Създавам успешни предприемачески модели за представители на уязвими групи

Създавам успешни предприемачески модели за представители на уязвими групи

Диана Георгиева, докторант в Русенския университет

Аз съм…Диана. В последните години работя с неправителствения сектор с представители на уязвими групи в посока на тяхното икономическо овластяване. Преди това имам и стабилен корпоративен опит. Обичам предизвикателствата и живота „извън кутията“. Обичам да пътувам и да се срещам с нови хора. Обичам много да чета. През последната година направих коренна промяна в живота си – след 18 години живот в столицата се върнах в провинцията защото съм убедена, че градовете извън София имат огромен потенциал и трябва да имат шанс за развитие на хората в тях. Започнах и докторантура в Русенски Университет.

Моята научна работа е свързана с разработване на предприемачески модели за представители на уязвими групи като жени, преживели домашно насилие, млади хора от групата NEETs (неработещи, неучащи, неактивни), хора от т.н. сребърно поколение (на пенсионна и предпенсионна възраст) като възможност за тяхната икономическа стабилност, получаването на стабилен доход и ангажираност с престижна работа.

Моята въздействаща бизнес идея…Овластяване на жени, преживели домашно насилие в посока на тяхното личностно и професионално развитие, за да имат по-добри шансове в своя бъдещ независим от насилника нов живот чрез придобиване на квалификация в престижни и търсени професии.

Моят продукт…Агенция за детегледачки ДЕЧКО – почасово гледане на деца по домовете от жени, преживели домашно или насилие от интимния партньор за регион Русе под формата на социално предприятие.

Проблемът, който решавам…Жените от целевата група да получат шанс за придобиване на умения и професионални знания, които да им дадат възможност да се позиционират по-добре на трудовия пазар.

Уникалното в моята разработка…Участничките в създаването на агенцията преминаха сериозно мотивационно обучение, което им даде възможност да оценят своите силни и слаби страни, да открият начини, по които могат да покрият дефицити като знания и умения, участват в създаването на мрежа и придобиват професионални умения, които от друга страна повишават и техния капацитет като майки – нещо, в което по време на насилствената връзка те са били набеждавани, че не притежават („ако не съм аз, ти не можеш да се справиш с отглеждането“, „какво ще правите ако останете сами“ и т.н.). Участничките се запознаха с особеностите на социалното предприемачество и преминаха курс по първа долекарска помощ за възпитатели на деца до 8 годишна възраст. В момента тече професионално обучение за възпитателки, което ще приключи с издаването на сертификат за част от професия. Всичките обучения са с получаването на сертификати, които да дадат възможност на по-късен етап при търсенето на работа за повече шанс.

Моите клиенти на този етап са жени, преживели домашно или насилие от интимния партньор, които вече са излезли от насилствената връзка, преминали са през етапа на възстановяване и сега са готови за активни действия по своето включване и стартиране на новия си независим живот. На този етап дейностите са предвидени да бъдат присъствени, с възможност за включване на жените от Русе и региона, а на по-късен етап ще се мисли и за дистанционна работа.

Моят екшън план предвижда до месец регистрация на НПО – Академия за овластяване, насочено към работа с представители на уязвими групи: жени, преживели домашно и насилие от интимния партньор, младежи от групата NEETs, хора на пенсионна и предпенсионна възраст, представители на етнически общности, мигранти и организиране и стартиране работата на социално предприятие – Агенция за детегледачки ДЕЧКО. Да разполагам с квалифициран екип, който да предлага услугите почасово гледане на деца. Представяне на агенцията пред русенската общественост и стартиране на реална работа до края на 2022 година.

Най-много се гордея с
положителните резултати, които имам от внедряване на бизнес опита си в неправителствения сектор – създаване на устойчивост на проектите, по които работя; уменията ми да мотивирам хората за участие в различни инициативи и нестихващото ми желание постоянно да придобивам нови знания и умения и да влизам в нови предизвикателства.

В науката мечтая да има по-голяма синергия между наука и практика, за да се подобри живота на представителите на уязвими групи, да се привличат повече деца в научни дейности и да се развива критично мислене в хората.

Моето бъдеще като предприемач в науката…Създаването на успешни предприемачески модели за представители на уязвими групи, работа като университетски преподавател, за да имам възможност да споделя натрупания опит и знания със студентите и още от студентската скамейка да спомогна за изграждането в тях на емпатични умения спрямо останалите участници в обществения живот.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close