Тест определя риска за развитие на рак на пикочния мехур

Тест определя риска за развитие на рак на пикочния мехур

131 000 са новите случаи на рак на пикочния мехур в Европа за една година. Една трета от тях ще починат в следствие на това заболяване. С тази стряскаща статистика започна презентацията си по време на конкурса Предприемач в науката лекарят генетик Олга Антонова, гл. асистент в Медицински университет – София, Катедра Медицинска генетика. Тя предлага разработване на генетичен тест, който определя риска за развитие на това заболяване. След консултация с лекар ще бъде създаван персонализиран режим, за да се минимизира този риск.

Според бизнес плана, продуктът ще бъде наложен с мултилевъл маркетинг. Като съществено конкурентно предимство за своя стартъп Олга Антонова определя факта, че тя притежава ценз за извършване на генетични консултации – важно условие за развитие на подобна дейност в Европа.

Завършено е пилотното проучване на първите 20 проби. Проектът се нуждае от финансиране, за да бъде разширен до 500 проби, да бъде създаден софтуерна платформа и да стигне до европейския пазар.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close