – A Dynamic Growth Market, се казва, че Impact Investing вече не е визионерска идея на малка група инвеститори, а силно динамичен пазар за милиарди. Как се усеща този възходящ тренд, какви са твоите лични впечатления от последните 4 години?

– Impact investing, както и много по-широкото понятие ESG investing, определено се наложи като един от мега трендовете във финансите през последното десетилетие. Той се подхранва от желанието на голяма част от инвеститорите, и особено на една нова, млада вълна инвеститори, чрез средствата си да допринесат за положителна промяна в средата – социалната и природната. Въпреки че интересът към impact инвестиране идва от много разнообразни групи инвеститори,

не случайно този тренд се асоциира силно с т.н. millenials – хората, родени около началото на новото хилядолетие, образовани, информирани, пътуващи и, ключово важно – вече генериращи собствени приходи, които им позволяват и да инвестират. Тези хора искат не само да знаят как се инвестират средствата им, но и да се уверят, че с тях се постига положителна промяна.

Въпреки че тази група инвеститори все още разполага със сравнително ограничени активи, тя има много повече достъп до информация, възможност за пътуване и за споделяне на гледните си точки от всяко предишно поколение. Затова и влиянието ѝ надскача значително размера на средствата ѝ, то се мултиплицира чрез възможността да споделят идеите си в социалните медии. Така идеята за imact инвестиране бързо „зарази“ много по-широк кръг инвеститори, включително инвеститори със значителни активи. Трябва да кажем, че

финансовата криза от 2007 – 2008 година също има принос за желанието на не малка част от обществото да се разграничи от традиционните играчи на финансовите пазари, чийто образ пострада сериозно през последното вече повече от десетилетие, и да търси възможност, наред с доходността, да създава и добавена стойност за обществото.

В моята работа виждаме ефектите от този мега тренд от една страна под формата на постоянно нарастващ интерес както от индивидуални, така и от институционални клиенти. Интересът към фондовете ни нараства постоянно, дори и в условията на увеличена несигурност през миналата година. От друга страна, естествен ефект е и увеличаващата се конкуренция в сегмента на Impact и ESG инвестирането. И докато по отношение на ESG инвестирането можем да кажем, че вече е невъзможно да бъдеш глобален асет мниджър без да имаш палитра от ESG продукти, при impact investing навлизането на големи асет мениджъри е доста по-бавно, но също е в ход.

Кои са секторите в които има най-много компании, които избират инвестиции с въздействие?

– Съществена част от активите, класифицирани като Impact инвестиции, са в сферата на финансите – традиционни финансови услуги и микрокредитиране. Целите, които се преследват с този тип инвестиции, са свързани с намаляване на бедността, развитие на местните малки и средни бизнеси, подобряване на достъпа до образование, базови комунални услуги и условията на живот. Значителна част от impact инвестициите са и в сферата на енергетиката, като част от друг мега тренд – намаляване на зависимостта от изчерпаеми енергийни източници и стремеж към чиста енергия. Един от най-бързо растящите сектори в последните пет години е т.н. WASH – water, sanitation, hygiene. Здравните услуги и технологии, образованието, селското стопанство и производството на храни, са също сектори, които се радват на интерес от страна на импакт инвеститорите.

Принципите на ООН за отговорно инвестиране ли са определящи за подобен тип инвестиции или се прилагат и други критерии?

– Принципите на ООН са една много широка основа, както за импакт, така и за ESG инвеститорите. Една идея по-голяма конкретика дават 17-те принципа за устойчиво развитие на ООН (SDG – sustainable development goals). Ние, като импакт инвеститор, искаме да сме сигурни, че всяка компания, която финансираме, цели да допринесе за постигането на поне една от тези цели. Освен това обаче се прилагат и редица други методи за анализ, за да се оцени както кредитния, така и ESG риска на всяка инвестиция.

Във вашата компания как се прилагат принципите за въздействащо инвестиране?

– Нашата компания e основана от и в нея работят хора, убедени в смисъла от impact investing. Ние целим позитивно социално въздействие като финансираме микрофинансови институции в развиващите се страни. В момента в портфейла ни са включени 34 страни от цял свят и постоянно работим за разширяване на покритието си. Финансираните от нас институции са с фокус кредитиране на микро, малки и средни компании, защото наша цел е да подпомагаме развитието на местния бизнес. Стремим се над половината от крайните ни клиенти да са жени, защото целим да подобрим възможностите на жените да се реализират и бъдат независими, което не винаги се подразбира в страните, в които работим. ESG анализът е интегриран в инвестиционната ни политика и е неразделна част от инвестиционния ни процес.

От финансираните от нас компании се изисква, през цялото времетраене на отношенията ни с тях, да предоставят изчерпателна информация за дейността си, практиките и политиките си, както и конкретни измерими показатели, на база на които може да се направи оценка на ESG рисковете на всяка инвестиция.

Как оценявате компаниите, които да подкрепите?

Наред с класическия финансов анализ, който ни е нужен, за да оценим кредитния профил на компаниите, се прави и анализ на ESG профила им. Двата типа анализ при нас, като импакт инвеститор, вървят ръка за ръка. Финансираме само компании, които имат както силен кредитен профил, така и силна ESG оценка, само едно от двете не е достатъчно.

Как се измерва след това ефекта върху обществото или върху околната среда?

– Измерването на ефекта е едно от основните предизвикателства пред импакт инвеститорите. Това е особено вярно за инвеститорите, целящи постигането на позитивни социални ефекти, тъй като често няма подходящи количествени показатели, които да измерят ефекта. Например, чрез микрофинансите една от целите е намаляване на бедността по света. Постигането на тази цел обаче се измерва не само чрез строго количествени показатели като промяната в нивото на доходите и притежаваните активи, но и чрез качествени измерители като подобряване достъпа до образование (брой членове от семейството с образование, например), до чиста вода и базови комунални услуги, до здравни услуги. Друго предизвикателство е, че е почти невъзможно да се изолира ефекта само от микрофинансите върху постигането на съответната цел. Очевидно за постигането й ефект имат и редица други фактори, като държавна и местна политика, международна помощ, макроикономически цикъл и др.

Ние, като импакт инвеститор, се стремим в рамките на инвестиционния анализ преди самата инвестиция да оценим потенциала за постигане на положително въздействие. В последствие, във фазата на мониторинг, следим до колко това се случва, на база на наличните данни. Постоянно упражняваме натиск за оповестяване на по-обстойни данни, на база на които да се установи въздействието. Отделно, финансираме studies (проучвания), които, самостоятелно и независимо от нас, да оценят въздействието на микрофинансите в отделни страни.

По какви критерии журито на Предприемачи в науката ще подбере участниците? Какви проекти биха били допустими за участие в програмата?

– Всеки проект, който демонстрира потенциал за осъществяване на положително въздействие върху околната или социалната среда, има шанс да бъде подбран.

Важно е обаче да видим и потенциал проектът да е икономически устойчив, за да може в бъдеще да се самоиздържа. Импакт инвеститорите търсят точно това – комерсиално витални проекти, които имат потенциал да окажат позитивна промяна в средата.

В някои случаи това може да е промяна с голям магнитут на въздействие, в други случаи въздействието може да е локало или върху по-ограничен кръг ползватели, при всички случаи обаче е важно ефектите от него да могат да бъдат проследени.

Какво определение за предприемач в науката би дала?

– Предприемач е всеки, който поема риска и отговорността да преследва осъществяването на идеите си. Независимо дали говорим за бизнес или наука,

предприемачеството се свързва с това да си двигател, да си този, който движи процеса и го довежда до завършек,

търсейки финансиране, партньори, пазари, преодолявайки административни и всякакъв друг тип трудности, и носейки риска нещата не винаги да имат успешна реализация.

А на какво би искала да научиш участниците в програмата?

– Аз смятам, че участниците в проекта са вече доста знаещи хора и едва ли има нужда да бъдат учени на нещо. По-скоро се надявам гледните точки, които ще споделя с тях, и опита ми от първо лице от работата ми във водещ в Европа импакт инвеститор, да са им полезни, за да имат по-широка представа за възможностите пред тях и още по-силна мотивация да реализират проектите си, а защо не и мечтите си.

Благодаря ти! Очакваме срещата с теб в програмата Предприемачи в науката!

Още за Предприемачи в науката 2021 и скроковете за кандидатстване – тук.

Още Impact Investing лектори – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close