Теодора Пампулова: Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме в много детски вселени

Теодора Пампулова: Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме в много детски вселени

Аз съм търпелива, усмихната, разбираща, приемаща, подкрепяща, търсеща и създаваща, осъзната.  Не искам да бъда „социален статус“, защото преди него съм човешко същество с пъстри и преливащи опитности. Не желая да бъда поредния „маркетингов продукт“ и нямам нужда от продуктово позициониране, за да усещам себе си и работата си като значими.  Не съм и поредното етикетче с надпис: „име и фамилия, професия, години, стаж и образование…срок на годност“. Отказвам да приема, че нищо не зависи от мен, че технологиите са единствен приоритет, че не можем да оставим по-добър и красив свят за децата си…

Умея да чета между редовете и да виждам какво стои зад думите, да приемам останалите безкритично, да бъда надежден партньор на децата, родителите и учителите. Професията на детския психолог е повече от образованието, квалификацията и преминатите обучения.  Тя е повече от статус, социална роля или служебна позиция! Тя е осъзнат избор, в основата на който е грижата!

Казвам се Теодора Пампулова и съм специалист по детско психично здраве, детски психолог, докторант по „Възрастова и педагогическа психология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и млад учен,  автор на две книги за родители – „Детската градина-щастливо място“ и „Наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща“, лектор и обучител, педагогически съветник, родител.

Моята научна работа е насочена към изследването на развитието на самооценката при учениците в горна училищна възраст в периода от VIII до Х клас, включително.

Моята въздействаща бизнес идея дава възможност да пътуваме във вселената! Даже не в една, а в много детски вселени! Моята въздействаща бизнес идея е свързана със създаването на обучителна организация подкрепяща социализацията и адаптацията на малките деца в яслата и детската градина. Тя ще даде възможност на учителите и родителите да получат нови и актуални знания за психическото развитие на детето, умения за общуване с малкото дете, с различното дете и др.  Обученията и семинарите ще бъдат в подходящ формат – онлайн чрез специална платформа, в която родителите при нужда могат да изберат и подходящ детски специалист, и на живо – в детските заведения. Идеята ми е свързана с това университетски преподаватели и практици (детски психолози, логопеди, учители и други) да предадат опит и да подкрепят важните за децата възрастни.

Учебните програми по  ПУП и ПУПЧЕ  са ориентирани предимно  към методиката на преподаване, а детската психологията е слабо застъпена. Това създава добри методисти, но не и достатъчно информирани специалисти, които да разберат психичната реалност на малките деца. Обученията на учителите ще дадат възможност да се наваксат много пропуски и да се създаде или възстанови позитивния климат в детското заведение, в групите с деца.

Моят продукт…Обучителни програми и ресурси свързани с психическото развитие на детето и адаптацията в яслата и детската градина, според потребностите на педагогическите специалисти и родителите. Създаване на платформа за уебинари, с регистър, съдържащ координати на специалисти, работещи с деца – детски психолози, логопеди, детски зъболекари, хомеопати и др.

Проблемът, който решавам е намаляване на случаите на насилие в яслите и детските градини чрез активна работа с учителите и родителите, чрез приемственост и разбиране на потребностите на „различните деца“, чрез запълване на празнината от липсваща информация и ефективни техники за работа с индивида и групата, намаляване на предпоставките за бърнаут сред учителите и др. Изготвените програми ще отговарят на актуалните потребности на педагогическите специалисти от нови знания, умения и компетенции. Родителите ще бъдат запознати с това как да подпомогнат детето в изграждането на самостоятелност, справянето с тревожността и раздялата, с нови ситуации, създаването на приятелства, споделянето на играчки, намаляване на неприемливото и агресивното поведение и др.

Уникалното в моята разработка…Проектът ми е с фокус – превенция и интервенция в детските заведения. В момента се предлагат стандартни обучителни програми, които не отговарят на потребностите на педагогическите специалисти.  Уникалното в проекта е свързано с едновременната работа с всички значими за децата възрастни – учители и родители. Проектът „Детската градина – щастливо място“ е единственият проект, ориентиран към психичното здраве, който някога е участвал в Предприемачи в науката.

Моите клиенти са детските заведения в страната – ясли и детски градини. Педагогическите специалисти ще могат да заплащат за участието в обучение, което прави проектът самоиздържащ се, а това гарантира добра прогноза за отчета на приходите и разходите. Уебинарите за родителите ще бъдат с вход свободен или срещу билет, в зависимост от предложената тема и гостуващия лектор.

Моят екшън план предвижда изграждането и поддържането на стабилна мрежа от контакти и добър екип. За мен бизнес планът трябва да е “жив” и динамичен, да се променя спрямо потребностите на клиента. Екшън планът ми следва клиента, също като в психотерапията, където терапевтът следва пациента си! А не обратното!

Опитът ми показва, че никой екшън план не оцелява напълно след първия си сблъсък с реалността! Той е ежедневна и отговорна работа, а не специален проект, върху който се работи, когато се намери достатъчно време.

Най-много се гордея с това, че съм полезна на обществото, в което живея.

В науката мечтая…Има два способа да се плъзгате лесно в живота: или да вярвате на всичко или във всичко да се съмнявате; едното и другото ви освобождават от необходимостта да мислите, казва Жул Анри Поанкаре (фр. Jules Henri Poincaré) (1854-1912), френски математик, физик и философ. Науката се създава от и за хората. А какво по-ценно от това

науката Психологията да ни научи да мислим за новото поколение с любов и грижа? Мечтая Психологията да влезе в детските градини и яслите, в помощ на деца, учители и родители!

Моето бъдеще като предприемач в науката 
(не)зависи от това дали ще получа финансирането за проекта. Ако мога да използвам метафора, то тя би била бъдещето ми като предприемач в науката е като пътуване. Робърт Бенчли казва,  че има два вида пътуване – първа класа и с деца. Аз избирам второто! А вие?

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close