Участници 2021

Impact investing тренд в Предприемачи в науката 2021. Проекти, с позитивно въздействие върху околната среда или обществото. Наука с въздействие. Бизнес с кауза. Социални или зелени предприемачи са участниците в четвъртото издание на програмата? Общото между всички тях е, че искат с работата си да направят страната ни и света по-добро място. Те са академични предприемачи, мечтатели, мотивирани и отдадени на работата си.

Григор Гачев

Докторант Технически университет –София, лекар, завършил Медицински университет – София

Проект: Моделиране на изкуствени невронни мрежи

Десислава Мантовска

Докторант и асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

Проект: Създаване на in vitro и ex vitro колекции от ендемитни видове от род Stachys за устойчива продукция на биологично активни молекули

Деян Йорданов

Докторант в Технически университет –София

Проект: Интелигентни електрически апарати за енергоефективни устройства и системи

Димитър Кайков

Докторант и асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проект: Компостиране за по-рационално извършване на мероприятията по рекултивация и закриване на минни обекти

Зорница Найденова

Студент в УАСГ, специалност Геодезия

Проект: ЕкоЛов/EcoHunt – Мобилно приложение за почистване на околната среда

Иван Иванов

Студент по компютърни системи и технологии в Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново

Тема: Чиста България

Иван Маринов

Студент в Технически университет –София

Тема: Разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твъдофазни отпадъци

Инж. Калин Николов

Докторант в Технически университет – Варна

Тема: Приложение на електротехнологични методи за управление производството на водород и водородни производни

Люпчо Димитров

Асистент в Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“

Проект: Компостиране за по-рационално извършване на мероприятията по рекултивация и закриване на минни обекти

Д-р Мариела Василева-Славева

Хирург в Университетска болница Аджибдем Сити Клиник София, докторска степен от Медицински Университет София

Проект COSMOS: Collecting and Storing of saMples and clinical data Of cancer patientS
КОСМОС: Клинични данни и тъканни проби От пациенти С онкологични заболявания анониМизирани, събрани, Обобщени и Съхранени във виртуална биобанка

Мартин Ралчев

Докторант и асистент в Технически университет – София, член на Центъра за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”, асистент в Институт по роботика – БАН

Проект: Сензор за улавяне и анализ на частици

Мартина Георгиева

Студент по маркетинг в НБУ
Бакалавър по софтуерно инженерство от СУ

Проект: CareerHub – платформа за първа работа

Мартина Лазарова

Студент по медицина в Медицински университет – София,
Обучение по програма Еразъм в Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Неапол, Италия

Проект: Колагенови импланти

Милен Чанев

Асистент в Институт по Земеделие, Карнобат Докторант в Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Магистър по биологично земеделие от Тракийски Университет – Стара Загора
Магистър по физическа география и ландшафтна екология от СУ „Св. Климент Охридски“

Проект: Възможности за прогнозиране на добива от биологично отглеждане на зърнено-житни култури

Милко Пенев

Студент по медицина в Медицински университет – София
Обучение по Еразъм, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Неапол, Италия

Проект: Колагенови импланти

Светослав Иванов

Физик, СУ „Климент Охридски“, Магистър по Физика на ядрото и елементарните частици
Основател и Tехнически директор на стартъп Space Fluent

Проект: pixelPET

Теодора Пампулова

Детски психолог, докторант по Педагогическа и възрастова психология в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
Магистър по Социална медиация и комуникация от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Магистър по Консултативна психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проект: Детската градина – щастливо място

Тодор Тонев

Докторант в Технически университет – Варна
Председател на Черноморски Енергиен Клъстер
Главен експерт към Асоциация на Български Черноморски общини

Проект: Енергиен менджмънт в малък енергиен кооператив

Цветомира Гяурова

Студент в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Стопанско управление с английски език
Бакалавър по софтуерно инженерство от СУ
„Св. Климент Охридски“

Проект: CareerHub – платформа за първа работа

 

 

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close