Стефан Ставрев: Малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл

Стефан Ставрев: Малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл

Аз съм…Определям себе си като multipotentialite – човек с множество интереси и възможности.

Още от ранна възраст имам страст към изследователската и развойна дейност. Бях може би 12 годишен, когато проектирах и конструирах първия си (и единствен) безмоторен картинг…Разбира се, с много помощ от другите деца от квартала. Тогава ми бяха интересни природните науки като физика, химия и математика. Впоследствие, с развитието на технологиите, засилих интереса си към компютърните технологии и в частност видео игрите. Това е и причината професионално да се насоча към програмирането, като впоследствие реших да специализирам с магистърска степен в Холандия, с фокус към изкуствен интелект и видео игри. По време на преддипломния си стаж имах възможността да работя в Холандския институт по отбрана и сигурност. След завръщането си в България започнах да преподавам в Пловдивския университет. Паралелно с това,

през 2012 г. стартирах и собствен бизнес. Макар и всеотдаен в бизнеса и науката, стремя се да съчетавам тези начинания хармонично с личния си живот.

След работния ден обичам да разпускам като бягам или стрелям с лък. Освен това, свиря на пиано от 15 години, като съм самоук в тази област. За мен това е едно доказателство, че

непостижими цели не съществуват, когато човек ги дефинира ясно и работи ежедневно за постигането им.

Покрай страстта си към науката, взимам участвам в множество конференции, състезания и предизвикателства. Съорганизатор съм на  първия в България хакатон за разработка на видео игри. Предизвикателството се казва Global Game Jam и заедно с мои колеги го организирахме за първи през 2014 г. в  Пловдив. От тогава до днес, всяка година продължаваме да организираме поредното издание на Plovdiv Game Jam, който

дава възможност на много млади таланти да се запознаят със света на видео игрите, за 48 часа да сформират отбор и да разработят своя мини-игра. Събитието насърчава сътрудничеството, а не състезанието. Именно този дух е присъщ на научните и развойни организации.

Освен това, за да се поддържам на ниво, се стремя редовно да вземам участие в различни предизвикателства. Отбор, ръководен от мен, е

четирикратен носител на златен медал на национално ниво на международното състезание N.A.S.A. space apps. На едно от състезанията достигнахме и до световен финал, като проектът ни за симулатор на космодрум на Марс беше отличен и от космическия център Кенеди.

Няколко пъти взимам участие и в предизвикателството Copernicus.

Моята научна работа е свързана със сферата на проектирането и изграждането на видео игри, и свързани игрови технологии за виртуална и добавена реалност.

Много хора асоциират видео игрите единствено със средство за развлечение. Оказва се, че игровите технологии имат много по-широко приложение и в науката, и в обучението, и в индустрията. Благодарение на игровите технологии, военни ветерани биват лекувани от посттравматичен стрес, а архитекти могат да визуализират своите проекти в реално време. Игровите технологии и добавената реалност позволяват да визуализираме чрез телефона си как ще изглежда новата мебел в ъгъла на дома ни, преди да я закупим.

Освен с чисто игрови технологии, обичам да експериментирам и с различни видове сензори, които следят и обработват човешки движения и жестове. Точният научен термин в тази област е Естествен потребителски интерфейс. Както подсказва името, това е нов, по-естествен за хората начин, по който да си общуват с компютърната техника. Това включва правене на жестове, подаване на гласови команди и разпознаването им от компютър. Този начин за комуникация е много по-удобен спрямо използването на мишка и клавиатура.

Моята бизнес идея се зароди около страстта ми към видео игрите и потенциала им за въздействие в множество бизнес сфери. Често се шегувам, че съм научил много повече факти за света, включително чужди езици, покрай множеството часове, прекарани пред монитора.

Съвременните поколения са постоянно облъчвани от различни медийни потоци, устройства и технологии. Ето защо, за да им въздействаме ефективно, е необходимо да говорим и преподаваме на техния език, със средства, които са близки до тях. В този ред на мисли, бизнес идеята ми е именно преподаването на учебни дисциплини посредством игрово базирано обучение. По темата са написани множество публикации за ползите от този вид обучение.

Важно е да отбележа, че това не е първата ми бизнес идея. Както споменах, стартирах собствен бизнес паралелно с навлизането ми в академичната сфера през 2012 г. В началото започнахме с изграждането на динамични уебсайтове, като постепенно преминахме в разработката на игрови платформи и симулатори.  Създадената от мен компания – TRI Soft, до момента има няколко създадени разработки, повечето от които са били в партньорство именно с научни институции.

Един от първите ни проекти в тази сфера е виртуалната платформа за безопасно пресичане „На улицата“. Тя ни беше поръчана от организация, занимаваща се с обучения по безопасност на движение по пътищата (БДП). Тази игрова разработка позволява на малки деца да контролират виртуален аватар изцяло с жестовете на тялото си, като по този начин добиват мускулна памет да се оглеждат преди пресичане на улицата. В последствие доразвихме проекта, като добавихме възможност за придвижване и в изцяло виртуална реалност посредством очилата Oculus Rift.

Проектът беше успешен и до момента е внедрен в обучението по БДП в над 100 учебни заведения в България.

Друга идея се зароди в разгара на пандемията Covid 19. С колегите решихме да създадем прототипна разработка на танков симулатор за целите на подготовката на танкисти във висшите военни училища.

Лично на мен тази разработка ми беше интересна, тъй като за първи път се наложи да програмирам хардуерен микроконтролер на ниско ниво, както и да запоявам. Прототипната ни разработка беше представена по време на военното изложение ХЕМУС 2020. В момента сме в преговори за участие в консорциум с други заинтересовани институции – като Института по отбрана „Цветан Лазаров“ и международни компании в сферата на отбраната. Потенциалните ползватели на тази разработка са всички съюзнически сили на НАТО.

Моят продукт е платформа за интерактивен под, която позволява на децата да се учат, докато играят. Фокусирали сме се върху STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) обучението.


За разлика от останалите форми на традиционно преподаване, тук е въвлечено и активно движение. Децата вече не стоят в една поза пред таблет или компютър, а активно си взаимодействат, скачат и общуват. В същото време преподаваме на техния език, посредством игрово-базирано обучение. Обучителната ни платформа се казва FluurMat. Това е платформа, състояща се от компютър, сензор за движение и проектор, свързани в една система. Използваме алгоритми от компютърното зрение и изкуствения интелект. Заедно с това разработваме и собствени алгоритми за калибрация на системата, разпознаване и следене на крайниците на играчите, като разработваме и собствени образователни игри.

Дебютирахме на  международното изложение за образователна техника BETT в Лондон през 2018 г. Оттогава се стремим да предлагаме цялостно интегрирано решение, като постоянно подобряваме алгоритмите за следене и се стремим да направим платформата по-малка и компактна.  Същевременно с това сме направили и няколко научни публикации по темата.

Силно се надявам, благодарение на този продукт, да променим или поне да разчупим традиционния модел на преподаване. Видео игрите са едно добро нагледно средство, което е много по-разбираемо за учениците.

Проблемът, който решавам е ефективното обучение на поколение, заобиколно и живеещо в дигиталния свят.

Когато става въпрос за обучението на деца, играта е най–първичната форма на преподаване. В днешно време традиционният начин на преподаване трудно може да посрещне предизвикателствата на съвременната действителност. Тези образователни „сериозни игри“ могат да се разглеждат като част от електронното обучение, като самостоятелни програми или като модули, подпомагащи традиционното обучение.

Различни проучвания потвърждават факта, че компютърните игри имат голям потенциал в подобряването на образователния процес, като използването им в обучението може да се използва не само за представяне на знанието в забавна форма, но също и да подпомага развитието на различни когнитивни умения. Обучението, базирано на игри, придобива все повече популярност, защото игрите повишат вътрешната мотивация на обучаемите чрез увличане в различни игрови стратегии, предизвикателство за достигане на по-високо ниво на трудност и възможност за обратната връзка. Игрово-базираното обучение предоставя възможност обучаемите да се справят с различни ситуации и да решават проблеми, които в друг случай биха били невъзможни.

Симулираната среда позволяват на участниците във виртуалния свят да придобият опит в нещо, което е твърде скъпо, рисковано и дори физически невъзможно за постигане в реалния свят.

Уникалното в моята разработка технологията, която ползваме за следене и засичане на движението (тяло и крака), както и експертизата ни в разработването на видео игри.

Постигнали сме завидно ниво на точност – можем да разпознаем и проследим обект на разстояние 2 см. от пода. Това предимство ни позволява да създадем много по-забавни, раздвижени и интерактивни игри. Съществуват подобни разработки, но те или не засичат толкова прецизно движенията и жестовете на потребителите, или самите игри не са достатъчно добре разработени. Освен това, системата, която разработваме, е изградена от хардуерни модули. Това е с цел крайните клиенти да могат да преизползват наличното оборудване в класната стая. Например, ако дадено училище разполага с подходящ хардуер (проектор или компютър), не е необходимо да им продаваме допълнително такива.

Искаме нашите игри да послужат за обучението на деца със специални образователни потребности.

Ето защо си партнираме с психолози и експерти в тази област.  Друго конкретно предимство е, че платформата ни не е заключена единствено към разработени от нас обучителни игри. Това означава, че игри, разработени от други компании, включително игри на пряката ни конкуренция, могат да бъдат играни на интерактивния ни под FluurMat.

Моите клиенти са училища, детски градини, обучителни и развлекателни центрове. Това включва както обществени, така и частни институции.
Към момента предлагам интерактивния под FluurMat единствено на местния пазар. Като част от бизнес плана ми е да успея да намеря дистрибутори, които да го продават и на образователни институции. Забелязвам тенденцията, че този метод на преподаване в чужбина е далеч по-развит и наложен, най-вероятно поради прогресивното мислене на хората там.

Моят екшън план предвижда…
Тъй като вече имам регистрирана компания (TRI Soft), ще разпространявам образователната платформа през нея. Следващите стъпки в тази посока са:

  1. Регистрацията на търговска марка. Към момента имаме уебсайт, визия, продуктов дизайн и графично лого. Това е и една от дейностите, които смятаме да финансираме, ако спечелим конкурса „Предприемач в науката“.
  2. Разработка на поне 20 образователни игри, на теми: математика, физика, химия, биология, езиково обучение. Предвиждаме директни еднократни продажби на обучителната ни платформа на крайни клиенти на този етап.
  3. Провеждане на рекламна кампания с цел достигане до потенциалните клиенти. Това е друга дейност, която смятаме да финансираме по проекта „Предприемач в науката“.
  4. Участие на международни изложения и панаири. Водещи в тази сфера са изложенията за образователна техника BETT, ISE( Integrated Systems Europe), GESS Edtech и др. Това е третата дейност, за която смятаме да използваме част от финансирането.
  5. Осъществяване на партньорство с дистрибутори, чрез които да достигнем до крайните си клиенти. Намирането на такива е възможно да се съчетае с т.4
  6. Експанзия в други държави, отново, посредством дистрибутори.
  7. Веднъж натрупали широка клиентска база (1000+ клиента), планираме да продаваме продукта си на годишен абонаментен план.
  8. Планираме да развием FluurMat като платформа, помагаща и на други индустрии.Това може да се случи едва след развитието на някои от другите съставни технологии – проекторите и сензорите.

Най-много се гордея с моя екип. Това са хората, с които ежедневно се караме и спорим, но въпреки това успяваме да продължим напред и да гледаме в една посока за постигането  на поставените си цели.

Факт е, че човек рядко може сам да постигне високи резултати, без да е част от сплотен екип от професионалисти.

Радвам се, че както в академията, така и в бизнеса съм заобиколен от кадърни и мотивирани хора.

Моето бъдеще като предприемач в наукатаМалко хора знаят, че наименованието на компанията ми е всъщност абревиатура от основните ценности, които са в основата на създаването ѝ:
T (echnology),
R (esearch) and
I (nnovation)
Soft (ware).

Смятам, че именно съчетаването на високите технологии с научни достижения може да доведе до истински ценни и полезни иновации, които да подобрят ежедневието на хората и да създадат един по-добър свят.

Интересно е, как дори сравнително малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл . И точно на тази гранична сфера, на пренасяне на знания от една бизнес област в друга или от науката в индустрията смятам да посветя своето бъдеще.

Другите участници и техните проекти вижте тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close