Силен финал на конкурса за докторантска стипендия

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия

Три интересни и стойностни проекта се конкурираха на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Един от тях ще спечели 8000 лв., които ще получи през 2019 г. До този момент финансова група Карол и фондация Карол Знание са подкрепили редовни докторанти със значим принос в своята област с 48 000 лв.

 

Първа от тримата финалисти се представи Галина Соколова, докторант от УАСГ, катедра Масивни конструкции. Тя е строителен инженер и темата на дисертацията й е свързана с модерния, но непопулярен у нас аспект на съвременното проектиране за осигуряване срещу т.н. прогресивен (непропорционален) колапс. С научната ѝ работа търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради при взрив, за да се осигури безопасност.

Вторият финалист участва онлайн от Варна, от Медицинския университет, където е асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология и докторант. Д-р Петър Вълчанов работи върху биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти. Целта му е приготвянето на хидрогел от алгинат, метилцецлулоза и лапонит с оптимални физико-химични качества, които да позволят използването му като материал за биопринтиране по метода на инжекционното екструдиране на имплант с повишена остеогенен потенциал. По този начин да постигне ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Последият финалист, Радост Иванова, е редовен докторант в Института по механика на БАН. Тя също работи в областта на 3D принтирането като разработва нанокомпозитни материали с контролируеми свойства. Целта ѝ е създаването на нови материали на базата на биополимери с въглеродни нанопълнители (графен и въглеродни нанотръби) с потенциално приложение за създаване на нови структури чрез 3D печат. В дългосрочен план се стреми към внедряване на реологичното охарактеризяване като инструмент за оптимизиране на състава на материали за 3Д печат.

Журито, което беше конституирано тази година, с председател г-н Станимир Каролев, ще реши след гласуване кой ще бъде новият носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Още снимки от финала вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close