Таня Славова: Стипендията ми даде сили и увереност да продължавам напред

Таня Славова: Стипендията ми даде сили и увереност да продължавам напред

Аз съм Таня Славова – носител на докторантската стипендия на Карол за 2014 година.

В годината на отличието…бях горе-долу по средата на работата си като докторант. Предстоеше ми сложната задача да извърша планираните измервания. Това на практика означаваше седмици наред ранно ставане, стигане с обикновен автомобил до пернишкото село Боснек, сетне с високопроходим по витошките баири, докъдето е възможно, и после още малко пеша нагоре до пещера Живата вода.

По това време романтичните планове, които бях кроила по-рано, станаха на пух и прах заради суровата действителност на работата в подобни условия.

В крайна сметка обаче нещата се случиха, а направените изследвания се оказаха интересни далеч не само за учените.

Освен като средства, които да подпомогнат работата по дисертацията ми,

отличието оказа силен ефект върху мен и в духовен аспект. То беше една своеобразна обратна връзка, че това, което правя има смисъл. А също така се превърна и в едно от онези специални постижения, които ми дават увереност и ми дават сили да продължавам напред.

Кариерата ми след това…продължи в две основни направления. Приключих докторантурата си в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2016 г., след което се отдадох на почивка от научните дела. През 2017 г. се завърнах в академичния свят, като преподавател в Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“.  От тогава насетне, с изключение на няколко малки отклонения, ежедневието ми преминава в работа на два фронта – академичния и този в частния сектор.

Така освен главен асистент, в момента заемам длъжност и на бизнес анализатор – работа, която всъщност е близка по своя смисъл до науката.

Междувременно темата на дисертацията ми се оказа от интерес за по-широк кръг от хора. Постепенно бях въвлечена в полето на научната комуникация, което ме направи част от доста интересни и вълнуващи мероприятия.

Цялата поредица от събития ме отведе и до един от скорошните ми призове. През 2019 г. станах част от изложбата „Младите учени на България“ по случай домакинството на България на 31-то Европейско състезание за млади учени (EUCYS). За мен беше голямо признание да бъда сред учени в областта на математиката, медицината, биологията, химията и др.

За мен да съм от съзвездието докторанти на Карол…е чест, радост и вдъхновение.

Когато получих приза на Карол, бяхме само двама, но всеки нов докторант на Карол допълва палитрата от качества и заслуги в областта на науката. Всеки следващ допринася в изграждането на образа на това какъв трябва да бъде един учен.

Чувствам се част от общността на предприемачите в науката…Да бъда част от общността на учени, която Карол изгради през годините, поддържа и развива у мен желанието да работя с мисъл за обществото, с какво моите знания и умения биха могли да бъдат полезни на хората.

Гордея се…с постиженията в работата си и примера, който мога да дам на своите студенти. Мисията да обучавам и възпитавам бъдещи специалисти е съществена част от прогреса.

В науката сега мечтая…да бъда от полза за обществото.

Моята голяма идея…очаква своята реализация.

Моята голяма цел…е да постигна добър баланс между личен живот, работа и сън. Даже бих казала, че съм постигнала добри резултати 🙂

Пожелавам…на всички здраве, дръзновение и сила в следването на избрания път!

Другите звезди от Съзвездието докторанти – тук.

Как да кандидатствате за докторантската стипендия – тук.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close