„Програми накто „Предприемачи в науката“ са изключения и би трябвало участието да е задължително за всеки мотивиран млад учен“

„Програми накто „Предприемачи в науката“ са изключения и би трябвало участието да е задължително за всеки мотивиран млад учен“

Шестнайсет амбициозни млади учени ще участват тази година в програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание. Десет от тях вече имат доктораска степен, останалите са докторанти. Десет са от различни институти на Българската академия на науките, двама са носители на докторантската стипендия на фондация Карол Знание. Двама са докторанти във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, двама са учители, един е получил докторската си степен в чужбина.

Общото между всички е мотивацията за участие в програмата, желанието за развитие и възможността да обмислят реализация на научната си работа.

Какво ги доведе при нас?

Програми накто „Предприемачи в науката“ на фондация Карол Знание са изключения и участието би трябвало да е задължително за всеки мотивиран и амбициозен млад учен. Причините са, както освен чисто финансовия аспект, възможността за осъществяване на контакти с колеги и финансови партньори, така и обучението в предприемачество, което липсва на цялото образование в България. Елементарни умения като презентиране и “elevator pitching” не се преподават и изучават, а те са основополагащи за бъдещето на младия учен.

„За мен не е имало и миг колебание, че решението ми да участвам в програмата „Предприемачи в науката“ би било едно от най-полезните, важните и решаващите в моята кариера до момента. Възможността, която давате на младите учени да погледнат на проектите си от друга страна, да ги разгледат не само като постижение и откритие в науката, а да се научат да виждат възможностите, чрез които биха могли да създадат продукт, чрез който да развият в максимална степен положения труд е прекрасна.“

Мотивът ми да кандидатствам по програма „Предприемачи в науката” се базира на нейната висока репутация, на богатия опит и професионализъм на екипа от обучители и ментори. С тяхна подкрепа аз бих могла да надградя своите познания и да придобия нов изключително ценен опит в редица важни области, които ще бъдат необходими за успешната реализация.

„Вярвам, че обучението което се предлага с програмата “Предприемачи в науката” ще бъде от голямо значение и добър стимул за мен да продължа да се развивам и усъвършенствам като изявен учен специалист в два аспекта. Първият – повишаване на професионалната ми квалификация в научната област от интерес, вторият – да придобия ценен опит в областта на предприемачеството и индустриализацията на научните си постижения.“

Лична мотивация за участие в програмата Предприемачи в науката e  усвояване на нови подходи и по-голяма увереност, рутина в експерименталната ми работа. Не бива да се забравя и личното самочувствие, което до момента ми липсва, тъй като малко или много докато си докторант в България си ограничен по отношение на изяви.

„Уверен съм, че изпълнението на тази програма и участието в нея ще има значителен принос към развитието на научния капациет, предприемаческия нюх и разбирането на младите учени.“

Карол Знание привлече интереса ми с възможността да развивам конкурентни и модерни научни проекти. Програмата ще бъде ключов мотивационен инструмент за мен и ще повиши моя иновационен потенциал на изключително високо ниво. Това би било стъпка в развитието на стабилна иновационна среда.


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close