Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Category : Анкети

Ако във вашия университет има бизнес инкубатор, ще потърсите ли възможност да развиете идея или проект там? Зададохме този въпрос на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Изненадващо, най-голям брой утвърдителни отговори получихме от най-малкия университет, МГУ – 72%. В УНСС 63% безусловно биха работили с бизнес инкубатор, в СУ и ТУ всеки втори казва, че би решил това в зависимост от предлаганите услуги.

Отново в МГУ най-голям брой участници в анкетата (88%) смятат, че бизнес инкубаторите ще променят средата. В УНСС този процент е 84, в СУ – 64, а в ТУ – 58%.

Какво пречи на висшите училища у нас да инкубират компании, подобно на водещите университети в Европа и света? Според представителите на академичната общност в четирите университета на първо място е липсата на опит и подготвени кадри. На второ място е липсата на сериозни научни разработки и изследователска дейност, която би била в основата на предприемачески проекти. Сред другите фактори, с почти еднаква тежест, са липсата на финансов ресурс и неразбирането на подобна инвестиция. Единствено в МГУ като най-голям проблем се извежда финансирането.

Още резултати от анкетата:

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Стартъп в университета?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close