Строителен инженер е носител на докторантската стипендия за 2019 г.

Строителен инженер е носител на докторантската стипендия за 2019 г.

Галина Соколова ще бъде носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание.

След силното представяне на тримата финалисти и допълнителни дебати, журито реши, че стипендията за 2019 г. се присъжда на редовния докторант към катедра „Масивни конструкции“ в  УАСГ – София. Темата на отличената дисертация е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който дойде на финала на конкурса със своя докторант.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината
за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември тази година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад
учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Разработването на дисертационния труд на инж. Галина Соколова е синтез от теоретични и експериментални изследвания в областта на екстремните въздействия върху стоманобетонните конструкции на сгради и съоражения – интересна работа в научно-приложен аспект, коментира проф. д-р инж. Димитър Назърски от Строителния факултет на УАСГ.

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

 

В контекста на проведените изпитвания в световен план на критични части от стоманобетонни конструкции, в дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ (по периферията).

Презентацията на Галина Соколова на финала на конкурса за докторантската стипендия на фондация Карол Знание беше оценена най-високо от журито. Другите двама финалисти представиха научни разработки в областта на 3D принтирането – д-р Петър Вълчанов от МУ-Варна и Радост Иванова от Института по механика на БАН.

За втори път носител на докторантската стипендия е редовен докторант от УАСГ. През 2014 г. отличието получи Таня Славова, сега преподавател в МГУ-София.

Още снимки от финала на конкурса за докторантска стипендия, вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close