Предприемачи в науката 2020

Предприемчиви, проактивни, амбициозни. Те са част от третото издание на програмата Предприемачи в науката, за да развиват и надграждат умения, за да постигнат целите си и да бъдат успешни в научната си работа. Искат с работата си да направят света по-добър за човечеството. Те са откриватели, създатели, новатори и комуникатори на науката.

Кой кой е в Предприемачи в науката 2020?

Анелия Караджинова-Ферер

Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия

Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия

Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение

В науката мечтая…да разгадая тайните на Вселената. От отключване на субатомните сили, които позволяват съществуването на материята, до получаване на прозрения в тайното царство на тъмната материя и тъмната енергия, които свързват галактиките. Чрез използването на детектори на елементарни частици и свързаните с тях технологии, ние не само открихме кварките, лептоните, мюоните и Хигс бозонът, но също така създадохме ядрената медицина, сензорите за аерокосмически и автомобилни приложения, както и постигнахме напредък в роботиката, фотоволтаичните панели и взаимосвързаните електронни устройства (Internet of Things).

Искам…продължа усилията ми в разработването на детектори от следващо поколение. Искам да използвам научните си знания в сътрудничество с колегите от цял свят, за да развивам сферата на инструменталните технологии.

Ще…изградя инженерна компания с екип от отдадени изследователи, която ще направи необходимите технологични пробиви, за да разработи инструментални технологии, които допълнително да обогатят нашето разбиране за вселената около нас и да подобрат нашето качество на живот.

Антон Пулийски

Докторант в ТУ – София, Факултет по Транспорт

Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA

Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление

В науката мечтая…интердисциплинарността да бъде все по-добре разбрана.

Искам…да творя в приятелска среда измежду съмишленици.

Ще…продължа да вярвам във взаимосподелеността на идеи и ресурси.

Ваньо Везиров

OS IMPLANTS LTD, основател и изп. директор, лекар

Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти

В науката мечтая…да видя с очите си десетки 3D принтери как принтират медицината на бъдещето.

Искам…да знаеш, че бъдещето е днес.

Ще…бъде супер, ако си подаряваме повече вдъхновение.

Диян Ганев

Global Regenerative Academy, основател и изп. директор, лекар

Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина, обучение и иновативни продукти

В науката мечтая…за бъдеще, в което намираме умни решения на днешните проблеми на цивилизацията. Науката или откриването на познания е цивилизационна привилегия на нациите. Ние трябва като човечество да се откажем от старите начини на боравене с материята и да признаем, че сме изостанали. Паралелно с това да създадем технологии, с които да подобрим живота и здравето на хората.

Искам…да видя хъс в това да преследваме интелигентните решения. Желанието не е само мое, а на цяло едно поколение, което вижда смисъла от това да правим нещата по един по различен начин. „Мисли по-различно“ беше казано от една известна компания.

Ще…продължа да следвам утвърдения от мен път. Бъдещето е само за тези, които уважават себе си и своята мисия. Бъдещето е за смелите, защото означава риск. А поемането на риск е следствие от мисловни конструкти на съзнанието като например това да имаш надежда, фундаментална убеденост за истина. Ето че отново се връщаме в днешното време, защото това са поведенчески качества на подрастващите, които ние ще възпитаме в тях.

Евдокия Белина

Асистент, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН, докторант

Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19

В науката мечтая…да направя нашия свят едно по-хубаво място!

Искам…да разбера всичко и да бъда част от този красив свят!

Ще…продължавам да се боря и обогатявам, тъй като призванието за мен не е работа, а удоволствие!

Константина Стефанова

Главен асистент, Институт по инженерна химия – БАН, доктор

Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките

В науката мечтая … да допренеса за екологичнини решения, свързани с пречистването на въздуха и водата.

Искам … да убедя всеки, че инженерната химия е достъпна и приложима в ежеднивието ни.

Ще … положа всички необходими усилия, за да превърна идеите си в реалност.

Мирослав Генов

Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН, докторант, ветеринарен лекар

Член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки

В науката мечтая…България да заеме достойното си място сред водещите страни в репродукцията в Европа.

Искам…да използвам известните научни факти и постижения от миналото в работата си днес, така че да създам нещо ново, което да е полезно и значимо за човечеството в бъдещето.

Ще…дам всичко от себе си!

Никола Гривов

Global Regenerative Trade, изп. директор, лекар

Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина и иновативни продукти

Росен Иванов

Главен асистент, Минно-геоложки униврситет „Св. Иван Рилски“, доктор

Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия

В науката мечтая…да оставя следа.

Искам…да работя с млади хора, да подкрепям ентусиазма им и да ги мотивирам да разгърнат потенциала си.

Ще…се боря!

Свилен Попов

Асистент, Институт по механика – БАН, докторант

Проект: Материалознание и Изследване на устойчивостта на конструкции, съставени от въглеродни наноматериали

В науката мечтая…да видя чистота и прозрачност, конкурентност и всеотдайност, за да може наистина да се творят стойностни неща, които да придават добавена стойност и да допринасят за развитието на човечеството.

Искам…да имам възможност да променя някои принципи в науката – тя от елитарна, да се превърне в хуманна. От такава за малцина привилегировани, да бъде достъпна и отворена за всички, всеки би трябвало да има право да участва в нея.

Ще…допринеса, с каквото мога, за да осъществя горните две намерения.

София Славова

Асистент, Институт по обща и неорганична химия – БАН, докторант

Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“

В науката мечтая…да открия коренните причини, за да творя бъдеще.

Искам…да бъда част от прогреса, създаващ мост между настояще и бъдеще.

Ще…надникна в непознати кътчета на научното познание, за да ги споделя с вас.

Стефан Ставрев

Асистент, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, докторант

Тема: Изграждане на танков тренажор – математическо моделиране, симулации, игрови технологии

В науката мечтая…да достигам нови научни хоризонти, които да подобрят човешкия начин на живот.

Искам…да работя на пресечната линия между науката и бизнеса. Това е мястото, където се случват иновациите и се зараждат полезните модели за развитие на нашето общество.

Ще…бъда дисциплиниран и взискателен към себе си и ще мотивирам следващите млади таланти да се занимават с наука.

Таня Йорданова

Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“  СА „Д.Ценов“

Магистър по финанси, специалност „Финансов мениджмънт“ от СА “Д. Ценов“, Свищов

Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“

В науката мечтая…да продължа, да търся иновативни решения на значими проблеми. 

Искам…да реализирам мечтите си.

Ще…съхраня изследователския си дух.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close