Уникалното в моята разработка е, че предлага платформа за пренаписване на кода на човешките потребности

Уникалното в моята разработка е, че предлага платформа за пренаписване на кода на човешките потребности

Ивелина Иванова-Кадири, докторант в Икономически университет – Варна

Аз съм любопитен изследовател на социума.

Моята научна работа изследва генетичната обусловеност на потребителското поведение.

Моята въздействаща бизнес идея ще пренапише учебниците по маркетинг.

Моят продукт ще предизвика (р)еволюция в търсенето и предлагането на продукти и ще трансформира консуматорското поведение в „зелено“ потребление.

Проблемът, който решавам, е предоставяне на механизъм за хипер-сегментиране на база генетичната идентичност на потребителя.

Уникалното в моята разработка е, че предлага платформа за пренаписване на кода на човешките потребности.

Моите клиенти са с една стъпка пред конкурентите си.

Моят екшън план предвижда сформиране на интердисциплинарен международен екип от молекулярни биолози, маркетолози и експерти в поведенческата генетика.

Най-много се гордея със способността си да вдъхновявам.

В науката мечтая за разчупване на установените стереотипи за „научност“ и „академизъм“.

Моето бъдеще като предприемач в науката ще бъде пример за синергия между икономически, социални и биологически науки.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close