Създавам робот тип екзоскелет, който помага за рехабилитация на пациенти в домашни условия

Създавам робот тип екзоскелет, който помага за рехабилитация на пациенти в домашни условия

Петко Стоев, докторант в ИИКТ- БАН 

Казвам се Петко Стоев. Трето поколение съм в инженерната сфера, като родителите ми са с дългогодишен академичен опит. Завършил съм математическата гимназия в Благоевград с профил информатика с английски език, след което завърших интердисциплинарна бакалавърска специалност, в която преподаваха различни специалисти от Мерцедес, а след това преминах през обучение в 2 паралелни магистратури. В момента съм докторант в секция Кибер-физични системи към ИИКТ-БАН, където

разработвам и конструирам роботи за различни сфери като такива за Индустрия 4.0, обвързани с умните фабрики и производства, учебни роботи обвързани със STEM, роботи за подпомагане на възрастни и на хора с увреждания и също рехабилитационни роботи.

Мечтата ми от дете е да бъда инженер по роботика и да се реализирам  в научните среди като със създадените от мен продукти да се решават различни по естество проблеми и да бъдат предлагани на пазара. Аз винаги следвам моите цели като ги довеждам до положителен резултат. Вярвам в мечтата си и моят път.

Моята научна работа започна още в процеса на придобиване на бакалавърската ми степен като започнах да представям мои научни доклади на конференции. Научната ми работа е свързана със създаването на кибер-физични високотехнологични продукти. Темата на дисертационният ми труд е „Многоцелеви теле-управляеми сервизен робот“. Към това разработвам прототипи на различни рехабилитационни роботи тип екзоскелет с цел подпомагане на пациенти с различни травми в процесите на тяхното възстановяване.

Моята въздействаща бизнес идея е създаването на високотехнологично изделие – робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти в домашни условия, с което да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки, засягащи горните крайници. 

Моят продукт e рехабилитационен робот, който ще бъде базиран на принципа на теле-медицината.

Той ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени управляващи параметри от медицинско лице дистанционно. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъда разработено приложение за отдалечен контрол. Разработването на такъв иновативен робот ще допринесе за по-лесни, мащабни, достъпни и навременни рехабилитационни процедури.

По този начин ще се предотвратят претоварвания или усложнения в здравословното състояние и ще ускори възстановителният процес. Така направената разработка ще има възможност за приложение и внедряване в болници, рехабилитационни и терапевтични центрове, които да отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия.

Проблемът, който решавам… Само в Европейския съюз за 2017 година има идентифицирани над 1.12 милиона случая на пациенти, претърпели инсулт. Към това може да се добави още голямото множество от пациенти, претърпели различни видове наранявания в горните крайници поради ред други причини. Необходимостта от навременна рехабилитация на пациентите и ограниченият капацитет на специализираните здравни и рехабилитационни центрове поражда нуждата от намиране на алтернативно решение в лицето на рехабилитационните роботи.

Роботът ще допринесе за значително подобряване на методите за роботизирана рехабилитация. Ще се решат проблеми свързани с постоянно наблюдение от медицинско лице, като за това системата ще записва данни от проведените процедури и ще изпраща отчети за напредъка на всеки пациент след приключване на всяка процедура.

Благодарение на тези отчети лекуващият ще може да определя най-адекватните последващи процедури. Разработката ще позволи дистанционно прилагане на медицинските услуги и по този начин ще се намали посещението на място в здравни заведения, което ще се облекчи съществено пациентите, особено тези, претърпели инсулт, тъй като при тях се засяга моториката. Така предложената разработка ще ускори оздравителния процес при пациентите. Разработката по проекта ще допринесе за подобряване на здравните услуги и тяхното качествено изпълнение.

Уникалното в моята разработка е, че към момента липсват интелигентни теле-управляеми рехабилитационни роботи,  позволяващи пълноценна рехабилитация в домашни условия на пациенти, и най-вече на претърпели инсулт, тъй като при тях се засяга значително моториката.

Моята разработка  е универсална и приложима едновременно  за ляв и десен горен крайник. Проучванията ми в световен мащаб показват, че към момента подобен продукт не е реализиран, тъй като цената на предложените решения е твърде висока и са икономически неизгодни. При моята разработка този проблем е решен успешно.

Мои клиенти са потенциално всички, които имат нужда от рехабилитация на горните крайници независимо от причината за техните травми.

Моят екшън план предвижда:

 • Обзор и анализ на текущи решения в сферата на рехабилитационната роботика
 • Разработване, симулации и прототипиране на механичната система
 • Избор и разработване на хардуерна система
 • Разработване на система за управление на задвижващите звена на прототипа
 • Разработване на външен дизайн на устройството, чиято необходимост се обуславя от това, че дизайна е медиатор във взаимодействието между изделието и потребителя
 • Разработване на алгоритми, чрез които робота да отчита напрежението и натоварването върху горните крайници на пациента по време на рехабилитация
 • Изследване и развитие на методи и технологии за комуникация: осигуряване на отдалечен достъп до робота през интернет или чрез различни комуникационни средства: Wi-Fi, Bluetooth.
 • Изследване и развитие на методи и технологии за дистанционно управление и диагностика: изследване на необходимите параметри за реализиране на дистанционно управление, чрез предаване на необходимите за това пакети от данни
 • Изследване на методи за диагностика, като се предават диагностични данни към потребителски интерфейс или приложение
 • Разработване на приложение за уеб управление за отдалечен контрол, чрез което се осъществява дистанционна връзка между пациент и лекарско лице на принципа на теле-медицината
 • Разработване на приложение за записване и генерират на отчети за изпълнението на всяка отделна рехабилитационна процедура
 • Тестове и изпитания в реална среда
 • Публикуване на разработката и изследванията в научни публикации
 • Подаване на заявка за полезен модел или патент, която да бъде внесена в патентното ведомство на България след верификация в реална среда.

Най-много се гордея със способността си да съчетавам интердисциплинарните си познания, творческия си потенциал и логическо си мислене, чрез които генерирам креативни и интердисциплинарни идеи за създаване на иновативни и високотехнологични продукти.

В науката мечтая да създам високотехнологични роботизирани продукти, които да са полезни и да помагат на хората,  да имат емоционално въздействие и да предизвикват  положителен психологически ефект върху тях.

Моето бъдеще като предприемач в науката е създаването на компания, която да предлага иновативни роботизирани решения за нуждите на съответните целеви групи и различните отрасли.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close