София Славова: Решена съм да създам мост между фундаменталната наука и бизнеса

София Славова: Решена съм да създам мост между фундаменталната наука и бизнеса

Аз съм млад учен в ИОНХ-БАН и съм решена да създам мост между фундаменталната наука и бизнесa. Стремежът да постигнеш възможния максимум и да нямаш компромиси към себе си са, може би, едни от най-важните качества за един млад учен. И не само.

Моята научна работа в БАН започна през 2018 година. Тогава се появи нова за мен тематика – произход на живота, пребиотична химия и химична еволюция, която прерасна в тема на моя дисертационен труд Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio моделиране под ръководството на проф. дн Венелин Енчев. Заедно с моя научен ръководител успяхме да дадем съществен принос в областта на пребиотичната химия.

Ние използвахме експериментални данни, получени от наши колеги от ИОХЦФ – БАН и АБИ–СА  в рамките на проект, финансиран от ФНИ. Посредством квантово-химичен софтуер и химична интуиция за първи път показахме как само от една малка молекула може да се стигне до някои от основните градивни елементи на ДНК и РНК. Резултатите от изследванията по тази тематика са представени на 12 научни конференции и са публикувани в 3 статии в специализирани международни научни списания (1-ва и 2-ра в Int. J. Quantum Chem., IF = 2.26 и 3-та в J. Biomol. Struct. Dyn., IF = 3.31). Освен това, през 2019 г. с тема Произходът на живота спечелих II място  в Конкурс по комуникация на науката в света „Лаборатория за слава FameLab“ и Специалната награда на Съюза на учените в България.

Моята бизнес идея касае превръщането на фундаменталните научни познания в продукт, разпознаваем на пазара. За съжаление, фунадаменталната наука често бива подценявана от бизнес гледна точка. Вече многократно се сблъсках с доброжелатели, които имат ясно изразени стереотипи в тази посока.

Истината е, че без фундаментална наука, няма и бизнес прогрес, защото практическите решения изцяло зависят от натрупаното знание. А знанието е най-ценният ресурс.

Моят продукт е образователен анимационен филм с работно име „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“ . Идеята за създаване на този филм възникна след многократно представяне на научните ми резултати пред публика, която е с или без подготовка. Тогава разбрах, че хората имат огромен интерес към тази тематика, но просто трябва да я представим по атрактивен и достъпен начин.

Сега нашият екип се състои от трима човека: проф. дн Венелин Енчев, Георги Славов и аз. Проф. Енчев от ИОНХ – БАН е в основата на идеите по тази научна тематика. Георги Славов е бизнес експерт, който отговаря за бизнес концепцията, маркетинга и за всички организационни въпроси, свързани с ненаучната част на проекта. Аз отговарям, както за научната част за създаване на научната анимация, така и за цялостна концепция на този проект.

Когато стана ясно, че моята кандитатура е одобрена за участие в този проект, бях изключително въодушевена. Едно от основните ми притеснения, обаче беше, че трябва да намеря моушън дизайнер. Фактически цялата практическа работа по създаване на анимация ще бъде извършена от него, което не беше първоначалната цел. Този факт стана предпоставка да започна обучение и в областта на графичния дизайн. За момента аз ще извършвам и ролята на аниматор, а с финансирането се надявам да привлека и професионалисти в тази област.

Проблемът, който решавам е премахване на невидимата блокада, която винаги е съществувала между научните разработки и широката аудитория. С този проект възнамерявам да популяризирам науката сред деца и тинейджери, а защо не и студенти.

Вярвам, че България е страна с голяма перспектива, която има необходимия потенциал да привлече млади хора, да останат в родната си държава с възможност да получат достойно образование и да станат професионалисти в своята област.

Уникалното в моята разработка е, че сложна материя като произхода на живота се предоставя на език, достъпен за широката аудитория във форма, лесна за възприемане.

Моите клиенти са научни центрове, младежки организации, висши училища и образователни платформи. Крайни потребители са деца, младежи и възрастни. Идеята ми е да го стартирам като пилотен проект в България сред детските и юношеските образователни центрове.

Моят екшън план предвижда да постигна ефекта на снежната топка, а получените приходи да бъдат реинвестирани в създаването на ефектна серия от видеа, които да се продават като пакет на образователни институции по света.

Най-много се гордея с това, че мога да предам пламъка на науката на младите хора, като нещо до което могат да се докоснат и да стимулирам интереса им към науката.

Моето бъдеще като предприемач в науката е предопределено, защото въпреки че тепърва ще създавам бизнес контакти, имам идея, имам цел и зная как.

На финала на Програмата Предприемачи в науката планирам да представя пилотна версия на научната анимация, за да впечатля журито.

Другите участници и техните проекти вижте тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close