‘У нас е невъзможно провеждане на конкурентни иновативни научни изследвания в медицината’

‘У нас е невъзможно провеждане на конкурентни иновативни научни изследвания в медицината’

Аз съм лекар, хирург. Занимавам се с лечение на болни с рак на гърдата. Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените в света и България не е изключение. Това, което в България и в Източна Европа  е малко по-различно от останалите европейски страни  е, че през 90-те години на миналия век на Запад смъртността от рак на гърдата започва да намалява, а у нас остава непроменена и до сега. Освен това 5 годишната преживяемост на нашите болни  е сред най-ниските в Европа.  Чувствам като свое призвание да променя тези факти и всички мои проекти търсят и предлагат начини за подобряване на резултатите от лечението на тази болест и в България.

                                         

Моята научна работа е съсредоточена върху рака на гърдата, а от скоро и върху рака на маточната шийка – заболявания с огромно социално значение, за които лесно и достъпно профилактиката и лечението могат значително да подобрят преживяемостта, но по някаква причина у нас това не се случва. Освен чисто социалният момент и подобряването на медицинската практика се интересувам и от фундаменталните механизми, свързани с появата и лечението на тези болести.

Моята въздействаща бизнес идея всъщност разкрива много възможности. Създаването на инфраструктурата за събирането на туморни тъкани създава огромно поле за работа на много лекари и изследователи, където те могат да работят заедно в полза на пациентите, не само в България. Това ще помогне на българските лекари да взимат участие в международни проекти, с данни от реални техни пациенти и да бъдат безценни за науката.

Моят продукт е виртуална биобанка, която съдържа туморни тъкани и свързаните с тях клинични данни. Виртуалната биобанка е онлайн платформа, в която лекарите  попълват клинични данни за своите пациентите. Пациенти, които доброволно и съзнателно са предоставили част от туморната си тъкан , за целите на науката и биобанката. В друг случай би била изхвърлена. Тези анонимизирани данни и тъкани могат да включват пациенти от цяла България, както със социално значими заболявания, така и с редки тумори, за които информация за диагнозата, лечението и туморната биология са много оскъдни.

Съхранението на тъканите във виртуална биобанка е много евтино, тъй като не включва разходи за транспорт и централизирана обработка и диагностика, а всяко звено може да съхранява тъканите по най-достъпния за него начин. Това най-често е в парафинов блок, което е  и рутинна процедура за всички отделения по патология. Съхранени по този начин, тъканите могат да се използват за много научни изследвания.

Изследователите могат да поръчват необходимите им проби и да ги получат при необходимост от едно или няколко звена. В един по-напреднал етап те биха могли дори да поръчват извършването на изследване със съответните проби и само да получават готовия резултат, стига звеното да разполага с нужното, за да извърши изследването.

Проблемът, който решавам е липсата на вяра в науката и липсата на реален достъп до нея. Мисля, че много лекари са изгубили вярата си в науката, тъй като не са виждали в своята ежедневна клинична практика, как науката променя практиката. За това у нас трудно се прилагат иновативни лечения. Не само иновативни, дори стандартите в лечението на онкологичните болести в Европа идват при нас с голямо закъснение. Участието на пациенти в клинични проучвания е по-скоро казуистика. Провеждането на иновативни научни изследвания в медицината, конкурентни на тези в страни като Холандия, Белгия, Франция е на практика невъзможно.

Уникалното в моята разработка е, че тя помага на всички! Помага на лекарите да са по-близо до науката. Помага на изследователите, като им предоставя безценна информация и материал за работа. В крайна сметка помага на болните, които ще бъдат лекувани от едни по-образовани, иновативни и смели лекари и в резултат на това ще живеят по-добре и по-дълго.

Моите клиенти са първо отделенията по патология и хирургия, за които правиланата организация на данните е безценна, а нито една друга програма – болничната софтуерна система (Гамма консулт) или пък Националният Раков Регистър не позволява реално използване на данните с клично значение. В последствие след създаване на достатъчна база данни, мои клиенти са изследователите. Те имат нужда от добре обработени и съхранени туморни тъкани, от подробни и верни клинични данни, защото на това се крепи шансът им за успех.

Моят екшън план предвижда създаване на софтуер, които да обслужва лекарите, работещи с пациенти с рак на гърдата и рак на маточната шийка, първоначално в Катедра по акушерски грижи на Медицински Университет Плевен и СБАЛОЗ “д-р Марко Марков” Варна, а впоследствие и във всяка друга заинтересована институция. Събиране на достатъчна база  от туморни тъкани и клинични данни. Включването на базата в мрежи за междунарони изследвания. Посрещане нуждите на изследователите от качествени данни и тъканни проби. Разширяване достъпа до науката на лекари и пациенти.Най-много се гордея
с моите студенти и с моите пациенти, когато се борят до последно и за всичко, всеки ден. Така виждам как нещичко променям.

В науката мечтая да бъдем на режещото острие на научните постижения, но и за постоянство и плодотворство, без лимити.

Моето бъдеще като предприемач в науката е за мен неизбежно. Защото няма как иначе да се случи промяна. Трябва да се изследват нови хоризонти, които да са от полза за всички и всички да могат да разбират своята полза.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.

 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close