Страстта да създадеш нещо, което има смисъл – за хората и за природата

Страстта да създадеш нещо, което има смисъл – за хората и за природата

Един от водещите сектори на икономиката ни е енергетиката, където основно разчитаме на работата на АЕЦ „Козлодуй“ и на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток“. Топлоелектрическите централи, които изгарят български лигнитни въглища, осигуряват над 40% от енергийното производство на България, но като всяко промишлено производство и тук също се генерират различни отпадъци. Един от тях е летящата пепел – прилича на нормалната пепел, която се получава, когато в печките си горим дърва, но за мащабите на едно предприятие става въпрос за отпадък в значими количества. Общо за ЕС количеството на този отпадък на година е 25 млн. тона. Той се третира като специален отпадък, който не може да бъде освободен в природата. Тази пепел може да бъде уловена и да е използва за намаляване на другия отпадък от горенето – въглеродният диоксид.

Това разказва за експерименталната си работа по време на докторантурата си Деница Згурева, носител на докторантската стипендия на Карол пред StreetWatch. Тя работи с истинска страст, за да докаже, че българските топлоелектрически централи могат да работят с нулево замърсяване на околната среда. Опитва се да предаде тази своя страст на студентите, с които работи от две години като главен асистент в Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close