Производство на електроди за получаване на евтин водород

Производство на електроди за получаване на евтин водород

Решение на един от основните проблеми на водородната енергетика – производството на водород, предлага д-р Елица Петкучева, асистент в Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. Тя представи в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание проект за производство на електроди, използвани при получаване на евтин водород.

Промишлената алкална електролиза се оскъпява от цената на използваните електроди, сложния технологичен процес на производство на тези електродни катализатори и ограничения в размера им. Елица Петкучева и екипът ѝ са разработили високоефективни електроди за получаване на евтин водород чрез алкална електролиза на вода и ниско влияние върху околната среда.

Предимствата на новият продукт са неговата ниска цена, която предопределя и крайната ниска цена на произвеждания водород, бързото производство на електродите и възможност за персонално им оразмеряване.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close