Стартъп в университета?

Стартъп в университета?

Category : Анкети

За пета поредна година в анкетата на фондация Карол Знание задаваме въпрос на академичната общност за стартирането на собствена компания като реализация на научната дейност и нейното приложение.

През март в четири отделни анкети отговориха представители на партньорите ни – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Имам сериозни намерения да регистрирам своя компания – така категорично отговарят 28% от участниците в анкетата от УНСС. Още 17% отговарят утвърдително, но с уточнението, че не знаят как да стане това, а 43% там са търсили информация.

В Техническия университет 20% заявяват, че ще създадат стартъп, в СУ – едва 8%, а в МГУ – 12%. Между 43 и 56% са тези, които са търсили информация по въпроса. Само 8% в МГУ не са мислили никога за собствен бизнес. Това е най-ниският процент сред посочилите този отговор, най-висок (24%) е в СУ.

Във всички университети респондентите са проучвали въпроса, но се чувстват неуверени и неподготвени (между 62 и 72%) за възможностите да създадат собствен бизнес. Между 9 (СУ) и 20% (ТУ и МГУ) се определят като добре информирани по темата.

Какво би затруднило най-много представителите на академичната общност, ако решат да създадат стартъп? И в четирите университета на първо място поставят намирането на стартовия капитал.

Макар и по-нисък, близък е процентът на тези, които казват, че се чувстват неподготвени за тази стъпка. Сред другите основни пречки се нареждат превръщането на научната работа в бизнес продукт, бизнес планирането, идеята, създаването на екип, авторските права, регистрацията на компания и всичко изброено. 

Още резултати от анкетата:

Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти

Ще променят ли средата бизнес инкубатори в университетите?

Какво ще създадете във вашия университет за подкрепа на предприемачеството?


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close