Фондация Карол знание представя образователни проекти на предприемачи в науката

Фондация Карол знание представя образователни проекти на предприемачи в науката

Проектите на двама от участниците в програмата Предприемачи в науката ще представи фондация Карол знание на Националния научно-образователен фестивал: „Намереното поколение“. И двамата са преподаватели в средни училища и идеите им са свързани с въвеждане на иновативни и практически подходи в обучението.

Д-р Галя Петрова е хоноруван преподавател в НБУ, учител по Информационни технологии в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, учител по Биология и здравно образование в  133 СУ „Александър Сергеевич Пушкин”.

Доктор по генетика от АгроБиоИнститут на Селскостопанска академия. Тя ще представи на изложението си проект „Новото лице на науката в училище или един малко по-различен поглед върху STEM технологиите в обучението по природни науки“.

„Настоящият проект има за цел да представи нов и съвременен поглед върху образователния процес с цел  преодоляване на рутината в ученето. Напредъкът на технологиите създава нов тип ученици – знаещи, постоянно търсещи и независими.  За тяхното успешно и мотивиращо обучение, ще бъдат представени някои възможности за практическо онагледяване на изучавания материал в училище чрез употребата на съвременни технологични методи и усвояването на експериментални умения в областта на биологията и биотехнологиите.“

В конкурса Предприемачи в науката на Фондация Карол Знание, тя представи идея за изграждане на училищна лаборатория по генетика и технологии. Предвижда се работа със съвременни софтуери за анализ на експериментални резултати от лабораторната работа в ДНК-лаборатория, дигитални компетенции, творческо мислене и активен тренинг на презентационни умения.

Калин Ангелов е преподавател по физика в Професионална Гимназия по ЖП Транспорт – София, предстои му защита на докторат във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В дисертационното си изследване предлага евристични методи за преподаване на физика, които са приложими за всички природо-математически науки.

„Един от основните начини за разбиране на света е чрез множество реални демонстрационни експерименти. Още по-добре е когато обучаемите сами извършват експериментална дейност и така сами достигат до знанието. Опитът показва, че изпълнението на  демонстрации и експерименти сред множество ученици и с тяхно самоучастие, които не са в рамките на задължителните часове, генерира много нови научно-приложни идеи.“

Той ще представи проекта си за „Мобилна  образователна  лаборатория по природни науки“, в която прилага евристични методи за провеждане на експерименти в извънучебна среда. Амбицията му е да достигне до ученици в различни краища на страната, които никога не са наблюдавали истинска експериментална дейност поради обективни и субективни причини. Резултатите и анализите от тези нови активности и педагогико-психологически наблюдения предвижда да бъдат докладвани у нас и на международни конференции, а изследванията според него биха подпомогнали държавните образователни институции за взимане на по-добри решения за процеса на изучаване на природните науки. Набира екип от доброволци за участие в „Мобилна образователна лаборатория по природни науки“.

Проектът Предприемачи в науката на фондация Карол Знание се състои от обучение и конкурс за награда Предприемач в науката в размер на 30 000 лв. На 23 януари ще бъдат връчени наградите на победителите във второто издание на конкурса.

Фондацията подкрепя предприемчивите учени, съдейства за развитие на иновативната предприемаческа екосистема и трансфера на технологии, комуникирането на научни проекти с практическо приложение и изграждането на неформален клуб, своеобразна Think Tank група, в която са  въвлечени участниците в проектите на Карол Знание.

„Намереното поколение“ е национален научно-образователен фестивал, организиран от Апетит за образование чрез практика, заедно с институционалната подкрепа на МОН. Тази година ще се проведе от 25-ти до 26-ти януари в НДК. Включва Практически модул, Лекционен модул и
Модул за национално обсъждане на иновации в образованието и науката. Това е четвъртото поредно събитие, което събира на едно място образование, наука и бизнес, откривайки и изграждайки следващото поколение български специалисти и учени, чиито умения и познания да бъдат достойни да се наредят до тези на най-големите умове в света.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close