Четирима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Четирима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

За първи път на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание ще участват двама претенденти извън София. Онлайн форматът позволява финалистите от София, Варна и Пловдив да бъдат напълно равнопоставени в представянето си пред журито. Финалът на конкурса е на 13 януари.

 Кои са докторантите и какви са техните проекти?

Д-р Виолета Снегарова е докторант към катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“, Варна. Темата на нейния дисертационен труд е „Оценка на рискови фактори за микронутриентни дефицити – витамин Д, В9 и йонизиран калций при бременни жени във Варненския регион“.

Д-р Снегарова е специализант по Гастроентерология в МБАЛ-Варна – Военномедицинска академия. Член е на Български лекарски съюз (БЛС), на Управителния съвет на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), отговарящ за региона на Североизточна България с център гр.Варна, на Българско дружество по хранене и диететика (БДХД), Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и Българско дружество по колопроктология (BSC). По време на майчинството с двете си деца създава своя блог Medilatte.com, в който пише по теми, свързани с научните ѝ интереси – гастроентерология, хранене и диететика. Има стаж в Университетска болница Олщин, Полша, Катедра Кардиология. Надгражда знанията си с продължаващи обучения към БЛС, Дигитален колеж по диабет, електронно обучение към United European Gastroenterology : “Neuroendocrine tumors NET”.

Мирослав Трънков е докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Компютърна информатика. Темата на дисертационния му труд е „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“.

Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и невронни мрежи от пет години, последните две – професионално. Изследва възможностите за прогнозиране посоката на движение на пазарните котировки чрез моделирани изкуствени невронни мрежи. Вече има изградена автоматизирана рамка за Фундаментален анализ на финансови данни чрез методи на NER (Named Entity Recognition) и NLP (Natural Language Processing). Разработен е и невронен модел за търговия на злато. Тази година ще работи върху създаване на автоматизиран модел за търговия чрез лихвени проценти (Interest rates), икономическа сила (Economic strength) и парични и търговски потоци (Capital and trade flow). Успехът на работата му се дължи на факта, че невронните мрежи имат способността да намират самостоятелно решения на проблеми, като разпознават модели (шаблони) в периодично повтаряеми събития.

Участва в няколко научноизследователски проекта, както и в различни научни конференции и форуми.

Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и работи в Националния природонаучен музей. Тематичната рамка на нейния дисертационен труд е „Биология и екология на прилепи. Особености на зимуването на пещерни видове прилепи в България в контекста на глобални климатични промени“.

Изследователските ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В проектите си съчетава високотехнологичен молекулярен анализ с класически микробиологични методи и теренни приключения. Участвала е в множество пещерни експедиции в България и няколко европейски държави. Изследва прилепи от 12 години и участва в редица големи европейски и световни проекти с Институт Макс Планк по орнитология, Група по сензорна екология, университета в Грайфсвалд, Operation Wallacea, остров Бътън (Индонезия), Университета в Копенхаген. Била е на стаж в Тихоокеанския център за екосистемни изследвания на Хавайските острови и в Институт Смитсониън за тропически изследвания в Гамбоа (Панама). През 2019 г. става част от управителния съвет на COST Акция CA18107 на тема „Climate change and bats: from science to conservation“. Същата година участва и в международна пещерно-изследователска експедиция в Национален парк „Мулу“ в Борнео, подкрепена от National Geographic и Bat Conservation International. Комуникатор на науката, съосновател съм на „Академията за малки изследователи“ към НПМ-БАН и съавтор на пътеводител из експозицията на музея „Приказка за един музей“.

Христо Рашеев е докторант в  направление Теоретична химия (Изчислителна химия) на катедра Физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, където със същата специалност завършва магистратура с пълно отличие. Темата на докторантурата е „Моделиране на високоефективни електроди за метало-йонни батерии“.

Има научен стаж в University of Cambridge, Department of Material Science and Metallurgy, практика по „Erasmus+“ в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция. Член е на Лабораторията по квантова и изчислителна химия във Факултета по химия и фармация на СУ. Една част от дисертацията му е посветена на квантово-химично моделиране на молекулно ниво на взаимодействията между йоните и разтворителя в електролита както и оценка на енергетичния аспект на процесите на солватация и десолватация в батерии на базата на един или два вида катиони. Резултатите са докладвани на поредица национални и международни конференции и обобщени в публикация, която в момента в процес на рецензиране в Journal of Physical Chemistry. Друг аспект в изследванията му е свързан с дизайн на нови органични електродни материали за литиево- и постлитиево-йонни батерии. Неговата идея е да се моделират материали, всички елементи на които да се включат в редокс-процеса. Според неговите проучвания съществува само един опит за направа на подобен материал в света.

Сега  Христо участва в международни проекти и конференции, а като ученик е носител на  значителен брой отличия в национални и международни състезания по химия.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close