Учредяването на стипендията е добър мотив за стимулиране на възможностите на учениците

Учредяването на стипендията е добър мотив за стимулиране на възможностите на учениците

СУ „Свети Климент Охридски“ в Симеоновград е основано през 1945 г. като пълна гимназия. Днес се обучават над 400 ученици, подготвяни от висококвалифицирани преподаватели. Разполага с кабинети по чуждоезиково обучение, 4 компютърни зали с локална мрежа и постоянна интернет връзка, добре оборудван физкултурен салон, две спортни площадки.

Теодорина Иванова е директор на училището от 2016 г. Преди това е била старши учител, преподавател по Български език и литература в същото училище. Има над 15 години педагогически опит и като преподавател по английски език в СУ „Св. Климент Охридски“, и в други училища. Три години е била секретар на общината в Симеоновград.

Завършила е Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и специализации в Тракийския университет в Стара Загора по английски език и пета професионално-квалификационна степен. Има сертификационни обучения за работа в Интегрирана информационна система в държавната администрация, за Развитие на местната публична администрация в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт  и за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги в Института по социални дейности и практики.

Г-жо Иванова, кои са основните три неща, с които се гордеете най-много като директор през последните три години?
– Значителното подобряване на материалната база  в училище, защото това е предпоставка за по- качествен учебен процес. Екипната работа, която се реализира в колектива. Поредни години завоювани челни места на клубовете за извънкласна дейност на областния форум, ежегодно спечелени конкурси и стипендии от фондация „Комунитас” и други.
Какви специалности получават учениците, завършващи училището?
– Учениците, завършващи нашето училище могат да се реализират като специалисти в областта на производство на  кулинарни изделия  и напитки, професия „готвач”.  Осъществяваме прием и по профил „Природни науки”.
В какви проекти и програми участвате, за да създадете допълнителни възможности в обучението и професионалната ориентация на учениците?
– Училището е работило по проект „Ученически практики”. Проектът дава възможност за работа на обучаемите в реална работна среда. Работим по проект „Подкрепа за успех”, който дава допълнителна възможност за наваксване на пропуски  и професионална ориентация на учениците. През изминалата учебна година работихме и по проект „Разнодумна приказка” към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Сътрудничим си с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” по проект „Всеки ученик ще бъде отличник”.
Имате ли информация как се реализират след завършване вашите ученици?
– Добра практика  в нашето училище е да поддържаме връзка със завършилите ученици, което е предпоставка  за нашата информираност за тяхното бъдещо развитие. В зависимост от възможностите си, нашите ученици получават различна реализация. Една част от тях се реализират по избраната професия, а други продължават своето образование.
Стипендията, която учреди фондация Карол Знание ще мотивира ли, според Вас, всички ученици?
– Постиженията на един ученик в голяма степен са предпоставка за стремеж на останалите ученици. Учредяването на стипендията  е добър мотив за стимулиране на възможностите и способностите на учениците, за което благодаря на фондация „Карол Знание”.
Колко ученици средно стават студенти веднага, след завършване на училището?
– Броят на учениците, които стават студенти е различен за всяка учебна година. Той  зависи от броя паралелки за учебната година, материалното състояние на семействата, както и от личната амбиция и потенциал на учениците.
Кои са предпочитаните висши училища?
– ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив и Тракийски университет, Стара Загора.
Връщат ли се след това бившите възпитаници на училището да работят в Симеоновград?
– Симеоновград не е място с много възможности за добра  професионална реализация, но въпреки всичко една част от бившите възпитаници на училището  намират своето поприще именно в него.
Започнахме с вече случилите се поводи за гордост. С какво бихте искала да се гордеете от тук нататък?
– Повече ученици с добри постижения на олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво. Реализиране на завършилите нашето училище, по-голям брой продължаващи образованието си във ВУЗ. Постиженията на нашите ученици са признание за работата на учителите в училището.
Благодаря Ви! Желаем успех на конкурса и очакваме скоро името на победителя!


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close