Работи ли науката с бизнеса

Работи ли науката с бизнеса

Не сме си поставяли за цел да бъдем разбивачи на митове, но анкетата Накъде след научната титла ни показа някои изненадващи резултати за предприемчивостта на българските млади учени. И ако научихме, че всеки втори по един или друг начин е обмислял идеята за стартъп, то по отношение на връзката между българската наука и българския бизнес, не успяхме да се впечатлим от отговорите.

Един единствен от всички 217, отговорили на нашите въпроси, заяви, че връзката на бизнеса с науката е много добра. Мнозинството отрича такава връзка, признавайки съществуването на отделни добри практики.

Според европейско проучване от миналата година, цитирано в нашите обобщени резултати, 45% от докторантите имат различни форми на сътрудничество с бизнеса и не е изненадващо, че 58% от тях имат желание да
продължат реализацията си в частния сектор.

У нас едва 18% от участниците в анкетата посочват, че имат сътрудничество с корпоративния сектор. Малко по-малък е процентът на учените, които заявяват, че след края на настоящия си проект ще се стремят да продължат работа като учени, но ще търсят реализация в частния сектор – 11%.

Само 10%  твърдят, че нямат желание да работят извън научната институция по време на сегашната си проект. Една трета твърдят, че имат сериозен интерес, а друга една трета – че имат интерес. След приключването на проектите това съотношение почти не търпи съществена промяна.

 Още по темата.

Вижте пълните резултати.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close