Фондация Карол Знание вече е част от Български дарителски форум

Фондация Карол Знание вече е част от Български дарителски форум

Category : Новини

Управителният съвет на Български дарителски форум единодушно е одобрил присъединяването на фондация Карол Знание със статут на наблюдател.

БДФ е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

Членовете са 50 организации, от които 21 компании, 22 фондации и 7 фондации-наблюдатели.

По покана на ръководството, Фондация Карол Знание участва през изминалата година в някои инициативи на БДФ.


Анкета Накъде след научната титла

Създаваме предприемачи в науката

Носителят на наградата Предприемач в науката за 2019 г.

Носителят на стипендията на Карол за 2019 г.

Гл. асистент д-р Йоана Кижева за участието си в Предприемачи в науката

Д-р Иванка Петрова-Дойчева за участието си в Предприемачи в науката

Д-р Олга Антовона за участието си в Предприемачи в науката

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close