‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Аз съм електроинженер и докторант към Катедра Електротехника и електротехнологии в Технически университет – Варна. Работя като експерт в областта на устойчиви енергийни решения и съм председател на УС на Черноморски енергиен клъстер. Някои от по- интересните проекти, които съм изпълнявал са: създаване на карта на ветровия потенциал с отчитане на миграционния път на птиците … Продължете с четенето на ‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’