Ще се радвам ако в България отново стане производител на катализатори

Ще се радвам ако в България отново стане производител на катализатори

Илияна Христова, гл. асистент в Институт по катализ, БАН

Аз съм Илияна Христова и работя като главен асистент в Институт по катализ – Българска Академия на науките. След защита на докторската ми степен, работих в голям торов завод, където имах възможността да се запозная отблизо с крупнотонажни производства, инсталации и производствени процеси, които са невъзможни без използването на катализатор. Там затвърдих знанията от фундаменталните изследвания и академичните познания.

Вярвам, че науката и производството, в това число и бизнеса, могат да вървят неотменно ръка за ръка. За да е добра бизнес идея с ясна цел тя трябва да бъде лесно осъществима.

Обичам да експериментирам, да пътувам, да чета художествена литература и комуникацията с хора.
Моята лоялност и прагматичност ясно ме водят към поставените цели.

Моята научна работа се базира на хетерогенни катализатори с използване на преходни елементи за очистване на въздух от вредни емисии. Темата на моята дисертация беше: „Синтез и свойства на смесени Co-Mn оксидни катализатори за пълно окисление на въглеводороди“.
От скоро имам голям интерес в областта на природните зеолити. По-специално върху български зеолит от типа клиноптилолит. В България има големи залежи с много добро качество и съдържание на чист клиноптилолит (почти 90% в минерала). Известно е, че зеолитите са често използвани в химическата индустрия като катализатори и носители за катализатори поради техните разнообразни свойства. Те са и приложими за очистването на отпадни води от различни йони, адсорбция на йони на тежки метали, амонячно-азотни съединения, багрила и други замърсители от вода и отпадни води и др.

Моята въздействаща бизнес идея дойде от едно посещение в Източните Родопи, където има залежи на български природен зеолит от типа клиноптилолит. Казах си, че това може да се внедри в промишлеността като носител за катализатори за елиминиране на вредните емисии и адсорбент на пещни газове от промишлеността и отпаден въглероден диоксид.

Така започнах да изследвам клиноптилолита. Чрез него можем да допринесем за разрешаване на фундаменталния проблем за въглеродните емисии на българските предприятия с природен продукт, който може да бъде значително по-евтин и много ефективен. В България днес няма производство на катализатори.

На базата на това, че в Института по катализ преди са разработвани и внедрявани в производсвото катализатори същесвува добра научна основа и знания и това би могло допълнително да подпомогне тази бизнес идея и реализация на това производство.

Моят продукт би бил високо ефективен, евтин и практичен в борбата със замърсения атмосферен въздух. Също така е възможна и употребата му при очистването на отпадни води от различни йони, в това число и на тежки метали. Така в зависимост от вида на нежелания примес, зеолитът може да бъде модифициран с допълнителни компоненти в зависимост от приложението му – дали ще очиства въздух или вода.

Проблемът, който решавам засяга всички живи същества, защото се касае за качеството на атмосферния въздух и води (питейни и промишлени).

Уникалното в моята разработка е използването на българска суровина с широк обхват на приложения.

Моите клиенти могат да бъдат различни по промишлени процеси, райони с екологични проблеми в очистване на въздух и води, малки и големи населени места, малки и големи производства, райони където има значителни количества отпадни води, а ние знаем колко жизнено необходима е водата за нашето съществуване. България е богата на надземни и минерални води и е важно те да бъдат опазвани и използвани с най-добри качествени показатели.

Моят екшън план предвижда ускорена изследователска дейност за получаване на тези катализатори и адсорбенти. За модифициране на природната суровина с цел оптимално използване на полезните й свойства. Детайлна литературна справка, синтез, охарактеризиране и изпитване на катализаторните образци в реакции за опазване на околната среда.
Популяризиране на проекта с цел привличане на бъдещи инвеститори.

Най-много се гордея с хъса и мотивацията, които влагам в този проект. И това, че ще имам възможност да търся бизнес партньори и идеи за внедряване на продукта на пазара. Гордея се и с това, че имам възможността да работя с големи специалисти в тази област.

В науката мечтая да задълбоча и обогатя познанията си и да успея да ги прилагам за създаване на приложни продукти, намиране на съмишленици, с които да имам възможността да привлека повече млади хора които носят науката в сърцата си.

Вярвам, че идващите поколения притежават огромен потенциал и вярвам, че ще оправдаят очакванията.

В работата си ще призовавам всички, които обичат науката да не се отказват да реализират идеите си. Ще се радвам ако в България се въстанови практиката да бъде производител на катализатори. И силно се надявам, че някой ден ще произвеждаме катализатори от български природен зеолит – клиноптилолит.

Моето бъдеще като предприемач в науката виждам в реализиране на различни природни продукти. Популяризиране на българските научни изследвания на световни симпозиуми и конференции, както и представяне на резултати с цел внедряване в производство пред световни инвеститори.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close