Д-р Ваньо Везиров: Можеш да помагаш на хората, независимо дали си лекар или предприемач

Д-р Ваньо Везиров: Можеш да помагаш на хората, независимо дали си лекар или предприемач

Аз съм любопитен и любознателен. Винаги съм се интерсувал как точно функционират живите организми, независимо от кой клас са те, дали са животни, растения или гъби. Затова още като дете започнах да чета много енциклопедии, свързани с живите организми, които още повече запалваха страстта ми към живота и неговата механика. Така по-късно вече бях натрупал доста познания свързани с биологията и беше време да се ориентирам към професия. Избрах медицината, защото тя щеше да ми позволи да се ровя още по-дълбоко в механизмите, които управляват човешкия организъм. Започнах да изучавам по-сериозно биология и химия. Тези две науки, както и много други, ме съпроводиха през годините ми в университета. Aз съм лекар, моята мисия и призвание е обвързана с това да помагам. Изпитвам лично удовлетворение, когато виждам решен проблем на даден пациент. Посланието, което отправям, е свързано именно с това дълбоко мое вярване.

Можеш да помагаш на хората, независимо от това дали си лекар и работиш в болница или си биотехнологичен предприемач, който се занимава с иновации.

Вдъхновявам се да говоря на теми, свързани с наука, психология, философия, велики открития и теории. В свободното си време творя, карам колело, свиря нa пиано, пътешествам, медитирам.

 

Моята научна работa започна oще като студент. Бях зелен първокурсник, но съзнанието ми все блуждаеше напред в бъдещето и науката. Първият научен проект, с който се захванах беше свързан с Невродегенеративни заболявания и по-специално Алцхаймер. Изследвахме различни полифенолни съединения, с които целим да намалим ефекта на заболяването върху здравето на пациента. По-късно започнах да участвам в конгреси и да пиша научни и научно популярни статии в BBC Кnowledge.
След известно време намерих съмишленици и с тях съосновах „АСИ“ –  Асоциацията на Студентите Изследователи. Не след дълго се роди и големият биотехнологичен конгрес – IBC Sofia. Така осъзнах, че не само обичам да се занимавам с наука, обичам и да я комуникирам. Записах се за участие във Famelab – състезание за комуникация на науката, спечелих призово място през 2014. През следващата година бях поканен и на Famelab All Stars. От тогава като комуникатор на науката се възприемам и като мисионер, като

моята мисия е  да покажа на света около мен, че науката може да бъде забавна, достъпна, лесно разбираема и интересна.

Разбира се, мисията ми се разгърна още повече когато се превърнах в презентатор на Софийския Фестивал на Науката. Изцяло потопен в романтичната си представа за учен, не след дълго започнах да усещам и предприемаческата нотка у себе си. Идеята да създаваш наука, която да намира пряко приложение в света, в който живеем, започна да ме гъделичка. Науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес. Така и не след дълго се стигна до създаването на нова изгряваща компания стартъп за 3D Принтиране на КОСТИ и костни импланти, която се нарича OS IMPLANTS. Като човек с известен опит в сферата съм сигурен, че сега е правилният момент, тя да съществува. Не вчера, не утре – днес.

Моята бизнес идея  е на пресечната точка между няколко големи и експоненциално развиващи се индустрии. Индустрията на медицинската грижа (Patient Care), 3D принтирането и виртуалната реалност.
В момента

моята компания разработва методика за производство на 3D принтирани хирургични модели, генерирани спрямо конкретната диагноза и индивидуалните особености на травмата на пациента.

Тези модели се създават, използвайки образно-диагностични методи като Компютърната томография и Магнитен Резонанс. Те намират приложение в широк спектър от медицински подразделения, включително предоперативното планиране, в развойната и научна дейност, както и в сектора на обучение и преподаване. Бизнес моделът на компанита е B-B-C. Произведените хиругучни модели се предлагат директно на лекуващи лекари, които от своя страна ги използват преди операцията. Крайният потребител е пациентът.

Моят продукт е фокусиран върху изграждането на процес и технология, която ще позволи създаването на индивидуални 3D принтирани хирургични модели. Те подобряват процеса на планиране на дадена операция.

По този начин се скъсява продължителността на оперативната интервенция, което намалява риска за живота на пациента.

Съществуват изключително сложни операции, като чрез хирургичните модели хирурзите могат да тренират оперативният подход и техника „на сухо“.

Още повече, разработваме и приложение за добавена реалност, което има възможност за създаване на виртуален 3D модел. Този модел е видим за всички участници в лекарското обсъждане с цел диагностициране на пациента. Лекарите са снабдени с очила за смесена реалност. Чрез функции за манипулация, коментари и преглеждане на епикризата, всеки един от лекарите в сесията ще може да бъде част от вземането на решения. Точността, пълнотата и сигурността на медицинските данни са важна част от функциите на приложението.

Възможността за сензорно калибриране на смесената реалност, дава перфектна точност при наблюдение и интеракция. Този начин на комуникация ще е възможна и посредством интернет връзка между отдалечени пространствено специалисти.

До този момент сме постигнали основната функционалност с цел презентация и промени по моделите. Създаден е план за връзка между различните потребители. Използваме сензори, за да калибрираме общата виртуална среда.

На този етап сме разработвали хирургични модели за животни, като имаме повече от 10 успешни клинични случаи, в които са използвани 3D модели.

Проблемът, който решавам е една от най-често срещаните причини за смъртност на пациентите в Европа и САЩ  – медицинската грешка.

Грешно поставената диагноза предполага грешен клиничен подход и последващо лечение, което често води до усложнения на клиничното състояние, като е възможно да доведе до фатален край. Този световен проблем поставя изключително важен въпрос на дневен ред в клиничната практика на всеки лекар, а именно

доколко ефективни са съвременните методи за диагностика на сложни медицински състояния и вродени аномалии. Това предполага необходимостта от усъвършенстване на  хирургичните помощни средства за предоперативно планиране и хирургическо симулиране на операцията.

Сканирането с Компютърен Томограф (КТ) и Магнитен Резонанс (МР), както и техниките за 3D визуализация, се използват като основни инструменти за хирургично планиране. Въпреки тяхната ефективност, процентът на лекарска грешка в поставянето на диагнозата остава висок. Това създава нуждата от разработването на допълнителни помощни средства като хирургичните модели, необходими в сложни процедури, включващи анатомични аномалии. Хирургичните модели подобряват пространственото мислене на лекаря, анатомичната точност и най-вече тактилна обратна връзка.

Нашите ползватели са лекари-специализанти и специалисти от различни медицински специалности, но най-вече хирургични дисциплини и образна диагностика.

Уникалното в моята разработка е поглеждането на медицинските проблеми от нов ъгъл. Съвременният начин да определяме диагноза на пациента включва много методики, част от които са свързани с триизмерното представане на 2D екран. Въпреки това обаче, процентът на лекарска грешка остава висок. По тази причина

новите технологии, каквито са 3D принтирането на хирургични модели, заедно с добавената и виртуална реалност добавят още един коз в ръката на лекарите.

Възможността за комункация между лекари, отдалечени в пространството, в реално време върху конкретен виртуален модел, премахва всички ограничения в отношение на ефективната комуникация между професионалистите.

Моите клиенти са в сферата на медицината. Нашето продуктово портфолио е насочено към студенти по медицина и ветеринарна медицина, стажант-лекари и специализанти, както и вече завършени специалисти.

Моят екшън план предвижда проектът да премине през няколко стъпки. Една от първите е обучаването на нашите клиенти на тема продукт, чрез онлайн събития и събития на живо, в които представяме предимствата на продуктите и ги информираме за новостите. Освен това, валдирането на методиката е следващата стъпка, като постепенно ще преминем през всички таргет групи, като започнем от студенти и завършим със специалисти.
Разработването на ефективен маркетинг и добра логистична система, за продажби в Европа е ключово.

Най-много се гордея с хората, с които работя.

Моето бъдеще като предприемач в науката e на пресечната точка между медицината, виртуалната реалност и 3D принтирането.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close