‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Аз съм електроинженер и докторант към Катедра Електротехника и електротехнологии в Технически университет – Варна. Работя като експерт в областта на устойчиви енергийни решения и съм председател на УС на Черноморски енергиен клъстер. Някои от по- интересните проекти, които съм изпълнявал са: създаване на карта на ветровия потенциал с отчитане на миграционния път на птиците през 2008 г.; проектиране и изграждане на първата във Варна ниско енергийна сграда през 2011 г.; проектиране и изграждане на енергийно независимо улично осветление в Балчик през 2012 г. ; ръководител екип по написването на “План за действия за устойчива енергия на Бургас”, съгласно изискванията на „Covenant of Mayors”,  който бе първият одобрен за България план от Joint research center; обследване на многофамилни жилищни сгради в Русе по програмата за саниране; водещ одитор при одитиране на предприятие по ISO 50001 Енергиен мениджмънт; водещ експерт при одит за енергийна ефективност на Пристанище Варна. Участвал съм в изпълнението и на много други проекти с финансиране от Европейски и други донорски програми. Разнообразният опит ми дава възможност да виждам бъдещи тенденции в областта на енерго производството и потреблението.

Моята научна работа е на тема „Приложение на съвременни методи за управление на малки фотоволтаични системи“. Целта е да се повиши ефективността на фотоволтаичните системи чрез енергиен мениджмънт на производството, акумулацията и потреблението. Това има различни наименования – виртуална електроцентрала, гъвкава енергийна система, енергийна общност, енергиен кооператив и др. Тази тенденция има конкретни измерения в някои европейски държави, въпреки че в България все още звучи твърде екстравагантно, моите очаквания са съвсем скоро да започне създаването на енергийни общности и по нашите ширини.

Моята въздействаща бизнес идея е създаване на алгоритъм и механизъм за разпределение на произведена от фотоволтаична централа енергия в реално време на множество потребители,  пропорционално на техния дял или необходимост.

Моят продукт е Енергиен разпределител – алгоритъм базиран на блокчейн за създаване на енергийна общност в многофамилна сграда.

Проблемът, който решавам…Един от най-големите консуматори на енергия са жилищните сгради и по-точно многофамилните жилищни сгради. По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, те са отговорни за 40% от крайното енергийно потребление. По данни на НСИ – вторият по големина разход на средностатистическо българско семейство е именно за енергоносители. От друга страна, тези сгради имат относително голямо покривно пространство и почти винаги незасенчена южна фасада. Което е ресурс от днешна гледна точка за монтаж на фотоволтаична система и съответно производство на електроенергия. Въпреки всички предпоставки, този ресурс не се използва в многофамилните жилищни сгради. Причините са много – покривът и фасадите са общи части, почти винаги има собственик на апартамент, който няма никаква възможност да инвестира и др.

С решението, което предлагам, ще е възможно да се инсталира фотоволтаична система, в която всеки ще може да участва с колкото иска, а собственик, който няма финансова възможност ще участва с дела, който има от общите части.

Т.е. приходите от фотоволтаична система ще бъдат на две нива – съгласно размера на собственост на общи части, и съгласно инвестицията на всеки един собственик. По този начин ще се произвежда „зелена енергия“ и частично ще се реши проблема с енергийната бедност на някои семейства.

Уникалното в моята разработка е възможността в реално време да се разпределя произведената енергия между отделните потребители, съгласно техният дял или ако няма нужда – тази енергия да бъде подавана към друг потребител. Това гарантира максимална ефективност на фотоволтаичната система.

Моите клиенти са собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, фирми за управление на етажна собственост, ЕСКО фирми, енергийни търговци и др.

Моят екшън план предвижда разработване на прототип на енергиен разпределител, провеждане на тестове в реална обстановка и изчистване на грешки и бъгове. Разработване на стратегия за масово производство. Маркетингова стратегия и намиране на ключови партньори.  

Най-много се гордея с моето семейство, приятели и колеги, радвам се, че съм заобиколен от добри и положителни хора, което мисля че ме стимулира да бъда креативен.

В науката мечтая всички български семейства да използват местна и възобновяема енергия и да бъде постигната пълна енергийна независимост на България.

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам успешен модел за енергийно разпределение, който да бъде приложен във всички многофамилни жилищни сгради.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 

 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close