Таня Йорданова: Колко ли невероятни неща биха се изобретили, ако има мир между хората? 

Таня Йорданова: Колко ли невероятни неща биха се изобретили, ако има мир между хората? 

Аз съм творец и се казвам  雨 安尼亚 。Това е китайското ми име и то е много специално за мен.

Моята научна работа е иновативна. Моите научни търсения са в областта на личните финанси, а темата на дисертационен труд беше „Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране“.

Моята бизнес идея е в областта на личните финанси.

Моят продукт в „Предприемачи в науката“ е виртуална лаборатория за обучение по лични финанси и предприемачество.

През 2016 г. проведох обучения по финансова култура и изводите от наблюденията бяха:

  • учителите в общообразователните училища,  все още не са достатъчно подготвени, за да преподават в областта на личните финанси;
  • родителите не винаги имат педагогически умения, за да представят своя предприемачески опит пред своите деца;
  • учениците, проявяват желание да експериментират, но нямат базова основа, върху която да систематизират своите знания в областта на личните финанси и да развият предприемачески умения.

Така откроените проблеми, както и глобалната обстановка през 2020 г., наложиха работа по създаването на продукт, който представя механизма за практическото приложение на връзката между знанията и уменията в областта на управлението на личните финанси  и предприемачеството, като социална дейност.

Уникалното в моята разработка е придобиване на знания и умения в областта на личните финанси и предприемачеството, според личния профил на всеки потребител.

Моите клиенти са: ученици, учители, родители.

Моят екшън план предвижда разширяване на тази идея и достигането до други пазари.

Най-много се гордея … Не харесвам думата „гордея“, защото смятам, че всеки човек има свой потенциал за развитие и гордостта би попречила, да изяви най-доброто от себе си.

Едно от нещата, които ми носят удовлетворение е, че успях да придобия опит като медиатор. Имах възможност да приложа знания и умения в „Център за спогодби и медиация“ в СГС И СРС.

Колко ли невероятни неща биха се изобретили, ако има мир между хората?  Пазарните отношения позволяват това да се случи.

Моето бъдеще като предприемач в науката сега започва.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close