Христина Габровска ще е лекторът по интелектуална собственост в Предприемачи в науката

Христина Габровска ще е лекторът по интелектуална собственост в Предприемачи в науката

Category : Новини

 

Христина Габровска e юрист с над десет години практически опит в областта на капиталовите пазари и интелектуалната собственост. Работи и в двете сфери на специализация като заема различни позиции във водеща българска кантора, Комисията за финансов надзор, голяма международна кантора (DLA), в кантората на PricewaterhouseCoopers, в американския надзорен орган SEC – U.S. Securities and Exchange Commission, както и в бизнеса. От 2016 година е юристконсулт в Карол Инвестмънт, а от началото на 2018 – член на УС на фондация Карол Знание. Завършила е Право в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Има юридическа магистратура по Ценни книжа и финансова регулация в Georgetown University, Вашингтон, САЩ. Докторант е по Право на интелектуалната собственост, семестриално завършила с право на защита на тема Правна закрила на ноу-хау в контекста на икономика на знанието. Притежава и диплома от University of Cambridge по английско и европейско право. Била е преподавател в Стопански факултет на Софийски университет, International University College към Portsmouth University и в Юридическия факултет на Georgetown University.

 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close