Фондация Карол Знание на 3 години

Фондация Карол Знание на 3 години

Трети рожден ден празнува днес фондация Карол Знание. Регистрирана в обществена полза, с основен фокус подкрепа на български млади учени и техните научни проекти.


Отбелязахме учредяването с връчване на докторантска стипендия, учредена през 2011 г. от финансова група Карол. Фондацията продължи традицията и сега, на третия си рожден ден, отново ще празнува рождения си ден по този начин.
Сред носителите на докторантската стипендия са двама физици и един бионанотехнолог от СУ „Св. Климент Охридски“, двама инженери от УАСГ, инженер от Техническия университет в София, медицински физик от Медицинския университет в София, един докторант от Национален природонаучен музей при БАН и настоящият носител – от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.

Още първата година създадохме и друг емблематичен проект, без аналог у нас – Предприемачи в науката, разработен за учени. В трите издания са връчени 4 награди, 45 са участниците досега, 41 са лекторите, менторите – 4, а стартъпите, вдъхновени от програмата – 3.
Носителите на наградата Предприемач в науката са от Медицинския университет – София, СУ „Св. Климент Охридски“, Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Сред привлечените лектори и ментори в проекта има български учени от световна величина. В програмата на живо са включвани учени предприемачи от Harvard Medical School, Бостън, САЩ, 4 университета от Обединеното кралство – Queen Mary University of London, School of Medicine, University of Dundee, University of Edinburgh и University of Exeter, два университета в Швейцария – Политехнически федерален институт в Лозана (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne) и Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), Technische Universität Dresden – Германия.
В края на втората година беше учредена стипендия за новоприет студент, възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“ в Симеоновград. По този начин, г-н Станимир Каролев, учредител на фондация Карол Знание, насърчава учениците в родния си град да са активни, да си поставят цели, да ги постигат и да са мотивирани да продължат образованието си.


64 000 лв. е общият размер на предоставената досега годишна докторантска стипендия. Тази година към нея ще се прибавят още 8000 лв.
60 000 лв. е изплатената сума от наградата Предприемач в науката, още
30 000 лв. добавя тазгодишната.
2 000 лв. е финансовото изражение на стипендиите за новоприет студент от Симеоновград досега.

Стремежът ни е не просто да подкрепяме и популяризираме българските млади учени и българската наука, а да създадем среда и общност за превръщането ѝ във фактор за развитие на икономика, базирана на знанието и иновациите. Финансовата награда е само едната страна. Истинската награда за всички участници в проектите ни са преносимите знания и умения, с които те се превръщат в успешни хора. Успяваме в това, защото привличаме успешни учени предприемачи, българи от различни точки на света, които вдъхновяват с примера си бъдещите предприемачи в науката, а нас ни вдъхновяват да продължим. Благодарни сме на талантливите личности, с които се срещнахме през тези три години и заедно с тях ще продължим да развиваме и надграждаме инициативи, които ще насърчат учените да мечтаят по-смело и да успяват в амбициозните си проекти.

Станимир Каролев, учредител на фондация Карол Знание


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close