Светослав Иванов: Изграждам най-модерните детектори в света, искам да ги внедря в образната диагностика

Светослав Иванов: Изграждам най-модерните детектори в света, искам да ги внедря в образната диагностика

Аз съм Светослав Иванов, магистър по ядрена физика от СУ „Климент Охридски“. Изграждам и управлявам най-модерните детектори в света на фундаменталната физика и искам да ги внедря в сферата на медицинската образна диагностика.

Моята научна работа е пряко свързана с ядрената физика и елементарните частици. Участвах в изграждане на вето-детектора и в проектиране и написване на системата, която управлява всички детектори и електронни компоненти на експеримента PADME (Фраскати, Италия), търсещ тъмна материя. Заедно със специалисти по медицинска физика изследваме и приложения на иновативни технологии в медицинската образна диагностика.

PADME – eксперимент за търсене на тъмна материя с линеeн ускорител (LINAC) на Националния институт по ядрена физика, Фраскати, Италия

Моята въздействаща бизнес идея е да внедря state-of-the-art технологии от експериментите по ядрена физика в медицинската образна диагностика и комерсиалните PET системи.

Моят продукт ще подобри значително качеството на получените образи, ще работи по-бързо и ще намали необходимата доза от инжектирани в тялото на пациентите радиоактивни вещества, използвани в PET томографията.

Проблемът, който решавам е свързан с определяне на времето на регистрация на гама емисия и от него – определяне на позицията на източник в PET скенер, изграден от многоточкови фотонни броячи. Използвайки новите технологии за регистрация на йонизиращо лъчение и създаване на по-бърз модул за анализ на получените данни, ще доведе до по-голяма ефективност на продукта.

Уникалното в моята разработка е, че тази иновация е потенциално приложима както в нови, така и във вече съществуващи и широко използвани на пазара PET системи.

Моите клиенти са всички участници в сферата на медицинската образна диагностика. Производителите на системи могат да използват моя продукт като заместител на старата технология или като нов модул в тяхната система. Медицинските екипи могат да използват продукта за ъпгрейд на по-старите си системи, с което биха спестили пари за покупка на нова система.

Моят екшън план предвижда разширяване на симулацията за валидиране на конструкцията и изчислителните методи за анализ, изграждане на прототип и развитието му в продукт, който да бъде предложен в различни пазарни сегменти. Мотивацията ми да участвам в конкурса Предприемачи в науката е възможността за реализация на първите стъпки на тази идея.

Най-много се гордея с моето семейство и приятели, които винаги ме подкрепят.

В науката мечтая да разбера дали математическите структури и симетрии следват от физическата реалност или е обратното.

Моето бъдеще като предприемач в науката е неясно като на всеки друг предприемач. Но моята цел е да не спирам да опитвам, докато не изградя компания, която ще е от полза за обикновения човек.

Другите участници в Предприемачи в науката 2021 – тук.

Още за програмата Предприемачи в науката – тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close