Предприемачи в науката 2019

Те са уверени, амбициозни и успяват да постигат целите си. Талантливи учени, които искат научната им работа да бъде много повече от една дисертация. Те са учените, които ще променят технологиите и българската наука. Те са предприемачи в науката и са участници във второто издание на Предприемачи в науката.

Галина Соколова

Редовен докторант в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, катедра „Масивни конструкции“
Строителен инженер – магистър, профил „Конструкции“

Тема: „Безгредови стоманобетонни конструкции – прогресивен колапс при случаен отказ на колона.“

В науката мечтая да намеря пътя към осигуряване
на максималната безопасност
на сградите.

Искам светът да бъде по-добро място
за живеене.

Ще постигна целите си, защото животът
е безценен.

Галя Петрова

Хоноруван преподавател в НБУ,  учител по Информационни технологии в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, учител по Биология и ЗО в ЧНУ „Ерих Кестнер”

Доктор по генетика от АгроБиоИнститут, Селскостопанска академия

Магистър по екология, СУ „Св. Климент Охридски”

Учител по биология, СУ „Св. Климент Охридски”

Учител по информационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски”

Тема: „Новото лице на науката в училищното образование чрез изграждане на STEM лаборатория по генетика”

В науката мечтая да не губя вдъхновение.

Искам да подкрепя ентусиазма
на младите хора, да развия интересите им
и да им дам шанс за успешен професионален старт.

Ще запазя оптимизма, любопитството и детето в себе си.

Георги Янков

 

Глория Исса

Илиян Попов

Главен асистент, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, БАН,

Доктор по Електрохимия 

Магистър по Електрохимия и защита от корозия, инженер-химик, ХТМУ

Тема: „Екологична батерия Магнезий-Въздух

В науката мечтая да бъда иноватор, да откривам нови технологии и да вдъхвам нов живот на стари и позабравени открития

Искам познание

Ще комерсиализирам екологичната батерия Магнезий – Въздух

 

Калин Ангелов

 

Недислав Веселинов

Николай Стоименов

Главен асистент в Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, Секция Вградени интелигентни технологии

Доктор по Електротехника, електроника и автоматика.

Магистър инженер, специалност „Машиностроене и Уредостроене“, специализация „Автоматизация на дискретното производство“, Технически Университет – София

Тема: Абразивно тяло

В науката мечтая да няма ограничения за младите учени!

Искам науката в България да бъде на конкурентно ниво, в подкрепа
на развойната дейност
на индустрията и бизнеса.

Ще се постарая
да допринеса за това.

Райка Владова

 

Росен Георгиев

 

 

Румяна Додова

Медицински университет – София, Катедра по медицинска химия и биохимия/Център по молекулна медицина

Доктор по молекулярна биология, Медицински университет – София

Магистър по биология, специалност „Клетъчна биология и патология“, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

Тема: „Новогенерационно секвениране при фамилен рак на гърдата и яйчника“

В науката мечтая да съм новатор.

Искам да постигна баланс между наука
и приложимост
на получените резултати.

Ще работя за подобряване на качеството
на профилактиката, диагностиката и лечението на
пациенти с онкологични заболявания.

Светлин Пенков

Стефан Христозов

Докторант по безпилотни системи в ИР-БАНМагистър авиоинженер от ТУ-СофияТема: Интегрирана оценка на риска в системата за управление на безпилотния трафик

В науката мечтая
да станем междупланетен вид.
Искам кафе да променя нещата, които мога, и вино да приема нещата, които не мога.
Ще намеря начин.

Таня Славова

Асистент в Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“,
Минно-технологичен факултет,
Катедра: Маркшайдерство и геодезияДоктор от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
магистър по геодезия, инженер, от УАСГТема: „Интегриране на VR технологии в учебния и научноизследователски процес“

В науката мечтая да свържа теорията с практиката.Искам бързи резултати, но знам, че е нужно търпение.Ще постигна всичко, за което имам воля.

Теменужка Спасова
Тодор Балабанов

Специалист с висше образование в „Институт по информационни и комуникационни технологии“ към БАН, секция „Моделиране и оптимизация“.Доктор по  „Информатика и компютърни науки“ от „Институт по информационни и комуникационни технологии“ към БАН.Магистър по „Софтуерни технологии в Интернет“ от НБУ.Тема: „Разпределена система за групово подпомагане вземането на решения при търговия с валутни двойки“

В науката мечтая моралът
и етиката
да бъдат издигнати
на по-високо ниво.Искам всеки
да има своите шансове
и оценката
да бъде по достойнство, а не
по позьорство.Ще правя това, в което съм най-добър с идея
да променя света и ще се надявам светът да не промени мен.

 
 

 


Награда Предприемач в науката 2022

Награда Предприемач в науката 2022

Предприемачи в науката 2022

Признание

10 000 лв. докторантска стипендия

Награди за докторанти

Фотографска изложба на учен-физик

Отличеният Re4Life вече е и стартъп

Награждаване на Предприемач в науката

Предприемачи в науката 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close