Трима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Трима финалисти в конкурса за докторантска стипендия

Category : Новини

Трима ще се борят на финала в конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание, реши журито. Това са Галина Соколова, Петър Вълчанов и Радост Иванова.

За първи път сред финалистите има лекар – Петър Вълчанов, с 11 годишен стаж като интернист в неотложна медицинска помощ във Варненска област. През 2015 година попада на презентация на проф. Антъни Атала на TED и започва да се занимава с 3D моделиране, а скоро след това вече има и личен 3D принтер. Постепенно включва 3D анимации, започва да прави и волуметрични холограми, разширява спектъра от полимери, които използва. В портфолиото си има над 30 модела. Темата на докторантурата му е „Биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти“. В момента работи активно с катедрата по Ортопедия и травматология като изгражда предоперативни модели на костни фрактури. От 2016 година работи като асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология на Медицински  университет-Варна, а от началото на тази година е редовен докторант там. Проектът му цели да изгради 3D скафолд за остеогенен имплант. Разглежда тази своя дейност като първа стъпка в постигането на цялостна концепция за крайната си цел – ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Още един от финалистите работи в областта на 3D принтирането. Редовен докторант в Института по Механика на Българска академия на науките, Радост Иванова е асистент и член на екипа на Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика. Работи в една от най-бързоразвиващите се изследователски области в момента – полимерни нанокомпозити. Темата на дисертационния ѝ труд е „Реология, структура и свойства при перколационния праг на полимерни композити с графен и въглеродни нанотръби“. Основната част от научната работа е свързана с охарактеризирането и изследването на интерфейса (полимер/пълнител) при хибридни материали, използвайки най-съвременни методи и анализи за изучаване на морфология, структура, повърхностни, механични и електрични свойства. Целта е да бъдат получени нови наноматериали за 3D печат на елементи за електрониката, с уникална комбинация от свойства, като висока електропроводност и топлопроводност, пълно електромагнитно екраниране и добри механични свойства.

За втори път сред финалистите има и редовен докторант от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Инж. Галина Соколова е строителен инженер, а докторантурата си прави в катедра „Масивни конструкции“. Темата на научната ѝ работа е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. За да се осигури безопасността на обитателите на сградите в случай на извънредни събития, тя си поставя основна цел – да търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. При взрив последиците са свързани със сериозни човешки и материални загуби. В дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ. В световен план не са правени подобни изпитвания. От решението на зададената сложна задача се очаква да се направят опростявания и заключения, които биха могат да бъдат заложени в нормите за проектиране


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close