Участници 2022

Антония Начева

Докторант в СУ „Св. Климент Охридски“

Проект: Обрaзовaтелен център Aмритa

Величка Арахангелова

Докторант в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ 

Проект: Разпространение и акумулация на наноразмерни ксенобиотици в градска среда

Галина Найденова

Инженер, асистент и докторант в Технически университет – Варна

Проект: MyGoal apps – приложение за управление на житейските задачи

Десислава Александрова

Докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Проект: Иновации в час –  коучинг в българското училище

Джулиан Тахов

Основател на Д Аероспейс ЕООД, Бакалавър по Аерокосмическо инженерство в Московкия авиационен инситут

Проект: Дрон-Спасител Салваторе

Диана Георгиева

Докторант в Русенски университет

Проект: Агенция за детегледачки Дечко –  Предприемачеството като възможност за икономическо овластяване на представители на уязвими групи

Димитър Кючуков

Студент в Технически университет – София

Проект: Signity – приложение в помощ на хора с увреден слух и говор

Ивелина Иванова-Кадири

Докторант в Икономически университет – Варна

Проект: Методология на взаимоотношенията с клиенти чрез генетичен маркетинг

Иво Ганчев

Докторант в Институт по микробиология, БАН и главен асистент в Тракийски университет – Стара Загора

Проект: Биосинтез на повърхностноактивни съединения от актиномицети и значението им за биологичното земеделие

Илияна Христова

Главен асистент, Институт по катализ, БАН

Проект: Използване на български зеолит като носител на каталитични системи за решение на проблема с вредните емисии

Костадин Недев

Съосновател на Млад изобретател ЕООД, докторант в Институт по роботика, БАН

Проект: Млад Изобретател – образователна платформа, която цели да стимулира креативното и логическо мислене у младите

Мартин Манчев

Студент в Технически университет – София

Проект: Signity – приложение в помощ на хора с увреден слух и говор

Милена Кръстанова

Хоноруван преподавател и докторант в Лесотехнически университет – София

Проект: Адаптиране и внедряване на аквапониката в българското агропроизводство

Мурад Реджеб

Основател на МатриКем ООД, доктор по химия от Ghent University, Interuniversity Microelectronics Centre, Льовен, Белгия

Проект: Мастила за биопринтиране на тъкани, тъканно инженерство

Петко Стоев

 

Докторант в Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН

Проект: Роботизирана медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници в домашни условия

Свилен Попов

Докторант в Карловия университет, Прага

Проект: Модифициране в оценяването
и разработката на екзотични деривативни продукти с цел хеджиране и инвестиране
в социална отговорност и продукти


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close