Спинофите – желани в университетите

Спинофите – желани в университетите

Category : Анкети

Ако 92% от академичните среди са обмисляли или обмислят по един или друг начин свой бизнес, оказва се, че 81% са готови да участват в спиноф с университета или института, в който работят. Това е неочакван резултат на фона на малкото подобни компании у нас. Вероятно тази нагласа се дължи на впечатляващите подобни практики в световен мащаб, доверието към собствените институции и познаването на екипите в тях.


Любопитно е, че преди две години толкова отговарят, че „биха обмислили тази възможност“, а само 10% казваха категорично „Да“. Миналата година въпросът беше дали учените обмислят спиноф с университета или институцията, в която работят и само 7% отговориха категорично „Да“. Тогава участниците също бяха само докторанти и млади учени, работещи в областта на новите материали и технологии, и инженерните науки.
40% от участниците в анкетата „Предприемачество в академичните среди“, проведена от фондация Карол Знание в началото на март, са запознати с опита на водещите университети в Европа и САЩ и намират това за добри практики. 32% са чували за спин-офи, но не са запознати в детайли.


Само 13% отговарят категорично, че знаят за компании, създадени в техните университети, институти или научни центрове. 24% допускат че има такива и те трябва да станат визитка на съответната институция. 37% обаче не знаят за съществуване на подобни бизнеси.
Попитани какво пречи на българските университети и институти да инкубират компании, анкетираните не дават категоричен еднозначен отговор. Най-много ( 51%) са на мнение, че липсват опит и подготвени кадри в академичните среди, 44% – липсва финансов ресурс. 37% обаче посочват, че няма разбиране за подобна инвестиция.

Всеки трети посочва липсата на сериозни научни разработки, които могат да бъдат в основата на технологични университетски стартъпи. Всеки пети отговаря, че нищо не пречи на университетите да създават компании, но всеки трети твърди, че няма подкрепа от страна на бизнеса за това.


Както всяка година, в анкетата има въпрос именно за връзката на бизнеса с академичните среди. 36% категорично заявяват, че няма такава. Това може да се приеме и като добра новина, ако се сравни с резултат от 60% през 2018 г. Тогава обаче анкетираните са само учени в сферата на био- и нанотехнологиите. През 2019 80% отговориха – „Не е добра“, а миналата година 62% отговориха, че у нас няма трансфер на технологии.


В тазгодишната анкета 30% казват „Не мисля, че се осъществява трансфер на технологии в моята организация“. 55% казват, че не знаят за такъв. Всяка година констатираме, че значителна част от анкетираните не знаят дали в тяхната институция има структура, отговорна за трансфера на технологии. Тази година те са цели 72%, а това са проактивни и предприемчиви представители на академичната общност, голяма част от които работят в областта на приложите науки.

Още по темата:

Какво би ви попречило да създадете стартъп?

Кой не мисли за стартъп в университета?

Всеки трети: Да се създадат специални акселераторски програми в университетите

Академичната общност: Предприемаческото мислене е необходимо за всички студенти


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close