Христо Илиев: Докторантската стипендия ми отвори врата и към индустрията

Христо Илиев: Докторантската стипендия ми отвори врата и към индустрията

Аз съм Христо Любомиров Илиев, носител на първата докторантската стипендия, връчена в началото на 2012 година.

В моментa преподавам физика във Физическия факултет на Софийския университет, като моите студенти не са физици, а биолози, химици, инженери и понякога е истинско предизвикателство.

Научната ми работа е свързана със създаване на иновативни лазерни източници във видимата и близката инфрачервена област, като в последните години е насочена повече към приложения в индустрията и обработката на материали.

През последните пет години имам основен принос в два полезни модела, свързани с научната ми дейност.

В годината на отличието…трябваше да пиша дисертация. Докторантската стипендия на Карол ми помогна да завърша навреме своя дисертационен труд. Позволи ми да участвам в две конференции и едно лятно училище, както и да се сдобия с някои ценни книги. Най-вече ми даде увереност, че усилията ми до момента са си стрували. Даде ми и стимул да продължа все така напред.

Самото отличие пък ми донесе престиж, и отвори доста врати, както в академичните среди, така и в индустрията.

Веднага след завършване, бях поканен в частна компания да участвам в научноизследователската и развойна дейност по някои комерсиални проекти, част от които пряко свързани с работата ми като докторант.

Кариерата ми след това…включва няколко години работа по комерсиални проекти. Бях научен ръководител на два проекта за стартиращи компании, финансирани по програмата за развитие на конкурентоспособността на българските икономика, през предишния планов период до 2020. Първият проект беше пряко свързан със системата, с която участвах в докторантската стипендия на Карол.

Работата по проектите ми позволи да участвам на всички големи научни форуми и индустриални изложения в областта.

Бил съм и два пъти в Китай, като участник на международни индустриални изложения за представяне на устройствата, разработвани в проекта. В крайна сметка проектите приключиха успешно, като над 90 % от изразходваните средства бяха възстановени след съответната отчетна дейност. Има налице няколко работещи иновативни устройства, много научни публикации и по един полезен модел от двата проекта, последния, мисля, е от 2017 г.

За известно време бях ориентиран към индустрията. Няколко години работех в сътрудничество с частни компании. С някои от тях продължаваме да поддържаме връзка и да работим по различни проекти и в момента.

В бизнеса хората се интересуват повече от това нещата да работят, а не как работят. Това пък е някак в противоречие с това, от което се интересуват хората в науката.

Към момента усилията ми са насочени отново към научна работа. Градим лаборатория и научна група, като вече имаме първи експериментални резултати.

От 2016 г. работя като преподавател във Физическия факултет, от 2019 г. съм Доцент. Преподаването пък само по себе си е странна работа. Не винаги човек може да достигне до студентите.Или поне не до всички.  Май това е най-трудното за приемане.

Преподаването разсея и една моя заблуда – че всички добри студенти заминават да учат в чужбина. Напротив, в България остават да учат изключително добре подготвени и много мотивирани млади хора.

През 2019 г. две мои студентки продължиха да работят по курсовата си задача и през есента представяха резултатите си на студентска конференция. Тази година имахме същите планове с други студенти, но заради вируса, тези мероприятия бяха отложени.

За мен да съм от съзвездието докторанти на Карол…е голяма чест и лично постижение. Да получиш толкова положителна оценка от хора, които не са специалисти в тясно специализираната научна област, която представяш, означава най-малкото че успяваш да „продадеш“ идеята си. Не на последно място това е престиж и голяма мотивация. 

Чувствам се част от общността на предприемачите в науката…защото без предприемчив дух и силна мотивация човек трудно напредва в съвременният свят.

Намирането на финансиране за научна дейност понякога изисква дори повече предприемчив дух, отколкото за комерсиални и индустриални проекти.

За мен лично през последните години е по-лесно да намирам финансиране, свързано с конкретни индустриални приложения, отколкото чисто научни проекти.

Гордея се… с трите букви пред името, резултат от усилената работата и добрите резултатите от докторската си дисертация.

В науката сега мечтая…само и единствено да правя наука на световно ниво в България, а не някъде по света, защото така съм избрал. Вярвам че постиженията ще дойдат естествено, като резултат, а самите мечтания ще дойдат с добрите резултати, защото според мен няма по-добър мотиватор от добрите резултати.

Моята голяма идея…е не толкова голяма. Областта, в която работя, не е свързана с фундаментална наука, нещо което може да промени начина ни на живот или начина, по който възприемаме Вселената. От друга страна обаче, е свързана с множество приложения.

Голямата ми идея е да направя така че, научните постижения в областта да станат много по технологични и достъпни за реално съществуващи индустрии.

Моята голяма цел…представлява множество малки цели, към които се стремя и преследвам всекидневно. Всяка постигната цел моментално се заменя със следваща и голямата просто се премества, надявам се, напред.

Пожелавам…на всички, които тепърва започват своя път, да имат амбиция и да вярват, че са родени за велики дела. На тези които вече го вярват, пък пожелавам да имат търпението и постоянството, ежедневно да преследват целите си.

Не на последно място, пожелавам на всички да имат силата да не позволяват настоящата необикновена обстановка да определя начина, по който живеят. Да, здравето е важно, но по-важно от здравето е да живееш по начин, по който си избрал, въпреки обстоятелствата.

Другите звезди от Съзвездието докторанти – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close