Участници 2021

Impact investing тренд в Предприемачи в науката 2021. Проекти, с позитивно въздействие върху околната среда или обществото. Наука с въздействие. Бизнес с кауза. Социални или зелени предприемачи са участниците в четвъртото издание на програмата? Общото между всички тях е, че искат с работата си да направят страната ни и света по-добро място. Те са академични предприемачи, мечтатели, мотивирани и отдадени на работата си.

Виктор Харалампиев

Студент по Бизнес икономика и мениджмънт в УНСС

 

 

‘Мечтая постигнатото от мен да остави положителен отпечатък в следващи поколения’

Григор Гачев

Докторант Технически университет –София, лекар, завършил Медицински университет – София

 

 

Проект: Моделиране на изкуствени невронни мрежи

,Моят алгоритъм постига резултати, които сега са в сферата на научната фантастика’

Десислава Мантовска

Докторант и асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

 

 

Проект: Създаване на in vitro и ex vitro колекции от ендемитни видове от род Stachys за устойчива продукция на биологично активни молекули

Десислава Мантовска: Растенията са същинска природна съкровищница

Деян Йорданов

Докторант в Технически университет –София

 

 

Проект: Интелигентни електрически апарати за енергоефективни устройства и системи

Димитър Кайков

Докторант и асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 

 

Проект: Компостиране за по-рационално извършване на мероприятията по рекултивация и закриване на минни обекти

Димитър Кайков: Мечтая да открия и други нестандартни технологични решения

Зорница Найденова

Студент в УАСГ, специалност Геодезия

 

 

Проект: ЕкоЛов/EcoHunt – Мобилно приложение за почистване на околната среда

Зорница Найденова: Да изградим навици за почистване чрез игра

Иван Иванов

Студент по компютърни системи и технологии в Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново

 

 

Проект: Сливи за смет – платформа, насърчаваща разделното събиране на отпадъци от домакинствата, чрез предоставяне на финансови стимули от свои контрагенти

Как Сливи за смет ще стане швейцарски магазин в България с родни стоки

Иван Маринов

Студент в Технически университет –София

 

 

Тема: Разработване на стенд за изпитване на термохимичното съхранение на енергия в работни среди, получени чрез преработка на твъдофазни отпадъци

‘Термохимичното съхранение на енергия ще осигури по-широко оползотворяване на възобновяеми източници’

Инж. Калин Николов

Докторант в Технически университет – Варна

 

 

Проект:  Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии

Калин Николов: Повишаваме ефективността на двигател с вътрешно горене и намаляваме емисиите

Люпчо Димитров

Асистент в Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“

 

 

Проект: Компостиране за по-рационално извършване на мероприятията по рекултивация и закриване на минни обекти

Люпчо Димитров: Най-много се гордея с екологичната и социалната ангажираност на моя проект

Д-р Мариела Василева-Славева

Хирург в Университетска болница Аджибдем Сити Клиник София, докторска степен от Медицински Университет София

 

 

Проект: COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани

‘У нас е невъзможно провеждане на конкурентни иновативни научни изследвания в медицината’

Мартин Ралчев

Докторант и асистент в Технически университет – София, член на Центъра за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”, асистент в Институт по роботика – БАН

 

 

Проект: Реализиране на система за анализ на наночастици

Мартин Ралчев: Ще създам път на научния труд към поточните линии за производство

Мартина Лазарова

Студент по медицина в Медицински университет – София,
Обучение по програма Еразъм в Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Неапол, Италия

 

 

Проект: Колагенови импланти

‘В медицината има място за предприемачество, в лабораторията – за повече от фундаментални проучвания’

Милко Пенев

Студент по медицина в Медицински университет – София
Обучение по Еразъм, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Неапол, Италия

 

 

Проект: Колагенови импланти

Светослав Иванов

Физик, СУ „Климент Охридски“, Магистър по Физика на ядрото и елементарните частици

 

 

Основател и Tехнически директор на стартъп Space Fluent 

Проект: pixelPET

Светослав Иванов: Изграждам най-модерните детектори в света, искам да ги внедря в образната диагностика

Теодора Пампулова

Детски психолог, докторант по Педагогическа и възрастова психология в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
Магистър по Социална медиация и комуникация
Магистър по Консултативна психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

 

Проект: Детската градина – щастливо място

Теодора Пампулова: Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме в много детски вселени

Тодор Тонев

Докторант в Технически университет – Варна
Председател на Черноморски Енергиен Клъстер
Главен експерт към Асоциация на Български Черноморски общини 

 

 

Проект: Енергиен мениджмънт в малък енергиен кооператив

Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Участниците за програмата

 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close