Предприемачи в науката 2020

Предприемчиви, проактивни, амбициозни. Те са част от третото издание на програмата Предприемачи в науката, за да развиват и надграждат умения, за да постигнат целите си и да бъдат успешни в научната си работа. Искат с работата си да направят света по-добър за човечеството. Те са откриватели, създатели, новатори и комуникатори на науката.

Кой кой е в Предприемачи в науката 2020?

Анелия Караджинова-Ферер

Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия 

Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия

Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение

Анелия Караджинова-Ферер: Искам да създам в България лаборатория на нивото на CERN

Антон Пулийски

Докторант в ТУ – София, Факултет по Транспорт  

Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA

Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление

Антон Пулийски: Дроновете могат да спасят живот

Ваньо Везиров

OS IMPLANTS LTD, основател и изп. директор, лекар 

Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти

Д-р Ваньо Везиров: Можеш да помагаш на хората, независимо дали си лекар или предприемач

Диян Ганев

Global Regenerative Academy, основател и изп. директор, лекар 

Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина, обучение и иновативни продукти

Евдокия Белина

Асистент, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН, докторант 

Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19

Евдокия Белина: Ще създадем точен бърз тест за Covid 19

Константина Стефанова

Главен асистент, Институт по инженерна химия – БАН, доктор 

Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките

Константина Стефанова: Предлагам екологично решение за мухъла в банята

Мирослав Генов

Институт по биология и имунология на размножаването – БАН, докторант, ветеринарен лекар 

Член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки

Д-р Мирослав Генов: Даденото за науката се връща като бумеранг в бизнеса и в живота

Никола Гривов

Global Regenerative Trade, изп. директор, лекар 

Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина и иновативни продукти

Росен Иванов

Главен асистент, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, доктор 

Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия

Росен Иванов: С конструирани влажни зони ще пречистваме вода и ще генерираме енергия

София Славова

Асистент, Институт по обща и неорганична химия – БАН, докторант 

Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“

София Славова: Решена съм да създам мост между фундаменталната наука и бизнеса

Стефан Ставрев

Асистент, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, докторант 

Тема: FluurMat: Интерактивен под за STEM обучение

Стефан Ставрев: Малки стъпки в науката могат многократно да подобрят работата на даден отрасъл

Таня Йорданова

Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“  СА „Д.Ценов“ 

Магистър по финанси, специалност „Финансов мениджмънт“ от СА “Д. Ценов“, Свищов

Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“

Таня Йорданова: Колко ли невероятни неща биха се изобретили, ако има мир между хората?


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close