Росен Иванов: С конструирани влажни зони ще пречистваме вода и ще генерираме енергия

Росен Иванов: С конструирани влажни зони ще пречистваме вода и ще генерираме енергия

 

Аз съм човек, активно занимаващ се с доброволческа дейност, преподавател, учен и баща на две момчета – „професии“ изискващи мотивация и голяма отговорност, защото възпитават, влияят и водят с личен пример. След претърпяна трансплантация през 2004, реших, че трябва да използвам пълноценно дадения ми втори шанс за живот и да оправдая жеста, който направи майка ми, като ми даде единия си бъбрек. Започнах да се занимавам с доброволчески труд и да помагам на хора, изпаднали в моето положение. Пет години по-късно, през 2009 станах заместник председател на Български съюз на трансплантираните.

Българският отбор на Европейското първенство за трансплантирани и диализирани, Дъблин, 2010

Занимавам се с организирането и провеждането на различни инициативи, като Национални игри за трансплантирани и диализирани, Парад на донорството, Коледни тържества за трансплантирани деца и различни обучителни семинари за трансплантирани.

Награждаване на победители от VI Национални игри за трансплантирани и диализирани

През студентските години разбрах, че искам да се занимавам с наука и преподавателска дейност. След завършване на магистратура по Екология и опазване на околната среда ми предложиха да стана асистент в катедра Инженерна геоекология на Минно-геоложки университет – предложение, което аз приех. Последва успешно защитена докторантура по Системи и устройства за опазване на околната среда и спечелен конкурс за главен асистент в катедрата.

Вдъхновен от книгата на Робърт Кийосаки „Богат татко, беден татко“,

искам да науча децата си, когато пораснат, не просто да ходят на работа от 8 до 17, а да поемат контрол над живота  и работата си. И тъй като личният пример е най-важен, поемам пътя на предприемачеството в науката и ще се боря да създам стабилен бизнес на база научните си разработки…

Моята научна работа е насочена към пасивните системи за пречистване на отпадъчни води и възможностите за когенерация на енергия. Low cost технология, при която са оптимизирани естествените процеси на самопречистване на водите.

Благодарение на биохимичните и електрохимичните процеси протичащи в системите, при процеса на пречистване се генерира електроенергия.

Измерване на електрически показатели на лабораторни модели конструирани влажни зони

С моя екип, в лабораторни условия, успешно са третирани води с съдържащи различни замъсители, като азот, фосфор и органични вещества, характерни за битови отпадъчни води, води съдържащи тежки метали, токсични елементи и нефтопродукти. Зелена енергия може да се генерира, дори ако през системата протича чиста вода. Резултатите са публикувани в реферирани списания и списания с импакт фактор, както и са представяни на международни научни конференции. Благодарение на тези си разработки съм двукратен победител в Националния конкурс за млади учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията на Научно-технически съюз по минно дело геология и металургия.

Награждаване на победителите от конкурса за млади учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията

 

 

 

Моята бизнес идея предвижда създаването на компания за проектиране и изграждане на конструирани влажни зони за пречистване на води с паралелен добив на енергия. Поради интердисциплинарността на проекта, моят екип се състои от специалисти в различни области на науката – екология, биотехнологии, електротехника, инженери, проектанти и специалист в правните и организационни аспекти при опазването на околната среда. Това, че до момента три от най-големите минни компании в България проявиха интерес към технологията и моите разработки, до някаква степен валидира бизнес идеята ми и ме мотивира да я реализирам в успешен бизнес.

Моят продукт са конструирани влажни зони за пречистване на води с паралелен добив на енергия. Проектирани и изградени по подходящ начин, те

могат да пречистват отпадъчни води с различен характер, при което да се генерира зелена енергия.

Енергията може да се използва за различни нужди, според големината ѝ, а пречистената вода може да се използва повторно, като се върне в оборот, при помилшлени предприятия, или да се ползва за поливни нужди при битови клиенти. Това ще доведе, както до намаляване на разходите за електроенергия, така и до намаляване потреблението на прясна вода.

Проблемът, който решавам е намаляване на разходите за пречистване на води, разходите за електроенергия и намаляване потреблението на прясна вода. Доста често промишлените предприятия предпочитат да плащат глоби за изпускане на замърсени води, вместо да инвестират в изграждането и подържането на скъпоструващи пречиствателни станции.

Конструираните влажни зони са ефективни, прости и евтини за изграждане.

Освен това, конвенционалните пречиствателни станции изискват постоянни екплоатационни разходи, персонал и добавяне на различни реагенти. За разлика от тях, конструираните влажни зони са автономни и не изискват обслужване след пускането им в експлоатация. Когенерацията на зелена енергия е допълнително предимство, което води до намаляване на разходите за електоенергия. За битови клиенти, хотели и други, които нямат достъп до канализация, отпадъчните води могат да бъдат сериозен проблем. Конструирани влажни зони са ефективно решение, което също води до намаляване разходите за електроенергия, както и потреблението на прясна вода.

 

Лабораторни модели на продукта – конструирани влажни зони с различна растителност

Уникалното в моята разработка е ниската цена за изграждане, автономната работа на инсталацията и когенерацията на зелена енергия.

Моите клиенти ще бъдат както предприятия от индустрията, така и битови клиенти, които нямат достъп до канализация. До момента има проявен интерес към продукта от компании в минния сектор, с които бяха организирани работни срещи. С една от компаниите беше сключен договор и успешно изпълнен проект за предпроектно проучване на възможностите за изграждане на влажна зона за пречистване на минни отпадъчни води с когенерация на енергия.

Моят екшън план предвижда създаване на компания за проектиране и изграждане на конструирани влажни зони за пречистване на отпадъчни води с когенерация на енергия. За постигане на целите ще е необходимо създаване на лаборатория и пилотна инсталация за провеждане на предварителни изследвания за всеки индивидуален проект.

Най-много се гордея с това, че

мога да пренасям иновациите от науката в индустрията, като по този начин тя да става по-чиста и устойчива.

Моето бъдеще като предприемач в науката означава много работа, вдъхновение и личен пример.

Другите участници и техните проекти вижте тук.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close