Решавам проблема с безразборното използване на химически торове и пестициди

Решавам проблема с безразборното използване на химически торове и пестициди

Иво Ганчев, гл. асистент, Тракийски университет – Стара Загора

Аз съм човек, който не спира да търси новото, непознатото, което има съзидателен характер. След като завърших образованието си в Университета по хранителни технологии, започнах в практиката, но съм благодарен на съдбата, че ми отвори възможността да се развивам в науката и достигнах до успешна защита на дисертационния си труд в Института по микробиология. Днес се гордея с възможността да предавам своя опит и знания на младите хора, защото те са нашето бъдеще.

Моята научна работа е свързана с микробиологията и биотехнологията, насочена към разработване на технологии за получаване на биологично активни вещества от микробни щамове, функционални хранителни продукти.

 

Моята въздействаща бизнес идея е насочена към назряващата необходимост да се развият биотехнологиите в България не само като наука и практика, но и като конкурентно направление на информационните и комуникационни технологии, налагането на биологичните методи за борба с болестите и неприятелите по културните растения като рутинна практика в съвременното земеделие и като стъпка към разширяване на пазара на биологични храни и подобряване на качеството на живот.

Моят продукт представлява алтернатива на синтетичните средства за растителна защита, чието използване ще способства за повишаване на добивите от селскостопански продукти на органичното производство и ограничаване на процесите по намаляване на съдържанието на хумусните вещества в почвата, снижаване на резистентността сред причинителите на заболявания по селскостопанските култури.

Проблемът, който решавам е свързан с безразборното използване на химически торове и пестициди, което причинява екологични проблеми под формата на изчерпване на количеството на хумусните вещества на почвата и подпочвените води, загуба на биологично разнообразие на почвата и водата и повишено замърсяване и токсичност за флората и фауната, както и здравето на хората и околната среда, развитието на резистентност при вредителите, употреба на такива агенти за контрол на вредителите, като по този начин се задълбочава проблемът със замърсяването на околната среда, еутрофикацията и мъртвите зони в много водни тела. Множеството негативни ефекти от използването на синтетични съединения за контрол на вредителите довежда до необходимостта да се преразгледат съществуващите практики и да се премине към устойчиво земеделие.Уникалното в моята разработка е търсенето на нови средства за повишаването на качеството и добивите на продуктите на органичното аграрно производство, да се отворят перспективи за развитие на производството и предлагането на биологични храни от тях при осигурена възможност за опазване на околната среда и създаване на агроекосистеми, доближаващи се до естествената природна среда, постигането на баланс между икономическата ефективност и съхраняването на природната среда в естествения й вид.

Моите клиенти обединяват всички предприемачи, които вървят в силата на биологичното производство, приели са като своя кауза популяризирането на биологичните продукти и водят битка да стане част от нашия живот.

Моят екшън план предвижда да изградя школа от млади учени и предприемачи, с които да реализирам своята цел в агробиотехнологиите, да провокирам у тях стремеж към търсене на нови хоризонти в науката и биобизнеса, да развия творческия им потенциал,

нека да повярват в силата на науката и научните изследвания като път към икономическия подем на нашата страна, към утвърждаването й като център на високите технологии.

Най-много се гордея с това, че имам възможност всеки ден да се срещам с хора, които не скланят глава пред трудностите, търсят възможност да се усъвършенстват и не спират да задават въпроси, но и да намират верните отговори.

В науката мечтая да има не само повече патенти, но и да се реализира заветната мечта на Триъгълника на комуникацията:

Моето бъдеще като предприемач в науката е успешното изграждане на научен център по микробни и хранителните биотехнологии, тъй като темите, свързани с изучаването на биологията на микробните видове, търсенето на нови източници на биологично активни вещества и функционални хранителни продукти, разработването на технологични подходи за тяхното получаване, тяхната активност спрямо патогенни видове като стъпка към преодоляването на проблема с антибиотичната резистентност, разрешаването на проблема със замърсяването на околната среда или елиминирането на токсични замърсители в нея, несъмнено ще бъдат горещи и през следващото десетилетие.

Другите участници в Предприемачи в науката 2022 вижте тук.

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close