1 TB с размера на нокът

1 TB с размера на нокът

Ако нашата технология съществуваше, Александрийската библиотека щеше да бъде съхранена в обем 10 на степен -13 или една десетохилядна от 1 куб.мм. Това каза Мария Берова, доктор по физика на твърдото тяло, на конкурса Предприемач в науката на 5 декември, когато представи бизнес идеята си за 1ТВ с размера на нокът. Пред взискателното жури на фондация Карол Знание тя обяви продукта на своя стартъп – базиран на нанотехнология оптичен запис на данни, с плътност 1ТВ/сm2 и доживотна гаранция за трайност. За разлика от сега използваните технологии, новата би защитила записа от термични, химични и механични въздействия. Подобна разработка в момента правели и IBM, но с електрически запис.

До момента е извършена йонна имплантация и са изследвани пробите за структурни, електронни и оптични промени в резултат от имплантацията. открити са фазови промени, увеличаване на проводимостта, намаляване на трансмисията, изменение на коефициента на пречупване и увеличаване на грапавостта. Направен е и демонстрационен запис в Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

8000 лв. докторантска стипендия

Предприемачи в науката

След 10 години

Предприемачи в науката 2021

Награда Предприемач в науката

Награда Докторантска стипендия

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close