Фондация Карол Знание партньор на София Тех Парк

Фондация Карол Знание партньор на София Тех Парк

Category : Новини

Да обединят своите усилия и експертиза за осъществяване на съвместни дейности и проекти в областта на предприемачеството, науката, иновациите и развойната дейност, се договориха фондация Карол Знание и София Тех Парк.

Основните цели на това сътрудничество са постигане на синергичен ефект между науката и бизнеса, както и максимална симбиоза между иновационните предприемачески идеи на стартъп компании и възможностите за научни изследвания, които предоставя научната инфраструктура на комплекс Научно-технологичен парк.

Възможностите, които първият технологичен парк в България предлага, ще бъдат представяни в Предприемачи в науката, а участниците ще могат да продължат развитието на проектите си в инкубационната програма.

В момента 21 високотехнологични компании, от които 14 стартъпи, работят и развиват свои иновативни бизнес идеи в София Тех Парк. На 25 по време на конференцията „Investum Supersonic“, посветена на развитието на иновативната екосистема в България, ще бъде представена новаторската инкубационна програма, която ще предоставя широк набор от услуги и възможности за изобретатели, новатори и предприемачи, включително менторство, обучения, работилници и възможност те да презентират своите идеи, концепции и предизвикателства пред висококвалифицирани експерти. Събитието ще се състои в иновационния форум „Джон Атанасов“ на научно-технологичния парк.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close